Ubytování CMA Obrázek0
Ubytování CMA Obrázek1
Ubytování CMA Obrázek2
Ubytování CMA Obrázek3
Ubytování CMA Obrázek4
Ubytování CMA Obrázek5
Ubytování CMA Obrázek6
Ubytování CMA Obrázek7

Balkán je super!

Albánie - Tirana
Poznávací

Vše co potřebujete vědět o zájezdu

Hotel

**/*** hotel (8 nocí: v Makedonii - 3 noci, v Řecku - na ostrově Korfu - 2 noci, v Tiraně - v Albánii - 1 noc, v Srbsku - 2 noci).

V oblasti Makedonie hotely u Ohridského jezera max. 0 - 200 m od jezera (hotely ležící dál od jezera mají bazén).

Na ostrově Korfu je většina hotelů u moře (hotely ležící dál od moře mají bazén).

Pokoje: všechny dvoulůžkové pokoje (s možností přistýlky). Pokoje jsou vybaveny koupelnou, WC a často balkonem.

Vybavení: recepce, restaurace a bar.

Strava: bohaté kontinentální snídaně a večeře.

Náš názor: skvělé umístění většiny ubytování u moře nebo u jezera poskytuje vynikající  základnu pro výlety a zároveň příležitost k odpočinku po prohlídce.

Místní kategorie: **/***

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny. 

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přejezd komfortním autokarem (WC, klimatizace, bar, video), ubytování viz níže (8 nocí), stravování: snídaně (8) a večeře (6), turistický program (viz níže), služby průvodce, pojištění TU Europa - základní varianta (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, služby místních průvodců, systém Tour Guide, pobytovou taxu (cca 1,5 EUR/den/os. v závislosti na umístění hotelu) a jiné osobní výdaje. Orientační cena vstupného a služeb místních průvodců (včetně systému Tour Guide, bez pobytové taxy) - cca 97 EUR/os. (povinný poplatek placený průvodci na místě).

Důležité! Přečtěte si aktuální informace Covid-19 a cestování a podmínky vstupu do jednotlivých zemí.

Program

Smaragdové Ohridské jezero • Tirana - srdce Albánie • Gjirokastër - albánské město-muzeum • Korfu - řecká zastávka na Jónském moři • dům Matky Terezy ve Skopji • srbská Kappadokie

Den 1
Odjezd z Polska dle řádu (jižní Evropa). Přejezd přes Slovensko a Maďarsko. Přenocování v okolí srbsko-maďarské hranice (večeře na vlastní náklady).

Den 2
Snídaně. Přejezd do hlavního města Severní Makedonie - Skopje, prohlídka starého a nového města spojeného Kamenným mostem. Stará Caršija - starý turecký bazar se nachází na úpatí kopce s pevností Kale. Je to orientální labyrint uliček s dílnami, mešitami, lázněmi a historickými krčmami. Zde se nachází také dům věnovaný památce Matky Terezy z Kalkaty. Přejezd k Ohridskému jezeru, večeře, přenocování.

Den 3
Po snídani návštěva Ohridu, města zapsaného na seznamu Světového dědictví UNESCO. Během procházky uvidíme mimo jiné: antické divadlo, navštívíme pravoslavný kostel sv. Bohorodičky Perivlepty s cennými freskami a také pohoří Plaošnik. Pro zájemce možnost vstoupit do pevnosti, která je dominantou města a byla postavena carem Samuelem. Prohlídku zakončí pohlednicový výhled na pravoslavný kostel sv. Jovana Kanea, který se nachází na útesu vysoko nad vodami jezera. V další části výletu přejezd autokarem ke klášteru sv. Nauma (nebo pro zájemce výlet lodí po jezeře za poplatek cca 20 EUR/os.). Navštívíme pravěkou osadu na vodě v Zátoce kostí. Klášter sv. Nauma je mystickým místem, kde lze podle legendy po přiložení ucha k hrobu světce slyšet tlukot jeho srdce. Následně příjemná plavba po pramenech řeky Černý Drin. Je to neobvyklé místo, kde lze slyšet pouze zvuky přírody. Nebude chybět také ochutnávka místních specialit. Večeře a přenocování ve stejném hotelu.

Den 4
Po snídani přejezd do Bitole, bývalého řeckého města Heraclaea Lincaestis (fragmenty chrámů, mozaiky). Projdeme hlavní ulicí Širok Sokak na náměstí s památníkem Philipa II. Makedonského s hodinovou věží a mešitami z 16. století (Evi a Isak). Navštívíme také kostel sv. Dimitrje s vyřezaným dřevěným ikonostasem. Další etapou cesty bude přejezd přes divoké pohoří Pindos ve směru řeckého ostrova Korfu. Přeprava trajektem, večeře, přenocování.

Den 5
Po snídani začneme prohlídku ostrova od rezidence císařovny Sisi - Achilion. Následně uvidíme ostrov Pontikonissi (Myší ostrov - Mouse Island), který je vizitkou Korfu. Návštěva hlavního města, to je procházka městem rozděleným do několika částí, vytvářejících zajímavou architektonicko-kulturní směsici. Uvidíme staré město se starou pevností, palác sv. Michaela a Jiřího, slavnou Liston - ulici s arkádami, ve které jsou umístěny vkusné kavárny a kostel sv. Spyridona Miracoulouse, patrona ostrova, jehož ostatky spočívají v sarkofágu ze stříbra. Odpoledne se vydáme na západní pobřeží, kde uvidíme nejkrásnější místo na ostrově - záliv Paleokastritsa. Volný čas u moře (pro zájemce plavba lodí po zálivu, cca 12 EUR/os.) zakončí návštěvu ostrova Korfu. Večeře a přenocování ve stejném hotelu.

