Abychom vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, používáme na tomto webu soubory cookie. Soubory cookie slouží k osobnímu přizpůsobení obsahu, poskytování reklam na míru. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

Cestovní pojištění v ceně zájezdu!

Tel: 595 540 934
Po - Pá 08:00 - 18:00
info@rainbowtours.cz

Důležité - čtěte

DŮLEŽITÉ – ČTĚTE
Níže uvedený text je doplněním Všeobecných podmínek účasti na zájezdu.
Programy zájezdů i popisy jednotlivých hotelů uvedené na webových stránkách rainbowtours.cz jsou překladem z polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny. 

 

AUTOKAR 
První 4 místa za řidičem a průvodcem jsou za příplatek a jsou považována za nejlepší místa v autokaru (podle pořadí rezervace). Ostatní místa se přiřazují strojově podle pořadí provedení rezervací. V jednotlivých případech nabízíme možnost si „rezervovat” požadované místa v autokaru z doposud volných míst – týká se to však pouze privilegovaných osob (invalidé, těhotné ženy). U poznávacích zájezdů v zájmu bezpečnosti, fyzického a psychického pohodlí cestujících se zvýšenou tělesnou hmotností si dovolujeme upozornit na možnost dokoupení dalšího místa v autokaru. Poplatek za dodatečné místo v autokaru je 70 % nákladů na dopravu pro příslušný zájezd. Přesné informace ohledně ceny dodatečného místa v autokaru můžete získat v kancelářích s nabídkou zájezdů Rainbow Tours. 
Autokary: Rainbow Tours využívá autokary specializovaných přepravních firem. Každý autokar, který vyjíždí na zájezd naší kanceláře, je označen – za předním sklem se nachází informační tabule, nejčastěji s logem Rainbow Tours. Tudíž nevznikne problém s nalezením správného dopravního prostředku. 
Přestup: Často se stává, že lokální trasy jsou obsluhovány jinými vozidly (např. mikrobusy, taxíky, osobními automobily, jinými autokary), než jsou autokary, které jedou do cílových míst. Proto je nutné počítat s přestupem v jednom z měst, ve kterém se sjíždí několik různých autokarů.
Toalety v autokaru – je vhodné mít na paměti, vzhledem k omezenému objemu, že se jedná o „nouzové” toalety a doporučujeme je příliš nepoužívat. Proto pořádáme za účelem uspokojování fyziologických potřeb každých několik hodin zastávky v místech, kde je možno využít toalety (často za poplatek).
Bezpečnost: Za jízdy není dovoleno pohybovat se po autokaru, z důvodu vážného ohrožení na zdraví při prudkém zabrzdění. Podobně je nutné věnovat mimořádnou pozornost při výstupu z autokaru, pokud z nějakého důvodu autokar zastavil na silnici. V žádném případě není dovoleno vystupovat v tunelech nebo na dálnici. 

 

LETADLO
Letadla:  Kancelář nabízí lety v turistické třídě ověřených a renomovaných společností a k tomu využívá služeb různých leteckých společností (tradiční dopravci, charterové linky a tzv. nízkonákladové společnosti). V případě některých zájezdů existuje možnost zakoupení (za poplatek) letenky v jiné třídě – s vyšším standardem. Další podrobné informace naleznete v popisu zájezdů. Letadla – jedná se zpravidla o Boeing, Airbus a McDonell Douglas, určené k letům na střední vzdálenosti (3.000 – 5.000 km) nebo na dlouhé vzdálenosti do exotických destinací (Karibské ostrovy, Thajsko atd.). 
Catering: V poslední době letecké společnosti (zejména nízkonákladové a charterové linky) upouštějí od servírování pokrmů na palubě letadel nebo servírují jednoduché občerstvení (sendvič a nápoj nebo ovoce). V případě, že letecká společnost neservíruje pokrmy na palubě, je možné zakoupit sendviče nebo někdy i obědové menu v tzv. sky-baru, kde servírují stevardky.  Přesné informace ohledně stravování na palubě a také ceník obdržíte přímo v letadle. 
Letecký personál: U zahraničních leteckých společností letecký personál (stevardi nebo piloti) nehovoří polsky, česky – ale vždy je možné se domluvit v anglickém jazyce.
Zpoždění odletu a změna času odletu linkových/charterových letů: Takové případy nastávají zejména v období zvýšeného cestovního ruchu a zpravidla vznikají kvůli špatným meteorologickým podmínkám nebo jiným překážkám, které Kancelář nemůže ovlivnit (stávky personálu, technické problémy, místní nařízení ohledně odletů/příletů letadel, zpřísňování bezpečnostních předpisů). Prosíme o pochopení - naši zaměstnanci nebo zástupci vždy budou mít snahu Vám pomoci. Pravidla náhrad a pomoci pro pasažéry upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004 (Společná pravidla náhrad a pomoci v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů) a polský Letecký zákon.
Ztráta nebo poškození zavazadel: Toto ošetřují mezinárodní úmluvy, které se týkají leteckého provozu a jsou uzavřené s Polskou republikou, tj. zejména Varšavská úmluva z 1929 roku o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké přepravě včetně úmluvy z 1961 roku, která doplňuje Varšavskou úmluvu o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké přepravě, kterou provádí jiná osoba než smluvní dopravce a v Montrealské úmluvě z 1999 roku. Pokud při letu dojde k ztrátě nebo zničení zavazadel, je nutné tuto skutečnost bezodkladně nahlásit personálu letiště a vyžádat si reklamační protokol tzv. PIR. K reklamaci je nutné přiložit protokol PIR společně s originálními zavazadlovými lístky, palubními vstupenkami a ostatními dokumenty, které zároveň tuto škodní událost dokladují.

