Důležité - čtěte

Níže uvedený text je doplněním Všeobecných podmínek účasti na zájezdu.
Programy zájezdů i popisy jednotlivých hotelů uvedené na webových stránkách rainbowtours.cz jsou překladem z polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny. 

Autokar
Čtyři sedadla vpředu, ve druhé řadě sedadel na obou stranách autobusu, jsou prodávány podle pořadí zakoupení příplatku za tato sedadla. První řada sedadel je určena obsluze zájezdu. Ostatní místa se přiřazují strojově podle pořadí provedení rezervací. V jednotlivých případech nabízíme možnost si „rezervovat” požadovaná místa v autokaru z doposud volných míst – týká se to však pouze privilegovaných osob (invalidé, těhotné ženy). U poznávacích zájezdů v zájmu bezpečnosti, fyzického a psychického pohodlí Cestujících se zvýšenou tělesnou hmotností, si dovolujeme upozornit na možnost dokoupení dalšího místa v autokaru. Poplatek za dodatečné místo v autokaru je 70 % nákladů na dopravu pro příslušný zájezd. Přesné informace ohledně ceny dodatečného místa v autokaru můžete získat v kancelářích s nabídkou zájezdů Rainbow Tours. 
Autokary: Rainbow Tours využívá autokary specializovaných přepravních firem. Každý autokar, který vyjíždí na zájezd naší kanceláře je označen – za předním sklem se nachází informační tabule, nejčastěji s logem Rainbow Tours. Tudíž nevznikne problém s nalezením správného dopravního prostředku. 
Přestup: Často se stává, že lokální trasy jsou obsluhovány jinými vozidly (např. mikrobusy, taxíky, osobními automobily, jinými autokary) než jsou autokary, které jedou do cílových míst. Proto je nutné počítat s přestupem v jednom z měst, ve kterém se sjíždí několik různých autokarů.
Toalety v autokaru – je vhodně mít na paměti, že vzhledem k omezenému objemu, jedná se o „nouzové” toalety a doporučujeme je příliš nepoužívat. Proto pořádáme za účelem uspokojování fyziologických potřeb každých několik hodin zastávky v místech, kde je možno využít toalety (často za poplatek).
Bezpečnost: Za jízdy není dovoleno pohybovat se po autokaru, z důvodu vážného ohrožení na zdraví při prudkém zabrzdění. Podobně je nutné věnovat mimořádnou pozornost při výstupu z autokaru, pokud z nějakého důvodu autokar zastavil na silnici. V žádném případě není dovoleno vystupovat v tunelech nebo na dálnici. 

Letadlo
Letadla: Kancelář nabízí lety v turistické třídě ověřených a renomovaných společností a k tomu využívá služeb různých leteckých společností (tradiční dopravci, charterové linky a tzv. nízkonákladové společnosti). V případě některých zájezdů existuje možnost zakoupení (za poplatek) letenky v jiné třídě – s vyšším standardem. Další podrobné informace naleznete v popisu zájezdů. Letadla – jedná se zpravidla o Boeing, Airbus a McDonell Douglas, určené k letům na střední vzdálenosti (3.000 – 5.000 km) nebo na dlouhé vzdálenosti do exotických destinací (Karibské ostrovy, Thajsko atd.). 
Catering: V poslední době letecké společnosti (zejména nízkonákladové a charterové linky) upouštějí od servírování pokrmů na palubě letadel nebo servírují jednoduché občerstvení (sendvič a nápoj nebo ovoce). V případě, že letecká společnost neservíruje pokrmy na palubě, je možné zakoupit sendviče nebo někdy i obědové menu v tzv. sky-baru, kde servírují stevardky.  Přesné informace ohledně stravování na palubě a také ceník obdržíte přímo v letadle. 
Letecký personál: U zahraničních leteckých společností letecký personál (stevardi nebo piloti) nehovoří polsky, česky – ale vždy je možné se domluvit v anglickém jazyce.
Zpoždění odletu a změna času odletu linkových/charterových letů: Takové případy nastávají zejména v období zvýšeného cestovního ruchu a zpravidla vznikají kvůli špatným meteorologickým podmínkám nebo jiným překážkám, které Kancelář nemůže ovlivnit (stávky personálu, technické problémy, místní nařízení ohledně odletů/příletů letadel, zpřísňování bezpečnostních předpisů). Prosíme o pochopení - naši zaměstnanci nebo zástupci vždy budou mít snahu Vám pomoci. Pravidla náhrad a pomoci pro pasažéry upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004 (Společná pravidla náhrad a pomoci v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů) a polský Letecký zákon.
Ztráta nebo poškození zavazadel: Toto ošetřují mezinárodní úmluvy, které se týkají leteckého provozu a jsou uzavřené s Polskou republikou, tj. zejména Varšavská úmluva z 1929 roku o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké přepravě včetně úmluvy z 1961 roku, která doplňuje Varšavskou úmluvu o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké přepravě, kterou provádí jiná osoba než smluvní dopravce a v Montrealské úmluvě z 1999 roku. Pokud při letu dojde k ztrátě nebo zničení zavazadel, je nutné tuto skutečnost bezodkladně nahlásit personálu letiště a vyžádat si reklamační protokol tzv. PIR. K reklamaci je nutné přiložit protokol PIR společně s originálními zavazadlovými lístky, palubními vstupenkami a ostatními dokumenty, které zároveň tuto škodní událost dokladují.

