Léto 2021 Flexibilní předprodej podmínky akce

LÉTO 2021 - PODMÍNKY PŘEDPRODEJE

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Organizátorem akce je Rainbow Tours S.A. se sídlem v Lodži (90-361) na ul. Piotrkowska 270, zapsaná v obchodním rejstříku XX národního soudního rejstříku vedeném Okresním soudem pro Lodž-Śródmieście pod číslem KRS 0000178650, dále jen Organizátor/Rainbow.
2. Využitím akce klient akceptuje podmínky akce.
3. Akce je platná od 15.12.2020 do 21.12.2020.

II. NA ZAČÁTEK SKVĚLÉ SLEVY!

A) DODATEČNÁ SLEVA AŽ 500 PLN NA KAŽDÉ DÍTĚ

Nelze kombinovat se slevou pro druhou osobu

1. Akce se vztahuje na celou nabídku zájezdů Rainbow Léto 2021 v předprodeji. Akce se nevztahuje na samotné přelety.
2. Rodiny cestující s dětmi mohou počítat se speciální dodatečnou slevou až 500 PLN na každé dítě při rezervaci zájezdu v termínu od 15.12.2020 do 21.12.2020.
3. Akce se vztahuje na smlouvy o zájezdu, jejichž účastníky jsou rodiny s dětmi, s ubytováním dětí na přistýlkách, s minimálně dvěma plně platícími osobami.
4. Všechny osoby musí být označeny jako účastníci na stejné smlouvě o zájezdu.
5. Přípustný věk dětí ubytovaných na přistýlce se může lišit v závislosti na hotelu a destinaci, obvykle je to věkové rozpětí od 2 do 12 let.
6. Výše ​​slevy se může lišit v závislosti na hotelu, destinaci, nabídce a termínu. Rainbow negarantuje maximální slevy na všechny nabídky.
7. Počet akčních míst je omezen.

NEBO

B) DODATEČNÁ SLEVA AŽ 400 PLN PRO DRUHOU OSOBU

Nelze kombinovat se slevou pro děti

1. Akce se vztahuje na celou nabídku zájezdů Rainbow Léto 2021 v předprodeji. Akce se nevztahuje na samotné přelety.
2. Během trvání akce obdrží druhá osoba z rezervace slevu až 400 PLN za předpokladu, že cestují nejméně dvě osoby ubytované ve stejném pokoji, při rezervaci zájezdu v termínu od 15.12.2020 do 21.12.2020.
3. Akce se vztahuje na smlouvy o zájezdu, jejichž účastníky jsou nejméně dvě osoby. Na slevu má nárok druhá plně platící osoba a nevztahuje se na účastníky na přistýlkách.
4. Všechny osoby musí být označeny jako účastníci na stejné smlouvě o zájezdu.
5. Výše ​​slevy se může lišit v závislosti na hotelu, destinaci, nabídce a termínu. Rainbow negarantuje maximální slevy na všechny nabídky.
6. Počet akčních míst je omezen.

C) SLEVA NA CELOU NABÍDKU LÉTO 2021 PRO DRŽITELE KARTY STÁLÉHO KLIENTA A DODATKOVÁ SLEVA 1 % PRO VŠECHNY, KTEŘÍ OBDRŽÍ EMAIL NEBO SMS O MOŽNOSTI TÉTO SLEVY.

III. BENEFITY V PŘEDPRODEJI

Akce se vztahuje na celou nabídku Léto 2021

A) DVOJÍ BEZPLATNÁ ZMĚNA REZERVACE VE VERZI „KOMFORT“ - ZDARMA!

1. Služba bezplatné změny rezervace ve verzi „Komfort“ umožňuje změnit termín, typ zájezdu, destinaci nebo hotel bez dalších poplatků, a to až 30 dní před odjezdem, při zachování cenových podmínek nového zájezdu uvedených níže. Od 15.12.2020 do 21.12.2020 je tato služba zdarma za níže uvedených podmínek. Nevztahuje se na nákup samotných letenek nebo skupinových rezervací.
2. Za změnu rezervace v souladu se Všeobecnými podmínkami účasti na zájezdu nebude Rainbow účtovat žádný poplatek. Cena nového zájezdu bude přepočtena dle slevy ze dne nákupu původního zájezdu.
3. Pokud bude nově vybraný zájezd dražší než původně zakoupený zájezd, je klient povinen doplatit cenový rozdíl. V případě, že nově vybraný zájezd bude levnější než původně zakoupený zájezd, rozdíl v ceně nesmí být větší než 5 %, aby bylo možné využít tuto akci.
4. Pouze v předprodeji nabídky Léto 2021 lze službu využít dvakrát, ale pouze v rámci nabídky Rainbow pro sezónu Léto 2021.
5. Podmínkou využití služby je provedení změny současně pro všechny osoby ubytované v jednom (stejném) pokoji v rámci jedné rezervace.
6. V případě využití bezplatné změny rezervace - služba 100% garance nejnižší ceny (popsaná v bodě III/D) přestává platit.
7. V prodeji se nachází další varianty služby bezplatné změny rezervace. Podrobné informace o dostupných variantách a jejich cenách jsou k dispozici v prodejní síti Rainbow.

B) LEPŠÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ - „VARIANTA DOPORUČENÁ“ - ZDARMA

1. Klienti, kteří si během trvání akce rezervují zájezd z nabídky Léto 2021 obdrží lepší variantu pojištění, čili „variantu doporučenou“ zdarma.
2. „Varianta doporučená“ je lepší volbou než standardní základní pojištění. Mezi její výhody patří:
     a) Vyšší limit na léčebné výlohy, transport a asistenci až do výše 200 000 PLN.
     b) Úrazové pojištění do výše 10 000 PLN a občanskoprávní odpovědnost do 100 000 PLN.
     c) Rozsah pojištění také zahrnuje ochranu před epidemií Covid-19 a jinými virovými onemocněními ze skupiny koronavirů. Výše pojištění v případě onemocnění Covid-19 se rovná výši celkové pojistné částky, tzn. v tomto případě 200 000 PLN. 

3. Podrobné podmínky všech variant pojištění jsou k dispozici v prodejní síti Rainbow a na  stránkách www.rainbowtours.cz  

C). GARANCE NÁVRATU ZAPLACENÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ DO 14 DNÍ

1. V předprodeji nabídky Léto 2021 garantujeme vrácení prostředků zaplacených za zakoupený zájezd do 14 dnů od okamžiku oznámení tohoto rozhodnutí účastníkem zájezdu.
2. Vrácení se týká následujících případů:
    a) Storna zájezdu ze strany Rainbow a nemožnosti výběru účastníkem jiné alternativní nabídky. 100% vrácení zaplacených prostředků.
    b) Odstoupení účastníka od smlouvy o zájezdu. V takovém případě závisí výše náhrady na datu odstoupení od smlouvy o zájezdu a na storno poplatcích vyplývajících z Všeobecných podmínek účasti na zájezdu Rainbow. Pokud máte pojištění storna zájezdu TU Europa, platí podmínky tohoto pojištění - konečné datum návratu závisí na rozhodnutí pojistitele.
    c) Ostatní případy:
- využití služby „100% garance nejnižší ceny“. V případě zaplacené zálohy bude snížena částka doplatku.
- změna rezervace za levnější. V případě zaplacené zálohy bude snížena částka doplatku.
- jakákoli jiná změna ve smlouvě způsobující zvýšení. V případě zaplacené zálohy bude snížena částka doplatku.
3. Vrácení peněz bude provedeno v hotovosti nebo bankovním převodem na účet uvedený účastníkem.

D) „100% GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY“

Platí od 15.12.2020 do 21.12.2020 na celou nabídku zájezdů Rainbow Léto 2021 v předprodeji. Zakoupením zájezdu z nabídky Léto 2021 v předprodeji má klient jistotu, že jej kupuje za nejnižší cenu.

UPOZORNĚNÍ! „100% GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY“ (dále jen „služba“) bude přidána k rezervaci pouze na žádost klienta a nejpozději v den potvrzení rezervace (služba platí pro všechny účastníky). Službu nelze přidat k jednotlivým účastníkům uvedeným v rezervaci. V případě rezervací, ke kterým nebyla služba přidána, nemůže být snížena cena zájezdu podle níže uvedených pravidel.

PODMÍNKY SLUŽBY:
1. Pokud od okamžiku zakoupení zájezdu do jednoho pracovního dne před jeho začátkem bude cena stejného zájezdu v nabídce Rainbow nižší - v rozsahu všech podmínek stanovených v uzavřené smlouvě, tzn.:
• data a délky trvání zájezdu, typu zájezdu
• hotelu, typu pokoje a konfigurace ubytování
• místa odletu a příletu, počtu osob
• služeb mimo jiné: doplatku za jídlo, doplatku za výhled na moře/zahradu/bazén, bezplatné změny rezervace, pojištění storna zájezdu, pojištění: varianta Doporučená, varianta Doporučená plus a Nejlepší/balíček Sport, třída Premium/Business, seating - místa v letadle a další doplňkové služby, vrátíme klientovi rozdíl v ceně po splnění následujících podmínek.

2. Podmínkou vrácení rozdílu v ceně kupujícímu je, že předloží „snímek obrazovky“ z webové stránky www.r.pl z nabídky zájezdu za nižší cenu nejpozději 1 pracovní den před zahájením zájezdu zakoupeného klientem. Služba platí pouze v případě, pokud klesne celková cena smlouvy o zájezdu. Službu nelze využít, pokud klesne cena služby pouze pro jednotlivé účastníky uvedené v uzavřené smlouvě o zájezdu nebo pro jednotlivé služby, na které se dohoda vztahuje, ale celková hodnota smlouvy o zájezdu je vyšší.

