Ubytování LEN Obrázek0
Ubytování LEN Obrázek1
Ubytování LEN Obrázek2
Ubytování LEN Obrázek3
Ubytování LEN Obrázek4
Ubytování LEN Obrázek5
Ubytování LEN Obrázek6
Ubytování LEN Obrázek7
Ubytování LEN Obrázek8

Libanon - fénická díla

Libanon - Bejrút
Poznávací

Vše co potřebujete vědět o zájezdu

Hotel

Hotely *** v blízkosti: Beirutu (5), Kadisha Valley (1), Tripolisu (1).

Stravování
Snídaně, za poplatek večeře (4) - dle popisu v programu. Nápoje k večeři za poplatek.

Pokoje
dvoulůžkové (s možností přistýlky), všechny s koupelnou a ve většině pokojů satelitní TV.

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přelety letadlem do/z Bejrútu (možnost letu s přestupem), letištní taxy, ubytování (celkem 7 nocí), stravování: snídaně, transfery klimatizovaným autokarem, služby polského zástupce během odbavení na letišti v Polsku, služby polského průvodce během poznávací části, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje: libanonské vízum (cca 20 USD/os. - placené na letišti v Bejrútu); náklady na účast v programu prohlídek, hraniční poplatky, vstupenky, systém Tour guide, služby průvodců, nosičů zavazadel, řidičů atd. - cca 220 USD/os. (povinný poplatek na místě) a jiné osobní výdaje. 
Možnost příplatku večeří (4) v rezervačním systému.

Název zájezdu v polském jazyce: Fenickie dzieła
Kód zájezdu: LEL

Program

Bejrút - Paříž Blízkého východu • Jeitta Groto - pohádkové jeskyně • lanovka do Harissy • katedrála Notre Dame du Liban • Byblos - nejstarší obydlené město světa (UNESCO) • Libanonské hory • hrad Bejteddin - sídlo prezidenta Libanonu • Sidon před 6000 lety • Ešmunův chrám • Tyr (UNESCO) • Kana - zázrak přeměny vody na víno • Baalbek (UNESCO) - impozantní římské chrámy • rezervace slavných libanonských cedrů (UNESCO) • údolí Kadíša (UNESCO) - kostely v horské scenérii • propast tří mostů uprostřed vodopádů a kaňonů • staré město v Tripolisu

Den 1
*Zájezd je organizován s leteckou dopravou z Varšavy. V případě Vašeho zájmu je možné dokoupit letenky na trase Praha - Varšava - Praha (cena na ověření, nejedná se o navazující let).*
Sraz na letišti Okęcie ve Varšavě, u stanoviště Rainbow. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady. Přílet do Bejrútu (možnost mezipřistání), celní a pasová kontrola. Transfer do hotelu v okolí Bejrútu, ubytování a přenocování. Tento den není v hotelu večeře (týká se to klientů, kteří si doplatili tuto nabídku).

Den 2
Po snídani prohlídka Bejrútu - hlavního města Libanonu. Město je často nazýváno Paříží Blízkého východu. Tato rušná metropole, jejíž začátky sahají až do doby 2000 let před naším letopočtem, byla kdysi skutečnou bránou na Blízký východ a nejvýznamnějším přístavem východního pobřeží Středozemního moře. Bejrút je místem, kde se kříží hlavní stezky Libanonu a skvělým výchozím bodem k turistickým atrakcím. Prohlídku začneme od krásně zrestaurovaného centra: Place d'Etoile s parlamentem (zvenčí), mešita Al - Omari a katedrála sv. Jiřího, Náměstí mučedníků a jedna z hlavních ulic města - Al-Hamra. Poté projedeme slavným bulvárem Corniche ve směru Holubích skal, kde si v malebné krajině uděláme přestávku na procházku a fotografování. Odpoledne se vydáme do Libanonských hor; scénická trasa nás zavede nejprve do Deir El - Qamar. Je to skutečné muzeum architektury s úzkými uličkami a tradičními budovami. Navštívíme zde pohádkový hrad Bejteddin - částečně plnící funkci rezidence libanonského prezidenta, který uchvacuje nádvořími, schodišti a arkádami nebo sofistikovanými dekoracemi. Návrat do hotelu na přenocování; večeře (fakultativně). (Trasa cca 100 km)