Zavazadla
V případě leteckých zájezdů-cestující má nárok na příruční zavazadlo do 5 kg (o max. rozměrech 55x20x40 cm) a 1 kus hlavního zavazadla o hmotnosti od 15 do 20 kg (v závislosti od letecké společnosti). Za každé další zavazadlo je nutné zaplatit dodatečný poplatek na letišti podle platného ceníku leteckého dopravce (jedná se např. o windsurfingové prkno, poskládané jízdní kolo, golfové nebo lyžařské vybavení nebo potápěčské vybavení – láhve musí být vyprázdněné). Dopravce přijme zavazadla pouze v případě volné kapacity zavazadlového prostoru. V případě autokarových zájezdů množství zavazadel je omezeno na jeden kufr nebo cestovní tašku 
(max. 20 kg) a menší příruční zavazadlo, ale v případě lyžařských zájezdů je rozšířeno o pár lyží a lyžařských bot nebo snowboard (nezbytně uložené v obalu a pouze s lyžařským vybavením - prosíme nepřibalujte jiné předměty) na jednu osobu. V autobusu (i během realizace transferu) není možnost doplatku za dodatečná zavazadla - v takovém případě personál zamítne přepravu dodatečného kufru nebo tašky. Abychom se vyhnuli omylům při přejímce zavazadel, doporučujeme, aby zavazadla, která budou uložené v nákladovém prostoru, byly označené takovým způsobem, aby je vlastníci mohli jednoduše identifikovat. 

Zástupci cestovní kanceláře v místě zájezdu
Vedoucí zájezdu a průvodce – to jsou dvě různé osoby – průvodce je osoba, která doprovází jménem pořadatele účastníky zájezdu, pečuje o ně a dohlíží na způsob poskytování služeb a předává základní informace k příslušné zemi, místu, ukazuje místní atrakce, přijímá zprávy týkající se nedostatků. Není oprávněn provázet po historických památkách. Tuto činnost provádějí místní průvodci (z pravidla za poplatek), kteří nejlépe znají své město a jsou vhodně vyškolení. Místní průvodci vlastní oprávnění k provozování svého povolání, které bylo vydáno příslušnými orgány dané země, pro území na kterém vykonávají činnost. Vedoucí zájezdu pečuje o svou skupinu v nezbytně nutném rozsahu pro uskutečnění zájezdu (prosíme, mějte na paměti, že v průběhu cestování letadlem a také autokarem (zvláště na lokálních úsecích) vedoucí zájezdu není vždy u skupiny přítomen). Delegát – to je osoba, která se vyskytuje v místě zájezdu po celou sezónu a je zodpovědná za technické záležitosti související s pobytem, ubytováním, transfery, informačními schůzkami a za zprostředkování prodeje fakultativních výletů. Přesto nebude možné, aby Vás vždy doprovázel při transferech na letiště a na fakultativních výletech. Prosíme, abyste také brali zřetel na skutečnost, že delegát nebude vždy ubytován ve stejném zařízení jako Vy. Kontakt s delegátem bude udržován prostřednictvím pravidelných služeb v místě Vašeho ubytování (obvykle 2-3 krát týdně) a v nouzových případech bude dostupný na telefonním čísle, které Vám sám poskytne (nebo na čísle místního smluvního partnera Rainbow Tours). Podrobnosti o telefonních číslech místních delegátů nebo zástupců Kanceláře obdržíte u stánku Rainbow Tours na letišti při odletu nebo od vedoucího zájezdu při odjezdu autokaru. Dodatečně v průběhu Vaší cesty můžete být také ve spojení s dalšími osobami, které mají za úkol pečovat o naše Klienty. Mohou to být mj. místní vedoucí zájezdu, řidiči autokarů, smluvní partneři, personál leteckých společností a jiných organizací, se kterými Rainbow Tours spolupracuje při poskytování služeb v cestovním ruchu.  Všichni z nich mají odbornou způsobilost k provádění úkolů, které jim byly svěřené.  Stejně jako vedoucí zájezdu, tak i delegát zodpovídají za správné a bezpečné uskutečnění zájezdu. Účastník má povinnost se bezvýhradně podřídit pokynům personálu při odjezdu (průvodci, delegátovi, vedoucímu zájezdu a v případě letu nebo silniční dopravy příslušnému řidiči nebo personálu letecké společnosti). Pokud Účastník porušuje výše uvedené, může to pro něj mít vážné následky. 