 

ZAVAZADLA
V případě leteckých zájezdů-cestující má nárok na příruční zavazadlo do 5 kg (o max. rozměrech 55x20x40 cm) a 1 kus hlavního zavazadla o hmotnosti od 15 do 20 kg (v závislosti od letecké společnosti). Za každé další zavazadlo je nutné zaplatit dodatečný poplatek na letišti podle platného ceníku leteckého dopravce – obvykle 15 – 30 USD za kus (jedná se např. o windsurfingové prkno, poskládané jízdní kolo, golfové nebo lyžařské vybavení nebo potápěčské vybavení – láhve musí být vyprázdněné). Dopravce přijme zavazadla pouze v případě volné kapacity zavazadlového prostoru. V případě autokarových zájezdů množství zavazadel je omezeno na jeden kufr nebo cestovní tašku (max. 20 kg) a menší příruční zavazadlo, ale v případě lyžařských zájezdů je rozšířeno o pár lyží a lyžařských bot nebo snowboard (nezbytně uložené v obalu a pouze s lyžařským vybavením - prosíme nepřibalujte jiné předměty) na jednu osobu. V autobusu se nedoplácí za dodatečné zavazadla - v takovém případě personál zamítne přepravu dodatečného kufru nebo tašky. Abychom se vyhnuli omylům při přejímce zavazadel, doporučujeme, aby zavazadla, která budou uložené v nákladovém prostoru, byly označené takovým způsobem, aby je vlastníci mohli jednoduše identifikovat. 

 

ZÁSTUPCI KANCELÁŘE V MÍSTĚ ZÁJEZDU
Vedoucí zájezdu a průvodce – to jsou dvě různé osoby – průvodce je osoba, která doprovází jménem pořadatele účastníky zájezdu, pečuje o ně a dohlíží na způsob poskytování služeb a předává základní informace k příslušné zemi, místu, ukazuje místní atrakce, přijímá zprávy týkající se nedostatků. Není oprávněn provázet po historických památkách. Tuto činnost provádějí místní průvodci (z pravidla za poplatek), kteří nejlépe znají své město a jsou vhodně vyškolení. Místní průvodci vlastní oprávnění k provozování svého povolání, které bylo vydáno příslušnými orgány dané země, pro území na kterém vykonávají činnost. Vedoucí zájezdu pečuje o svou skupinu v nezbytně nutném rozsahu pro uskutečnění zájezdu (prosíme, mějte na paměti, že v průběhu cestování letadlem a také autokarem (zvláště na lokálních úsecích) vedoucí zájezdu není vždy u skupiny přítomen). Delegát – to je osoba, která se vyskytuje v místě zájezdu po celou sezónu a je zodpovědná za technické záležitosti související s pobytem, ubytováním, transfery, informačními schůzkami a za zprostředkování prodeje fakultativních výletů. Přesto nebude možné, aby Vás vždy doprovázel při transferech na letiště a na fakultativních výletech. Prosíme, abyste také brali zřetel na skutečnost, že delegát nebude vždy ubytován ve stejném zařízení jako Vy. Kontakt s delegátem bude udržován prostřednictvím pravidelných služeb v místě Vašeho ubytování (obvykle 2-3 krát týdně)a v nouzových případech bude dostupný na telefonním čísle, které Vám sám poskytne (nebo na čísle místního smluvního partnera Rainbow Tours). Podrobnosti o telefonních číslech místních delegátů nebo zástupců Kanceláře obdržíte u stánku Rainbow Tours na letišti při odletu nebo od vedoucího zájezdu při odjezdu autokaru. Dodatečně v průběhu Vaši cesty můžete být také ve spojení s jinými našimi místními zástupci, kteří mají za úkol pečovat o naše Klienty. Mohou to být mj. místní vedoucí zájezdu, řidiči autokarů, smluvní partneři, personál leteckých společností a jiných organizací, se kterými Rainbow Tours spolupracuje při poskytování služeb v cestovním ruchu.  Všichni z nich mají odbornou způsobilost k provádění úkolů, které jim byly svěřené.  Stejně jako vedoucí zájezdu, tak i delegát zodpovídají za správné a bezpečné uskutečnění zájezdu. Proto Účastník má za úkol se bezvýhradně podřídit pokynům personálu při odjezdu (průvodci, delegátovi, vedoucímu zájezdu a v případě letu nebo silniční dopravy příslušnému řidiči nebo personálu letecké společnosti). Pokud Účastník porušuje výše uvedené, může to pro něj mít vážné následky. 

 

TOUR GUIDE SYSTEM
Jedná se o bezdrátový, elektronický systém průvodcování skupiny, který se používá při některých našich zájezdech. Na určitou dobu obdržíte menší individuální přístroj. Vedoucí zájezdu/průvodce používá přijímač a mikrofon tak, aby se informace dostala ke každému z Účastníků zájezdu. Systém je používán při procházkách městem, návštěvách uvnitř objektů (zámky, paláce, kostely, historické objekty). Aby přístroj správně fungoval po celou dobu trvání zájezdu, je nutné jej vždy po ukončení každé prohlídkové akce vypnout. V případě ztráty nebo poškození přístroje, bude dodatečně Účastníkovi připočteno k tíži 50 PLN.

