Informace k letecké dopravě

Cestování letadlem je opět možné!

Před několika dny vydala Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) na žádost Evropské komise v souvislosti s koronavirem 28stránkový dokument týkající se postupů k zajištění bezpečnosti cestujících v každé fázi cesty. I když na první pohled mohou vypadat docela restriktivně, nebudou mít významný vliv na pohodlí cestování. Pokud se stejně jako my nemůžete dočkat návratu mezinárodních letů, přečtěte si níže uvedený článek. Byl vytvořen s cílem přiblížit nejdůležitější aspekty popsané ve zmíněném dokumentu, které Vám zajistí bezpečnou dovolenou navzdory koronaviru.

"Cestující v letadlech a celá populace si musí být jista, že filtrovaný vzduch v letadlech je bezpečnější a čistší, než ten, který mnozí z nás dýchají na zemi." - čteme v prohlášení. 

Postupy týkající se cestování letadlem v souvislosti s koronavirem

Příjezd na letiště a bezpečnostní kontrola

Aby se zabránilo vytváření zbytečných davů lidí ve stísněném prostoru, budou mít přístup k terminálu pouze cestující a zaměstnanci letiště. Doprovodné osoby budou muset zůstat venku.
Aby se zabránilo šíření koronaviru, osoby s příznaky nemoci COVID-19 by neměly vůbec dorazit na letiště. Pokud bude mít letištní personál důvodné podezření na zdravotní stav cestujícího, budou jej moci poslat na lékařskou prohlídku ve speciálně určených místnostech.
S ohledem na bezpečnost ostatních cestujících se v dokumentu výslovně doporučuje dodržování základních forem hygieny jako je:

Z povinnosti nošení ochranných masek budou vyloučeny děti mladší 6 let a osoby, kterým to nedovoluje zdravotní stav.

Tam, kde je to možné, bychom se měli snažit vyhýbat dotýkání veřejných povrchů. Doporučuje se také, častěji než dříve, dezinfikovaní společných prostor a společných předmětů - jako jsou např. plastové nádoby a pásy - během bezpečnostní kontroly.

Ačkoli se zdá, že je to pro většinu z nás zřejmé, připomínáme také „etiketu dýchání“ uvedenou v dokumentu - kýchnutí nebo zakašlání neprovádějte ve směru jiných osob, ale pokud možno v opačném  směru a zakrývejte si obličej rukávem (ne dlaněmi!). Vzhledem k epidemii koronaviru pečujme o naši vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatní.Všichni zaměstnanci letištního terminálu, zaměstnanci letiště a palubní personál budou muset nosit ochranné masky nebo respirátor.

Letiště by měla, pokud je to možné, používat termální skenery k detekci potenciálně nemocných osob, které mohou být nositeli koronaviru, dříve, než budou vpuštěni na palubu letadla. „Bezpečnost pasažérů a posádky byla vždy v letectví prvořadá. Cestující si musí být jisti, že návrat do oblak v omezeném prostoru s dalšími lidmi je minimální možnou hrozbou pro jejich zdraví [...]"- Adina Vălean, evropská komisařka pro dopravu

V dokumentu EASA si můžeme přečíst, že se doporučuje brát na palubu co nejméně věcí. Upřednostňovanou možností je vzít příruční zavazadlo, které bude dáno do zavazadlového prostoru. To má urychlit nástup na palubu a snížit riziko infekce. Tam, kde je to možné, by měli cestující dodržovat odpovídající odstupy (1,5 m) a letiště by mělo nabídnout další opatření, která umožní tuto proceduru - například poskytne větší počet autobusů dovážejících k letadlu. U palubních dveří by měly být také nainstalovány dávkovače s dezinfekcí.

Bezpečnost na palubě letadla během koronaviru

EASA požádala ve svém dokumentu všechny letecké společnosti, aby nainstalovaly lepší vzduchové filtry, což umožní ještě přesnější filtraci a zabrání šíření nemocí a mikrobů. Pomůže to zajistit maximální bezpečnost v souvislosti s rizikem infekce koronaviru na palubě letadla. Tento postup však nezbavuje cestující a posádku nošení ochranných masek během letu. Mějte na paměti, že roušky na jedno použití by se měly vyměnit po 4 hodinách používání. Pokud se vydáváme na dálkový let, měli bychom mít připraveno několik takových roušek.

Paluba letadla, zejména tácky umístěné v opěradlech sedadel, jakož i samotná sedadla by měla být po každém letu důkladně dezinfikována.

Často vyskytující se problém neobsazeného prostředního sedadla bude záviset na tom, kam letíte. V případě letů do Malajsie a Indonésie budou muset letecké společnosti tento požadavek splnit. Pro ostatní země to v současné době není vyžadováno.

Aby byla zajištěna bezpečnost v letadle, EASA rovněž doporučuje „omezit“ stravovací služby a prodej zboží duty-free na palubě, to však bude v konečném důsledku záviset na letecké společnosti. V případě našich charterových letů se prosím obraťte na Vašeho prodejce, aby Vám potvrdil, zda budou nějaké palubní služby omezeny.

Cestující by měli pamatovat na dezinfekci rukou před a po každém jídle, stejně jako po použití toalety na palubě.

V případě, že během letu začne jeden z cestujících projevovat příznaky nemoci, bude izolován od ostatních a usazen na konci letadla v přiměřené vzdálenosti od zbytku cestujících. Po příletu bude vyšetřen hygienickou službou dané země na možnou infekci koronavirem.

Po příletu do cílové země se doporučuje, abyste si co nejdříve vyzvedli svá zavazadla a opustili letištní terminál. EASA také požádala vlády jednotlivých zemí, aby co nejvíce zjednodušily kontroly a pasové procedury po příletu.

Passenger locator card (PLC) - cestující mohou být požádáni, aby zanechali své osobní údaje - jméno, příjmení, číslo sedadla a kontaktní číslo - letištnímu personálu, aby mohli být účinně informováni v případě zjištění ohniska nákazy v letadle, kterým cestovali.

„Zajištění zdravotní bezpečnosti je klíčovým faktorem pro obnovení komerční letecké dopravy,“ uvedl výkonný ředitel EASA Patrick Ky. Dodal také, že „Tento protokol je plánem bezpečné letecké dopravy a to od momentu příchodu na letiště až po odlet z cílového místa."

Výše uvedený soubor pokynů týkajících se bezpečnosti cestování letadlem v případě epidemie koronaviru bude neustále aktualizován a přizpůsoben stávající situaci. Paradoxně provádění rychlejších bezpečnostních kontrol, zjednodušení ověřování pasů po příletu do dané země a snaha o co nejefektivnější průběh všech požadovaných postupů může způsobit, že časy na letištích budou kratší, pohodlnější a poskytnou mnohem více hygieny než kdykoli předtím.

Věříme, že popsané zásady a bezpečnostní opatření již zavedená na letištích, letecké společnosti a hotely nám umožní rychle se vrátit k bezpečnému cestování a bezstarostnému objevování světa!

Celý dokument si můžete stáhnout a přečíst zde:
Aviation Health Safety Protocol

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Pá 08:00 - 17:00

Číslo účtu: 2621338329/0800

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 6.1 Kč