Podmínky předprodeje Léto 2020

BENEFIT

DO 9.12.2019

100% garance nejnižší ceny

ZDARMA

dodatečná sleva pro děti
(platí na pobytové zájezdy)

až 4 270 Kč sleva/dítě

nebo

 

dodatečná sleva na hotely Premium
(platí na pobytové zájezdy)

až 6 100 Kč sleva/pokoj

dodatečná sleva pro 2. osobu (platí na poznávací zájezdy a 7+7) až 3 050 Kč/os.

dodatečná sleva za věrnost
(platí na celou nabídku)

až 3 660 Kč sleva/rezervace

 

balíček premium s 50% slevou - jen do 9.12.2019

 

bezplatná změna rezervace "premium" do 15 dní před odletem

 

lepší varianta cestovního pojištění - varianta doporučená

 

výběr míst v letadle

záloha

20 %

bezplatná změna rezervace "standard"

ZDARMA

pojištění storno zájezdu TU Europa 100 %

92 Kč/osoba

100% garance nejnižší ceny!
Platí do 9.12.2019 a na celou nabídku Rainbow 

1. Zakoupením zájezdu z nabídky Léto 2020 v předprodeji, má klient jistotu, že jej kupuje za nejnižší možnou cenu. Upozornění! Služba bude přidána k rezervaci pouze na přání klienta, nejpozději v den potvrzení rezervace pro všechny účastníky. Nelze ji přidat pouze k některým osobám v rezervaci. U rezervací, kde nebyla služba přidána, nelze cenu snížit.
2. Pokud od okamžiku zakoupení zájezdu do jednoho pracovního dne před jeho začátkem bude cena tohoto zájezdu v nabídce Rainbow nižší z hlediska všech podmínek stanovených ve smlouvě, tzn.:
- termínu a délky trvání zájezdu, typu odjezdu
- hotelu, typu pokoje a konfigurace ubytování
- místa odletu a příletu, počtu osob
- služeb mimo jiné: příplatku za jídlo, příplatku za výhled na moře/do zahrady/na bazén, bezplatné změny rezervace, pojištění storna zájezdu, pojištění: doporučená a nejlepší varianta/balíček Sport, třídy Premium/Business, seatingu - místa v letadle a dalších doplňkových služeb, tehdy vrátíme rozdíl v ceně. Služba se vztahuje také na nabídky Last Minute.
3. Podmínkou pro vrácení rozdílu uvedeného v bodě 2 je poskytnout „Print Screen“ (snímek obrazovky) zájezdu s nižší cenou nejpozději 1 pracovní den před zahájením zájezdu.
4. Rozdíl v ceně může nahlásit kupující pouze jeden pracovní den před odjezdem. Žádosti lze podávat následujícími způsoby: 
a) v případě zakoupení zájezdu v cestovní kanceláři/agentuře - kontaktováním cestovní kanceláře/agentury přímo nebo e-mailem a předložením „Print Screenu“ (snímku obrazovky) s nižší cenou, se zachováním podmínek bodu 2, ze stránky R.pl, aby bylo možné provést předběžnou rezervaci v systému přesně se stejnými parametry odjezdu jako jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu.
b) v případě zakoupení zájezdu online - výše uvedený „Print Screen“ (snímek obrazovky) s nižší cenou, se zachováním podmínek bodu 2, ze stránky R.pl by měl být zaslána e-mailem prodávajícímu, aby bylo možné provést předběžnou rezervaci v systému přesně se stejnými parametry odjezdu jako jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu.
„Print Screen“ by měl být v každém případě zaslán max. do 48 hodin od doby, kdy byl pořízen. Na snímku obrazovky musí být vidět stejné parametry jako ve smlouvě o zájezdu, včetně výpočtu ceny. „Print Screen“ (snímek obrazovky) by měl také obsahovat datum a čas, kdy byl pořízen.

