TU Europa - pojistné plnění

* varianta "základní" - nekryje náklady na léčbu onemocnění Covid-19.

* varianty pojištění "doporučená", "doporučená+" a "nejlepší" zahrnují také pojištění nákladů na léčbu v případě epidemie Covid-19 a dalších virových onemocnění ze skupiny koronavirů (u varianty "doporučená" do výše 1 100 000 CZK, u varianty "doporučená plus" do výše 2 200 000 CZK a u varianty "nejlepší" až do výše 4 400 000 CZK).

* varianta "doporučná PLUS" a "nejlepší" zahrnuje kromě pojištění nákladů na léčbu v případě epidemie Covid-19 a dalších virových onemocnění ze skupiny koronavirů nově také náklady na karanténu (ubytování a stravu) v dané destinaci a náklady na letenku zpět, dohromady až do výše 9 000 PLN (cca 50 000 Kč). 

* UPOZORNĚNÍ: asistence na telefonu je v polském jazyce

POJISTNÉ PLNĚNÍ Varianta "základní"  Varianta "doporučená"

Varianta
"doporučená plus"

Varianta "nejlepší" Balíček SPORT
KL, NNW a OC
následem provozování vysoce rizikových sportů
* v ceně zájezdu * za příplatek
10 PLN/den
* za příplatek
16 PLN/den

          * za příplatek              26 PLN/den

* za příplatek
         
léčebné výlohy, transport, repatriace a asistence (KL) 330 000 CZK 1 100 000 CZK 2 200 000 CZK 4 400 000 CZK KL do výše pojištění vybrané varianty
náklady na záchranu 55 000 CZK 55  000 CZK 82 500 CZK 165 000 CZK
následky nehod - škody na zdraví (NNW) 27 500 CZK 55 000 CZK 82 500 CZK 165 000 CZK NNW do výše pojištění vybrané varianty
následky nehod - smrt (NNW) 13 750 CZK 27 500 CZK 41 250 CZK 82 500 CZK
Chronické nemoci v rozsahu KL a NNW NE ANO ANO ANO  
cestovní zavazadla - zničení, ztráta 2 750 CZK 5 500 CZK 8 250 CZK 11 000 CZK NE
cestovní zavazadla - zpožděné doručení NE 3 300 CZK 3 300 CZK 3 300 CZK
pojištění odpovědnosti NE 550 000 CZK v případě škody na zdraví a
110 000 CZK v případě škod na majetku
1 100 000 CZK v případě škody na zdraví a
220 000 CZK v případě škod na majetku
2 200 000 CZK v případě škod na zdraví a
440 000 CZK v případě škod na majetku
1 100 000 CZK v případě škod na zdraví a
550 000 CZK v případě škod na majetku
DALŠÍ   náklady na léčbu onemocnění Covid-19 (do výše cca 1 200 000 CZK)  náklady na léčbu onemocnění Covid-19 (do výše cca 2 200 000 CZK), náklady na karanténu a zpáteční cestu (do výše cca 50 000 CZK)   náklady na léčbu onemocnění Covid-19 (do výše cca 4 400 000 CZK), náklady na karanténu a zpáteční cestu (do výše cca 50 000 CZK) 

zničení a ztráta sportovního vybavení do 8 250 CZK

    Uvedené částky pojištění odpovídají částkám z varianty základní a doporučené Uvedené částky pojištění odpovídají částkám z varianty základní a doporučené plus Uvedené částky pojištění odpovídají částkám z varianty základní a nejlepší  


* u všech variant pojištění jsou kryty i škody způsobené pod vlivem alkoholu (nevztahuje se na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a na řízení pod vlivem alkoholu).
* uvedené pojistné limity v CZK jsou orientační a můžou se změnit v návaznosti na změnu kurzu CZK vůči PLN (EUR) - počítáno kurzem 1 PLN = 5,50 CZK


Pojištění storna zájezdu

Pojištění storna zájezdu není zahrnuto v ceně zájezdu, ale je možné si jej přikoupit. Je dostupné ve dvou variantách:

Pojištění storna zájezdu se 100% plněním (nevztahuje se na onemocnění Covid-19).

Pojištění storna zájezdu se 100 % plněním rozšířené o Covid-19Pokud pojištěná osoba nebo spolucestující (uvedený na smlouvě o zájezdu) nebo jeho blízká osoba (manžel, spolubydlící, děti, sourozenci, tchán a tchýně, vnoučata) onemocní na Covid-19 (což bude potvrzeno pozitivním výsledkem testu a lékařským potvrzením) a nevypadá to na uzdravení do data odjezdu na dovolenou, pak pojistitel hradí náklady na storno zájezdu ve výši 100 %. V této variantě pojištění nemusí být ani příbuzný hospitalizován, aby mohla pojištěná osoba zrušit zájezd. 

Název služby

Nákup zájezdu více než 7 dní 

před jeho začátkem 

Nákup zájezdu 7 a méně 

dní před jeho začátkem

  Pojištění storna zájezdu

      4,10 %    

   6,56 %  

Pojištění storna zájezdu (rozšířené o Covid-19)

   6,56 %

9,02 %

 

Počet dní mezi dnem uzavření smlouvy o zájezdu a dnem zahájení zájezdu

Termín, ve kterém lze sjednat pojištění storna zájezdu
30 a více

V den uzavření smlouvy o zájezdu a během následujících 10 dní.

méně než 30

Pouze v den uzavření smlouvy o zájezdu.

Den uzavření smlouvy o zájezdu je den, kdy byla zaplacena záloha nebo celková cena zájezdu.

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Pá 08:30 - 16:30

Číslo účtu: 7677799901 / 5500

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 5.3 Kč