Tour Guide System
Jedná se o bezdrátový, elektronický systém průvodcování skupiny, který se používá při některých našich zájezdech. Na určitou dobu obdržíte menší individuální přístroj. Vedoucí zájezdu/průvodce používá přijímač a mikrofon tak, aby se informace dostala ke každému z Účastníků zájezdu. Systém je používán při procházkách městem, návštěvách uvnitř objektů (zámky, paláce, kostely, historické objekty). Aby přístroj správně fungoval po celou dobu trvání zájezdu, je nutné jej vždy po ukončení každé prohlídkové akce vypnout. V případě ztráty nebo poškození přístroje, bude dodatečně Účastníkovi připočteno k tíži 50 PLN.

Sraz
Žádáme o bezvýhradné dodržování uvedených míst a času srazů dle katalogu (pro autokarové zájezdy 0,5 h před odjezdem, pro letecké zájezdy 2 h před odjezdem). Žádáme Vás, abyste měli na paměti, že z důvodu nezbytného dodržování plnění programu v čase a místě, pořadatel není povinen čekat na Účastníka, který se opozdil.  Neohlásí-li se Účastník v místě srazu v přesně určeném čase, s největší pravděpodobností nebude přijat na zájezd a případné pozdější připojení ke skupině v průběhu zájezdu bude muset uskutečnit dopravením se na místo připojení ke skupině na vlastní náklady. Dále nelze samovolně změnit místo nástupu/odletu za jiné zastávky nebo letiště než jste uvedli v přihlášce, dokonce ani v případě, když z programu nebo jízdního řádu vyplývá, že autobus jede přes tyto zastávky.  Každá změna místa nástupu/odletu Účastníka musí být předem dohodnuta z Rainbow Tours, v opačném případě může účastník přijít o své místo v dopravním prostředku a/nebo může mu být zamítnuto vrácení zaplacené částky za plnění v rámci přepravy/letu. V případě autokarových zájezdů na přání Klienta a dle možnosti dostupných míst ve svážecím vozidle (tj. vozidlo, které jezdí po území Polska/ČR do přestupních míst) je možné změnit nástupní/výstupní zastávky. Pokud tyto změny jsou zavedené do smlouvy 6 dní před započetím zájezdu nebo dříve, jsou zdarma. V případě provedení změny zastávky 5 dní před započetím zájezdu nebo později, Rainbow Tours účtuje poplatek ve výši 50 PLN/ osoba/ zastávka. 


Doba trvání zájezdu - počet dní
V programu zájezdu uvádíme počet dní od odjezdu/odletu z Polska a příjezdu/příletu do Polska. Znamená to, že cesta (autokarem nebo letadlem) je započtená do doby trvání zájezdu. Žádáme Vás, abyste počítali s tím, že zpravidla první a poslední den zájezdu jsou určené na cestování. Letové řády a odjezdů autokarů jsou uvedené v katalogu a na našich webových stránkách www.r.pl/rozklady

Poplatky na místě 
Většina poplatků souvisejících se zájezdem se hradí v Kanceláři, ve které kupujete zájezd. Ale část nákladů si cestující hradí na místě sám. Nejčastěji se jedná o (výjimka – pokud v nabídce je uvedeno jinak): vstupenky do navštěvovaných objektů - hradí se u vedoucích zájezdů (nebo v pokladnách turistických atrakcí), fakultativní výlety – platí se v destinaci, např. u delegáta, lázeňský poplatek, jiné poplatky jako závěrečný úklid apartmánu nebo kauce. Platby tohoto typu jsou nejčastěji vyznačené v rubrice „služby” v záložce „Cena nezahrnuje…“ nebo v popisu objektu. Žádáme Vás, abyste měli na paměti, že nesplnění povinnosti uhrazení takovéhoto poplatku může způsobit např. odmítnutí poskytnutí ubytování majitelem objektu nebo zamítnutí dalšího plnění služeb.

Katalogové informace o poplatcích
Pro Vaše pohodlí jsme v popisu ubytování uvedli informace o příplatcích za doplňkové služby (např. za internet, lehátka, plážové osušky). Upozorňujeme, že uvedené ceny mají pouze informativní charakter a byly aktuální v době publikace našeho katalogu.
 
Fakulatitvní výlety
Jedná se o výlety, které jsou pořádané v průběhu pobytu Rainbow Torus S.A. nebo místními kancelářemi – partnery 
Rainbow Tours a delegáti nebo vedoucí zájezdu mají za úkol pouze zprostředkovat uzavření smlouvy se zahraniční kanceláří. Může se jednat o autokarové zájezdy, plavby, pěší túry atd. Seznam takových výletů včetně orientačního ceníku naleznete v popisu nabídek. Avšak ceny mohou kolísat podle počtu účastníků a místních kanceláří, které takovéto výlety pořádají. Obvykle jsou fakultativní výlety realizované při minimálním počtu 25 zájemců. V případě nenaplnění min. počtu účastníků může být fakultativní výlet zrušen. 

