Na stopě Archy úmluvy

Etiopie - Addis Abeba
Poznávací

Vše co potřebujete vědět o zájezdu

Hotel

*** hotely - často jsou zařízeny v regionálním stylu s barevnými tkaninami a ozdobami (což je také atrakcí).

Pokoje: komfortně zařízené dvoulůžkové pokoje s koupelnou (sprcha, vana, WC, základní kosmetické potřeby, ručníky).

Strava: v hotelových restauracích jsou servírovány snídaně a večeře podobné evropským, samozřejmě si lze objednat i pokrmy regionální kuchyně.

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přelet letadlem společnosti Turkish Airlines (s mezipřistáním v Istanbulu), ubytování v hotelech dle specifikace, ve dvoulůžkových pokojích (přistýlka na vyžádání), 13 nocí (1 noc v hotelu v Istanbulu se snídaní), stravování: snídaně a večeře (s výjimkou ubytování v Istanbulu), letištní taxy, turistický program, včetně plavby po jezeře Tana, transfery: letiště - hotel - letiště, přejezdy 20místným autobusem (se zavazadly na střeše), služby polského průvodce během celého poznávacího zájezdu, místního průvodce - vedoucího skupiny, místní průvodce, minerální vodu během cesty, pojištění TU Europa Standard (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).
 
Základní cena nezahrnuje: vstupné a spropitné. Náklady na účast v programu (povinné místní poplatky, včetně vstupného) - cca 195 USD/os., vízum do Etiopie 50 USD/os. (platí se na letišti, cestovní pas musí být platný po dobu nejméně 6 měsíců od data návratu). Spropitné a nosiči zavazadel - cca 55 USD/os.

Program

Archa úmluvy v Aksúmu • kaňon a vodopády Modrého Nilu • Lalibela - osmý div světa • úžasné kostely vytesané do skály na úrovni země - to neuvidíte nikde jinde! • Velký africký příkop • jezero Tana a autentické lodě z papyru • gelady - opice s krvácejícím srdcem • setkání s lidmi kmene Amhara, Tigraj, Afar, Wollo a Falaš

Den 1
Zájezd je organizován s leteckou dopravou z Varšavy. V případě Vašeho zájmu je možné dokoupit letenky na trase Praha - Varšava - Praha (cena na ověření, nejedná se o navazující let).
12:55 Sraz na letišti ve Varšavě, u stanoviště Rainbow. 
14:55 - 18:30 Přelet do Istanbulu, transfer, přenocování v hotelu.
Časy odletů jsou orientační a mohou se změnit. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady.

Den 2
Po snídani procházka po Istanbulu (případné vstupné a jízdenky městské hromadné dopravy na vlastní náklady), odpoledne transfer na letiště a v 18:50 odlet do Addis Abeby.

Den 3
1:10 Přílet do etiopského hlavního města Addis Abeby, transfer do hotelu. Ubytování a čas na odpočinek. Po snídani prohlídka města. Navštívíme Národní muzeum, kde se seznámíme s historií a současnosti Etiopie. Jeho největší atrakcí je Lucy, čili kostra našeho prapředka, objevena v roce 1974. Kostra je stará 3,2 milionů let. Návštěva katedrály sv. Trojice s hrobkou císaře Haile Selassie I., Etnografického muzea a císařských apartmánů v jeho bývalém paláci, pohoří Entoto s panoramatickým výhledem na město - 3200 m n. m. Večeře a přenocování v hotelu Heyday nebo podobném.

Den 4
Po snídani přejezd zemědělskou oblastí do Debre Markos, následně do Bahir Daru. Během cesty budeme obdivovat kaňon Modrého Nilu, jenž je považován mnoha cestovateli za hezčí než americký Grand Canyon. Budeme pokračovat v jízdě malebnou krajinou, setkáme se s kmenem Amhara a navštívíme jejich vesnice. Večeře a přenocování v hotelu Delano nebo podobném. (Trasa cca 500 km po asfaltových silnicích)

Den 5
Po snídani přejezd k vodopádům na Modrém Nilu, vzdáleným cca 30 km od města Bahir Dar. Odpoledne plavba po největším etiopském jezeře Tana do klášterů skrytých na ostrovech. Po jezeře stále plují lodě vyrobené z papyru. Před expedicí Ra studoval u místních vesničan Thor Heyerdahl. Bude příležitost vidět místo, kde pramení Modrý Nil. Večeře a přenocování v hotelu Delano nebo podobném.

Den 6
Po snídani přejezd do Gondar, které bylo v 17. století hlavním městem Etiopie. Gondar (seznam UNESCO), bylo založeno v roce 1636 králem Fasidelousem, jehož palác se dochoval dodnes. Je to stavba, kterou nenajdete v žádné jiné africké zemi. Odpoledne prohlídka hradu a kláštera Debre Berhan Selassie, jenž je známý svými nádhernými obrazy a freskami. Uvidíme také lázně krále Fasidesa. Výlet do vesnice černých Židů - Falašů. Večeře a přenocování v hotelu Kino nebo podobném. (Trasa cca 180 km po asfaltových cestách).