 

SRAZ
Žádáme o bezvýhradné dodržování uvedených míst a času srazů dle katalogu (pro autokarové zájezdy 0,5 h před odjezdem, pro letecké zájezdy 2 h před odjezdem). Žádáme Vás, abyste měli na paměti, že z důvodu nezbytného dodržování plnění programu v čase a místě, pořadatel není povinen čekat na Účastníka, který se opozdil.  Neohlásí-li se Účastník v místě srazu v přesně určeném čase, s největší pravděpodobností nebude přijat na zájezd a případné pozdější připojení ke skupině v průběhu zájezdu bude muset uskutečnit dopravením se na místo připojení ke skupině na vlastní náklady. Dále nelze samovolně změnit místo  nástupu/odletu za jiné zastávky nebo letiště než jste uvedli v přihlášce, dokonce ani v případě, když z programu nebo jízdního řádu vyplývá, že autobus jede přes tyto zastávky.  Každá změna místa nástupu/odletu Účastníka musí být předem dohodnuta z Rainbow Tours, v opačném případě může účastník přijít o své místo v dopravním prostředku a/nebo může mu být zamítnuto vrácení zaplacené částky za plnění v rámci přepravy/letu. V případě autokarových zájezdů na přání Klienta a dle možnosti dostupných míst ve svážecím vozidle (tj. vozidlo, které jezdí po území Polska/ČR do přestupních míst) je možné změnit nástupní/výstupní zastávky. Pokud tyto změny jsou zavedené do smlouvy 6 dní před započetím zájezdu nebo dříve, jsou zdarma. V případě provedení změny zastávky 5 dní před započetím zájezdu nebo v termínu kratším, Rainbow Tours účtuje poplatek ve výši 50 PLN/osoba/zastávka. 

 

DOBA TRVÁNÍ ZÁJEZDU - POČET DNÍ
V programu zájezdu uvádíme počet dní od odjezdu/odletu z Polska a příjezdu/příletu do Polska. Znamená to, že cesta (autokarem nebo letadlem) je započtená do doby trvání zájezdu. Žádáme Vás, abyste počítali s tím, že zpravidla první a poslední den zájezdu jsou určené na cestování. Letové řády a odjezdů autokarů jsou uvedené v katalogu a na našich webových stránkách www.rainbowtours.pl/rozklady

 

POPLATKY NA MÍSTĚ 
Většina poplatků souvisejících se zájezdem se hradí v Kanceláři, ve které kupujete zájezd. Ale část nákladů si cestující hradí na místě sám. Nejčastěji se jedná o (výjimka – pokud v nabídce je uvedeno jinak): vstupenky do navštěvovaných objektů - hradí se u vedoucích zájezdů (nebo v pokladnách turistických atrakcí), fakultativní výlety – platí se v destinaci, např. u delegáta, lázeňský poplatek, jiné poplatky jako závěrečný úklid apartmánu nebo kauce. Platby tohoto typu jsou nejčastěji vyznačené v rubrice „služby” v záložce „Cena nezahrnuje…“ nebo v popisu objektu. Žádáme Vás, abyste měli na paměti, že nesplnění povinnosti uhrazení takovéhoto poplatku může způsobit např. odmítnutí poskytnutí ubytování majitelem objektu nebo zamítnutí dalšího plnění služeb.

 

KATALOGOVÉ INFORMACE O POPLATCÍCH
Pro Vaše pohodlí jsme v popisu ubytování uvedli informace o příplatcích za doplňkové služby (např. za internet, lehátka, plážové osušky). Upozorňujeme, že uvedené ceny mají pouze informativní charakter a byly aktuální v době publikace našeho katalogu.

 

FAKULTATIVNÍ VÝLETY
Jedná se o výlety, které jsou pořádané v průběhu pobytu místními kancelářemi – partnery 
Rainbow Tours a delegáti nebo vedoucí zájezdu mají za úkol pouze zprostředkovat uzavření smlouvy se zahraniční kanceláří. Může se jednat o autokarové zájezdy, plavby, pěší túry atd. – je pravidlem, že se platí na místě samém. Seznam takových výletů včetně orientačního ceníku naleznete v popisu nabídek. Avšak ceny mohou kolísat podle počtu účastníků a místních kanceláří, které takovéto výlety pořádají. Obvykle fakultativní výlety jsou realizované při minimálním počtu 15 zájemců.

