Ubytování CTM Obrázek0
Ubytování CTM Obrázek1
Ubytování CTM Obrázek2
Ubytování CTM Obrázek3
Ubytování CTM Obrázek4
Ubytování CTM Obrázek5
Ubytování CTM Obrázek6
Ubytování CTM Obrázek7
Ubytování CTM Obrázek8
Ubytování CTM Obrázek9
Ubytování CTM Obrázek10

Čas na Balkán

Chorvatsko - Trogir
Poznávací

Vše co potřebujete vědět o zájezdu

Hotel

Hotel **/*** (7 nocí: v Srbsku - 1 noc, v Severní Makedonii - 3 noci, v Černé Hoře nebo Albánii - 1 noc, v Bosně a Hercegovině nebo Chorvatsku - 1 noc, v Chorvatsku - 1 noc).
Na území Chorvatska a Bosny se nachází hotely max. 300 m od moře, v Severní Makedonii u Ohridského jezera max. 0-200 m od jezera (hotely ležící dále od jezera mají bazén).

Pokoje: všechny dvoulůžkové (možnost přistýlky) s koupelnou a WC, často s balkonem.

Vybavení: bar, restaurace a recepce.

Strava: rozšířené kontinentální snídaně a večeře.

Náš názor: Skvělé umístění většiny ubytování u moře nebo u jezera dává vynikající výchozí bod k výletům, ale také možnost odpočinku po prohlídce.

Místní kategorie: **/***

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny. 

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přejezd komfortním autokarem (WC, klimatizace, bar, video), ubytování viz níže (7 nocí), stravování: snídaně a večeře, turistický program (viz níže), služby průvodce, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, služby místních průvodců, systém Tour Guide, další jídla a nápoje k večeřím, pobytovou taxu (cca 1-1,5 EUR/den/osoba v závislosti na umístění hotelu) a jiné osobní výdaje. Orientační cena vstupného (včetně systému Tour Guide, bez pobytové taxy) - cca 105 EUR/os. (povinný poplatek placený průvodci na místě). 

Důležité! Přečtěte si aktuální Covid podmínky vstupu do země.

Název zájezdu v polském jazyce: Czas na Bałkany

Program

Slovinská Istrie • Piran • Rovinj - město umělců, chorvatské Saint Tropez • Šibenik, Trogir a Dubrovník - kouzelná místa Chorvatska • Kotor a Budva - perly Černé Hory • Tirana a Krujë - objevujeme Albánii • dům Matky Terezy ve Skopji • Národní park Galičica • pobyt u smaragdového Ohridského jezera v Severní Makedonii!

Den 1
Odjezd z Polska dle jízdního řádu. Přejezd přes Slovensko, Maďarsko do Srbska. Během cesty jsou plánovány krátké zastávky.

Den 2
Brzy ráno příjezd do Bělehradu. Uvidíme Nový Bělehrad, přejedeme přes most na Sávě, navštívíme chrám sv. Sávy, největší pravoslavný chrám na světě. Dále v programu mimo jiné: obrovská pevnost Kalemegdan postavená osmanskými Turky s krásným výhledem na Sávu a Dunaj, bašta Kula Nebojsa a pravoslavný kostel sv. Petki s „nádherným pramenem“. Přejezd do hotelu nedaleko hranice Severní Makedonie, ubytování, večeře a přenocování.

Den 3 
Po snídani přejezd do Severní Makedonie. Během cesty k Ohridskému jezeru se zastavíme ve Skopji, abychom navštívili staré a nové město spojené Kamenným mostem. Stará Caršija, dávný turecký bazar, se nachází na úpatí kopce s pevností Kale. Je to orientální labyrint uliček s dílnami, mešitami, lázněmi a historickými krčmami. Pro zájemce návštěva Pamětního domu matky Terezy z Kalkaty. Přejezd k Ohridskému jezeru, ubytování v hotelu, večeře, přenocování.

Den 4
Po snídani návštěva Ohridu (UNESCO). Během procházky uvidíme mimo jiné: antické divadlo, navštívíme pravoslavný kostel sv. Bohorodičky Perivlepty s cennými freskami a také pohoří Plaošnik. Pro zájemce výstup k pevnosti cara Samuela, která se tyčí nad městem. Prohlídku zakončí pohlednicový výhled na pravoslavný kostel sv. Jovana Kanea, který se nachází na útesu vysoko nad vodami jezera. Odpoledne volný čas ke koupání ve smaragdové vodě Ohridského jezera. Pro zájemce fakultativní výlet - výlet lodí k monastýru sv. Nauma. Je to mystické místo, kde lze podle legendy po přiložení ucha k hrobu světce slyšet tlukot jeho srdce. Ocitneme se také na úžasném místě, kde uslyšíme pouze zvuky přírody. Je to rezervace pramenů řeky Černý Drin (cena cca 45 EUR/os.). Večeře a přenocování. Pro zájemce večer s živou hudbou a folklórem (cena cca 30 EUR/os.).

Den 5
Snídaně. Volný den nebo fakultativní výlet k Prespanskému jezeru a do Bitoly, starobylého řeckého města Heraclaea Lincaestis s fragmenty chrámů a krásnými mozaikami. Ve městě uvidíme také pravoslavný kostel sv. Dimitrije s vyřezávaným dřevěným ikonostasem a na hlavním náměstí mešity Isak a Evi. Následně navštívíme Národní park Galičica, kde budeme mít volný čas na odpočinek u vody. Pokud budeme mít štěstí, pak uvidíme pelikány, kteří tam žijí. Večeře a přenocování.

