Ubytování GOA Obrázek0
Ubytování GOA Obrázek1
Ubytování GOA Obrázek2
Ubytování GOA Obrázek3
Ubytování GOA Obrázek4
Ubytování GOA Obrázek5
Ubytování GOA Obrázek6
Ubytování GOA Obrázek7
Ubytování GOA Obrázek8

Antické dobrodružství

Řecko - Athény
Poznávací

Vše co potřebujete vědět o zájezdu

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přejezd komfortním autokarem (WC, klimatizace, bar, video), ubytování v hotelech v Řecku (6 nocí), stravování: snídaně (7), v Řecku za příplatek večeře (5, bez večeře v den řeckého večera), 1 noc v oblasti Makedonie se snídaní, turistický program (viz níže), služby průvodce, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, služby místních průvodců, systém Tour Guide (bezdrátový elektronický systém provázení skupin) a jiné osobní výdaje. Orientační cena účasti v programu (včetně systému Tour Guide) - cca 198 EUR/os. Fakultativní výlet (za poplatek): řecký večer (cca 45 EUR/os.), kaňon Matka (cca 40 EUR/os.), Atény v noci (cca 25 EUR/os.). Studenti by měli mít s sebou průkazku. Orientační cena jednoho oběda - cca 15 EUR/os. (během poznávací části budou organizovány přestávky na oběd).

Upozornění! Cena nezahrnuje řeckou pobytovou taxu, celkem cca 12-17 EUR/pokoj na týden. Poplatek se platí na místě průvodci nebo na recepci pŕi ubytování. Výše poplatku závisí od standardu hotelu: hotel 2* - 0,5 EUR/pokoj/noc, hotel 3* - 1,5 EUR/pokoj/noc, hotel 4* - 3 EUR/pokoj/noc.

Důležité! Přečtěte si aktuální Covid podmínky vstupu do země.

Název zájezdu v polském jazyce: Antyczna Przygoda

Program

Atény - Akropolis a Plaka • starověké Delfy a Delfská věštírna • Meteory - kláštery na skalách • Mykény a Epidaurus • Olympie - stadion a Chrám boha Dia • Skopje • kaňon Matka

Den 1
Odjezd z Polska dle jízdního řádu. Přejezd přes Slovensko a Maďarsko. Během cesty jsou plánovány krátké zastávky.

Den 2
Přejezd přes Srbsko. Příjezd do Řecka ve večerních hodinách. Ubytování v hotelu a čas na odpočinek.

Den 3
Po snídani odjezd do města Kalambaka na prohlídku Meteor - slavných byzantských klášterů postavených mnichy na nepřístupných skalách. Podle legendy se sv. Atanáš Alexandrijský, zakladatel nejstaršího a největšího kláštera tzv. Velkého Meteoronu, vznesl na skály na hřbetě orla. V současné době slouží mnišskému životu pouze dva kláštery, ostatní plní pouze muzejní funkci.
Upozornění! Je nezbytné skromné ​​oblečení - zakrytá ramena, dámy - dlouhé sukně/kalhoty, pánové - dlouhé kalhoty. Po prohlídce návštěva ateliéru byzantských ikon, následně přejezd do Atén a ubytování v hotelu.
 
Den 4
Po snídani prohlídka Atén - hlavního města Řecka. Uvidíme všechny nejdůležitější atrakce města: kopec Akropolis s ruinou Parthenonu - Chrám Atény Parthenos, postavený slavným aténským architektem Kallikratésem. Poté uvidíme monumentální vstupní bránu zvanou Propylaje, chrám Athény Niké, Erechtheion se slavným podloubím a starožitnou agoru - centrum politického, náboženského a obchodního života starověkého Řecka. Následně uvidíme: Odeon Heroda Attika, Věž větrů, Chrám Dia Olympského a zrekonstruovaný stadion Kalimarmáro - olympijský stadion, kde se konaly první olympijské hry novodobé éry. Během prohlídky města lze vidět slavnou řeckou gardu v tradičních krojích, která drží stráž u hrobu neznámého vojína. Procházka po Place - kdysi nejstarší řemeslnické čtvrti, nacházející se na úpatí Akropole. Prohlídku zakončíme návštěvou Národního archeologického muzea, jednoho z nejdůležitějších na světě, ve kterém se nacházejí poklady kykladského, minojského, mykénského a klasického umění. Mezi nejcennější exponáty muzea patří bezesporu posmrtná maska krále Agamemnona objevena Schliemannem, bronzová socha Poseidona, řecké sochy a keramika. Přenocování v hotelu v Aténách. Večer pro zájemce řecký večer (za poplatek cca 40 EUR/os.) nebo noční prohlídka Atén (cca 25 EUR/os.).