Další podmínky
1. V případě změny účastníka zájezdu uvedeného ve smlouvě o zájezdu - stále platí 100% garance nejnižší ceny.
2. Pokud je přidán účastník nebo pokud klient provede nějakou jinou změnu v rámci smlouvy, např. změnu termínu nebo hotelu, typu pokoje nebo konfigurace, služba 100% garance nejnižší ceny přestane platit.
3. V případě storna zájezdu klientem, služba 100% garance nejnižší ceny přestane platit.
4. Pokud je zakoupený zájezd stornován společností Rainbow a klient si z nabídky Rainbow vybere jiný zájezd, služba neskončí, bude přidělena na novou rezervaci.
5. V případě změny rezervace provedené klientem (využití bezplatné změny rezervace) služba 100% garance nejnižší ceny přestane platit.
6. Možnost snížení ceny lze využít pouze jednou. Cenu lze změnit pouze pro všechny účastníky zájezdu uvedené ve smlouvě o zájezdu.
7. Služba neplatí zpětně, tzn. vztahuje se na ceny od okamžiku zakoupení zájezdu do jednoho pracovního dne před odjezdem.
8. 100% garance nejnižší ceny platí pouze v případě, že celková cena zájezdu klesne. Neuplatňuje se, pokud cena klesá pouze pro jednotlivé účastníky uvedené ve smlouvě o zájezdu a celková cena zájezdu je vyšší.

Vrácení rozdílu ceny
1. V případě zaplacení zálohy, bude doplatek snížen o rozdíl v ceně. V případě zaplacení již celkové ceny zájezdu, bude cenový rozdíl vrácen prostřednictvím prodávajícího v kanceláři/agentuře, kde byl proveden nákup zájezdu, nebo převodem na účet kupujícího.

Další sleva až 700 PLN (4 270 Kč) na každé dítě! Kombinuje se se slevou za věrnost. Nekombinuje se s akcí pro hotely Premium.
1. Během trvání akce mohou rodiny cestující s dětmi počítat se speciální dodatečnou slevou na každé dítě až 700 PLN (4 270 Kč) při rezervaci do 9.12.2019. Akce se vztahuje na děti na přistýlce (se dvěma osobami na pokoji za plnou cenu). Obvykle platí akce pro věkové rozmezí 2 – 11,99 let.
2. Akce se vztahuje na celou nabídku Rainbow: pobytové, poznávací a pobytově-poznávací zájezdy. Akci nelze kombinovat s akcí týkající se hotelů Premium popsanou níže.
3. Věk dítěte na přistýlce se může lišit v závislosti na hotelu a destinaci.
4. Výše slevy se může lišit v závislosti na hotelu, typu zájezdu, destinaci a termínu odjezdu.
5. Aby bylo možné využít akci musí být všechny osoby zahrnuty v jedné smlouvě o zájezdu.

Hotely s nejvyšším standardem nyní levněji!
Speciální sleva premium až 1 000 PLN (6 100 Kč)!

Kombinuje se se slevou za věrnost. Nekombinuje se s akcí pro děti. 
1. Pouze v předprodeji nabídky Léto 2020 vytváříme nejlepší příležitost rezervovat si dovolenou ve vybraných hotelích s vysokým standardem a nabízíme je se slevami až do výše 1 000 PLN/za pokoj (6 100 Kč/pokoj) při rezervaci do 9.12.2019.
2. V akci je mimo jiné více než 50 úplně nových hotelů s vysokým standardem, z nichž mnohé mají k dispozici rodinné pokoje.
3. Výše slevy se může lišit v závislosti na hotelu, destinaci a termínu.
Upozornění! V případě, že jedna smlouva o zájezdu zahrnuje klienty ubytované ve více než jednom pokoji, pak každý pokoj obdrží slevu. Například v případě 2 pokojů na jedné rezervaci obdrží klienti 2 slevy.