Ubytování
S ohledem na různé místní předpisy Rainbow Tours si zavedlo vlastní standardizaci objektů v katalogu („sluníčka”): 
V každé nabídce hotelu je uvedená jeho oficiální kategorie (udělovaná podle místních předpisů), a zároveň také úroveň objektu přidělenou od Rainbow Tours (ve formě "sluníček"). Základem pro stanovení určitého počtu sluníček hotelu je subjektivní názor cestovní kanceláře, založené na základě kritérií, jako jsou: dostupná infrastruktura v hotelu (počet bazénů, hřiště, sportoviště), vybavení a design pokojů, atraktivita umístění hotelu, výhled z hotelu / pokojů, organizované animace, kvalita jídla, úroveň služeb a názory našich klientů.
Plus (+) znamená nadstandardní služby – více naleznete v rubrice „náš názor” společně s popisem objektu. Výše uvedená kategorizace se může lišit od té oficiálně platné v příslušné zemi, místní kategorie zařízení se uvádí spolu s jeho popisem. Metráž pokojů uváděna v popisu jednotlivých hotelů zahrnuje obývací část, koupelnu a v případě Španělska dost často také balkón.
V některých apartmánech (zvláště v Řecku a Chorvatsko) je úklid (včetně nákupu vlastních čistících prostředků) ve vlastní režii. 
Hotely můžou mít vlastní podmínky využívání hotelových skluzavek/tobogánů (omezení může být věkové nebo dle velikosti).

Hotelový den
Ve většině hotelů začíná nástup na ubytování ve 14:00, ale pokoje musíte vyklidit do 10:00 (poté právo na využívání hotelových služeb zaniká).  Z toho vyplývá, že hotelový den není shodný s 24 hodinovým dnem. Delegát/průvodce Vám po vystěhování se z pokoje až do okamžiku odjezdu bude nápomocen při úschově zavazadel. V případě zájezdu s vlastní dopravou je nutné přizpůsobit čas příjezdu hodinám uvedeným v katalogu. Pokud Váš příjezd do hotelu bude opožděn (mimo pracovní dobu recepce: tj. před 8:00 hod nebo po 18:00 hod), je nutné předem informovat recepci a navíc může být po Vás požadován poplatek za převzetí klíčů mimo pracovní dobu recepce ve výši 50 EUR/ pokoj. Pozor! Upozorňujeme, že v případě zájezdu s vlastní dopravou nelze ubytovat v apartmánu/studiu více osob, než je uvedeno v nabídce. 

Stravování
Různé nabídky mohou mít také odlišné druhy stravování. V apartmánech a studiích (s kuchyňským koutem) obvykle není zahrnutá strava, tudíž cestující si sami zařizují stravování. 
Snídaně: Kontinentální – skromná snídaně, která se obvykle skládá z pečiva, mléčných výrobků nebo džemu (zřídkakdy uzeniny) a kávy nebo čaje. Rozšířena nebo posílená kontinentální snídaně – je stejná jako výše uvedená, ale obvykle doplněna uzeninou nebo jogurtem a džusy. Snídaně formou bufetu jsou trochu lepší a umožňují větší výběr, ale závisí to také na standardu hotelu. Někdy se však neliší od posílených kontinentálních snídaní (v rozsahu a sortimentu), rozdíl spočívá pouze v servírování. Upozorňujeme, že z restaurace není dovoleno vynášet žádné výrobky, protože obsluha to nese z nelibostí. Je vždy lepší víckrát zajít k bufetu, než nechávat něco na talířku nebo vynášet mimo restauraci.
Večeře: teplé jídlo podávané v hodinách večeře, obvykle složené ze dvou chodů. V některých nabídkách je započítané v ceně – v některých, je za příplatek. Pokud možnost příplatku není uvedena, znamená to, že večeři neposkytujeme. Avšak neznamená to, že cestující nebude mít možnost se najíst.  U poznávacích zájezdů průvodce vyhradí čas na jídlo a poukáže na nabídky okolních restaurací. Večeře mohou být pořádané jak v hotelových restauracích, tak i ve městě. Obvykle je prvním jídlem v den příletu večeře a posledním jídlem snídaně v den odletu (pokud není v nabídce uvedeno jinak).
Nápoje: ke snídani (káva, čaj, džus) jsou započítané do ceny, při večeři se obvykle platí zvlášť – pokud v nabídce není uvedeno jinak. Mějte prosím na paměti, že uvedené hodiny podávání jídel mají pouze orientační charakter a byly aktuální v čase vydání katalogu.

Osoby, které cestují samy
Osoby, které cestují samy a které nechtějí platit příplatek za jednolůžkový pokoj, mají možnost po souhlasu Pořadatele, pokusit se ubytovat do 2 nebo 3 lůžkových pokojů (Pozor! v některých hotelích je možný pouze dvoulůžkový pokoj s přistýlkou), nicméně pro objektivní důvody Kancelář není schopná tuto možnost zaručit.  V takovém případě se Učastník zavazuje připlatit si za jednolůžkový pokoj (pokud v nabídce není uvedeno jinak). Informace o nutnosti případného příplatku bude předána nejpozději 7 dní před odjezdem.

