Ubytování ROP Obrázek0
Ubytování ROP Obrázek1
Ubytování ROP Obrázek2
Ubytování ROP Obrázek3
Ubytování ROP Obrázek4
Ubytování ROP Obrázek5
Ubytování ROP Obrázek6
Ubytování ROP Obrázek7
Ubytování ROP Obrázek8
Ubytování ROP Obrázek9
Ubytování ROP Obrázek10

Petrohrad a Moskva - Carské koruny

Rusko
Poznávací

Vše co potřebujete vědět o zájezdu

Hotel

Hotely *** střední kvality - obvykle se nachází mimo centra měst (6 nocí: 3 noci v Petrohradě a 3 noci v Moskvě); noční přejezd vlakem Petrohrad - Moskva (lůžkové vozy se čtyřmístnými kupé).
Pokoje: dvoulůžkové pokoje (možnost přistýlky), všechny s koupelnou.
Vybavení: v hotelu je k dispozici restaurace a bar.
Strava: kontinentální snídaně (formou bufetu).
Místní kategorie: ***

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přelet pravidelnou linkou na trase Varšava - Moskva, Petrohrad - Varšava, letištní taxy, ubytování (5 nocí), snídaně, noční přejezd vlakem Moskva - Petrohrad (lůžkové vozy se čtyřmístnými kupé), všechny přejezdy klimatizovaným autokarem nebo autobusem, služby průvodce, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, rezervační poplatky, služby průvodců, spropitné a systém Tour guide - cca 190 EUR/os. (povinný poplatek na místě), 6 večeří v hotelech (doplatek v rezervačním systému), fakultativní výlety: plavba lodí v Petrohradu - cca 25 EUR; kostel Spasitele na krvi (cca 350 RUB), chrám Vasila Blaženého (cca 350 RUB), další jídla (10-15 EUR/1 pokrm), jízdenky městskou hromadnou dopravou a jiné osobní výdaje.

Název zájezdu v polském jazyce: Sankt Petersburg i Moskwa - Carskie korony
Kód zájezdu: ROP

Program

Petrohrad - Benátky severu • Petropavlovská pevnost - kolébka města • křižník Aurora a
Měděný jezdec • chrám sv. Izáka - největší katedrála v Petrohradě • Kaskáda v Petěrhofu - letní rezidenci Petra Velikého • Jantarová komnata v Carském selu • Ermitáž - bohatství Zimního paláce • Něvský prospekt • Moskva: Kreml a Rudé náměstí • Novoděvičí hřbitov • nejkrásnější metro světa • Dělník a kolchoznice • Treťjakovská galerie - ruské umění • Sergiev Posad - perla ve Zlatém kruhu

Den 1
Sraz u stanoviště Rainbow 2 hodiny před plánovaným odletem letadla. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady. Přílet do Moskvy (možnost přestupu), celní a pasové odbavení. Transfer do hotelu,
ubytování, čas na osvěžení po cestě. Večeře (fakultativně) a přenocování v hotelu v Moskvě.

Den 2
Po snídani prohlídka centra Moskvy. Prohlídku začneme u Kremlu, který je do dnešního dne sídlem
vlády Ruské federace. Uvidíme zde mimo jiné katedrálu Archanděla, která je místem posledního
odpočinku carů a Katedrální náměstí. Uvidíme také: kanón a zvon. Oba objekty mají společnou
vlastnost - nikdy nebyly použity. Uvidíme také zbrojnici, kde se nachází sbírka předmětů, které byly v dávné době majetkem carské rodiny (mimo jiné: trůny carů, regálie, šaty a vozy používané vládci). Z Kremlu přes Alexandrovský park a Manéžní náměstí s hrobem neznámého vojína přejdeme na slavné Rudé náměstí s mauzoleem Lenina a chrámem Vasila Blaženého (možnost prohlídky interiérů ve volném čase, za příplatek cca 1000 rublů). Přestávka „na kávu“ bude nedaleko GUM-u. Kdysi nejluxusnější nákupní středisko v Rusku dnes již nešokuje svými cenami a je dostupné i pro průměrného člověka. Odpoledne procházka směrem k Divadelnímu náměstí se slavným Velkým divadlem a nechvalně známým vězením Lubjanka - ponurým symbolem stalinského teroru. Na závěr uvidíme katedrálu Krista Spasitele. Dílo Ruské sakrální architektury bylo srovnáno se zemí na příkaz Stalina a zrekonstruováno k 850. výročí založení Moskvy. Upozornění: některé přejezdy během prohlídky Moskvy mohou být realizovány metrem. Večeře (fakultativně) a přenocování v hotelu v Moskvě.

Den 3
Snídaně v hotelu. Přejezd a návštěva Treťjakovské galerie. Zatímco v Ermitáži budeme obdivovat
světové umění, v Treťjakovské galerii budeme mít možnost vidět nejoslnivější plátna ruských umělců, jako např. Rublev nebo Repin, které pokud jde o uměleckou tvorbu lze srovnat s díly v zahraničí. Další objevování hlavního města Ruské federace začneme na jeho předměstích pohledem na rozlehlé panorama města z Vrabčí hory. Následně přejezd ke starému výstavišti WDNK. Uvidíme zde dva stěžejní příklady soch socialistického realismu: Památník pokořitelů kosmu a Dělníka a kolchoznice. Přejezd do hotelu, ubytování, večeře (fakultativně). Večer pro zájemce výlet moskevským metrem do centra města: ulice Arbat a okolí Rudého náměstí v noci (jízdenky za příplatek). Přenocování v hotelu v Moskvě.