Den 6
Vystěhování a brzký odjezd z hotelu (lunch-box na cestu). Přejezd do Tirany - hlavního města a současně největšího města Albánie. Procházka Skanderbegovým náměstím, které je centrem současného hlavního města. Uvidíme mimo jiné: Pyramidu (dříve mauzoleum Envera Hodži), prezidentský palác, Kongresový palác a Edhem Beyovu mešitu z 18. století - nejstarší památku centra města. Následně návštěva města Krujë. Uvidíme starý bazar, projdeme se historickými uličkami města ve směru citadely, Skanderbegovy pevnosti, která je známá díky nejdramatičtějším bitvám této části Evropy. Ubytování v hotelu v Albanii nebo v Černé Hoře, večeře, přenocování.

Den 7
Snídaně nebo snídaňový balíček na cestu. Přejezd malebnou pobřežní trasou podél Jadranu. V rámci časových možností navštívíme Budvu. Prohlídka Kotoru - černohorské perly ze seznamu UNESCO. Je to přístavní město, které se malebně rozprostírá na úpatí masivu Lovćen. Krajina této části pobřeží je srovnávána s norskými fjordy. Program zahrnuje mimo jiné návštěvu katedrály sv. Tripuna a symbol města - Hodinovou věž ze 17. století. Následně přejedeme do Chorvatska, abychom obdivovali nádherně položený Dubrovník plný neobvyklých památek UNESCO. Během procházky se seznámíme s jeho historií a uvidíme mimo jiné: Františkánský klášter s nejstarší lékárnou a slavné městské hradby, které hlídá sv. Blažej - patron města. Pro zájemce plavba kolem hradeb Dubrovníku (za poplatek cca 15 EUR).  Přejezd do hotelu na Makarské riviéře nebo v Neumu, večeře a přenocování.

Den 8 
Po snídani odjezd na sever Chorvatska. Během cesty navštívíme Trogir, okouzlující jadranské město. Projdeme se malebným starým městem, kde uvidíme mimo jiné radnici a chrám sv. Vavřince ze 13. století. Následně se vydáme do Šibeniku, dalšího krásného města zapsaného na seznamu UNESCO. Šibenik je nejmladším městem pobřeží. Na rozdíl od jiných dalmatských měst postavených Řeky či Římany, bylo založeno v 9. století chorvatskými králi. Navštívíme mimo jiné neobvyklou katedrálu sv. Jakuba, mistrovské dílo goticko-renesanční architektury, které se nachází u náměstí s renesanční městskou radnicí. Staré město Šibenik s četnými úzkými uličkami a malebnými schody je nádherným místem s fascinující atmosférou. Příjezd do hotelu na severu Chorvatska, ubytování, večeře, přenocování.
 
Den 9 
Po snídani přejezd na pobřeží Istrie do malebného města Rovinj, oblíbeného města umělců, nazývaného chorvatským Saint Tropez (katedrála sv. Eufémie, radnice, věž s hodinami). Následně přejezd ve směru Slovinska. Během cesty uvidíme Limský kanál - úzký, do pevniny hluboce zařízlý záliv, geomorfologický fenomén, nyní místo chovu mušlí a ústřic. Severní část Istrie patří již Slovinsku a my zastavíme v Piraně. Uvidíme památky z doby vlády Benátek, Rakouska a Itálie - mimo jiné: gotický benátský palác, kostel sv. Petra z 19. století, radnici, kopec Raštel s pozůstatky obranných zdí a věží. Večer odjezd do Polska.

Den 10
Příjezd do Polska v odpoledních hodinách. (Katovice cca 13:00.)
(Realizace programu zahrnuje přejezd cca 3 600 km - počítáno od polských hranic).

Upozornění k programu
- Pořadí realizace bodů programu může být změněno či obráceno.
- Průvodce neprovází po městech a muzejních objektech.
- Ženy jsou žádány, aby si vzaly šátek na hlavu (ke vstupu do kostela/mešity).
- Realizaci tohoto zájezdu lze provést na základě občanského průkazu nebo cestovního pasu (dokumenty by měly být platné min. 3. měsíce po datu návratu)!

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je závazný a je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu nebo změny obsahu vyhrazeny.

Jiné

Obsluha skupiny v systému TOUR GUIDE
Jedná se o bezdrátový elektronický systém provázení skupin, který umožňuje klientům pohodlnou formu komentované prohlídky. Přečtěte si více o systému Tour Guide zde.

Víza

Upozornění!!! V případě cestování mladistvých do Albánie:
- jestliže mladistvý cestuje pouze s jedním z rodičů, musí mít notářsky ověřený dopis od druhého rodiče, přeložený do angličtiny přísežným překladatelem, který vyjadřuje souhlas druhého rodiče s cestou dítěte do Albánie.
- pokud mladistvý cestuje pod dohledem dospělých osob, které nejsou uvedeny v rodném listu, je opatrovník povinen mít notářský dopis od obou rodičů, přeložený do angličtiny přísežným překladatelem, ve kterém rodiče souhlasí s cestou dítěte do Albánie.

Nejbližší termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Pá 08:30 - 16:30

Číslo účtu: 7677799901 / 5500

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 5.2 Kč