Přistýlka
Jedná se o dodatečnou zpravidla rozkládací postel nebo menší postel. Upozorňujeme, že takováto postel zmenšuje plochu pokoje. Také se může stát, že 3 lůžkový pokoj je ve skutečnosti 2 lůžkový pokoj s přistýlkou (toto platí zpravidla u hotelů turistické kategorie ** - ***). Předpokládané slevy v katalogové nabídce pro osobu ubytovanou na přistýlce nelze vždy uplatnit, zejména při akčních nabídkách (především typu „last minute”).

Klimatizace
Autokar může být vybaven standardní klimatizací nebo klimatizací s turbo ventilátorem. Obě možnosti poskytují patřičnou teplotu v autokaru a tím umožňují pohodlnou jízdu. Ale i přesto v měsících s nejvyššími teplotami (červenec/srpen), zvláště pak v jižních zemích, chlazení autokaru nemusí být pro některé osoby dostatečné. V hotelích je klimatizace uváděna do chodu centrálně (obvykle s možností individuální regulace) nebo se v pokojích nachází samostatné agregáty, které ochlazují příslušnou místnost. Často je nutné za klimatizaci doplatit na místě přímo v hotelu (uvádíme to v popisu objektů). Upozorňujeme, že klimatizace je uváděna do chodu periodicky (tzn. pouze v měsících s nejvyššími teplotami) a v průběhu dne může fungovat pouze v čase určeném obsluhou. 

Pláž a rekreační vybavení
Většina pláží je všeobecně dostupná a zdarma. Platí se však nejčastěji za lehátka a slunečníky. U pláže obvykle také naleznete půjčovny vybavení pro vodní sporty, školy windsurfingu, potápění atd. Vezměte prosím na vědomí, že termín „písečná pláž” není vždy ekvivalentem pro dlouhou, širokou pláž s bílým pískem, podobnou té v Łebě. Ve skutečnosti pláže se mohou v jednotlivých zemích značně lišit - počínaje písčitými plážemi se žlutým, avšak hrubším pískem (nejčastěji v Řecku) přes písčité s výrazně tmavším pískem (nejčastěji ve Španělsku) až po štěrkové (nejčastěji v Chorvatsku) nebo přímo kamenité a skalnaté (Azurové pobřeží, Malta). Informace ohledně pláže jsou uvedené vedle popisu objektů nebo letovisek.

Rekreační střediska
Většina z navštěvovaných míst jsou mimořádně turisticky atraktivní a navštěvuji je tisíce turistů. Proto v nich bývá často přeplněno (zvláště přes sezónu), v některých střediscích noční život a hluk trvá až do rána. Dokonce se můžou vyskytnout drobné krádeže. Tohoto typu lokality jsou obvykle neustále modernizovány a hodně se v nich investuje do rozvoje. Proto nebuďte překvapeni, když Vás jednoho dne probudí hluk na právě započaté stavbě nového hotelu nebo v horším případě přímo u Vás v hotelu, dva patra pod Vámi.  Naštěstí tyto práce jsou prováděny pouze přes den a v pracovní dny, proto by neměly tolik obtěžovat. V jižních zemích a zvláště pak na ostrovech můžou vzniknout krátkodobé výpadky vodovodní sítě nebo elektřiny.

