Ubytování IRM Obrázek0
Ubytování IRM Obrázek1
Ubytování IRM Obrázek2
Ubytování IRM Obrázek3
Ubytování IRM Obrázek4
Ubytování IRM Obrázek5
Ubytování IRM Obrázek6
Ubytování IRM Obrázek7
Ubytování IRM Obrázek8
Ubytování IRM Obrázek9
Ubytování IRM Obrázek10
Ubytování IRM Obrázek11
Ubytování IRM Obrázek12
Ubytování IRM Obrázek13
Ubytování IRM Obrázek14
Ubytování IRM Obrázek15
Ubytování IRM Obrázek16
Ubytování IRM Obrázek17
Ubytování IRM Obrázek18

Mezopotámie - kolébka civilizace

Spojené arabské emiráty
Poznávací

Vše co potřebujete vědět o zájezdu

Hotel

Ubytování
Hotely odpovídající standardu *** podle hodnocení organizátora (13 nocí).

Pokoje: dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny koupelnou s WC, často s klimatizací a TV.

Strava: snídaně a za příplatek večeře (v uvedených dnech, obvykle v hotelových restauracích); nápoje k večeři za příplatek.

Vybavení
V areálu hotelu restaurace, bar, recepce.

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přelet letadlem, letištní taxy, transfery klimatizovaným autokarem nebo autobusem, ubytování v hotelech dle programu (13 nocí), stravování: snídaně; služby polského zástupce během odbavení na letišti ve Varšavě, služby polského průvodce nebo polsky mluvícího zástupce místního kontrahenta během poznávací části, turistický program (viz níže), pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).
 
Základní cena nezahrnuje: poplatek za balíček na realizaci programu (mimo jiné vstupné, rezervační poplatky, služby místních průvodců, spropitné a systém Tour Guide) ve výši cca 310 USD/os. (povinný poplatek na místě, poplatek nezahrnuje fakultativní výlety uvedené v programu); pobytovou taxu v Dubaji (cca 20 USD/pokoj/poznávací část - platí se v hotelech); nápoje k večeřím a jiné osobní výdaje. 

Možnost příplatku večeří (8) v rezervačním systému (nápoje za příplatek).

Důležité! Přečtěte si aktuální informace Covid-19 a cestování a podmínky vstupu do země.

Název zájezdu v polském jazyce: Mezopotamia - kolebka cywilizacji
Kód zájezdu: IRM

Program

Dubaj - kosmopolitní metropole • Abu Dhabi - hlavní město emirátů a největší mešita šejka Zayeda (fakultativně) • Teherán - paláce šáhů v Alpské scenérii • Mezopotámie - památky z počátků civilizace • Šíráz - město básníků a zahrad • Persepolis - náboženské centrum starověké Persie • Jazd - chrámy ohně a větrné věže • jeskyně Čak čak - poutní centrum zoroastriánů • Isfahán - legendární „polovina světa“ • Kašán - obchodní rezidence

Den 1
Zájezd je organizován s leteckou dopravou z Varšavy. V případě Vašeho zájmu je možné dokoupit letenky na trase Praha - Varšava - Praha nebo Ostrava - Varšava - Ostrava (cena na ověření, nejedná se o navazující let).
Sraz na letišti v Polsku, Varšava-Okęcie, u stanoviště Rainbow. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady. Odlet do Íránu (možnost mezipřistání) a přenocování v Dubaji. Další den ráno přelet do Teheránu (tento den není v hotelu večeře - týká se to klientů, kteří si doplatili tuto nabídku).

Den 2
Po příletu do Teheránu se vydáme na prohlídku města. Několikamilionové město je největším městem na Blízkém východě ležícím na svazích pohoří Elbrus. Je také nejvíce kosmopolitním centrem v zemi. Návštěvu hlavního města začneme prohlídkou Bílého a Zeleného paláce v komplexu Saadabad, v sídle posledních íránských šáhů - rodiny Pahlaví. Přejedeme také do malebného parku Ohně a vody, ze kterého je výhled na pohoří Elbrus a severní čtvrtě města. Odpočineme si u šálku kávy a projdeme se víceúrovňovým mostem pro pěší, který imponuje svou velikostí. Přejezd do hotelu, ubytování, večeře (fakultativně) a přenocování. (Trasa cca 70 km)

