Ubytování AFK Obrázek0
Ubytování AFK Obrázek1
Ubytování AFK Obrázek2
Ubytování AFK Obrázek3
Ubytování AFK Obrázek4
Ubytování AFK Obrázek5

Rozloučení s létem z Tirany

Bosna a Hercegovina
Poznávací

Vše co potřebujete vědět o zájezdu

Hotel

Hotely **/*** - (7 nocí).

Pokoje: funkčně vybavené, dvoulůžkové pokoje (možnost přistýlky), všechny s koupelnou a ve většině hotelů s TV.

Vybavení: všechny hotely mají recepci, bar, restauraci a některé bazén.

Strava: snídaně a večeře.

Místní kategorie: **/***

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přelet letadlem do Tirany (dle programu), návrat autobusem, letištní taxy, ubytování (8 nocí), stravování: snídaně a večeře, přejezdy klimatizovaným autokarem/autobusem, služby průvodce, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, služby místních průvodců, systém Tour Guide, další jídla a nápoje k večeři, pobytovou taxu (cca 1 EUR/den/os.) a jiné osobní výdaje. Orientační náklady na účast v celém programu (včetně systému Tour Guide, bez pobytové taxy) - 139 EUR/os. (povinný poplatek placený průvodci na místě). Cena nezahrnuje řeckou pobytovou taxu (cca 1,5-2 EUR/pokoj/den) - povinný poplatek hrazený na recepci při ubytování.

Důležité! Přečtěte si aktuální informace Covid-19 a cestování a podmínky vstupu do země.

Název zájezdu v polském jazyce: Pożegnanie lata z Tirany

Program

Balkánské UNESCO: Mostar, Dubrovník, Kotor, Budva a Gjirokastër  • bouřlivá historie Balkánu: Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora • perly přírody: okouzlující balkánské pobřeží, Národní park Krka, fjordy jižní Evropy • přelet do Tirany letadlem, návrat do Polska autokarem

Den 1
Sraz u stanoviště Rainbow 2 hodiny před plánovaným odletem letadla. Přelet do Tirany. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady. Po příletu setkání s průvodcem a transfer do hotelu na Korfu. Ubytování v hotelu, večeře a přenocování. 

Den 2
Po snídani prohlídka Tirany, která je hlavním městem Albánie. V hlavním městě začneme objevovat neuvěřitelně rozmanitou tvář stále velmi záhadné a fascinující země, která vlastně až do počátku 90. let byla odříznuta od světa. Rušná Tirana se snaží dohnat ztracený čas. Rytmus ulice se mísí s rytmem každodenního života, k životu se líně probouzejí pouliční podniky a obyvatelé Tirany ve svých Mercedesech, v oblíbené značce automobilů, pomalu vyrážejí ke každodenním povinnostem. Míjejíc kavárny plné do posledního místečka, budeme objevovat symboly města - historickou mešitu, nově zrekonstruované centrum, ocelovo-skleněnou pyramidu, nebo nejstarší věž s hodinami. Následně se přeneseme v čase do doby diktatury Envera Hodži, jejíž historii prozkoumáme v nejtajemnějším ze statisíců albánských bunkrů, nedávno objeveném a zpřístupněném pro veřejnost - v atomovém krytu krutého tyrana. Večeře a přenocování v hotelu v Tiraně.
 
Den 3
Po snídani návštěva města Krujë, nazývaného albánským Krakovem. Původní albánské stavby a starý bazar nám umožní vrátit se zpět do minulosti. V městečku uvidíme muzeum největšího bojovníka Albánie - Jiřího Kastrioty Skanderbega. Přejezd do Černé Hory, volný čas na odpočinek. Ubytování v hotelu, večeře a přenocování.

Den 4
Po snídani návštěva Černé Hory, kterou začneme v Budvě. Budva je v současné době nejatraktivnějším letoviskem Černé Hory. Uvidíme staré město Budva s obrannými hradbami z 15. století, které tvoří seskupení bran, opevnění a věží. Staré město, to jsou úzké uličky, náměstí a mnoho památek. Následně prohlídka Kotoru, jehož historické centrum je zapsáno na seznamu UNESCO. Je to přístavní město, které se malebně rozprostírá na úpatí masivu Lovćen. Okolí připomíná norské scenérie a Lovćen je znám jako nejjižnější fjord v Evropě. Program zahrnuje mimo jiné návštěvu katedrály sv. Tripuna a symbol města - Hodinovou věž ze 17. století. Přejezd slavnými serpentinami podél Boky Kotorské do vesnice Njeguši. Je to malá vesnice ležící na úpatí masívu Lovćen, která se proslavila zejména jako rodiště známého černohorského básníka a vladaře Petara II. Petroviče Njegoše i celé jeho dynastie. Dnes je známá díky výrobě sýrů a sušené šunky. Poté se vydáme do Cetinje, historického hlavního města Černé Hory. Nejpůsobivější stavbou města je Národní muzeum, kdysi palác posledního krále Nikola I. Petroviće. Přejezd do hotelu, večeře, přenocování.
 
