Ubytování ETO Obrázek0
Ubytování ETO Obrázek1
Ubytování ETO Obrázek2
Ubytování ETO Obrázek3
Ubytování ETO Obrázek4
Ubytování ETO Obrázek5
Ubytování ETO Obrázek6
Ubytování ETO Obrázek7
Ubytování ETO Obrázek8
Ubytování ETO Obrázek9
Ubytování ETO Obrázek10
Ubytování ETO Obrázek11
Ubytování ETO Obrázek12
Ubytování ETO Obrázek13
Ubytování ETO Obrázek14

Na stopě Archy úmluvy

Etiopie - Addis Abeba
Poznávací

Vše co potřebujete vědět o zájezdu

Hotel

*** hotely - často jsou zařízeny v regionálním stylu s barevnými tkaninami a ozdobami (což je také atrakcí).

Pokoje: komfortně zařízené dvoulůžkové pokoje s koupelnou (sprcha, vana, WC, základní kosmetické potřeby, ručníky).

Strava: v hotelových restauracích jsou servírovány snídaně a večeře podobné evropským, samozřejmě si lze objednat i pokrmy regionální kuchyně.

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přelet letadlem společnosti Turkish Airlines (s mezipřistáním v Istanbulu), ubytování v hotelech dle specifikace - 12 nocí, stravování: snídaně a večeře, letištní taxy, turistický program, včetně plavby po jezeře Tana, transfery: letiště - hotel - letiště, přejezdy autobusem (se zavazadly na střeše), služby polského průvodce během celého poznávacího zájezdu, místního průvodce - vedoucího skupiny, místních průvodců, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje: vstupné a spropitné. Náklady na účast v programu (povinné místní poplatky, včetně vstupného) - cca 220 USD/os., spropitné a nosiči zavazadel - cca 70 USD/os., vízum do Etiopie 50 USD/os. (platí se na letišti, cestovní pas musí být platný po dobu nejméně 6 měsíců od data návratu). 

Důležité! Přečtěte si aktuální informace Covid-19 a cestování a podmínky vstupu.

Název zájezdu v polském jazyce: Na tropie Arki Przymierza
Kód zájezdu: ETO

Program

Archa úmluvy v Aksúmu • kaňon a vodopády Modrého Nilu • Lalibela - osmý div světa • úžasné kostely vytesané do skály na úrovni země - to neuvidíte nikde jinde! • Velký africký příkop • jezero Tana a autentické lodě z papyru • dželady - opice s krvácejícím srdcem • setkání s lidmi kmene Amhara, Tigraj, Afar, Wollo a Falaš

Den 1
Zájezd je organizován s leteckou dopravou z Varšavy. V případě Vašeho zájmu je možné dokoupit letenky na trase Praha - Varšava - Praha nebo Ostrava - Varšava - Ostrava (cena na ověření, nejedná se o navazující let).
Sraz na letišti F. Chopina ve Varšavě, u stanoviště Rainbow 2 hodiny před plánovaným odletem letadla. Let pravidelnou linkou do Addis Abeby (s přestupem v Istanbulu). Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady.

Den 2
01:10 přílet do hlavního města Etiopie - Addis Abeby, transfer do hotelu. Ubytování a čas na odpočinek. Po snídani prohlídka města. Navštívíme Národní muzeum, kde se seznámíme s historií a současnosti Etiopie. Jeho největší atrakcí je kostra našeho prapředka, objevena v roce 1974. Kostra je stará 3,2 milionů let. Návštěva katedrály sv. Trojice s hrobkou císaře Haile Selassie I., Etnografického muzea a císařských apartmánů v jeho bývalém paláci, pohoří Entoto s panoramatickým výhledem na město - 3200 m n.m. Večeře a přenocování v hotelu Heyday nebo podobném.

Den 3
Po snídani přejezd zemědělskou oblastí do Bahir Daru. Během cesty budeme obdivovat kaňon Modrého Nilu, jenž je považován mnoha cestovateli za hezčí než americký Grand Canyon. Budeme pokračovat v jízdě malebnou krajinou, setkáme se s kmenem Amhara a navštívíme jejich vesnice. Večeře a přenocování v hotelu Delano nebo podobném. (Trasa cca 500 km po asfaltových cestách)

Den 4
Po snídani přejezd k vodopádům na Modrém Nilu (30 km od Bahir Daru). Odpoledne plavba po největším etiopském jezeře Tana. Na ostrovech a poloostrovech obklopených jeho vodou se nachází více než 20 kostelů a klášterů. Uvidíme jeden z nejkrásnějších - Ura Kidane Mihret ze 16. století, nacházející se na poloostrově Zagwe. Po jezeře stále plují lodě vyrobené z papyru. Poplujeme lodí k místu, odkud pramení Modrý Nil. Možná také uvidíme hrochy. Večeře a přenocování v hotelu Delano nebo podobném.

