Vstupní formulář do Španělska

Cestující, kteří přilétají z jakéhokoli letiště nebo přijíždějí z jakéhokoli přístavu mimo Španělsko, musí 48 hodin před odletem vyplnit elektronický formulář prostřednictvím internetové adresy: www.spth.gob.es nebo bezplatné aplikace SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Po vyplnění formuláře obdrží cestující QR kód (e-mailem), který musí být předložen při zdravotní prohlídce po příletu do Španělska (QR kód musí být vytištěný nebo stažený v mobilu). V opačném případě nebudou mít povolen vstup do Španělska a / nebo na palubu letadla / lodi.
Důležité! Formulář PLF musí vyplnit každá osoba samostatně! Každý cestující musí mít svůj vlastní QR kód (včetně dětí). 

Důležité! Od 7.června 2021 občané EU, kteří jsou očkováni (jednou z vakcín schválených EMA nebo WHO) alespoň 15 dnů před odletem nebo s osvědčením o prodělání COVID-19 (max. během 6 měsíců před odjezdem) budou moci přijet do Španělska bez nutnosti provedení RT-PCR testu. Ostatní osoby mohou vstoupit do Španělska pouze s negativním výsledkem testu RT-PCR. Test nesmí být starší než 48h před plánovaným přistáním ve Španělsku. Děti mladší 6 let jsou od testování osvobozeny.
Akceptovány budou papírové očkovací certifikáty vydané ve španělštině nebo angličtině, pokud je podaná vakcína jednou s těch, které byly schváleny Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) nebo je na seznamu WHO pro nouzové použití. Přijetí očkovaných občanů ze zemí mimo EU bez dalších hygienických požadavků může být zrušeno, pokud se zhorší epidemiologická situace v zemi původu nebo se rozšíří nové varianty koronaviru. Jakmile vstoupí v platnost evropský digitální certifikát, čili po 1.červenci 2021, budou tyto certifikáty přijímány také v digitálním formátu. 
Španělsko se od 1.července 2021 připojuje k digitálnímu certifikátu COVID-19. Hlavními rysy tohoto certifikátu je jeho jednoduchost, jednotnost, dostupnost, bezplatnost a platnost ve všech zemích Evropské unie. QR kód zahrnutý v tzv. Digitálním certifikátu EU poskytne informace o tom, zda je cestující očkován, prodělal nemoc nebo má negativní výsledek PCR testu. Jako další zdroj informací o vstupních požadavcích do Španělska doporučujeme také webové stránky
https://travelsafe.spain.info/en/

Důležité upozornění! V případě pobytů na pobřeží Costa del la Luz - mějte prosím na paměti, že vzhledem k cílovému letišti (Faro) platí při výběru této destinace vstupní pravidla do Portugalska (letadlo přistane v portugalském Faro). 

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Ne 09:00 - 20:00

Číslo účtu: 7677799901 / 5500

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 5.9 Kč