DODATEČNÁ SLEVA PRO DRUHOU OSOBU AŽ 500 PLN (3 050 Kč)!
VZTAHUJE SE NA POZNÁVACÍ ZÁJEZDY A LZE JI KOMBINOVAT SE SLEVOU ZA VĚRNOST!
1. Akce platí na poznávací zájezdy a zájezdy 7+7 (poznávací + pobytový zájezd) z nabídky poznávacích zájezdů LÉTO 2020 v předprodeji. V případě zájezdů 7+7 platí pouze na poznávací část. 
Neplatí na nákup letenek.
2. Během trvání akce druhá osoba z rezervace za předpokladu, že alespoň 2 osoby budou cestovat spolu a budou ubytovány spolu na pokoji, obdrží slevu až 500 PLN (3 050 Kč) při rezervaci poznávacího zájezdu do 9.12.2019.
3. Akce se vztahuje na poznávací zájezdy, kde jsou min. 2 účastníci. Sleva platí na 2. plně platící osobu a nevztahuje se na osoby na přistýlce.
4. Všechny osoby musí být uvedeny jako účastníci v jedné smlouvě o zájezdu.
5. Výše slevy se může lišit v závislosti na zájezdu, typu ubytování, destinaci a datu odjezdu/odletu.

Dárek pro věrné klienty
Lze získat slevu až 600 PLN (3 660 KČ)! Pouze do 9.12.2019!
Kombinuje se se slevami pro děti a na hotely premium.
1. Poprvé v předprodeji odměňujeme také ty, kteří byli za poslední 3 roky na libovolném zájezdu s Rainbow a na smlouvách o zájezdu/v rezervacích byli označeni jako „objednavatel/plátce“. Tímto způsobem lze získat další slevu až 600 PLN (3 660 Kč) při rezervaci nabídky Léto 2020 do 9.12.2019. Akce se nevztahuje na nákup letenek.
2. Sleva za věrnost platí pro klienty, jejichž zájezd se uskutečnil v termínu: od 16.8.2016 do 15.8.2019.
3. V závislosti na počtu uskutečněných zájezdů ve výše uvedeném časovém období bude nová rezervace na Léto 2020 odměněna následující slevou: 
- jeden zájezd s Rainbow - 400 PLN (2 440 Kč) při rezervaci nabídky Léto 2020 
- dva zájezdy s Rainbow - 500 PLN (3 050 Kč) při rezervaci nabídky Léto 2020 
- tři zájezdy s Rainbow a více - 600 PLN (3 660 Kč) při rezervaci nabídky Léto 2020
4. Slevy ve výše uvedeném bodě 3 nelze kombinovat, tzn. jedna rezervace = jedna sleva bez ohledu na to, zda se na jedné rezervaci nachází více než 1 osoba mající nárok na slevu.
5. Lze využít pouze jednu slevu a pouze na jednu rezervaci z nabídky Léto 2020. Kromě toho musí být osoba využívající slevu, v nové smlouvě označena jako „objednavatel/plátce“.
6. K ověření nároku na slevu a na její výši kontaktujte prodejce. Prodejce na základě jména, příjmení, data narození ověří výši slevy a vygeneruje zvláštní individuální slevový kód. Sleva se přidá do rezervace pouze a výhradně po zadání správného kódu. Slevový kód a výši slevy si můžete také zkontrolovat sami a stáhnout si ve svém „Panelu klienta“ nebo v přijatém newsletteru. Bez ohledu na způsob ověření - jedná se vždy o stejný kód a výši slevy. V případě problémů s přidáním slevy je prodejce povinen kontaktovat Help Desk Rainbow.
7. Slevový kód lze využít do 9.12.2019. Po tomto datu ztrácí platnost.
8. V případě storna nebo změny „objednavatele/plátce“ (osoby, která získala slevu) sleva automaticky přestane platit pro celou rezervaci.

Pouze v předprodeji
Balíček výhodných benefitů premium se slevou 50 %! Pouze do 9.12.2019!
Speciální sleva je možná pouze při výběru všech tří benefitů uvedených níže. Každý z nich je také samostatně v prodeji za běžnou cenu.