Den 7
Po snídani neobvykle malebný výlet k  Simienským horám. Přejezd do městečka Debark ležícího ve výšce 2700 m n. m., následně k Národnímu parku Simienské hory. Odpoledne vyplní úchvatné výhledy, bájné a jedinečné krajiny, úžasné kaňony, z nichž se tyčí vrcholky vyhaslých sopek. Navíc je to místo, kde žijí endemické druhy zvířat. Opice gelady /dželady/ se tady pasou houfně. Jsou to jediné býložravé opice na světě, tzv. opice s krvácejícím srdcem. Návrat do města Debark, večeře a přenocování v hotelu Sona nebo podobném. (Trasa cca 180 km po štěrkových cestách).

Den 8
Po snídani se vydáme směrem k Aksúmu. Během cesty budeme obdivovat nádhernou scenérii podél pásma Simienských hor a Tekeze Gorge. Simienské hory jsou zapsány na seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Večeře a přenocování v hotelu Consolar nebo podobném. (Trasa cca 200 km po štěrkových cestách).

Den 9
Po snídani návštěva Aksúmu (seznam UNESCO), kolébky etiopského křesťanství. Prohlídka: předkřesťanských obelisků, katedrály Panny Marie, pozůstatků paláce královny ze Sáby, archeologického muzea a královských hrobek. Budeme obdivovat kapli, ve které je uložena legendární Archa úmluvy. Večeře a přenocování v hotelu Consolar nebo podobném.

Den 10
Po časné snídani přejezd do města Adigrat horami Adwa. Krátká návštěva města Yeha, kde se nachází více než 2500 let starý chrám Měsíce a kostel Aba Aftse. Zastavíme na úpatí hory (Amby), na které se nachází klášter Debre Damo, jedno z nejposvátnějších míst v Etiopii. Toto slavné poutní místo je k dispozici výhradně pro muže, jediný způsob jak se dostat do kláštera nacházejícího se na vrcholu je horolezecké lano. Oběd v Adigrat, v městě na hranici s Eritreou. Budeme pokračovat v cestě k městu Mekelle, během cesty prohlídka kostela Wukro Churkos vytesaného do skály. Přenocování v hotelu Hiltop nebo podobném. (Trasa cca 250 km po asfaltových cestách)

Den 11
Po snídani přejezd do města Lalibela. Cesta vede mimořádně krásnou horskou krajinou. Uvidíme obrovské, surové skály a pohádkové údolí. Přenocování v hotelu Jerusalem, Tukul Village, Lalibela nebo podobném, večeře. (Trasa cca 300 km po štěrkových cestách)
 
Den 12
Po snídani celodenní prohlídka města Lalibela, které je považováno za osmý div světa (seznam UNESCO). Je nejdůležitějším bodem na etiopské historické stezce. Je to místo, kde ve 12. století král Lalibela nařídil vytesat v sopečné hornině 11 kostelů. Během dne na výstavbě pracovaly tisíce dělníků, během noci pomáhali andělé. Kostely byly tesány takovým způsobem, že jejich střechy jsou situovány v jedné rovině se zemí. Návštěva nejkrásnějších kostelů. Kostel sv. Jiřího je ve tvaru řeckého kříže. Bete Medahne Alem - je největším monolitickým kostelem na naší planetě. Lalibela je pro Etiopany zároveň Novým Jeruzalémem s celou symbolikou Svaté země. Večeře a přenocování v hotelu Jerusalem, Tukul Village, Lalibela nebo podobném.
 
Den 13
Po snídani přejezd do Dessie nebo Kombolcha skrze vysočinu Dilb. Během cesty se setkáme s lidmi, kteří patří ke kočovnému kmenu Wollo. Krátká zastávka u malebného jezera Abbé, které je známé pro své velké kolonie ptáků. Na západním břehu jezera se nachází historický klášter Hajk Istafanos. Večeře a přenocování v hotelu Golden Gate nebo podobném. (Trasa cca 300 km)
 
Den 14
Po snídani přejezd podél Velkého afrického příkopu do Addis Abeby. Pokud budeme mít štěstí, uvidíme opice gelady. Zastávka na vyhlídkovém místě Tarma Ber, odkud lze obdivovat Velký africký příkop v celé jeho kráse. Během cesty se podíváme do vesnice kmene Oromo. Bude zajímavé porovnat vzhled oromských a amharských chat, které jsme viděli již dříve. Krátká návštěva kostela Debre Byrhan (Mountain of Light), třetího nejvýznamnějšího chrámu v Etiopii (kostel je otevřen, prohlídky vnitřku jsou možné). Po příjezdu do Addis Abeby krátký pobyt v hotelu, čas na osvěžení po cestě. Rozlučková večeře s folklórem. Večer transfer na letiště, odlet do Varšavy, přelet s mezipřistáním v Istanbulu. (Trasa cca 400 km po asfaltových cestách)

Den 15
13:55 Přílet do Varšavy.