Den 5
Po snídani přejezd do Gondaru (180 km), které bylo v 17. století hlavním městem Etiopie. Gonder (seznam UNESCO), bylo založeno v roce 1636 králem Fasidelousem, jehož palác se dochoval dodnes. Je to stavba, kterou nenajdete v žádné jiné africké zemi. Odpoledne prohlídka kláštera Debre Berhan Selassie, jenž je známý svými nádhernými obrazy a freskami. Uvidíme také lázně krále Fasidesa. Večeře a přenocování v hotelu HAZ nebo podobném. (Trasa cca 180 km po asfaltových cestách)

Den 6
Po snídani neobvykle malebný výlet do hor. Přejezd k Národnímu parku Simienské hory. Během cesty návštěva vesnice černých Židů - Falašů. Přejezd do městečka Debark ležícího ve výšce 2700 m n.m. Odpoledne vyplní úchvatné výhledy, bájné a jedinečné krajiny, úžasné kaňony, z nichž se tyčí vrcholky vyhaslých sopek. Navíc je to místo, kde žijí endemické druhy zvířat. Opice gelady /dželady/ se tady pasou houfně. Jsou to jediné býložravé opice na světě, tzv. opice s krvácejícím srdcem. Návrat do městečka Debark. Večeře a přenocování v hotelu Ras Dejen nebo podobném. (Trasa cca 180 km většinou po asfaltových cestách)
 
Den 7
Po snídani se vydáme ve směru Aksúmu. Během cesty budeme obdivovat nádhernou scenérii podél pásma Simienských hor a Tekeze Gorge. Uvidíme majestátní baobaby - jeden ze symbolů Afriky. Simienské hory jsou zapsány na seznamu přírodního dědictví UNESCO. Večeře a přenocování v hotelu Consolar nebo podobném. (Trasa cca 200 km většinou po asfaltových cestách)  

Den 8
Po snídani návštěva Aksúmu (seznam UNESCO) - kolébky etiopského křesťanství. Prohlídka: předkřesťanských obelisků, katedrály Nejsvětější Panny Marie, pozůstatků paláce královny ze Sáby, archeologického muzea a královských hrobek. Budeme obdivovat kapli, ve které je uložena legendární Archa úmluvy. Večeře a přenocování v hotelu Consolar nebo podobném.

Den 9
Po časné snídani přejezd do Adigrat horami Adwa. Krátká návštěva v Yeha, kde se nachází více než 2500 let starý chrám Měsíce a kostel Aba Aftse. Zastavíme na úpatí hory (Amby), na které se nachází klášter Debre Damo, jedno z nejposvátnějších míst v Etiopii. Toto slavné poutní místo je k dispozici výhradně pro muže, jediný způsob jak se dostat do kláštera nacházejícího se na vrcholu je horolezecké lano. Oběd v Adigrat, v městě na hranici s Eritreou. Budeme pokračovat v cestě k Mekele, během cesty prohlídka kostela Wukro Churkos vytesaného do skály. Přenocování v hotelu ve městě Mekele nebo ve Wukro. (Trasa cca 250 km po asfaltových cestách)  

Den 10
Po snídani přejezd do města Lalibela velmi malebnou horskou cestou. Uvidíme obrovské, surové skály a pohádkové údolí. Večeře a přenocování v hotelu Jerusalem, Tukul Village, Bete Abraha nebo podobném. (Trasa cca 300 km částečně po štěrkových cestách)
 
Den 11
Po snídani celodenní prohlídka města Lalibela, které je považováno za osmý div světa (seznam UNESCO). Je nejdůležitějším bodem na etiopské historické stezce. Je to místo, kde ve 12. století král Lalibela nařídil vytesat v sopečné hornině 11 kostelů. Během dne na výstavbě pracovaly tisíce dělníků, během noci pomáhali andělé. Kostely byly tesány takovým způsobem, že jejich střechy jsou situovány v jedné rovině se zemí. Návštěva nejkrásnějších kostelů. Kostel sv. Jiřího je ve tvaru řeckého kříže. Biete Medhane Alem - je největším monolitickým kostelem na naší planetě. Lalibela je pro Etiopany zároveň Novým Jeruzalémem s celou symbolikou Svaté země. Večeře a přenocování v hotelu.