Den 3
Po snídani a vystěhování přejezd na katolický hřbitov, kde se nachází hroby Poláků, kteří přišli do Íránu s armádou Anderse. Následně navštívíme jednu z nejvýznamnějších památek Íránu - palác Golestan (seznam UNESCO), v němž uvidíme přepych, jakým se obklopovala královská rodina. Uvidíme zde mimo jiné: mramorový paví trůn, korunovační sál Hlavního paláce nebo bohatě zdobený interiér paláce Badgir. Navštívíme Muzeum koberců (Carpet Museum) představující mimořádně cenná a krásná díla íránských tkalců. Zastavíme se u Věže svobody - jedné z nejvíce reprezentativních ikon města. Uvidíme také všudypřítomné nástěnné malby prezentující pohled Íránské islámské republiky na různé společensko-politické problémy. Přejezd na letiště v Teheránu, přelet do Ahvázu (nebo na nedaleké letiště). Ubytování v hotelu v Ahvázu (nebo okolí). Upozornění: příjezd do hotelu je možný v pozdních večerních hodinách. Tento den není v hotelu večeře. (Trasa cca 50 km + vnitřní přelet)

Den 4
Po snídani se vydáme k řece Karun do Súsy - cca 6000 let starého hlavního města Elamu, později jednoho z hlavních měst impéria Kýrose II. Velikého. Súsa je spolu s dalšími centry Mezopotámie díky vynálezu písma a kodifikováni obchodních pravidel považována za kolébku moderní civilizace. Uvidíme pozůstatky města, obrovský hrad dominující nad městem a mauzoleum biblického proroka Daniela. Následně přejezd do majestátního zikkuratu Čogha Zanbíl (seznam UNESCO), jediného tak dokonale zachovalého objektu tohoto typu na světě. Obrovská stavba připomínající tvarem pyramidu byla elamickým chrámem postaveným ve 13. století př. n. l. Dalším bodem programu bude Šúštar - dílo starověkého hydrologického inženýrství (seznam UNESCO). Uvidíme celosvětově unikátní komplex téměř 2000 let starých vodopádů, hrází, mlýnů a kanálů. Návrat do hotelu v Ahvázu (nebo okolí); večeře (fakultativně), přenocování. (Trasa cca 300 km)

Den 5
Brzy ráno po vystěhování se vydáme po stopách perské Královské cesty - starověké stezky spojující Mezopotámii s Persií. Budeme míjet nádhernou krajinu a překonáme výškový rozdíl více než 1500 m. Během cesty uvidíme pozůstatky obrovského města Bíšápúr, postaveného sásánovským králem Šápúrem I., pokořitelem tří římských císařů. V Bíšápúru se nachází pozůstatky budov včetně nádherného chrámu bohyně Anáhity a reliéfů - to vše v nádherné scenérii hor Zagros. Dojezd do Šírázu, ubytování v hotelu v okolí Šírázu, večeře (fakultativně); přenocování. (Trasa cca 580 km)

Den 6
Po snídani se vydáme na prohlídku Šírázu známého jako město básníků a zahrad, obklopeného horami Zagros. Navštívíme Narandžestán - městskou rezidenci nacházející se v nádherné zahradě, navštívíme také mešitu Násir al Mulk, příklad dokonalého spojení krásné architektury a hry světel. Přejezd do mešity Wakil a bazaru nacházejícího se vedle mešity. Bazar je známý díky lidovým výrobkům, cukrovinkám a krásné architektuře. Volný čas. Půjdeme k pevnosti Karím Chána. Následně navštívíme jedno z nejoblíbenějších míst mezi obyvateli města: mauzoleum oblíbeného perského básníka Háfeze ze Šírázu, které se nachází v krásné zahradě. Návrat do hotelu v okolí Šírázu na přenocování; večeře (fakultativně). (Trasa cca 30 km)

