Ubytování SDE Obrázek0
Ubytování SDE Obrázek1
Ubytování SDE Obrázek2
Ubytování SDE Obrázek3
Ubytování SDE Obrázek4
Ubytování SDE Obrázek5
Ubytování SDE Obrázek6
Ubytování SDE Obrázek7
Ubytování SDE Obrázek8
Ubytování SDE Obrázek9
Ubytování SDE Obrázek10
Ubytování SDE Obrázek11
Ubytování SDE Obrázek12
Ubytování SDE Obrázek13
Ubytování SDE Obrázek14
Ubytování SDE Obrázek15
Ubytování SDE Obrázek16
Ubytování SDE Obrázek17

Andělé v Lalibele

Etiopie
Poznávací

Vše co potřebujete vědět o zájezdu

Hotel

V Súdánu
*** hotely - (Chartúm - 1 noc, okolí Karimy - 2 noci) - příkladový hotel: Kabri, Meroweeland Hotel Tourist Village.
Pokoje: všechny s koupelnou, WC a klimatizací.
Campus - Meroe Camp - (2 noci) - nachází se v Begrawyiyi (cca 230 km severně od Chartúmu). Odsud je přímý výhled na více než 40 pyramid.
Stany: 22 dvoulůžkových stanů - v každém koupelna, v místnosti u stanu, se sprchou a WC. Stany mají verandy se židlemi, aby bylo možno si odpočinout na čerstvém vzduchu a pozorovat úchvatný výhled na pyramidy při západu slunce.
Elektřina ve stanech je dodávána generátorem pracujícím do 23:00.

V Etiopii
*** hotely
- (Addis Ababa - 1 noc, Lalibela - 2 noci) jsou často zařízeny v regionálním stylu, s barevnými tkaninami a dekoracemi - což je další atrakce.
Pokoje: dvoulůžkové pokoje s koupelnou (sprcha/vana, WC, ve většině ručníky).

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: let pravidelnou linkou do Chartúmu (s přestupem), návrat z Addis Abeby pravidelnou linkou (s přestupem), přelet na trase Chartúm - Addis Abeba, transfer: letiště - hotel - letiště, vízum do Súdánu, přejezdy autokarem/minibusem ve městě, mimo město terénními vozy, ubytování v hotelech (ve dvoulůžkových pokojích, přistýlky na vyžádání), stravování dle programu, turistický program (viz níže), služby průvodce, služby místního průvodce, pojištění TU Europa varianta "základní" (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje: vstupné, povolení k fotografování (povinný poplatek na náklady za účast v programu, včetně vstupenek a fotografování - 305 EUR/os.), vízum do Etiopie 50 USD/os. (platí se na letišti, spropitné (cca 45 EUR/os.), poplatky za filmování, nápoje k večeřím a další osobní výdaje.
Súdánské úřady vybírají od cestujících letadlem na letišti v Chartúmu odletový poplatek (departure fee) ve výši 35 SDG.

Název zájezdu v polském jazyce: Anioły Lalibeli
Kód zájezdu: SDE

Program

Chartúm a Omdurman s hrobkou Mahdího • Jebel Barkal - svatá hora Núbijců • Meroe - přenocování v kampusu s výhledem na pyramidy černých faraónů • Naga - saharské písky a skály • ruiny chrámu v Mussawarat • Lalibela - osmý div světa • úžasné kostely vytesané do skály na úrovni země - to neuvidíte nikde jinde!

Den 1
*Zájezd je organizován s leteckou dopravou z Varšavy. V případě Vašeho zájmu je možné dokoupit letenky na trase Praha - Varšava - Praha (cena na ověření, nejedná se o navazující let).*
Sraz na letišti ve Varšavě, u stanoviště Rainbow. Přelet do Chartúmu (přes Istanbul). Přílet následující den po půlnoci, transfer do hotelu, přenocování. Časy odletů jsou orientační a mohou se změnit. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady

Den 2
Snídaně. Prohlídka Chartúmu. Navštívíme Archeologické muzeum, kde mimo jiné uvidíme pozůstatky dvou chrámů přestěhovaných z oblasti Násirova jezera. Přejezd k Omdurmanu a návštěva hrobky Mahdího (je vyžadováno odpovídající oblečení pro ženy - zakrývající hlavu, ruce a nohy!). Následně se vydáme na sever pouští, jejíž plochý tvar umožňuje kochat se nádhernými výhledy. Přestávka na oběd ve Wadi Muqaddam. Odpoledne navštívíme vesnici El Kurru, kde se nachází jedno z pohřebišť starověkého hlavního města Núbie - Napaty. Uvidíme hrobky 25. dynastie Kushitů, které byly objeveny pod částečně zničenými pyramidami. Hrobky jsou zdobeny obrazy faraónů, bohů a nápisy z barevných hieroglyfů. Po návštěvě El Kurra přejedeme k okolí městečka Karima na večeři a přenocování.