Den 12
Po snídani přejezd do Dessie nebo Kombolcha skrze vysočinu Dilb. Během cesty se setkáme s lidmi, kteří patří ke kočovnému kmenu Wollo. Krátká zastávka u malebného jezera Abbé (amharsky Abhe Bid Hajk), které je známé pro své velké kolonie ptáků. Na západním břehu jezera se nachází historický klášter Hajk Istafanos (pouze pro muže). Večeře a přenocování v hotelu Golden Gate nebo podobném. (Trasa cca 300 km po asfaltových cestách)
 
Den 13
Po snídani přejezd podél Velkého afrického příkopu do Addis Abeby. Pokud budeme mít štěstí, uvidíme opice dželady. Zastávka na vyhlídkovém místě Tarma Ber, odkud lze obdivovat Velký africký příkop v celé jeho kráse. Během cesty se podíváme do vesnice kmene Oromo. Bude zajímavé porovnat vzhled oromských a amharských chat, které jsme viděli již dříve. Po příjezdu do Addis Abeby krátký pobyt v hotelu, čas na osvěžení po cestě. Rozlučková večeře v hotelu. Večer transfer na letiště a odlet. (Trasa cca 400 km po asfaltových cestách)
 
Den 14
Přílet do Istanbulu v ranních hodinách. Vzhledem k delší čekací době na letišti v Istanbulu nabízí letecká společnost výlet po městě (nebo možnost odpočinku v hotelu nedaleko letiště - za poplatek). Odpoledne odlet do Polska. Přílet do Varšavy ve večerních hodinách.

Upozornění k programu
- Očkování: není povinné. Severní část Etiopie, kterou navštívíme, není ohrožena, pokud jde o onemocnění jako je žlutá zimnice nebo malárie, očkování proto není nutné. WHO (Světová zdravotnická organizace) doporučuje preventivní očkování proti žluté zimnici (jedna injekce každých 10 let, můžete jej získat ve většině očkovacích center). 
- V Etiopii nejsou akceptovány dolary vydané před rokem 2000.
- Informace o vízech se vztahují na občany České republiky, zbývající klienti by měli kontrolovat své vízové ​​povinnosti průběžně, protože často dochází ke změnám.
- Pořadí realizace bodů programu může být změněno nebo obráceno.
- Vezměte prosím na vědomí, že tento poznávací zájezd má vysokou hodnotu co se poznávání týče, ale vzhledem k poměrně dlouhým přejezdům a kvalitě silnic (některé štěrkové, některé asfaltové a hodně výstaveb nových silnic) může být cesta pro některé klienty velmi zatěžující.

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Jiné

Přelet:
Nabízíme přelet komfortními letadly společnosti Turkish Airlines. Na úseku od Istanbulu jsou lety provozovány letadly typu Boeing 737 nebo Airbus 320.
Palubní servis (zdarma) - maska na spaní, ucpávky do uší, ponožky, kartáček na zuby. 
Stravování: 2 pokrmy během letu - jeden lehký/skromnější a druhý teplý oběd/večeře s nealkoholickými a alkoholickými nápoji. 
Váhový limit zavazadel - příruční zavazadlo (5 kg), odbavované zavazadlo (20 kg). 
 
Upozornění! Tyto informace jsou pouze orientační - cestovní kancelář není zodpovědná za změny provedené leteckou společností, typ letadla nebo změny v palubním servisu.

Víza

Občané ČR cestující do Turecké republiky musí mít cestovní doklad platný ještě minimálně 150 dnů od data vstupu na území Turecké republiky. Toto opatření nabylo účinnosti 1.1.2015. Při cestách do Turecka je nutno vzít na vědomí, že imigrační úřady a letecké společnosti striktně kontrolují tuto povinnost. Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Osoby s jiným než českým občanstvím mohou podléhat jiným podmínkám udělení víza.

Vízum do Etiopie
Pro vstup do Etiopie je třeba mít platné vstupní vízum.
Občané ČR mohou získat jednorázové turistické vízum s dobou platnosti 1 měsíc při příletu na mezinárodním letišti Bole v Addis Abebě. Poplatek činí 50 USD (doporučuje se mít připraven přesný obnos).

Cestovní pas musí být platný nejméně 6 měsíců od data předpokládaného návratu.

Nejbližší termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Pá 08:30 - 16:30

Číslo účtu: 7677799901 / 5500

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 5.3 Kč