Den 4

Po snídani vystěhování z hotelu. Následně výlet do Sergiev Posad - nejdůležitějšího náboženského
centra v Rusku. Je to jedno z nejznámějších měst v tzv. Zlatém kruhu (tímto jménem jsou běžně
označovány historická města ležící kolem Moskvy a jsou často starší než Moskva). Toto místo si
vybral mystik a divotvůrce Sergej Radoněžský v první polovině 14. století. Rychle se proslavilo po
celém Rusku a přitáhlo mnoho poutníků. V 17. století byl během „dymitriády“ Sergejev Posad
neúspěšně obléhán Poláky. Pro Rusy lze význam těchto bojů bez nadsázky srovnat s legendou o obraně Jasné Hory během švédského vpádu. Navštívíme zde Trojicko-sergijevský klášter* s chrámem Svaté Trojice a Nanebevzetí Panny Marie, kde byl pohřben Boris Godunov s rodinou. (Upozornění: je vyžadováno skromné oblečení! Jsou nutné dlouhé kalhoty/sukně, zahalená ramena). Poté transfer na nádraží, kde přestoupíme na noční vlak do Petrohradu. Přenocování ve vlaku, čtyřmístné kupé (bez možnosti příplatku za jednomístné, dvoumístné nebo třímístné kupé). (Trasa cca 190 km + vlak cca 700 km)

Den 5
Po příjezdu snídani a návštěva Petrohradu, nejbohatšího ruského města co se památek týče a bývalého hlavního města Ruské říše. Prohlídku začneme u nejstarší části města, neboli Zaječího ostrova, který téměř celý zabírá Petropavlovská pevnost. Datum zahájení prací na tvrzi 16. května 1703 bylo přijato jako datum založení dnešního Petrohradu. Uvnitř hradeb navštívíme mimo jiné katedrálu sv. Petra a Pavla, v níž se nacházejí hrobky ruských carů od dob vlády Petra I. Uvidíme také slavný křižník „Aurora“, jehož výstřely předznamenaly světu začátek Říjnové revoluce. Následně přejezd k Ermitáži*. Je to jedna z největších uměleckých sbírek na světě o nevyčíslitelné hodnotě, zpřístupněna návštěvníkům v historických interiérech Zimního paláce. Legendou se stala úspěšná evakuace sbírek již během německého bombardování. Dnes jsou zde k vidění díla umělců z celého světa počínaje od starověku. Odpoledne přejezd Palácovým nábřežím s Mramorovým a Zimním palácem k Vasiljevskému ostrovu. Ostrov s rostrálními sloupy a komplexem Dvanáctí kolejí se nachází v deltě řeky Něvy. Dále přejedeme univerzitním nábřežím s palácem Menshikov a přístavem se dvěma originálními egyptskými sfingami. Uvidíme zde slavného „Měděného jezdce“ - sochu Petra Velikého zvěčněného v básni Puškina a navštívíme katedrálu sv. Izáka - největší chrám města se sochou cara Mikuláše. Pro zájemce hodinová plavba po kanálech Petrohradu (za příplatek cca 25 EUR). Ubytování v hotelu, večeře (fakultativně) a přenocování.

Den 6
Po snídani výlet do Peterhofu. Bohužel bylo dílo největších architektů své doby téměř zcela zničeno
během II. světové války. V Peterhofu uvidíme nádherné palácové zahrady se slavnou Kaskádou;
impozantním vodopádem - fontánou. Odpoledne přejedeme k Carskému selu, kde navštívíme letní
sídlo carů. Zde se zaměříme na zcela zrekonstruované interiéry - budeme mít možnost vidět repliku
ztracené Jantarové komnaty, která zmizela za záhadných okolností během válečné vřavy. Návrat do hotelu v Petrohradu na večeři (fakultativně) a přenocování. (Trasa cca 80 km)

Den 7
Po snídani vystěhování z hotelu. V závislosti na čase odletu přejezd Něvským prospektem
s Kazaňským chrámem (podle vzoru baziliky sv. Petra), kostelem sv. Kateřiny (pohřebiště krále
Stanislava Augusta Poniatovského). Uvidíme také kostel Spasitele na krvi, postavený v místě smrti
cara Alexandra II. (pro zájemce návštěva interiéru, cena cca 500 rublů). Volný čas na nákup
suvenýrů/procházka Něvským prospektem. Transfer na letiště. Odlet do Varšavy s přestupem v Rize nebo Moskvě.

Upozornění k programu
- Pořadí jednotlivých bodů programu může být změněno či obráceno.
- Prohlídky objektů ne vždy zahrnují návštěvu interiéru vzhledem k nedostatku času nebo dostupnosti
pro turisty. Objekty, které budou navštíveny uvnitř, jsou označeny v programu *.
- Během návštěvy sakrálních objektů je vyžadováno skromné oblečení, ženy musí mít šátky jako
pokrývky hlavy.
- Průvodce neprovází po muzejních objektech.
- Výše uvedené popisy fakultativních výletů jsou pouze informativní a nejsou obchodní nabídkou.
Nezaručujeme, že budou všechny realizovány. Úplný seznam fakultativních výletů i s aktuálními
cenami je dostupný u našich průvodců/delegátů.
- Nejpoužívanější měnou na místě je euro (je nutné provést výměnu na rubly).
- Vzhledem k velkému provozu (dopravní zácpy) využívá organizátor během některých přejezdů
metro.

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu.
Chyby v překladu vyhrazeny.

Jiné

NOVINKA - obsluha skupiny v systému TOUR GUIDE
Jedná se o bezdrátový elektronický systém provázení skupin, který umožňuje zákazníkům pohodlnou
formu komentované prohlídky. Přečtěte si více o Tour guide. http://rainbowtours.cz/stranky/tour-guide-system

Hodnocení

Nejbližší termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Pá 08:00 - 18:00

Číslo účtu: 2621338329/0800

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 6.1 Kč