Den 7
Po snídani a vystěhování pojedeme do Persepolis - obřadního srdce říše, které založil perský král Dareios I. a jeho potomci. Kdysi bylo považováno za „nejbohatší město pod sluncem“. Uvidíme mimo jiné: pozůstatky přepychových audienčních sálů a soukromých paláců, reliéfy průvodu 23 národů světa a armády „nesmrtelných“. Přejdeme také k hrobce Artaxerxése III., odkud se rozprostírá nádherný výhled na ruiny. Další zastávkou bude Nakš-e Rustam, neobvyklý komplex hrobů panovníků starověkého Íránu (včetně Dareiose I. , Xerxése) vytesaných na svislé skále a reliéfy znázorňující triumfy sasanidských králů. Následně se vydáme pohořím Zagros do městečka Abarkuh, ve kterém uvidíme jeden z nejstarších stromů na světě - cypřiš starý přes 4500 let. Dojezd do hotelu ve městě Jazd (nebo okolí), večeře (fakultativně), přenocování. (Trasa cca 450 km)

Den 8
Den začneme návštěvou Ataškádé, dodnes fungujícího chrámu ohně, v němž mniši už 1500 let udržují jeden oheň. Seznámíme se s pravidly a symbolikou jednoho z nejstarších monoteistických náboženství na světě - zoroastrismu. Uvidíme také nedaleké Dachme, tajemné Věže mlčení. Budeme mít možnost procházet se kouzelnými uličkami starého města. Během procházky budeme míjet mimo jiné: vězení Alexandra nebo Mauzoleum dvanácti imámů. Projdeme labyrintem krytých ulic až k Páteční mešitě s působivými vysokými minarety. Přejedeme také k jedné z nejznámějších vizitek města - komplexu Amir Čachmáq (volný čas na nákupy slavných jazdanských sladkosti). Procházka krásnou zahradou Doulat Abad, dokonale zachycující podstatu perské zahrady (seznam UNESCO). Návrat do hotelu v Jazdě (nebo okolí). Tento den není v hotelu večeře. (Trasa cca 30 km) Večer pro zájemce (za poplatek cca 55 EUR/os.) přejezd do karavanseraje Zejn ol-Din v poušti, kde sníme tradiční večeři a zúčastníme se lekce astronomie pod hvězdným pouštním nebem (cena a realizace závisí na počtu zájemců).

Den 9
Po snídani a vystěhování přejezd Velkou solnou pouští do vesnice Charanak, která byla postavena jako zastávka na karavanní stezce. V osadě-pevnosti postavené z vysušené hlíny se nachází mimo jiné: Páteční mešita s minaretem a zajímavé architektonické pozůstatky domů. Následně budeme míjet divoké, osamělé hory a dojedeme do Čak čaku, nejvýznamnějšího zoroastrijského chrámu na světě, který se nachází vysoko nad údolím. Poté navštívíme Meybod, ve kterém uvidíme karavanseraj s obrovskou nádrží na vodu, stejně jako starobylou „mraznici“ - místo pro výrobu a skladování ledu. Před odjezdem do Isfahánu uvidíme ještě Holubí věž a pevnost Narin, která je jednou z nejzajímavějších íránských pevností svého druhu. Ubytování v hotelu v Isfahánu (nebo okolí), večeře (fakultativně), přenocování. (Trasa cca 450 km)
 
Den 10
Po snídani se vydáme na prohlídku Isfahánu, kterou začneme přejezdem do čtvrti Nová Džolfa, kde navštívíme bohatě zdobenou arménskou baziliku Wank - důkaz o náboženské toleranci Íránské islámské republiky. Během cesty do centra navštívíme také Páteční mešitu, která by se díky směsici stavebních stylů mohla vydávat za encyklopedii muslimské architektury. Konečně dojedeme k Imámovu náměstí (jednomu z největších na světě), které bylo donedávna nazýváno Nakš-e džahán, čili „Obraz světa“, což má odrážet význam a krásu shromážděných památek. Uvidíme kupoli Imámovy mešity dominující nad okolím. Navštívíme mešitu Lotfollah považovanou za nejkrásnější v Íránu, která je známá díky kachlovým dekoracím a hrou světel a palác Ali Qapu - reprezentativní část královského komplexu. Navštívíme také pavilon Chehel Sotun, který je obklopen nádhernou zahradou, která byla dříve používána k zábavě a setkáním. Volný čas na nákupy v isfahánském bazaru. Návrat do hotelu na přenocování. Večeře (fakultativně). (Trasa cca 50 km)
 
