Chorvatsko - hygienická opatření

Aktualizace 9.7.2020

 

Odkaz k celému oficiálnímu dokumentu v angličtině se nachází na konci tohoto opatření.

Obecné zásady a podmínky hotelových objektů

Byly zavedené obecné zásady fungování hotelových objektů jako například:

• Fyzická vzdálenost mezi hosty je jeden a půl metru, pokud nejsou hosté členy stejné rodiny nebo skupiny.

• Dezinfekční prostředky na bázi alkoholu nebo s antivirovými vlastnostmi budou k dispozici ve veřejných prostorách hotelu (v lobby, na recepci atd.) a na pracovišti zaměstnanců hotelu.

• Informace o hygienických procedurách budou umístěny na viditelném místě na recepci, v hotelových pokojích nebo předány přímo při ubytování formou letáku. Telefonní číslo na osobu odpovědnou v hotelu ke kontaktování zdravotnických zařízení v případě podezření na COVID-19 by se mělo nacházet na recepci.

• Byl zaveden maximální počet osob v objektu, aby bylo možné respektovat vzdálenost 1,5 metru mezi osobami.

• Papírové ručníky a jednorázové materiály budou všem hostům k dispozici v požadovaném množství. Zvýší se také počet zaměstnanců odpovědných za uklízení a nádoby k čištění a dezinfekci.

• V celém hotelu bude rozmístěno více odpadkových košů s odpovídajícími víky 

• Hotel zajistí dostatečné množství ochranných masek a rukavice pro zaměstnance, kteří vstupují do pokojů hostů (úklid nebo personál údržby).

• Objekty musí dodržovat obecné pokyny týkající se čištění a dezinfekce místností v případě zdravých osob, ale i těch, u kterých byl zjištěn koronavirus.

• Hotel musí zajistit dostatečné větrání společných prostor. Musí rovněž dezinfikovat povrchy v pravidelných intervalech (např. co hodinu). Povrchy vystavené častému kontaktu musí být dezinfikovány častěji.

• Tam, kde je to možné musí personál dodržovat 1,5 metrový odstup od klienta. V opačném případě by zaměstnanci např. recepce měli být za ochrannou bariérou ve formě plexiskla. Zaměstnanci by měli provést ubytování a vystěhování jak nejrychleji to půjde.

• Tam, kde je to možné by se mělo provádět automatické ubytování/vystěhování stejně jako bezkontaktní platby, aby se zabránilo přímému kontaktu.

• Na výtahu by měly být zobrazeny informace o maximálním počtu osob, které v něm mohou jezdit. Netýká se to rodin nebo skupin, které bydlí společně.

• Restaurace a hotelové obchody by měly dodržovat všechna nařízení, která musí dodržovat všechna další stravovací a obchodní zařízení umístěná mimo hotel - vyhýbat se přímému kontaktu, dodržovat vzdálenost, dezinfikovat stoly a židle po každém klientovi atd. Jídlo by mělo být servírováno personálem a neponecháváno na pultě se společnými příbory k nabírání.

• Výměna ložního prádla a ručníků v pokojích proběhne podle stávajících pravidel.
• Všechny povrchy v pokoji vystavené kontaktu, jako jsou skříňky, komody, kuchyňské náčiní, ovladač TV, vybavení koupelen atd. musí být čištěny speciálními čisticími prostředky a dezinfikovány. Velkou pozornost je třeba věnovat závěrečnému úklidu před ubytováním dalších hostů.

• Vybavení bazénu, jako jsou např. lehátka by měly být připravené tak, aby byla respektována vzdálenost 1,5 m mezi hotelovými hosty. To se nevztahuje na rodiny a skupiny, které cestují společně. Veškeré vybavení by mělo být dezinfikováno několikrát denně a vždy, když se změní osoba, která je používá.

• Byl zaveden limit pro osoby, které mohou současně využívat wellness zóny. Doporučujeme nepoužívat parní sauny.

Odkaz na oficiální dokument: http://r.pl/do-pobrania/dokumenty/wytyczne_sanitarne/chorwacja_wytyczne_sanitarne.pdf

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Pá 08:00 - 17:00

Číslo účtu: 2621338329/0800

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 5.9 Kč