 „Snímek obrazovky“ představující nabídku zájezdu pořadatele s nižší cenou a splňující požadavek identity v souladu s bodem 2 Podmínek akce, musí být v každém případě oznámen a předložen max. do 48 hodin od okamžiku, kdy byl pořízen. Snímek obrazovky by měl zobrazovat stejné parametry zájezdu jako parametry uvedené ve smlouvě o zájezdu uzavřené klientem. „Snímek obrazovky“ musí obsahovat datum a čas, kdy byl pořízen.

Žádost lze provést následujícím způsobem:
- v případě nákupu zájezdu v kanceláři/agentuře - kontaktováním kanceláře/agentury přímo nebo e-mailem a předložením snímku obrazovky z webu www.r.pl
- v případě nákupu zájezdu provedeného online - zasláním snímku obrazovky z webu www.r.pl e-mailem na adresu prodávajícího/správce rezervace.

DALŠÍ PODMÍNKY
1. V případě změny účastníka zájezdu uvedeného ve smlouvě - služba 100% garance nejnižší ceny stále platí.
2. Pokud je účastník přidán nebo pokud klient provede nějakou jinou změnu v uzavřené smlouvě o zájezdu, např. změnu termínu nebo hotelu, typu pokoje nebo konfigurace, přestane platit 100% garance nejnižší ceny.
3. V případě storna zájezdu klientem služba 100% garance nejnižší ceny přestane platit.
4. Pokud je zakoupený zájezd stornován organizátorem a účastník si vybere jiný nabízený zájezd z nabídky Rainbow, služba 100% garance nejnižší ceny nezaniká, je připsána k nové rezervaci.
5. V případě změny rezervace provedené klientem (využití bezplatné změny rezervace) služba 100% garance nejnižší ceny přestane platit.
6. Klient může využít možnost snížení ceny zakoupeného zájezdu pouze jednou. Změna ceny v souladu s podmínkami služby je možná pouze pro všechny účastníky zájezdu uvedené ve smlouvě o zájezdu.
7. Služba se vztahuje na ceny od momentu zakoupení zájezdu do jednoho pracovního dne před odjezdem.

VRÁCENÍ ROZDÍLU CENY
Vrácení se uskuteční:
- pokud klient zaplatí zálohu z ceny zájezdu, rozdíl v ceně bude odečten z doplatku zájezdu
- při uhrazení celkové ceny zájezdu bude cenový rozdíl vrácen prodejcem v kanceláři, kde byl nákup proveden, nebo převodem na účet klienta.

E) SNÍŽENÁ ZÁLOHA NA NÁKUP ZÁJEZDU

1. Výše ​​zálohy na nákup zájezdu v akci je 10 % z celkové hodnoty smlouvy o zájezdu při platbě do 21.12.2020.
2. Částka, termíny a způsob platby zbývající části ceny jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu a ve VPÚ Rainbow.

F) POJIŠTĚNÍ STORNA ZÁJEZDU TU EUROPA

1. Pojištění storna zájezdu Rainbow TU Europa lze zakoupit v akci za 15 PLN na osobu. Akce je platná od 15.12.2020 do 21.12.2020. Nevztahuje se pouze na nákup letenek.
2. Pojištění je dokonalou zárukou v případě, že z nějakých náhodných důvodů bude nutné stornovat zájezd nebo jej přerušit.
3. Podrobné podmínky pojištění se nachází v prodejní síti Rainbow a na webových stránkách www.rainbowtours.cz

IV. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

1. Počet akčních míst je omezen. Akce může být zastavena nebo změněna na některé zájezdy, termíny a služby před původně plánovaným datem ukončení akce, aktuální informace o rozsahu akce najdete v prodejní síti Rainbow a na stránkách www.rainbowtours.cz
2. Akce se týká pouze jednotlivých rezervací. Neplatí pro skupinové rezervace (od 21 osob) - v případě skupin je cena stanovena samostatně a může být vyšší. Na skupinové rezervace se také nevztahují další benefity/služby. V případě skupinových rezervací musí být cena vždy dohodnuta s Oddělením skupinových rezervací. Informace o aktuálních cenách a výši slev jsou k dispozici v prodejní síti Rainbow a na webových stránkách www.rainbowtours.cz

V. REKLAMACE

1. Případné nároky, reklamace, připomínky a výhrady/stížnosti týkající se průběhu akce lze podat zasláním doporučeného dopisu na adresu hlavního sídla Rainbow v Lodži (ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, Polska) nebo emailem na adresu: sekretariat@R.pl s následujícími údaji: jméno a příjmení/ číslo rezervace, ke kterému se stížnost vztahuje/ datum odjezdu/ zpáteční e-mailová adresa.
2. Reklamace by měla být podána do 30 dnů od data ukončení akce.
3. V případech, které nejsou uvedeny v podmínkách akce, se mohou vztahovat ustanovení Všeobecných podmínek účasti na zájezdech organizovaných přes Rainbow.
4. Tato nařízení vstupují v platnost dnem 15.12.2020.

 


 

 

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Pá 08:30 - 16:30

Číslo účtu: 2621338329/0800

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 5.8 Kč