Pojištění
Klienti společnosti Rainbow Tours jsou pojištěni u společnosti TU Europa S.A. na základě pojistné smlouvy č. 2 / Z / 2008, č. RBT2 / Z / 08, základní varianta. Přečtěte si prosím Všeobecné podmínky cestovního pojištění pro zákazníky Rainbow Tours S.A., které jsou k dispozici v kancelářích nabízejících nabídku Rainbow Tours a na webových stránkách http://r.pl/. Pojištění uzavřené Rainbow Tours pro účastníky zájezdu je ve variantě základní. Každý účastník by proto měl zvážit uzavření dalšího pojištění, které poskytne ochranu v případě epidemie Covid-19 a dalších virových onemocnění ze skupiny koronavirů a ochranu chronicky nemocných lidí. Pro klienty, kteří plánují sportovat, doporučujeme BALÍČEK SPORT.
ZÁKLADNÍ VARIANTA cestovního pojištění zahrnuje: Pojištění nákladů na léčbu a dopravu do země (KL) - zajištění úhrady výdajů spojených s náhlou nemocí nebo úrazem, které vznikly v souvislosti s: lékařskými vyšetřeními, nákupem léků a obvazových materiálů, pobytem v nemocnici, ošetřením zubů do 500 PLN, dopravou do nemocnice a také do Polska. Pojistná částka pro KL je 60 000 PLN. Pojistitel neodpovídá, pokud pojistná událost vznikla v důsledku chronického onemocnění, epidemie onemocnění Covid-19 a jiných virových onemocnění ze skupiny koronavirů. duševního onemocnění, trestného činu spáchaného účastníkem, užívání omamných látek, škody vyplývající z vysoce rizikových sportů, extrémních a vysoce rizikových sportů, aktivní účast na vojenských operacích a teroristických útoků. 
Ochrana týkající se tropických nemocí (CT) - základní pojištění rovněž kryje náklady na léčbu v případě tropických nemocí za předpokladu, že pojištěný před cestou do zahraničí, absolvuje povinná očkování pro danou destinaci, stanovené příslušnými institucemi. Tropická onemocnění jsou onemocnění způsobená patogenními organismy charakteristickými pro subtropické a rovníkové zóny.
Pojištění nákladů na záchranu (KR) - do výše 10 000 PLN. Pomoc na cestách - včetně náhrady cestovních výdajů a výdajů na pobyt doprovázející osoby nebo osoby, která byla předvolána k doprovodu, organizace dodávky léků, pokrývající náklady na ubytování a stravu Pojištěného v průběhu rekonvalescence.
Pojištění následků nehod (NNW) - zajištění vyplácení dávek za trvalé škody na zdraví nebo smrti. Výše pojistného plnění pro NNW za 100 % škod na zdraví činí 5 000 PLN a výše při úmrtí činí 2 500 PLN.
Pojištění zavazadel (BP) - zajištění ochrany zavazadel v případě jeho zničení nebo poškození. Výše pojistného plnění pro zavazadla je 500 PLN. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé pouze v důsledku poškození nebo zničení kufrů, nebo jiných cestovních zavazadel. Pojištění se nevztahuje mimo jiné na peníze v hotovosti, cenné papíry, platební karty, šperky, umělecká díla, přenosná elektronická zařízení, které se nenachází pod přímou ochranou pojištěného, mobilní telefony, autodoplňky, sportovní vybavení.
DOPORUČENÁ VARIANTA: zahrnuje všechna výše uvedená rizika, navíc je pojistná částka podstatně vyšší: KL - částka pojistného plnění na zdravotní náklady se zvyšuje na 260 000 PLN, NNW úrazové pojištění na trvalé škody na zdraví - do výše 15 000 PLN, NNW pro případ smrti do výše 7 500,00 PLN, BP - pojištění zavazadel do 1500 PLN. Tato varianta navíc poskytuje ochranu v případě exacerbace chronických onemocnění (v rozsahu KL a NNW), epidemii onemocnění Covid-19 a jiných virových onemocnění ze skupiny koronavirů, jakož i pojištění nákladů spojených s opožděným dodáním zavazadel - až do výše 600 PLN a pojištění odpovědnosti (OC) až do výše 100 000 PLN.
VARIANTA DOPORUČENÁ PLUS: zahrnuje všechny rizika z varianty základní s vyšším limitem pojištění než ve variantě základní i doporučené: léčebné výlohy do 460 000 PLN, následky nehod - trvalé následky na zdraví: do 20 000 PLN, následky nehod - smrt: do 10 000 PLN, pojištění příručního zavazadla - do 20 000 PLN. Navíc se tato varianta pojištění vztahuje také na zhoršení chronického onemocnění (v oblasti léčebných výloh i úrazového pojištění), epidemii onemocnění Covid-19 a jiných virových onemocnění ze skupiny koronavirů, pojištění nákladů souvisejících se zpožděním zavazadel 600 PLN a pojištění odpovědnosti za škodu - 200 000 PLN.
NEJLEPŠÍ VARIANTA: pokrývá všechna rizika vyplývající ze Základní varianty, ale pojistné částky jsou extrémně vysoké (doporučujeme takové pojištění lidem, kteří cestují do USA, Mexika, Japonska, Singapuru, tedy do zemí, kde jsou náklady na zdravotní péči obzvláště vysoké). KL - náklady na lékařskou péči vzrostly na 860 000 PLN, škody způsobené úrazem v důsledku trvalého poškození zdraví - do výše 35 000 PLN, NNW v důsledku úmrtí - do výše 17 500 PLN, pojištění cestovních zavazadel - do 2500 PLN. Tato možnost dále zahrnuje také ochranu v případě zhoršení chronického onemocnění (v rozsahu KL a NNW), epidemii onemocnění Covid-19 a jiných virových onemocnění ze skupiny koronavirů, pojištění nákladů spojených s opožděným dodáním zavazadel PLN 600 a pojištění občanskoprávní odpovědnosti - 400 000 PLN. BALÍČEK SPORT: poskytuje ochranu při rekreačním sportu pro vysoce rizikové sporty (v rámic KL a NNW): lyžování, snowboarding, potápění, lyžování a jet-ski, windsurfing, kitesurfing, rafting, jízda na čtyřkolce, jízda na koni, stejně jako ochrana sportovního vybavení až do výše 1 500 PLN a ochrana před poškozením třetích osob při praktikování těchto sportů do výše 100 000 PLN v případě materiální škody a 200 000 PLN v případě osobních škod. 