Bezplatná změna rezervace ve verzi "premium" 
1. Ve variantě „premium“ za pouhých 50 % její standardní ceny lze změnit termín a typ zájezdu, destinaci nebo hotel, bez dodatečných nákladů, a to až 15 dní před odjezdem. 
2. Za změnu nebudeme účtovat poplatek podle všeobecných podmínek účasti na zájezdu a cena bude vypočítána v souladu se slevou v den nákupu, v závislosti na dostupnosti míst v hotelech, na poznávacích programech a v letadlech. Pokud bude nový zájezd dražší, musí být vyplacen rozdíl vyplývající z výpočtu ceny. V případě výběru levnějšího zájezdu nesmí být cenový rozdíl větší než 5 %. V případě většího rozdílu nelze bezplatnou změnu rezervace provést. Služba se nevztahuje pouze na letenky.
3. Zachovaná sleva nemůže být vyšší než nejvyšší sleva platná pro daný zájezd a daný termín v den rezervace.
4. Službu lze využít pouze jednou a pouze v rámci nabídky LÉTO 2020.
5. Podmínkou využití služby je současně změna pro všechny osoby ubytované v jednom pokoji v rámci jedné rezervace. Není možná změna pro jednotlivé účastníky ubytované ve stejném pokoji a změna účastníka.
6. UPOZORNĚNÍ! V případě využití bezplatné změny rezervace - služba 100% garance nejnižší ceny přestane platit. 
7. Je možné zakoupit jiné varianty bezplatné změny rezervace za velmi atraktivní ceny. Podrobné informace o všech variantách jsou k dispozici v prodejní síti.

Lepší varianta cestovního pojištění – varianta "doporučená"!
1. Klienti, kteří si rezervují zájezd z nabídky Rainbow, mají cestovní pojištění ve variantě "základní" zahrnuto v ceně zájezdu (v celkové hodnotě smlouvy o zájezdu). Pouze v předprodeji nabídky LÉTO 2020 si mohou klienti vybrat cestovní pojištění ve variantě DOPORUČENÉ za 50 % běžné ceny.
2. Varianta "doporučená" nabízí výhody a lepší podmínky, jako je např.:
a) Vyšší sazba nákladů na léčbu, dopravu a asistenci až do výše 260 000 PLN (cca 1 580 000 Kč) a náklady na záchranu až do výše 20 000 PLN (cca 120 000 Kč).
b) Úrazové pojištění do výše 15 000 PLN (cca 90 000 Kč) a odpovědnost za způsobenou škodu až do výše 100 000 PLN (cca 600 000 Kč).
c) Dodatečné benefity nezahrnuté v "základní" variantě pojištění, včetně: chronických onemocnění a výše uvedené odpovědnosti za způsobenou škodu.
3. Podrobné podmínky všech možností pojištění jsou k dispozici v prodejní síti a na adrese R.pl: https://r.pl/ubezpieczenia 

Výběr míst v letadle
Platí pouze pro lety, na kterých je možnost seatingu

1. V předprodeji nabídky LÉTO 2020 si lze vybrat své oblíbené místo během cestování letadlem na vybraných letech s 50% slevou. Tato služba se v akční ceně nevztahuje na samostatné letenky.
2. Výběr místa v letadle platí pro všechna sedadla. Cena může záviset na destinaci, termínu nebo typu dopravce. Dostupnost míst závisí na typu letadla, destinaci a obecných podmínkách přepravy. Podrobné informace naleznete na R.pl
3. Možnost výběru místa za akční cenu platí pouze a výhradně v době rezervace. Po provedení výběru již není možná změna míst.
4. Storno rezervace nebo odstoupení klienta od smlouvy o zájezdu se rovná zrušení vybraného místa v letadle.
5. V případě storna zájezdu přes Rainbow nebo využití bezplatné změny rezervace a výběru jiné nabídky, garantujeme výběr pouze těch míst, která jsou v dané chvíli k dispozici. V případě výběru míst premium a nemožnosti garance těchto míst pro opětovně vybraný let, vám vrátíme předplacenou částku za vybrané místo (v hotovosti nebo bankovním převodem) a nabídneme další dostupná místa.
6. V případě změny typu letadla, dopravce nebo změny z nákupu míst přímo od dopravce k nákupu partnerem nebo jiným tour operátorem se bude Rainbow snažit zachovat dříve rezervovaná místa nebo jiná. Pokud to nebude možné, poskytujeme vrácení poplatku zaplaceného za místo (v hotovosti nebo bankovním převodem).
7. Možnost volby místa v letadle se nachází v rezervačním systému a na R.pl