Den 3
Po snídani odjezd k Jebel Barkal. Hora Barkal je vidět ze vzdálenosti několika kilometrů, protože se nachází na rovinaté, otevřené poušti. Na úpatí hory uvidíme ruiny obrovského chrámu zasvěceného faraónům a jejich patronovi Amonovi. Následně se vydáme směrem k centrální části regionu Núbie. Místní obyvatelstvo zde žije v malých vesnicích obklopených písečnými dunami a palmami. Mluví místním jazykem odlišným od arabštiny. Náboženství islámu zde není tak omezující, proto ženy nezahalují svou tvář a ochotně si vykládají s cizími lidmi. Během návštěvy núbijské vesnice se setkáme s pohostinnými a otevřenými lidmi, kteří pozývají do svých domů, jenž jsou pestře malovány a zdobeny různými vzory a květinami. V jednom z domů bude oběd. Dalším bodem programu bude Old Dongola, kde uvidíme zachovalé pozůstatky koptského chrámu. Pozdě odpoledne návrat do hotelu. Večeře a přenocování.

Den 4
Snídaně. Po odjezdu z hotelu překročíme Nil, dojedeme k pyramidám v Nuri (mimo jiné k pyramidě zasvěcené faraónovi Taharqa). Následně přejedeme novou, asfaltovou cestou k poušti Bayuda, která se nachází ve smyčce Nilu mezi čtvrtým a šestým kataraktem. Uvidíme výrazné černé čedičové hory typických kuželových tvarů. Velmi často zde lze potkat kočovné kmeny Bisharin, které žijí v malých chatrčích upletených z větví. Přestávka na oběd v poušti. Později se vydáme pouštními cestami k přístavu a opětovně překročíme Nil. Trajekt má místní charakter, protože se jím převáží doslova všechno: zemědělské produkty, domácí zvířata, velbloudy. Na druhé straně Nilu uvidíme více než 40 pyramid, oblast je součástí královské nekropole Meroe. Večeře a přenocování v Meroe Camp s nádherným výhledem na pyramidy černých faraónů. Je těžké definovat slovy kouzlo tohoto místa, musíte to prostě zažít.

Den 5
Po snídani prohlídka královské nekropole Meroe, která se nachází uprostřed dun zářících všemi odstíny zlaté. Mnoho z pyramid má zachovalé posmrtné kultovní kaple, jejichž stěny jsou pokryty reliéfy znázorňujícími výjevy ze života vládců. Odpoledne oběd. Následně přejezd podél Nilu k ruinám starověkého města Meroe. Vykopávky potvrzují, že Meroe mělo velkou plochu, budovy Kushitských vládců se nacházely v centru města obklopeném předměstskými budovami a zdí. Návrat do Meroe Camp, večeře a setkání s núbijskou kulturou na regionálním večeru. Přenocování.

Den 6
Po snídani se vydáme na východ od Nilu ve směru města Naga, které bylo jedním ze dvou hlavních center v meroitském období (cca 300 let př. n. l. - 400 let n. l.). Mezi pískem a skalami najdeme chrám zasvěcený jednomu z velkých božstev Núbijců - Apedemaku. V chrámu uvidíme reliéfy znázorňující božstvo s hlavou lva, faraóny, mnoho rituálních scén. O několik metrů dál uvidíme malou, tajemnou budovu s oblouky a sloupy, kde lze vidět prvky různých stylů: egyptský, latinský a řecký. Nedaleko je další chrám, tentokrát zasvěcený Amonovi, s krásnou bránou zdobenou reliéfy. Přejezd do Mussawarat, malebné obce v údolí obklopeném kopci. Uvidíme ruiny obrovského chrámu postaveného v 1. století obklopeného zdí. Na zdech jsou obrazy mnoha slonů, což vyjadřuje jejich důležitou úlohu v tomto regionu. Po obědě návrat do Chartúmu a transfer na letiště. Přelet do Addis Abeby. Transfer do hotelu Heyday nebo podobného, večeře a přenocování.  