Den 5
Po snídani přejezd do Chorvatska. Prohlídka perly Jadranu - Dubrovníku (UNESCO). Je to krásné město se skvělou atmosférou, plné památek a fascinujících uliček. Během procházky městem se seznámíme s jeho historií a uvidíme mimo jiné: Františkánský klášter z přelomu 14. a 15. století, Muzeum lékárny a slavné hradby. Pro zájemce plavba kolem městských hradeb (za příplatek cca 10 EUR/os.). Po prohlídce přejedeme pobřežní vyhlídkovou trasou do Bosny a Hercegoviny. Ubytování v hotelu v okolí Neumu nebo Medžugorje, večeře a přenocování.

Den 6
Snídaně. Pokud bude čas přejezd do Medžugorje - poutního místa, kde se v roce 1981 dle svědectví zjevila Panna Marie - krátká návštěva svatyně. Přejezd do Mostaru. V Mostaru navštívíme historické centrum středověkého města založeného Turky. Projdeme se Starým mostem - symbolem města (na seznamu UNESCO). Následně navštívíme mešitu Koski Mehmed Paše, turecký dům a čtvrť Stara Caršija. Následně přejezd do Sarajeva - hlavního města Bosny a Hercegoviny. Město bylo založeno v 15. století osmanskými Turky v krásném údolí řeky Miljacka. Program zahrnuje: návštěvu historického centra města, kde se mísí vlivy různých kultur a náboženství, navštívíme Gazi Husrev-begovu mešitu, Sarajevský bazar a Latinski Most - místo atentátu na arcivévodu Ferdinanda. Ubytování v hotelu v Sarajevu, večeře a přenocování.
 
Den 7 
Po snídani přejezd do Splitu - největšího města Dalmácie. Uvidíme zde mimo jiné: antický palác císaře Diokleciána, jeden z nejhezčích příkladů římské obranné architektury v Evropě (3. - 4. století), katedrálu, mauzoleum císaře a malebný přístav. Následně přejedeme do Trogiru (UNESCO) - nádherného pobřežního města, kde se projdeme malebným starým městem. Uvidíme mimo jiné: goticko-renesanční radnici z přelomu 14. a 15. století a katedrálu sv. Vavřince ze 13. století. Večeře a přenocování v okolí Splitu.

Den 8
Po snídani přejezd do Národního parku Krka. Řeka Krka protékající vápencovým podložím vytvořila nepravidelné koryto. Nejzajímavějším místem je téměř půl kilometru dlouhý úsek, kde řeka protéká 17 kaskádami, širokými téměř 100 m, a překonává výškový rozdíl 45 m. Přejezd do hotelu v okolí Záhřebu, večeře a přenocování.

Den 9
Po snídani odjezd autobusem do Polska.
Plánovaný příjezd do: 
Katovic cca 22:30 - 9.den 
Čenstochové cca 11:45 - 9.den 
Lodže cca 1:30 - 10.den 
Varšavy cca 3:30 - 10.den
 
Upozornění k programu
- Pořadí realizace bodů programu může být změněno či obráceno.
- Průvodce neprovází po městech a muzejních objektech.
- Dámy jsou žádány, aby si vzaly šátek na hlavu - ke vstupu do kostela/mešity.
- Realizaci tohoto zájezdu lze provést na základě občanského průkazu nebo cestovního pasu (dokumenty by měly být platné min. 3.měsíce po datu návratu)! Uveďte prosím číslo a datum vypršení platnosti dokumentu nejméně 10. dní před odjezdem. 
 
Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Víza

Cestovní pas/občanský průkaz
Upozornění!
Informace o cestovním pase (číslo pasu nebo číslo občanského průkazu, datum vydání a datum platnosti) musí být v rezervaci doplněny max. do 10. pracovních dní před datem odletu. Pokud se prodej uskuteční později, neprodleně doplňte tyto údaje. Účast a realizace tohoto zájezdu lze provést na základě občanského průkazu nebo cestovního pasu.

- Je-li účastníkem zájezdu mladistvý cestující pouze s jedním z rodičů, musí mít notářsky ověřený dopis od druhého rodiče, přeložený do angličtiny přísežným překladatelem, který vyjadřuje souhlas druhého rodiče s cestou dítěte - v notářsky ověřeném dopise musí být uvedeny všechny země, kam se během zájezdu vydáme.

- Je-li účastníkem zájezdu mladistvý cestující pod dohledem dospělých osob, které nejsou uvedeny v rodném listu, je opatrovník povinen mít notářský dopis od obou rodičů, přeložený do angličtiny přísežným překladatelem, ve kterém rodiče souhlasí s cestou dítěte - v notářsky ověřeném dopise musí být uvedeny všechny země, kam se během zájezdu vydáme.

Nejbližší termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Pá 08:30 - 16:30

Číslo účtu: 7677799901/5500

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 5.5 Kč