 

UBYTOVÁNÍ – DEN V HOTELU
S ohledem na různé místní předpisy Rainbow Tours si zavedlo vlastní standardizaci objektů v katalogu („sluníčka”): 
 skromné pensiony nebo apartmány; 
* *hotely, aparthotely, apartmány se základním vybavením, čisté, udržované, často vedené rodinou majitelů. Přátelská atmosféra nahrazuje jednoduchost vybavení. Pokud nabízí stravování, jedná se obvykle o místní kuchyni;
***hotely, aparthotely, apartmány, které jsou dobře zařízené, mnohé z nich mají bazén, některé se nacházejí poblíž pláže;
****hotely na profesionální úrovni nabízející mnohé výhody. Mají jeden nebo několik bazénů, klimatizaci a pohodlně zařízené pokoje. Obvykle jsou u pláže nebo poblíž ní. 
*****luxusní hotely, které obvykle patří do renomovaných řetězců a nabízejí skvělý servis a mezinárodní atmosféru. Bazény, restaurace a areál hotelu jsou na nejlepší úrovni. Vynikající kuchyně a umístění Vám zaručí luxusní dovolenou bez nejmenších kompromisů. 
Plus (+) znamená nadstandardní služby – více naleznete v rubrice „náš názor” společně s popisem objektu. Výše uvedená kategorizace se může lišit od té oficiálně platné v příslušné zemi, místní kategorie zařízení se uvádí spolu s jeho popisem. Metráž pokojů uváděna v popisu jednotlivých hotelů zahrnuje obývací část, koupelnu a v případě Španělska dost často také balkón. Ve většině hotelů nástup na ubytování začíná v 14:00 hod, ale pokoje musíte vyklidit do 10:00 hod.  Z toho vyplývá, že hotelový den není shodný s 24 hod dnem. Vedoucí zájezdu po vyklizení ubytování až do okamžiku odjezdu Vám vždy bude nápomocen při úschově zavazadel. V případě zájezdu s vlastní dopravou je nutné přizpůsobit čas příjezdu hodinám uvedeným v katalogu. Pokud Váš příjezd do hotelu bude opožděn (mimo pracovní dobu recepce: tj. před 8:00 hod nebo po 18:00 hod), je nutné předem informovat recepci a navíc může být po Vás požadován poplatek za převzetí klíčů mimo pracovní dobu recepce ve výši 50 EUR/ pokoj. Pozor! Upozorňujeme, že v případě nabídek s vlastní dopravou nelze ubytovat v apartmánu/studiu více osob, než je uvedeno v nabídce. 

 

ŠŤASTNÁ NÁHODA
V každé prázdninové destinaci nabízíme ubytování, ve kterém zaručujeme uvedený standard, ale bez uvedení jména zařízení. Je to výhodná nabídka pro ty z Vás, kteří hledáte prázdninovou nabídku, ale máte omezený rozpočet a také pro osoby, jež se obvykle rozhodují na poslední chvíli. Název hotelu Vám sdělí po příletu Váš delegát. 
Zařízení Šťastná Náhoda *** jsou umístěné ve vzdálenosti max. 900m od moře na okrajích prázdninových letovisek.  Funkčně zařízené pokoje nebo apartmány se základním vybavením, často, ale ne vždy mají také klimatizaci. Většina zařízení má bazén, ale může se také vyskytnout zařízení bez bazénu. Druh stravování je vždy uveden v nabídce. 
Zařízení Šťastná Náhoda ****se nacházejí ve vzdálenosti do 900m od moře na okrajích prázdninových letovisek.  Pokoje splňují standard uvedený pro hotely ****, jsou vybaveny klimatizací a nabízejí komfort, který je v této kategorii hotelů obvyklý. Druh stravování je vždy uveden v nabídce.

 

STRAVOVÁNÍ
Různé nabídky mohou mít také odlišné druhy stravování. V apartmánech a studiích (s kuchyňským koutem) obvykle není zahrnutá strava, tudíž cestující si sami zařizují stravování. 
Snídaně: Kontinentální – skromná snídaně, která se obvykle skládá z pečiva, mléčných výrobků nebo džemu (zřídkakdy uzeniny) a kávy nebo čaje. Rozšířena nebo posílená kontinentální snídaně – je stejná jako výše uvedená, ale obvykle doplněna uzeninou nebo jogurtem a džusy. Snídaně formou bufetu jsou trochu lepší a umožňují větší výběr, ale závisí to také na standardu hotelu. Někdy se však neliší od posílených kontinentálních snídaní (v rozsahu a sortimentu), rozdíl spočívá pouze v servírování. Upozorňujeme, že z restaurace není dovoleno vynášet žádné výrobky, protože obsluha to nese z nelibostí. Je vždy lepší víckrát zajít k bufetu, než nechávat něco na talířku nebo vynášet mimo restauraci.
Večeře: teplé jídlo podávané v hodinách večeře, obvykle složené ze dvou chodů. V některých nabídkách je započítané v ceně – v některých, je za příplatek. Pokud možnost příplatku není uvedena, znamená to, že večeři neposkytujeme. Avšak neznamená to, že cestující nebude mít možnost se najíst.  U okružních zájezdů vedoucí zájezdu vyhradí čas na jídlo a poukáže na nabídky okolních restaurací, večeře mohou být pořádané jak v hotelových restauracích, tak i ve městě. Počet jídel zajištěných dle nabídky se rovná počtu nocí (pokud v nabídce není uvedeno jinak), které byly zakoupené.
Nápoje: ke snídani (káva, čaj, džus) jsou započítané do ceny, při večeři se obvykle platí zvlášť – pokud v nabídce není uvedeno jinak. 

 

OSOBY, KTERÉ CESTUJÍ SAMY
Osoby, které cestují samy a které nechtějí platit příplatek za jednolůžkový pokoj, mají možnost po souhlasu Pořadatele, pokusit se ubytovat do 2 nebo 3lůžkových pokojů (Pozor! v některých hotelích je možný pouze dvoulůžkový pokoj s přistýlkou), nicméně pro objektivní důvody Kancelář není schopná tuto možnost zaručit. V takovém případě se cestující zavazuje připlatit si za jednolůžkový pokoj (pokud v nabídce není uvedeno jinak). Informace o nutnosti případného příplatku bude předána nejpozději 7 dní před odjezdem.

