TU Europa - pojistné plnění

* varianty pojištění "doporučená", "doporučená+" a "nejlepší" zahrnují také pojištění nákladů na léčbu, záchranu a přepravu
  v případě epidemie Covid-19 a dalších virových onemocnění ze skupiny koronavirů (u varianty "doporučená" do výše 1 200 000 CZK,
  u varianty "doporučená plus" do výše 2 400 000 CZK a u varianty "nejlepší" až do výše 4 800 000 CZK).

POJISTNÉ PLNĚNÍ Varianta "základní"  Varianta "doporučená" Varianta
"doporučená plus"
Varianta "nejlepší" Balíček SPORT
KL, NNW a OC
následem provozování vysoce rizikových sportů
* v ceně zájezdu * za příplatek * za příplatek * za příplatek * za příplatek
  (cca 52 Kč/os/den) (cca 89 Kč/os/den) (cca 150 Kč/os/den) (již od 21 Kč/os/den)
léčebné výlohy, transport, repatriace a asistence (KL) 360 000 CZK 1 560 000 CZK 2 760 000 CZK 5 160 000 CZK KL do výše pojištění vybrané varianty
náklady na záchranu 60 000 CZK 120 000 CZK 150 000 CZK 240 000 CZK
následky nehod - škody na zdraví (NNW) 30 000 CZK 90 000 CZK 120 000 CZK 210 000 CZK NNW do výše pojištění vybrané varianty
následky nehod - smrt (NNW) 15 000 CZK 45 000 CZK 60 000 CZK 105 000 CZK
Chronické nemoci v rozsahu KL a NNW NE ANO ANO ANO  
cestovní zavazadla - zničení, ztráta 3 000 CZK 9 000 CZK 12 000 CZK 15 000 CZK NE
cestovní zavazadla - zpožděné doručení NE 3 600 CZK 3 600 CZK 3 600 CZK
pojištění odpovědnosti NE 600 000 CZK v případě škody na zdraví a 120 000 CZK v případě škod na majetku 1 200 000 CZK v případě škody na zdraví a 240 000 CZK v případě škod na majetku 2 400 000 CZK v případě škod na zdraví a 480 000 CZK v případě škod na majetku 1 200 000 CZK v případě škod na zdraví a 600 000 CZK v případě škod na majetku
DALŠÍ        

zničení a ztráta sportovního vybavení do 9 000 CZK

    Uvedené částky pojištění odpovídají částkám z varianty základní a doporučené Uvedené částky pojištění odpovídají částkám z varianty základní a doporučené plus Uvedené částky pojištění odpovídají částkám z varianty základní a nejlepší  


* u všech variant pojištění jsou kryty i škody způsobené pod vlivem alkoholu (nevztahuje se na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a na řízení pod vlivem alkoholu).
* uvedené pojistné limity v CZK jsou orientační a můžou se změnit v návaznosti na změnu kurzu CZK vůči PLN (EUR) - počítáno kurzem 1 PLN = 6,00 CZK


Pojištění storna zájezdu

Pojištění storna zájezdu není zahrnuto v ceně zájezdu, ale je možné si jej přikoupit. Pojištění storna zájezdu se 100% plněním činí 2,85 % z celkové ceny zájezdu.

Počet dní mezi dnem uzavření smlouvy o zájezdu a dnem zahájení zájezdu

Termín, ve kterém lze sjednat pojištění storna zájezdu
14 a více

V den uzavření smlouvy o zájezdu a během následujících 7 dní

13

V den uzavření smlouvy o zájezdu a během následujících 6 dní

12

V den uzavření smlouvy o zájezdu a během následujících 5 dní

11

V den uzavření smlouvy o zájezdu a během následujících 4 dní

10

V den uzavření smlouvy o zájezdu a během následujících 3 dní

9

V den uzavření smlouvy o zájezdu a během následujících 2 dní

8

V den uzavření smlouvy o zájezdu a během následujícího dne

7 a méně Pouze v den uzavření smlouvy o zájezdu

 

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Pá 08:00 - 17:00

Číslo účtu: 2621338329/0800

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 6.0 Kč