Den 7
Po snídani transfer na letiště, následně přelet do Lalibela (seznam UNESCO), které je považováno za osmý div světa. Lalibela je posvátné místo etiopské pravoslavné církve, kam míří četné poutě křesťanů. Město Lalibela je známé díky 11 monumentálním kostelům vytesaným v pevné skále, postaveným ve 13. století. Je nejdůležitějším bodem na etiopské historické stezce. Podle legendy během výstavby jedenácti kostelů během dne pracovali dělníci, během noci andělé. Pokud bude čas, tento den začneme prohlídku slavných kostelů. Večeře a přenocování v hotelu Jerusalem, Tukul Village nebo Lalibela.
 
Den 8
Po snídani celodenní prohlídka města Lalibela, které je považováno za osmý div světa (seznam UNESCO). Je nejdůležitějším bodem na etiopské historické stezce. Je to místo, kde ve 12. století král Lalibela nařídil vytesat v sopečné hornině 11 kostelů. Během dne na výstavbě pracovaly tisíce dělníků, během noci pomáhali andělé. Kostely byly tesány takovým způsobem, že jejich střechy jsou situovány v jedné rovině se zemí. Návštěva nejkrásnějších kostelů. Kostel sv. Jiřího je ve tvaru řeckého kříže. Biete Medhane Alem - je největším monolitickým kostelem na naší planetě. Lalibela je pro Etiopany zároveň Novým Jeruzalémem s celou symbolikou Svaté země. Večeře a přenocování v hotelu Jerusalem, Tukul Village nebo Lalibela.

Den 9
Po snídani transfer na letiště a přelet do etiopského hlavního města Addis Abeby. Prohlídka města. Navštívíme Národní muzeum, kde se seznámíme s historií a současnosti Etiopie. Jeho největší atrakcí je Lucy, čili kostra našeho prapředka, objevena v roce 1974. Kostra je stará 3,2 milionů let. Návštěva katedrály sv. Trojice s hrobkou císaře Haile Selassie I., Etnografického muzea a císařských apartmánů v jeho bývalém paláci, pohoří Entoto s panoramatickým výhledem na město - 3200 m n. m. Čas na odpočinek před další cestou. Večer regionální večeře s tradiční hudbou a ukázkou tance v typické etiopské restauraci. Kolem půlnoci transfer na letiště a odlet do Polska.

Den 10
Přílet do Polska.

Upozornění k programu
- Pořadí jednotlivých bodů programu může být změněno či obráceno.
- Je třeba vzít s sebou lehké, vzdušné oblečení během dne, pokrývku hlavy a krém s vysokým UV faktorem, stejně jako teplé oblečení, protože noci v poušti jsou chladné. Na některých místech je vyžadováno odpovídající oblečení pro ženy (zakrývající hlavu, ruce a nohy) a pro muže (zakrývající nohy).
- V Etiopii nejsou akceptovány dolary vydané před rokem 2000.
- Očkování: není povinné. Severní část Etiopie, kterou navštívíme, není ohrožena, pokud jde o onemocnění jako je žlutá zimnice nebo malárie, očkování proto není nutné. WHO (Světová zdravotnická organizace) doporučuje preventivní očkování proti žluté zimnici (jedna injekce každých 10 let, můžete jej získat ve většině očkovacích center) a doporučuje se antimalarická profylaxe (recept předepíše Váš praktický lékař).

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Víza

Cestovní pas
Cestovní pas musí být platný po dobu nejméně 180 dnů od data návratu, nesmí v něm být vstupní vízum do Izraele nebo izraelské razítko!
 
Vízum do Súdánu
O vízum je možno požádat na Velvyslanectví Súdánu se sídlem ve Vídni.

Vízum do Etiopie
- občané ČR mohou získat jednorázové turistické vízum s dobou platnosti 1 měsíc při příletu na mezinárodním letišti Bole v Addis Abebě. Poplatek činí 50 USD (doporučuje se mít připraven přesný obnos). 

Nejbližší termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Pá 08:00 - 18:00

Číslo účtu: 2621338329/0800

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 6.1 Kč