 

PŘISTÝLKA 
Jedná se o dodatečnou zpravidla rozkládací postel nebo menší postel. Upozorňujeme, že takováto postel zmenšuje plochu pokoje. Také se může stát, že třílůžkový pokoj je ve skutečnosti dvoulůžkový pokoj s přistýlkou (toto platí zpravidla u hotelů turistické kategorie ** - ***). Předpokládané slevy v katalogové nabídce pro osobu ubytovanou na přistýlce nelze vždy uplatnit, zejména při akčních nabídkách (především typu „last minute”).

 

KLIMATIZACE
Autokar může být vybaven standardní klimatizací nebo klimatizací s turbo ventilátorem. Obě možnosti udržují patřičnou teplotu v autokaru a tím umožňují pohodlnou jízdu. Ale i přesto v měsících s nejvyššími teplotami (červenec/srpen), zvláště pak v jižních zemích, chlazení autokaru nemusí být pro některé osoby dostatečné. V hotelích je klimatizace uváděna do chodu centrálně (obvykle s možností individuální regulace) nebo se v pokojích nachází samostatné agregáty, které ochlazují příslušnou místnost. Často je nutné za klimatizaci doplatit na místě přímo v hotelu (uvádíme to v popisu objektů). Upozorňujeme, že klimatizace je uváděna do chodu periodicky (tzn. pouze v měsících s nejvyššími teplotami) a v průběhu dne může fungovat pouze v čase určeném obsluhou. 

 

PLÁŽ A REKREAČNÍ VYBAVENÍ
Většina pláží je všeobecně dostupná a zdarma. Platí se však nejčastěji za lehátka a slunečníky. U pláže obvykle také naleznete půjčovny vybavení pro vodní sporty, školy windsurfingu, potápění atd. Vezměte prosím na vědomí, že termín „písečná pláž” není vždy ekvivalentem pro dlouhou, širokou pláž s bílým pískem, podobnou té v Łebě. Ve skutečnosti pláže se mohou v jednotlivých zemích značně lišit - počínaje písčitými plážemi se žlutým, avšak hrubším pískem (nejčastěji v Řecku) přes písčité s výrazně tmavším pískem (nejčastěji ve Španělsku) až po štěrkové (nejčastěji v Chorvatsku) nebo přímo kamenité a skalnaté (Azurové pobřeží, Malta). Informace ohledně pláže jsou uvedené vedle popisu objektů nebo letovisek.

 

REKREAČNÍ STŘEDISKA
Většina z navštěvovaných míst jsou mimořádně turisticky atraktivní a navštěvuji je tisíce turistů. Proto v nich bývá často přeplněno (zvláště přes sezónu), v některých střediscích noční život a hluk trvá až do rána. Dokonce se můžou vyskytnout drobné krádeže. Tohoto typu lokality jsou obvykle neustále modernizovány a hodně se v nich investuje do rozvoje. Proto nebuďte překvapeni, když Vás jednoho dne probudí hluk na právě započaté stavbě nového hotelu nebo v horším případě přímo u Vás v hotelu, dva patra pod Vámi.  Naštěstí tyto práce jsou prováděny pouze přes den a v pracovní dny, proto by neměly tolik obtěžovat. V jižních zemích a zvláště pak na ostrovech můžou vzniknout krátkodobé výpadky vodovodní sítě nebo elektřiny.

 

SEZÓNA
Za hlavní turistickou sezónu se považuje ve většině rekreačních míst z naší nabídky období školních prázdnin, které začínají přibližně 20. června a trvají do 31. srpna. Uvědomte si prosím, že v obdobích mimo hlavní sezónu některé lázeňské atrakce a části hotelů (např. bary, restaurace, obchody nebo půjčovny aut, centra vodních sportů na plážích, půjčovny vybavení na pláži a u bazénu, venkovní bazény) uvedené v popisu v katalogu mohou mít omezený provoz nebo být zcela mimo provoz. Dostupnost těchto služeb může také záviset na atmosférických podmínkách a množství turistů v jednotlivém turnusu. 

 