Postup pro získání pojistného plnění 
V případě příznaků onemocnění byste se měli neprodleně obrátit na:
Centrum Pomoci TU Europa S.A.
Tel. +48 22 568 98 28

Centrum Pomoci TU Europa S.A. je jediným subjektem, který je oprávněn zajistit lékařské prohlídky. Zdravotní služba probíhá bezhotovostně pouze v případě, že je organizována Centrem Pomoci TU Europa S.A.. V případě lékařské prohlídky, kterou organizuje průvodce nebo delegát nebo kterou si zajistíte sami, musíte uhradit veškeré náklady v hotovosti a požádat o vrácení peněz po návratu do Polska, v souladu s  postupy a lhůtami stanovenými ve Všeobecných podmínkách cestovního pojištění pro klienty společnosti Rainbow Tours S.A. Náklady na léčbu budou proplaceny na základě zdokumentovaných důkazů o vynaložených nákladech. 
Důležité: Za postup související s výplatou náhrady škody odpovídá bezprostředně pojistitel. Rainbow Tours, ani žádná jiná kancelář nebude vyplácet náhrady vyplývající z pojištění a také nemají vliv na rozhodnutí pojistitele o případném zamítnutí náhrady škody.

Pojištění storna zájezdu 100 %
Toto pojištění je k dispozici po zaplacení dodatečného pojistného a umožňuje vám získat zpět 100 % zaplacených finančních prostředků v případě zrušení cesty z platných životních důvodů, včetně náhlé nemoci, nešťastné nehody, smrti blízké osoby, následku chronické choroby, poškození majetku v důsledku náhodné události, ztráty zaměstnání, komplikace související s těhotenstvím, předčasného porodu do 32 týdnů těhotenství. Důvodem storna zájezdu může být také teroristický čin, ke kterému došlo nejdříve 30 dnů před datem zahájení cesty, v zemi určení pojištěného a ležící na území Evropy, s výjimkou Turecka, za předpokladu, že k teroristickému činu došlo v okruhu až do 250 km od místa určení pojištěného, a pokud Rainbow Tours nenabídl pojištěnému výměnu zájezdu za zájezd do země, kde k teroristickému činu nedochází. Pojištění storna zájezdu nebo jeho přerušení 100 % lze zakoupit v okamžiku uzavření smlouvy o zájezdu. Informace o možnosti nákupu pojištění po uzavření smlouvy o zájezdu jsou k dispozici v cestovní kanceláři a v call centru.

Celní a vízové informace
Čeští občané na území Evropské unie nepotřebují vízum ani pas (občanský průkaz je postačující). Pokud cestujete do jiných zemí včetně východní a jihovýchodní Evropy (Rusko a země bývalého Sovětského svazu, bývalé Jugoslávie, Albánie) je cestovní pas nutný (zpravidla musí být platný 6 měsíců před ukončením návratu ze země) a často také vízum (informace ohledně víz naleznete v programu). V případě, že cestujete do zemí bývalého Sovětského svazu nebo neevropských zemí, celní kontrola je mnohem přísnější. Účastníci obdrží vízum na letišti v cílové zemi nebo je nutné vízum vyřídit ještě před odletem. Podrobnější informace obdržíte v cestovní kanceláři. Obyvatelé jiných zemí než je Česká republika můžou podléhat jiným pasovým a vízovým předpisům. Prakticky do každé země může cestující dovézt předměty a věci, jestliže jejich množství a určení je neobchodního charakteru. Zpravidla je možné dovézt 200 kusů cigaret a 1/2l alkoholu nebo 1l vína nebo piva. 

Varování pro cestovatele
Na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/ a https://www.mzv.cz/jnp/) jsou k dispozici cestovní upozornění. Doporučujeme Vám si přečíst zprávy ministerstva zahraničních věcí, které se týkají vaší cílové země, dříve než přistoupíte k uzavření smlouvy o zájezdu a také před odjezdem na dovolenou. 

Přeprava výrobků živočišného původu
Vzhledem k riziku zavlečení zvířecích nákaz na území EU (zvláště z neevropských zemí, existují přísné zákonné omezení týkající se přepravy výrobků živočišného původu (včetně jídla). Porušení těchto předpisů může mít za následek pokutu, trestní stíhání nebo zabavení a zničení vyvážených výrobků v okamžiku příjezdu na území EU. Je zakázáno dovážet do EU: maso, mléko, med, masné a mléčné výrobky (jiné než instantní kojenecké mléko, kojeneckou stravu, zvláštní stravu nutnou z lékařského hlediska). Výjimku stanoví některé evropské země, které nejsou součástí Evropské unie: Andora, Chorvatsko, Farské ostrovy, Grónsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, San Marino a Švýcarsko. Z těchto zemí je dovoleno dovážet omezené množství těchto výrobků za účelem vlastní spotřeby.  Dále v případě výrobků pocházejících z exotických nebo chráněných druhu zvířat (mušle, kosti, peří, kůže atp.) právní předpisy jsou silně restriktivní a dovoz takovýchto předmětů je zpravidla zcela zakázán (trestem může být propadnutí věci, pokuta a dokonce vězení). Stejně restriktivní předpisy platí pro dovoz živých zvířat. 