Den 3
Po snídani odjezd ve směru Sidonu, malého přístavního městečka obklopeného citrusovými háji a banánovými plantážemi. Je to osada více než 6000 let stará, která byla v době rozkvětu důležitým strategickým a obranným bodem. Zachoval se zde křižácký hrad a staré město s charakteristickými muslimskými stavbami. Během procházky uvidíme mešity, řemeslné dílny a rušný místní trh s krásnými klenbami. Uvidíme také impozantní Khan al-Franj - obchodní hostinec, kde své zájmy vedli obchodní cestující z Evropy. Cestou do Sidonu se také zastavíme u Ešmunova chrámu. Skromné ​​zříceniny jsou pozůstatky kdysi nejvýznamnějšího náboženského centra regionu. Následně se vydáme na další cestu do Tyru (město zapsané na seznamu UNESCO), starobylého fénického města známého díky purpurovému barvivu na textil a sklo. Uvidíme zde vykopávky z římských časů: rozsáhlé pohřebiště, hipodrom a akvadukt. Na závěr - pokud to současná politická situace dovolí - se vydáme do Kany, která se nachází pouhých 20 km od hranic s Izraelem. Někteří vědci argumentují, že to bylo právě zde, ne v Kafr Kanna, kde se stal zázrak přeměny vody na víno. Uvidíme také jeskyni, kde se podle tradice Kristus setkával se svými učedníky. Večer pro zájemce „libanonský večer“ (za poplatek cca 50 USD/os.). Svátek pro duši a tělo. Tance, zpěv, tradiční kroje a vynikající libanonská kuchyně! Tento den není v hotelu večeře (týká se to klientů, kteří si doplatili tuto nabídku). Návrat do hotelu v okolí Bejrútu; přenocování. (Trasa cca 200 km)

Den 4
Po pozdní snídani odjezd na prohlídku okolí Bejrútu: Jeitta Groto - komplex jeskyní s nádhernými stalaktity a stalagmity pohádkových tvarů je jednou z nejnavštěvovanějších atrakcí v Libanonu, dále navštívíme malebné údolí řeky Dog River (Nahr al-Kalb). Nachází se v ní mnoho kamenných stél s nápisy z dob egyptských faraónů, Asyřanů a babylonského krále Nebuchadnezara II., po Araba a moderní francouzskou nadvládu. Přejezd do Džunije a výjezd lanovkou do Harrisy. Zde, v nadmořské výšce 620 m, se nachází svatyně Panny Marie z Libanonu. Uvidíme katedrálu Notre Dame du Liban z roku 1908, stejně jako sochu Panny Marie. Z náměstí před katedrálou se táhne nádherné panorama pobřeží. V další části dne již budeme v Byblos, které bojuje o titul nejstaršího, dosud obydleného města světa (zapsaného na seznam UNESCO). Navštívíme zříceniny čítající více než 8000 let a projdeme se malým malebným starým městem. Návrat do hotelu v Bejrútu (nebo okolí); večeře (fakultativně) a přenocování. (Trasa cca 100 km)

Den 5
Po snídani a vystěhování se vydáme do okolí kaňonu řeky Baatara (Balaa Pothole), známý díky vodopádům, malým jezírkům nebo jedinečnému místu zvanému Propast tří mostů: erozní kotel vytesaný 255 m vysokým vodopádem se třemi přírodními vápencovými mosty. Přístup k tomuto přírodnímu jevu vyžaduje několikakilometrovou procházku a je podmíněn povětrnostními podmínkami a hladinou vody. Následně vyrazíme na jih a zastavíme se ve Al-Batrun - městečku plným památek zmiňovaném řeckými kronikáři, ve kterém uvidíme mimo jiné: fragmenty fénického vlnolamu, římský amfiteátr a maronitské kostely. Poté prohlídka Tripolisu. Město existující již v 7. století př. n. l. sloužilo jako důležitý přístav, bez ohledu na to, komu patřila současná moc, ale teprve pod arabskou vládou vzkvétalo jako vedoucí komerční a vědecké centrum této části Středomoří. Navštívíme staré město, jehož rozložení ulic bylo určeno terénem a směrem dominantních větrů. Úzké a klikaté ulice - tak charakteristické pro Blízký východ - v ničem se nepodobají tepnám elegantního Bejrútu. Je zde plno starých souků (trhů), karavanserájů, tureckých lázní a nádherných mešit z doby Mameluků. Vejdeme do této rušné části města, abychom se ponořili do vůní místních parfémů a ochutnali orientální cukrovinky. Díky návštěvě citadely z doby křižáků uvidíme také Tripolis z ptačí perspektivy. Ubytování v Tripolisu, večeře (fakultativně) a přenocování. (Trasa cca 180 km)
 