POJIŠTĚNÍ
Naši klienti jsou pojištěni u pojišťovny TU EUROPA a.s. – každý Klient je oprávněn a povinen se seznámit s podrobnými podmínkami pojištění, které jsou dostupné v kancelářích, které prodávají nabídku Rainbow Tours. Níže uvedené informace jsou pouze výňatkem z těchto podmínek. 
Uvědomte si prosím, že uzavřené pojištění Rainbow Tours je pouze základního a standardního charakteru, proto každý z Účastníků by měl případně uzavřít dodatečné pojištění!
Standardní pojištění (je započítáno v ceně zájezdu – pokud nabídka neuvádí jinak) zahrnuje tyto rizika:
Náklady na léčbu (KL): pojištění KL zabezpečuje návratnost nákladů, které vzniknou z důvodu např.: lékařského vyšetření u náhlého onemocnění, nákupu léků a zdravotnických prostředků, převozu pojištěnce, pobytu v nemocnici, cesty doprovázející osoby, návratu do země atd. Pojištění nezahrnuje
např. chronické a psychické nemoci, pohlavní nemoci a AIDS, následky v souvislosti s pácháním trestné činnosti nebo požitím alkoholu, požitím drog, s úrazy nebo náhlým onemocněním souvisejícím s motorovým sportem nebo létáním. Suma pojištění ve zlotých pro osoby cestující do Evropských zemí a oblasti Středozemního moře odpovídá výši 20 000 EUR. Pro osoby, které cestují do ostatních zemí, součet pojištění ve zlotých odpovídá výši 30 000 EUR. Pozor! Pojišťovací společnost nekryje náklady v případě onemocnění nebo úrazu, pokud Účastník tak konal úmyslně, pod vlivem alkoholu nebo psychotropních a omamných látek a válečných aktivit. 
Tropické nemoci (CT): standardní pojištění zahrnuje náklady na léčbu, záchranu a dopravu, pomoc na cestě v případě tropických nemocí, ale jen pokud Účastník před odjezdem absolvuje veškeré povinné a doporučené očkování, které uvádí příslušné instituce pro uvedenou oblast vycestování. Za tropické jsou považované nemoci vyvolané patogenními organizmy typickými pro subtropické a rovníkové pásmo.
Chronické nemoci (CP): standardní pojištění zahrnuje náklady na léčbu včetně následků u nemoci chronických a nádorových. Za chronické nemoci jsou považované dlouhodobé nemoci (např. ischemická choroba srdeční), která je léčena trvale nebo opakovaně. Pojištění nezahrnuje nemoci, které jsou následkem vrozených vad, depresí nebo psychických poruch. 
Náklady na záchranu (KR): v rámci standardního pojištění jsou zahrnuté náklady na záchranu pro účely kvalifikované turistiky v souhrnné částce 5 000 EUR.
Kvalifikovaná turistika (TK): standardní pojištění, které zahrnuje také kvalifikovanou turistiku, tzn. každý druh odpočinku spojeného s rekreačním a amatérským sportováním, které je spojeno s používáním turistického vybavení (např. jízdní kolo, plachetnice, kajak, snowboard, windsurfing, kitesurfing).
Asistence: pojištění kryje péči a pomoc zástupců Pojišťovací Společnosti, návrat cestovních nákladů a nákladů na pobyt doprovázející osoby, pomoc a informace v případě přerušení cesty Pojištěnce atd. Výše uvedené plnění je v rámci hodnoty pojištění Nákladů na léčbu.
Následky nehod (NNW): pojištění obsahuje základní plnění pro případ trvalého poškození zdraví nebo smrti. Součet pojištění NNW za 100% poškození na zdraví je 10 000 PLN, plnění z důvodu smrti 5 000 PLN. 
Cestovní zavazadla: náklady na pojištění jsou do výše 1 000 PLN, pojištění obsahuje poničení, zničení nebo ztrátu věcí pojištěnce určených k osobnímu použití – maximální výše pojištění zavazadel je 1 000 PLN, přičemž pojištění nezahrnuje škody nižší než 100 PLN nebo škody úmyslně způsobené Účastníkem nebo osobami, za které je zodpovědný. Pojištění se nevztahuje na pouhé poškození zavazadel (kufrů, kufříků, batohů atp.). Pojištěné také nejsou mj. peníze v hotovosti, cenné papíry, platební karty, bižutérie, umělecká díla, profesionální vybavení, počítače, audio-video, fotoaparáty, autopříslušenství, sportovní nářadí atd. Každý z Účastníků, který sebou veze hodnotné předměty, je povinen si sjednat sám pojištění takovéhoto zavazadla. 
Nouzová centrála: TU EUROPA a.s. má 24h nouzovou centrálu, která je řízena firmou April. Zde je nutné ihned hlásit veškeré pojistné události a tato centrála Vám také poskytne pomoc. 
Níže jsou uvedené nouzové čísla na Centrálu Pomoci TU Europa a.s. tel.: 00 48 22 568-98-28, fax 00 48 22 568-98-29.  Centrála Pomoci TU Europa a.s. je jediným subjektem, který je oprávněn domluvit Vám návštěvu u lékaře. V případě návštěvy lékaře, kterou zařídil sám vedoucí zájezdu nebo delegát, musí cestující zaplatit veškeré náklady v hotovosti a přihlásit se o náhradu škody po návratu do Polska v souladu s § 9 i 10 Všeobecných pojistných podmínek TRAVEL WORLD TU Europa a.s. Důležité: Postup související s výplatou náhrady škody se vyřizuje přímo u pojišťovny TU Europa a.s., proto ani Rainbow Tours, ani žádná jiná kancelář nebude vyplácet náhrady vyplývající z pojištění a také neponesou žádnou odpovědnost v případě zamítnutí náhrady škody. Úplné podmínky pojištění KL (včetně rizika dlouhodobých nemocí a kvalifikované turistiky), Asistence, KR, NNW a cestovních zavazadel jsou dostupné v každé kanceláři, která prodává zájezdy Rainbow Tours. Účastník se zavazuje, podrobně se seznámit s těmito úplnými podmínkami pojištění. Dodatečné pojištění (pro zájemce za příplatek): Balíček „Sport”(dostupný ve vybraných kancelářích): Pro zájemce doporučujeme za příplatek pojištění TU EU- ROPA a.s. „BALÍČEK SPORT”, který zahrnuje rizika související s rekreačním lyžováním, jízdou na snowboardu, vodním lyžováním, windsurfingem, kitesurfingem, plachtěním, kanoistikou a cyklistikou. Pojištění zahrnuje riziko ztráty vybavení (pokud bylo pojištěno proti krádeži) nebo zničení vybavení (pouze následkem nehody nebo působením přírodních sil) do výše 2 000 PLN, pojištění občanské odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s provozováním rekreačního sportu (škody na věcech do 25 000 EUR a škody na životě a zdraví do 50 000 EUR). Pojištění nezahrnuje  události, které vzniky mj. po požití alkoholu nebo jiných prostředků o podobném působení, v souvislosti s provozováním vysoce rizikových nebo výkonnostních sportů nebo sportováním na profesionální úrovni. Varianta Standard Plus: Při jejím zakoupení, Vám bude navýšena souhrnná částka KL na max. výši 40 000 EUR, NNW – na max. výši 5 000 EUR (v případě trvalých následků) na max. výši 2 500 EUR (v případě pojištěncovy smrti), BP – na max. výši 250 EUR. Dodatečně tato varianta zahrnuje také pojištění odpovědnosti občanů (OC) v max. výši 100 000 EUR. Uvedené částky platí pro cestování po celém světě. Varianta The Best: Zakoupení této varianty dovoluje zvýšit souhrnnou pojistnou částku KL na max. výši 60 000 EUR, NNW - na max. výši 10 000 EUR (v případě trvalých následků) a na max. výši 5 000 EUR (v případě pojištěncovy smrti), BP – na max. výši 500 EUR. Dodatečně tato varianta zahrnuje také pojištění odpovědnosti občanů (OC) v max. výši 100 000 EUR, pojištění „Komfort v kapse“ pro případ ztráty kvůli krádeži s vloupáním nebo ukradení klíčů, dokladů, peněženky nebo mobilního telefonu v max. výši 250 EUR a pojištění bytu nebo domu na období zahraniční cesty v max. výši 15 000 PLN. Uvedené částky platí pro cestování po celém světě.