Zdravotní doporučení
Zájezdy pořádané Rainbow Tours jsou do zemí, uznávaných ze zdravotního hlediska jako bezpečné (Evropa a oblast Středozemního moře) – není požadován žádný druh očkování ani preventivní ani ochranné. V ostatních případech (asijské a některé africké nebo karibské země) uvádíme podrobné zdravotní požadavky v popisu zájezdů (pokud očkování je požadováno nebo doporučeno). Je nutné mít na paměti, že je vhodné udržovat hygienické minimum, jako např. mytí rukou před jídlem, mytí ovoce a zeleniny a pít pouze minerální vodu z láhví.

Ztráta cestovního pasu a dalšícho dokladů
Účastník zájezdu, kterému se ztratil nebo byl odcizen pas nebo jiné doklady, které jsou nutné k návratu do vlasti, musí informovat místního zástupce Kanceláře, který mu poskytne veškeré dostupné informace a pomůže se mu spojit s nejbližší ambasádou nebo konzulátem PR na území země pobytu. Zástupci konzulátu PR jsou zavázání poskytnout veškerou možnou pomoc (včetně finanční a právní pomoci) všem obyvatelům PR – v případě, že chybí polské zastoupení, tuto funkci plní zastupitelství zemí Evropské unie.

Valuty
Euro (EUR) je platnou měnou ve většině zemí Evropské unie od 01. 01. 2002 (mimo jiné Rakousko, Německo, Itálie, Francie, Řecko, Portugalsko, Belgie, Luxemburg, Finsko, Irsko, Španělsko a Holandsko). V zemích, které nemají společnou měnu EURO, platí národní měny (Velká Británie, Švédsko, Norsko, Dánsko) – většinu z nich je možné směnit ještě před odjezdem v českých bankách nebo směnárnách. Valuty neevropských zemí (Tunisko, Egypt, Turecko, Marko, Kuba, Dominikánská republika atd.) nejsou v ČR dostupné – doporučujeme vzít s sebou US dolary nebo euro, které je možné směnit v místních bankách nebo směnárnách a také na hranici. Platební karty (mezinárodní Visa nebo MasterCard) jsou přijímány ve většině dovolenkových destinací.

Osoby se zdravotním postižením
Kancelář se řídí nařízením EP a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace cestujících v letecké dopravě (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri =OJ:L:2006:204:0001:01:PL:HTML). Osoby se zdravotním postižením, které chtějí cestovat, mají povinnost informovat o stupni svého postižení při uzavírání smlouvy nebo jejím uzavření nejpozději však do 5 pracovních dnů před dnem odjezdu. Kancelář má právo zamítnout rezervaci nebo odstoupit od smlouvy s osobou se zdravotním postižením nebo osobou, která není plně pohyblivá:
– za účelem splnění platných požadavků na bezpečnost nařízených zákonem nebo orgány, které vydaly leteckému dopravci certifikaci pro letecký provoz,
 – v případě, že rozměr letadla nebo jeho dveří neumožňují fyzicky dopravit na palubu nebo převézt osobu se zdravotním postižením nebo osobu s omezenou pohyblivostí,
– v případě, že osoba se zdravotním postižením nebo osoba s omezenou pohyblivostí nemá sebou doprovod, který je schopný v nezbytně nutných případech asistovat této osobě. Pokud Kancelář zamítne rezervaci nebo odstoupí od smlouvy o zájezdu, informuje bezodkladně o důvodech odstoupení osobu se zdravotním postižením nebo osobou, která není plně pohyblivá. Na základě požadavku zainteresované strany, Kancelář uvede do 5 pracovních dní tyto důvody písemně. Kromě toho, v tomto případě Kancelář vyvine snahu, aby nabídla zainteresované straně přijatelné alternativní řešení.

Věkové omezení
Pro naše poznávací zájezdy je charakteristický velice intenzívní program navštěvování památek a občas je také nutné počítat s několikahodinovým cestováním a/nebo dlouhými pěšími túrami. Doporučujeme proto, abyste na náročnější zájezdy nejezdili s dětmi mladšími 5 let. Pokud máte pochybnosti, jestli dítě zvládne účast ve Vámi zvoleném zájezdu, prosíme, abyste se informovali v kancelářích, které prodávají nabídku Rainbow Tours.

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Ne 09:00 - 20:00

Číslo účtu: 7677799901 / 5500

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 5.9 Kč