 

Výhodná záloha
1. Výše zálohy v předprodeji nabídky Léto 2020 je 20 % z celkové ceny rezervace do 9.12.2019.
2. Částku lze zaplatit převodem na náš účet uvedený na smlouvě o zájezdu, v hotovosti nebo platební kartou na naší pobočce. V prodejní síti platí formy platby dohodnuté s prodejcem.
3. Zbytek částky musí být zaplacen nejpozději 30 dní před termínem zájezdu, v místě nákupu nebo bankovním převodem.

Bezplatná změna plánů na dovolenou!
Bezplatná změna rezervace ve verzi standard

1. Pokud by chtěl klient změnit termín a typ zájezdu, destinaci nebo hotel, nevzniknou mu v tomto ohledu žádné náklady.
2. Za změnu nebudeme účtovat poplatek v souladu se všeobecnými podmínkami účasti a cena bude přepočtena dle slevy v den nákupu zájezdu, pokud budou dostupná místa v hotelech, na poznávacích zájezdech a letenky. Pokud bude nový zájezd dražší, musí být doplacen rozdíl vyplývající z kalkulace ceny. V případě výběru levnějšího zájezdu nesmí být rozdíl v ceně vyšší než 5 %. V případě většího rozdílu nemůže být bezplatná změna rezervace provedena. Služba se nevztahuje na samostatné letenky.
3. Zachovaná sleva nesmí být vyšší než nejvyšší sleva platná pro daný zájezd a daný termín v den založení rezervace. 
4. Bezplatnou změnu rezervace lze provést pouze jednou a pouze v rámci nabídky ze sezóny LÉTO 2020.
5. Podmínkou využití bezplatné změny rezervace je provedení změny současně pro všechny osoby ubytované v jednom pokoji v rámci jedné rezervace. Není možná změna pro jednotlivé účastníky ubytované ve stejném pokoji a změna účastníka. 
6. Upozornění! V případě využití bezplatné změny rezervace - služba 100% garance nejnižší ceny přestane platit.
7. V akci nabízíme zdarma verzi bezplatné změny rezervace "standard", která dává klientovi možnost změnit rezervaci až 45 dní před termínem zájezdu!

8. Existuje možnost nákupu jiných variant garance za velmi atraktivní ceny. Podrobné informace o všech variantách jsou k dispozici v prodejní síti.

Pojištění storna zájezdu TU Europa
1. K zajištění ochrany klienta pro případ, kdyby z nějakých náhodných důvodů musel odstoupit od smlouvy o zájezdu nebo přerušit svou dovolenou, nabízíme POJIŠTĚNÍ STORNA ZÁJEZDU 100 % poskytované společností TU Europa S.A. 
2. Pojištění nabízíme za velmi atraktivní cenu 15 PLN/os. (92 Kč/os.) po celou dobu trvání předprodeje. 
3. Podrobné podmínky pojištění se nachází v prodejní síti a na R.pl

Doplňující informace
1. Počet akčních míst v předprodeji je omezen. Akce může být zastavena nebo změněna na některé zájezdy, termíny a garance před koncem předprodeje.
2. Akce se týká pouze jednotlivých rezervací. Neplatí pro skupinové rezervace (od 21 osob) - v případě skupin je cena stanovena samostatně a může být i vyšší. Na skupinové rezervace se také nevztahují další benefity/garance. V případě skupinových rezervací musí být cena vždy dohodnuta s Oddělením skupinových rezervací.
3. Výše jsou uvedeny maximální uplatnitelné slevy. Slevy se mohou lišit pro jednotlivé destinace, termíny nebo hotely. Informace o aktuálních cenách jsou k dispozici v cestovních kancelářích, v rezervačním systému, na stránkách www.rainbowtours.cz a na R.pl.
4. Klienti, kteří dostávající newsletter obdrží další slevu 1 %.

 

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Pá 08:00 - 18:00

Číslo účtu: 2621338329/0800

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 6.1 Kč