Upozornění k programu
- Očkování: není povinné. Severní část Etiopie, kterou navštívíme, není ohrožena, pokud jde o onemocnění jako je žlutá zimnice nebo malárie, očkování proto není nutné. WHO (Světová zdravotnická organizace) doporučuje preventivní očkování proti žluté zimnici (jedna injekce každých 10 let, můžete jej získat ve většině očkovacích center). 
- V Etiopii nejsou akceptovány dolary vydané před rokem 2000.
- Informace o vízech se vztahují na občany České republiky, zbývající klienti by měli kontrolovat své vízové ​​povinnosti průběžně, protože často dochází ke změnám.
- Pořadí realizace bodů programu může být změněno nebo obráceno.
- Vezměte prosím na vědomí, že tento poznávací zájezd má vysokou hodnotu co se poznávání týče, ale vzhledem k poměrně dlouhým přejezdům a kvalitě silnic (některé štěrkové, některé asfaltové a hodně výstaveb nových silnic) může být cesta pro některé klienty velmi zatěžující.
 
Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Jiné

Přelet:
Nabízíme přelet komfortními letadly společnosti Turkish Airlines. Na úseku od Istanbulu jsou lety provozovány letadly typu Boeing 737 nebo Airbus 320.
Palubní servis (zdarma) - maska na spaní, ucpávky do uší, ponožky, kartáček na zuby. 
Stravování: 2 pokrmy během letu - jeden lehký/skromnější a druhý teplý oběd/večeře s nealkoholickými a alkoholickými nápoji. 
Váhový limit zavazadel - příruční zavazadlo (5 kg), odbavované zavazadlo (20 kg). 
 
Upozornění! Tyto informace jsou pouze orientační - cestovní kancelář není zodpovědná za změny provedené leteckou společností, typ letadla nebo změny v palubním servisu.

Víza

Vízum do Turecka
Pro občany ČR platí bezvízový styk pro pobyt do 90 dnů od prvního vstupu na území země. 
Pro vstup na území Turecka je zapotřebí mít platný cestovní doklad (cestovní pas). Platnost tohoto dokladu musí být nejméně 6 měsíců od vstupu do země.

Vízum do Etiopie
Pro vstup do země je třeba mít platné vstupní vízum.
Občané ČR mohou získat jednorázové turistické vízum s dobou platnosti 1 měsíc při příletu na mezinárodním letišti Bole v Addis Abebě. Poplatek činí 50 USD (doporučuje se mít připraven přesný obnos).

Hodnocení klientů

Recenze k tomuto zájezdu si můžete přečíst zde: https://r.pl/na-tropie-arki-przymierza/zakwaterowanie-eto 

Nejbližší termíny do hotelu


07. 10. - 20. 10. 2019 (14 dní)
Varšava Polopenze
46 868 Kč
04. 11. - 15. 11. 2019 (12 dní)
Varšava Polopenze
48 922 Kč
11. 11. - 22. 11. 2019 (12 dní)
Varšava Polopenze
48 983 Kč
18. 11. - 29. 11. 2019 (12 dní)
Varšava Polopenze
48 922 Kč
25. 11. - 06. 12. 2019 (12 dní)
Varšava Polopenze
48 312 Kč
02. 12. - 13. 12. 2019 (12 dní)
Varšava Polopenze
46 883 Kč
25. 12. - 05. 01. 2020 (12 dní)
Varšava Polopenze
50 990 Kč
06. 01. - 17. 01. 2020 (12 dní)
Varšava Polopenze
48 617 Kč
20. 01. - 31. 01. 2020 (12 dní)
Varšava Polopenze
47 925 Kč
27. 01. - 07. 02. 2020 (12 dní)
Varšava Polopenze
49 227 Kč
03. 02. - 14. 02. 2020 (12 dní)
Varšava Polopenze
48 922 Kč
10. 02. - 21. 02. 2020 (12 dní)
Varšava Polopenze
50 319 Kč
24. 02. - 06. 03. 2020 (12 dní)
Varšava Polopenze
49 593 Kč
09. 03. - 20. 03. 2020 (12 dní)
Varšava Polopenze
46 883 Kč
23. 03. - 03. 04. 2020 (12 dní)
Varšava Polopenze
48 406 Kč

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Pá 08:00 - 18:00

Česká spořitelna č.ú: 2621338329/0800

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 6.1 Kč