Den 6
Po snídani a vystěhování začneme den v údolí Kadíš (zapsaném na seznamu UNESCO). Toto místo se může pochlubit mnoha posvátnými objekty z doby prvních křesťanů a strmé útesy vytesané biblickou řekou Kadíšou sloužily jako místo útočiště a meditace. Tento malý fragment de fakto malého Libanonu ve skutečnosti představuje neuvěřitelnou rozmanitost křesťanství, nachází se zde kostely: jakobitské, melešické, nestoriánské, arménské a především maronitské. Navštívíme klášter Mar Antonios Qozhaya (z 5. století) - architektonickou perlu ležící vysoko nad údolím řeky. Po prohlídce přejezd do lesa božích cedrů (UNESCO), jednoho z posledních pozůstatků rozlehlých lesů libanonských cedrů. Díky svým vynikajícím vlastnostem bylo jejich dřevo vyváženo všemi mocnostmi, od Féničanů, Izraelců a Egypťanů až po Římany a Turky. Zmínky o těchto majestátních stromech se objevují v nejstarších mýtech, v epose o Gilgamešovi čítajícím několik tisíc let, nebo v mnoha pasážích Bible. Po návštěvě rezervace přejezd do nádherně umístěného města Bšarré. Tento název ve fénickém jazyce znamenal dům bohyně Ishtar, zatímco dnes je město častěji považováno za jedno z nejstarších center křesťanů na světě a... národní centrum zimních sportů. Návštěva vesničky Bekaa Kofra, která je rodištěm kněze a poustevníka sv. Charbela. Přejezd do vesnice Hasroun (nebo okolí) v údolí Kadíša. Ubytování v hotelu, večeře (fakultativně) a přenocování. (Trasa cca 150 km)

Den 7
Po snídani a vystěhování se vydáme do Baalbeku (UNESCO) - nejznámější vizitky Libanonu na světě. Toto fénické město se soustřeďovalo kolem kultu boha Baala, v helénské době bylo známé jako Heliopolis, ale později také přitahovalo tisíce poutníků jako svatyně boha Jupitera. Baalbek se svými kolosálními strukturami je jedním z nejkrásnějších příkladů římské architektury. Uvidíme impozantní chrámy Jupitera, Venuše a Bacchuse, stejně jako obrovské monolity, které jsou největšími kamennými bloky na světě vytesanými lidskými rukama. Během cesty možnost návštěvy sklepů v jedné z nejstarších vinic, kterou ještě kdysi používali starověcí Římané. S ochutnávkou (cca 15 USD/os.). Transfer do města Džunija na přenocování. Tento den není v hotelu večeře (týká se to klientů, kteří si doplatili tuto nabídku). (Trasa cca 100 km)

Den 8
Po snídani volný čas k odpočinku a samostatnému prozkoumávání Bejrútu. Následně noční transfer na letiště a odlet do Varšavy. Tento den není v hotelu večeře (týká se to klientů, kteří si doplatili tuto nabídku). 

Den 9
Přílet do Varšavy (možnost mezipřistání).

Upozornění k programu
- Vzhledem ke specifikům multináboženské země, zejména v období svátků (místní státní a náboženské svátky) se může změnit organizace poznávací a pobytové části (např. pořadí prohlídek, otevírací hodiny muzejních objektů a chrámů, hodiny servírování pokrmů a jejich složení).
- K elektrickým přístrojům s „tlustými kolíky“ jsou potřebné adaptéry.
- Průvodce neprovází po muzejních objektech.
- Pořadí realizace bodů programu může být změněno či obráceno.
- Časy odletů/návratů se mohou změnit!
- Nejpoužívanější měnou na místě je USD.

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Víza

- Vízum do Libanonu je razítkováno do cestovního pasu (na letišti po příletu do Bejrútu - cena cca 20 USD) - aktuálně je poplatek zrušen a vízum je vydáváno zdarma.
- Cestovní pas musí být platný po dobu nejméně 6 měsíců od data návratu.
- Mějte prosím na paměti, že izraelské razítko v cestovním pase znemožňuje vstup do Libanonu (to platí i pro razítko z hranic s Izraelem: izraelsko egyptské v Tabě a izraelsko Jordánské).

Nejbližší termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Pá 08:00 - 17:00

Číslo účtu: 2621338329/0800

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 6.0 Kč