Den 11
Po snídani a vystěhování odjezd z Isfahánu na sever ve směru vesnice Abjáne. Vesnice je známá díky červené barvě budov a obyvatelům, kteří stále nosí tradiční kroje. Uvidíme tam mimo jiné: mauzoleum místního světce nebo pozůstatky dávných vodních nádrží. Následně přejezd do Kašánu a prohlídka města: domy bohatých kupeckých rodin, z nichž navštívíme nejreprezentativnější část městského perského paláce - rezidenci Tabatabai. Navštívíme také zachovalé lázně sultána Amira Ahmada nacházející se hned vedle a neobvyklou dvoupodlažní mešitu Agha Bozorg. Poté přejezd ve směru Teheránu a přelet do Dubaje/Šardže. Upozornění: přelet je možný v nočních hodinách. Tento den není v hotelu večeře. Ubytování (časně ráno) v hotelu v Dubaji (nebo okolí). (Trasa cca 450 km)
 
Den 12
Po pozdní snídani půldenní prohlídka nových čtvrtí Dubaje. Navštívíme Marinu - čtvrť s nejvyššími apartmány na světě. Pro zájemce možnost plavby jachtou kanály mezi mrakodrapy - nejlepší možnost obdivování této čtvrti (za poplatek cca 30 USD/os.). Následně se vydáme na slavné souostroví uměle vytvořených ostrovů ve tvaru palmy - The Palm Jumeirah, na jehož konci se nachází luxusní hotel Atlantis. Navštívíme v něm obrovské akvárium „Lost Chambers”, ve kterém žije cca 65000 zvířat. Na pevninu se vrátíme magnetickým vláčkem Mono Rail, z něhož lze dobře vidět jak byl ostrov založen a jeho budovy. Přejedeme také na pláž Jumeirah, kde bude příležitost ověřit si teplotu vody v Perském zálivu, ale i čas na fotografování jedné z nejznámějších ikon města - hotelu Burj Al Arab (slavné plachetnice). Navštívíme také komplex Madinat Jumeirah, nazývaný „dubajskými Benátkami“. Následně přejedeme do nedalekého nákupního centra - Mall of the Emirates, jehož největším lákadlem je první zastřešená sjezdovka na Blízkém východě. Odpoledne volný čas. Tento den není v hotelu večeře. Pro zájemce doporučujeme půldenní výlet na pouštní safari (6místnými terénními vozidly s pohonem všech 4 kol). V rámci safari mimo jiné: projížďka vozidly po dunách, projížďka na velbloudech, tetování hennou, ukázka břišních tanců, večeře s grilovanými pokrmy. Cena cca 75 USD/os. Večer návrat do hotelu v Dubaji (nebo okolí) na přenocování. (Trasa cca 40 km)
 
Den 13
Volný den na samostatné obdivování Dubaje nebo možnost využití nabídky fakultativních atrakcí. Přenocování v hotelu v Dubaji (nebo okolí), večeře (fakultativně). Pro zájemce fakultativní výlet do Abu Dhabi (cena cca 75 USD/os.). Ráno přejezd do Abu Dhabi, hlavního města Spojených arabských emirátů. Uvidíme mešitu šejka Zayeda, jež je impozantní svou velikostí, přepychem a krásou - založenou prvním prezidentem Spojených arabských emirátů. Následně přejezd do centra. Zastavíme se na fotografování na vyhlídkovém místě na nejluxusnější hotel na světě - Emirates Palace a palác prezidenta Spojených arabských emirátů. Následně navštívíme Heritage Village - muzeum, kde uvidíme způsob života dávných obyvatel Abu Dhabi před petrodolarovým boomem. Uvidíme, jak se během jedné generace chudá rybářská vesnice proměnila na jedno z nejkrásnějších měst na světě. Dalším bodem programu bude projížďka promenádou Corniche směrem k přístavu. Navštívíme také trh s datlemi ležící ve východní části ostrova. Poté se ocitneme na Ostrově štěstí - Saadiyat Island, kde uprostřed krajiny vyniká kopule muzea Louvre Abu Dhabi. Následně návrat do hotelu v Dubaji (nebo okolí), přenocování. (Trasa cca 300 km) 
Upozornění! Tento den možnost návštěvy zábavního parku Ferrari World (za poplatek cca 95 USD/os.). Pro zájemce o tuto nabídku příjezd na vlastní náklady taxíkem po návštěvě mešity šejka Zayeda. Zájemci o tuto nabídku se již neúčastní další prohlídky města, návrat do hotelu se skupinou.
 