 

POJIŠTĚNÍ STORNO ZÁJEZDU VE VÝŠI 100 %
Naši Klienti mají možnost fakultativně si dokoupit Pojištění storno zájezdu od společnosti TU Europa a.s. (varianta Pojištění Proti Odstoupení Od Smlouvy Ve Výši 100%).
V případě, že nastane odstoupení od smlouvy, tento typ pojištění Vám umožní vrácení 100 % nákladů za zájezd, pokud se tak stane z náhodných důvodů, které nezávisí na Účastníkovi – cena pojištění proti odstoupení od smlouvy stanoví 3 % z konečné ceny zakoupeného zájezdu. Pojišťovna vrací Klientovi náklady, které vzniky v souvislosti s odstoupením, pokud k tomu došlo pro následující důvody: úraz, náhlá nemoc, smrt a v případě, že Účastník, jeho doprovod nebo osoba blízká předčasně porodí, pokud nastane výrazná škodní událost na majetku, ať už působením ohně nebo jiné náhodné události, následkem krádeže s vloupáním a když z tohoto důvodu musí Účastník, jeho spoluúčastník nebo osoba blízká provést nezbytně nutné právní a administrativní úkony, úřadem práce nařídí nástup do práce. Každý takový případ je nutné patřičně doložit (policejní zpráva, potvrzení nezávislým lékařem, potvrzení z úřadu práce). Úplné podmínky Pojištění storno zájezdu ve výši 100 % od společnosti TU Europa a.s. jsou k dispozici ve všech kancelářích, které prodávají nabídku Rainbow Tours a.s. Výše uvedené informace jsou pouze výtažkem z těchto podmínek. Pozor! Pojištění storno zájezdu ve výši 100 % je možné zakoupit nejpozději 7 dní ode dne uzavření smlouvy o účasti, pokud byla také zaplacena záloha nebo celá kupní cena zájezdu, nejpozději však jeden den před započetím zájezdu.

 

CELNÍ A VÍZOVÉ INFORMACE
Čeští občané na území Evropské unie nepotřebují vízum ani pas (občanský průkaz je postačující). Pokud cestujete do jiných zemí včetně východní a jihovýchodní Evropy (Rusko a země bývalého Sovětského svazu, bývalé Jugoslávie, Albánie) je cestovní pas nutný (zpravidla platný 6 měsíců před ukončením návratu ze země) a často také vízum (informace ohledně víz naleznete v programu). V případě, že cestujete do zemí bývalého Sovětského svazu nebo neevropských zemí, celní kontrola je mnohem přísnější. Účastníci obdrží vízum na letišti v cílové zemi nebo je pro ně vyřídí Rainbow Tours.
Prakticky do každé země může cestující dovézt předměty a věci, jestliže jejich množství a určení je neobchodního charakteru. Zpravidla je možné dovézt 200 kusů cigaret a 1/2l alkoholu nebo 1 l vína nebo piva. 