Den 6
Vystěhování a brzký odjezd z hotelu (lunch-box na cestu), přeprava trajektem do Igoumenice a přejezd do Albánie. Jako první uvidíme Gjirokastër - město zapsané na seznamu UNESCO, které se nachází v údolí řeky Drinos v jižní části země - je jedním ze dvou albánských měst - muzeí. Z pevnosti můžeme obdivovat panorama s opevněnými domy (tzv. kule), typickými pro balkánský region, jejichž střechy jsou pokryté tradiční šedou břidlicí. Ve městě se dochoval také bazar a mešita ze 17. století. Gjirokastër je také rodným městem bývalého albánského diktátora Envera Hodži. Historický dům, kde se narodil, se nyní nachází v etnografickém muzeu. Návštěva muzea. V Gjirokastëru nebo během cesty do Tirany přestávka na oběd. Přejezd do Tirany, večeře a přenocování.

Den 7
Po snídani navštívíme Tiranu - hlavní město a současně největší město Albánie. Procházku začneme u Skanderbegova náměstí patřícímu největšímu národnímu hrdinovi Albánie. V centru současné Tirany je nejstarší památka hlavního města - mešita Ethna Bey z 18. století. Kromě toho uvidíme Pyramidu (dříve mauzoleum Envera Hodžy), prezidentský palác, Kongresový palác a tzv. Blok - oblast, která byla za komunistického režimu pro běžné občany nepřístupná. Přejezd k Ohridskému jezeru, odpočinek u jezera. Celý balkánský region je proslulý svým úžasným folklorem, hudbou a vynikajícím jídlem. Na málo místech ve světě je ještě lidové umění tak živé jako zde, v Severní Makedonii. Není to památka minulosti, to se děje tady a teď. Tanec a zpěv je nepostradatelným prvkem místní kultury. Tuto atmosféru zažijeme i my! U jednoho stolu, za zvuku balkánské hudby (za poplatek cca 25 EUR/os.). Tento den není v hotelu večeře. Přenocování.

Den 8
Po snídani a vystěhování z hotelu přejezd do vesnice Vevcani, kde uvidíme kaskády Vevčanského potoka skryté v zeleni. Vesnice je známá díky vyhlášení samozvané „republiky“  a hlučného karnevalu. Vyhlídkovou trasou podél kaňonu řeky Černý Drin dojedeme k hranici Národního parku Mavrovo. Po krátké procházce navštívíme klášterní komplex sv. Jovana Bigorského. Uvnitř kostela budeme obdivovat ikonostas vyřezávaný místními umělci z ořechového dřeva - jeden z nejkrásnějších v celé Severní Makedonii. Přejezd do hotelu v Srbsku, večeře a přenocování.

Den 9
Po snídani a vystěhování z hotelu navštívíme Djavolja Varoš, neboli Město ďábla. Je to mimořádné místo, země plná tajemství a legend, navržené jako srbský kandidát na seznam sedmi nových divů světa přírody. Během příjemné procházky uvidíme úžasné skalní pyramidy, srovnávané s tureckou Kappadokií. Přejezd do Vojvodiny - autonomní oblasti v severní části Srbska, kde uvidíme jeho hlavní město - Novi Sad, které je považováno za nejkrásnější město v zemi. Prohlídku začneme od pevnosti Pietrovaradín, následně procházka starým městem, jehož architektura ukazuje multikulturalismus obyvatelů města. Odjezd do Polska ve večerních hodinách.

Den 10
Příjezd do Polska v odpoledních hodinách. (Katovice cca 13:00.)
(Realizace programu zahrnuje přejezd cca 3 700 km - počítáno od polských hranic).

Upozornění k programu 
- Pořadí realizace bodů programu může být změněno či obráceno.
- Průvodce neprovází po městech a muzejních objektech.
- Realizaci tohoto zájezdu lze provést na základě občanského průkazu nebo cestovního pasu (dokumenty musí být platné minimálně 6 měsíců od data návratu)!

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Jiné

Obsluha skupiny v systému TOUR GUIDE
Jedná se o bezdrátový elektronický systém provázení skupin, který umožňuje klientům pohodlnou formu komentované prohlídky. Přečtěte si více o systému Tour Guide zde.

Víza

Upozornění!!! V případě cestování mladistvých do Albánie:
- jestliže mladistvý cestuje pouze s jedním z rodičů, musí mít notářsky ověřený dopis od druhého rodiče, přeložený do angličtiny přísežným překladatelem, který vyjadřuje souhlas druhého rodiče s cestou dítěte do Albánie.
- pokud mladistvý cestuje pod dohledem dospělých osob, které nejsou uvedeny v rodném listu, je opatrovník povinen mít notářský dopis od obou rodičů, přeložený do angličtiny přísežným překladatelem, ve kterém rodiče souhlasí s cestou dítěte do Albánie.

Nejbližší termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Pá 08:00 - 17:00

Číslo účtu: 2621338329/0800

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 5.9 Kč