Den 14
V brzkých ranních hodinách vystěhování z hotelu (balíček na cestu místo snídaně) a transfer na letiště. Odlet do Polska.
Upozornění! Ve vánočních a novoročních termínech možnost dokoupení slavnostních večeří (za příplatek) na místě u průvodce. 

Upozornění k programu
- Časy odletů/návratů se mohou změnit. Prosíme o ověření hodin před odletem na R.pl/rozklady
- Program je rámcový. Pořadí jednotlivých bodů programu může být změněno či obráceno.
- Průvodce neprovází po muzejních objektech.
- Nejlépe směnitelnou měnou na místě je americký dolar (USD). 
- Neexistuje možnost vybírání peněz/hotovosti z íránských bankomatů.
- V Íránu není možné učinit jakoukoli platbu mincemi EUR - jsou přijímány pouze bankovky; stejně tak není možné platit bankovkami USD staré edice, tj. s malými podobiznami prezidentů.
- Elektrické zásuvky ve většině hotelů v Dubaji vyžadují adaptér (k dispozici na recepci, lze také zakoupit v místních obchodech, cca 5 USD).
- Při vstupu do některých objektů v Dubaji je vyžadováno odpovídající oblečení: dlouhé kalhoty, košile s krátkým rukávem (s límečkem) a plné boty pro muže a pro ženy dlouhé sukně (ke kotníkům), halenky zakrývající ruce (k zápěstí) a šátky jako pokrývky hlavy.
- V Íránu musí mít ženy vlasy zakryté šátky a nosit kalhoty nebo sukně a tuniky zakrývající: dekolt, ruce k zápěstí a nohy ke kolenům. Muži musí mít zakrytá ramena a nosit dlouhé kalhoty (šortky, bermudy, capri kalhoty - nejsou povoleny). Tato pravidla se vztahují i ​​na turisty.
- Írán je zemí přísně dodržující zásady muslimského náboženství, proto je nemožné dovážet jakýkoliv alkohol.
- Írán je z pohledu turisty zcela bezpečnou zemí. Rozšířené stereotypy pramení pouze z politických vztahů mezi Íránem a dalšími zeměmi. Ve skutečnosti jsou Íránci známí svou pohostinností a shovívavým postojem k turistům.
- Klienti, kteří mají ve svém cestovním pase izraelské razítko, se nemohou účastnit výletu.
- Vzhledem ke specifické náboženské kultuře země, zejména v období svátků (místní státní a náboženské svátky, např. Ramadán 12.4.-11.5.2021) se může změnit organizace poznávací a pobytové části (např. pořadí prohlídek, otevírací hodiny muzejních objektů a chrámů, hodiny servírování pokrmů a jejich složení).
- Výše uvedené popisy fakultativních výletů jsou pouze informativní a nejsou obchodní nabídkou. Nezaručujeme, že budou všechny realizovány. Úplný seznam fakultativních výletů i s aktuálními cenami je dostupný u našich delegátů a průvodců.
Upozornění! Vzhledem k právu Iránské islámské republiky, nemohou ženy sedět na první řadě sedadel v autobuse. Toto platí také pro osoby, které si zaplatily „příplatek za první řadu v autobuse“. Možnost obsazení sedadel až od druhé řady autobusu.

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Víza

Vízum do Íránu
- občané ČR potřebují pro vstup na území Iránu vízum - žádosti o vstupní vízum zpracovává zastupitelský úřad Íránu v Praze (je nutná osobní návštěva žadatele o udělení víza) - poplatek za vízum je 60 EUR, 
- cestovní pas musí být platný min. 6 měsíců od data návratu.

Spojené arabské emiráty zrušily s platností od 7. května 2015 vízovou povinnost pro obyvatele České republiky. Tato dohoda se vztahuje na krátkodobé pobyty. Cestovní pas musí být platný po dobu nejméně 6 měsíců od data návratu.

Nejbližší termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Pá 08:30 - 16:30

Číslo účtu: 7677799901/5500

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 5.6 Kč