 

PŘEPRAVA VÝROBKŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU 
Vzhledem k riziku zavlečení zvířecích nákaz na území EU (zvláště z neevropských zemí, existují přísné zákonné omezení týkající se přepravy výrobků živočišného původu (včetně jídla). Porušení těchto předpisů může mít za následek pokutu, trestní stíhání nebo zabavení a zničení vyvážených výrobků v okamžiku příjezdu na území EU. Je zakázáno dovážet do EU: maso, mléko, med, masné a mléčné výrobky (jiné než instantní kojenecké mléko, kojeneckou stravu, zvláštní stravu nutnou z lékařského hlediska). Výjimku stanoví některé evropské země, které nejsou součástí Evropské unie: Andora, Chorvatsko, Farské ostrovy, Grónsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, San Marino a Švýcarsko. Z těchto zemí je dovoleno dovážet omezené množství těchto výrobků za účelem vlastní spotřeby.  Dále v případě výrobků pocházejících z exotických nebo chráněných druhu zvířat (mušle, kosti, peří, kůže atp.) právní předpisy jsou silně restriktivní a dovoz takovýchto předmětů je zpravidla zcela zakázán (trestem může být propadnutí věci, pokuta a dokonce vězení). Stejně restriktivní předpisy platí pro dovoz živých zvířat. 

 

ZDRAVOTNÍ DOPORUČENÍ
Zájezdy pořádané Rainbow Tours jsou do zemí, uznávaných ze zdravotního hlediska jako bezpečné (Evropa a oblast Středozemního moře) – není požadován žádný druh očkování ani preventivní ani ochranné. V ostatních případech (asijské a některé africké nebo karibské země) uvádíme podrobné zdravotní požadavky v popisu zájezdů (pokud očkování je požadováno nebo doporučeno). Je nutné mít na paměti, že je vhodné udržovat hygienické minimum, jako např. mytí rukou před jídlem, mytí ovoce a zeleniny a pít pouze minerální vodu z láhví.

 

ZTRÁTA PASU NEBO JINÝCH DOKLADŮ 
Účastník zájezdu, kterému se ztratil nebo byl odcizen pas nebo jiné doklady, které jsou nutné k návratu do vlasti, musí informovat místního zástupce Kanceláře, který mu poskytne veškeré dostupné informace a pomůže se mu spojit s nejbližší ambasádou nebo konzulátem PR na území země pobytu. Zástupci konzulátu PR jsou zavázání poskytnout veškerou možnou pomoc (včetně finanční a právní pomoci) všem obyvatelům PR – v případě, že chybí polské zastoupení, tuto funkci plní zastupitelství zemí Evropské unie.

 

VALUTY
Euro (EUR) je platnou měnou ve většině zemí Evropské unie od 01. 01. 2002 (Rakousko, Německo, Itálie, Francie, Řecko, Portugalsko, Belgie, Luxemburg, Finsko, Irsko, Španělsko a Holandsko). V zemích, které nemají společnou měnu EURO, platí národní měny (Velká Británie, Švédsko, Norsko, Dánsko) – většinu z nich je možné směnit ještě před odjezdem v českých bankách nebo směnárnách. Valuty neevropských zemí (Tunisko, Egypt, Turecko, Marko, Kuba, Dominikánská republika atd.) nejsou v ČR dostupné – doporučujeme vzít s sebou US dolary nebo euro, které je možné směnit v místních bankách nebo směnárnách a také na hranici. Platební karty (mezinárodní Visa nebo MasterCard) jsou přijímány ve většině dovolenkových destinací.

 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Kancelář se řídí nařízením EP a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace cestujících v letecké dopravě (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri =OJ:L:2006:204:0001:01:PL:HTML). Osoby se zdravotním postižením, které chtějí cestovat, mají povinnost informovat o stupni svého postižení při uzavírání smlouvy nebo jejím uzavření nejpozději však do 5 pracovních dnů před dnem odjezdu. Kancelář má právo zamítnout rezervaci nebo odstoupit od smlouvy s osobou se zdravotním postižením nebo osobou, která není plně pohyblivá:
– za účelem splnění platných požadavků na bezpečnost nařízených zákonem nebo orgány, které vydaly leteckému dopravci certifikaci pro letecký provoz,
 – v případě, že rozměr letadla nebo jeho dveří neumožňují fyzicky dopravit na palubu nebo převézt osobu se zdravotním postižením nebo osobu s omezenou pohyblivostí,
– v případě, že osoba se zdravotním postižením nebo osoba s omezenou pohyblivostí nemá sebou doprovod, který je schopný v nezbytně nutných případech asistovat této osobě. Pokud Kancelář zamítne rezervaci nebo odstoupí od smlouvy, informuje bezodkladně o důvodech odstoupení osobu se zdravotním postižením nebo osobou, která není plně pohyblivá. Na základě požadavku zainteresované strany, Kancelář uvede do 5 pracovních dní tyto důvody písemně. Kromě toho, v tomto případě Kancelář vyvine snahu, aby nabídla zainteresované straně přijatelné alternativní řešení.

 

VĚKOVÉ OMEZENÍ
Pro naše poznávací zájezdy je charakteristický velice intenzívní program navštěvování památek a občas je také nutné počítat s několikahodinovým cestováním a/nebo dlouhými pěšími procházkami. Doporučujeme proto, abyste na náročnější zájezdy nejezdili s dětmi mladšími 5 let. Pokud máte pochybnosti, jestli dítě zvládne účast ve Vámi zvoleném zájezdu, prosíme, abyste se informovali v kancelářích, které prodávají nabídku Rainbow Tours.