Den 5
Po snídani vystěhování z hotelu a přejezd na poloostrov Peloponés. Program zahrnuje zastávku u Korintského průplavu - 6kilometrové šíje. Byl otevřen v roce 1893 - dnes zkracuje plavbu kolem mysu o mnoho hodin a je nepopiratelnou turistickou atrakcí. Následně se vydáme do Mykén, města, založeného legendárním Perseem. Navštívíme mykénskou pevnost se slavnou Lví bránou, Agamemnonův palác, malebné hradby a Agamemnonův hrob, čili Atreovu pokladnici. Poslední atrakcí tohoto dne bude Epidauros, kde uvidíme mimo jiné: divadlo postavené ve 4. století př. n. l. s fenomenální akustikou, ve kterém se do dnešního dne konají představení starověkých dramat. Uvidíme také Asclepionův chrám věnovaný patronu lékařů a léčitelů. Přejezd a krátká návštěva Nafplionu, prvního hlavního města nezávislého Řecka - prohlídka starého města s tureckými mešitami, ležícího na úpatí pevnosti Palamidi, do které vede 899 schodů vytesaných do kamene. Přejezd a ubytování v hotelu u moře v okolí Loutraki.

Den 6
Po snídani přejezd do Olympie, místa nejvýznamnějších starověkých řeckých olympijských her. Návštěva dochovaných fragmentů téměř 200metrového stadionu a slavného posvátného okrsku Altis s Chrámem boha Dia. Následně návštěva Archeologického muzea. V tento den vás zveme na návštěvu lokální výrobny olivového oleje, kde se naučíme tajemství výroby „tekutého zlata“. Cestou budeme obdivovat panorama moderního mostu Rio-Antirio. Večer přejezd do Delf a ubytování v hotelu.

Den 7
Po snídani prohlídka Delf (seznam UNESCO). Věštírna v Delfách byla poutním místem starověkých Řeků, kteří hledali božské rady ve věcech politiky, války nebo lásky. Navštívíme nejzajímavější části starověké věštírny: Svatý okruh s klenoty, Apollónův chrám, kde úřadovaly Pythie, neboli antické věštkyně, Pokladnici Atéňanů postavenou na památku vítězství Atéňanů nad Peršany u Marathónu a nádherné divadlo, které mohlo pojmout až 5000 diváků. Uvidíme také „svatý“ Kastalský pramen a Marmarií, čili svatyni Atény. Navštívíme také místní archeologické muzeum, jedno z nejvýznamnějších v Řecku. Následně přejezd ve směru Soluně. Během cesty zastávka u Thermopyl, v místě kde se konala slavná bitva Peršan s Řeky, v roce 480 př. n. l. Uvidíme památník Léonidase - krále Sparty. Ubytování v hotelu na Olympské riviéře nebo v okolí Soluně.
Večer pro zájemce plavba lodí po Thermském zálivu a prohlídka noční Soluně (v závislosti na místě ubytování, za poplatek cca 35 EUR/os.).

Den 8
Po snídani vystěhování z hotelu, krátká prohlídka Soluně. Uvidíme mimo jiné: Odos Egnatia, hlavní ulici města, u níž se proplétají římské, řecké, byzantské a turecké památky, kostel Panagia Chalkeon, ruiny římské agory, Galeriův oblouk, románskou rotundu, Hagia Sophia - postavená po vzoru slavné baziliky v Konstantinopoli a Bílou věž. Následně přejezd do Severní Makedonie. Odpoledne prohlídka hlavního města Makedonie - Skopje, návštěva starého a nového města propojeného Kamenným mostem. Stará Čaršija - dávný turecký bazar nacházející se u úpatí kopce s pevností Kale. Je to orientální změť uliček s dílnami, mešitami, lázněmi a historickými krčmami. Zde se také nachází Pamětní dům matky Terezy z Kalkaty. Večer příjezd na přenocování.
 
Den 9
Po snídani možnost fakultativního výletu ke kaňonu Matka (za poplatek cca 40 EUR/os.) - nejkrásnějšímu kaňonu v Makedonii vytvořenému na řece Treska. Plavba loďkami po řece, během které se budeme moci kochat nedotčenou přírodou tohoto místa. Prohlídka jeskyně a pro zájemce návštěva kostela sv. Ondřeje ze 14. století. Odpoledne odjezd ve směru Polska. Přejezd přes Maďarsko a Slovensko. Během cesty jsou plánovány krátké zastávky.

Den 10
Příjezd do Polska v dopoledních hodinách. (Katovice cca 11:00)
(Realizace programu zahrnuje přejezd cca 4400 km)
 
Upozornění k programu!
- Pořadí jednotlivých bodů programu může být změněno či obráceno.
- Průvodce neprovází po muzejních objektech.
- Realizaci tohoto zájezdu lze provést na základě občanského průkazu nebo cestovního pasu (dokumenty by měly být platné minimálně 3 měsíce od data návratu)!
 
Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je závazný a je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu nebo změny obsahu vyhrazeny.

Jiné

Obsluha skupiny v systému TOUR GUIDE
Jedná se o bezdrátový elektronický systém provázení skupin, který umožňuje zákazníkům pohodlnou formu komentované prohlídky. Přečtěte si více o Tour guide.

Hotel

ŘECKO

Hotely **, ***, **** - celkem 6 nocí.

Pokoje: dvoulůžkové a třílůžkové pokoje. Pokoje jsou vybaveny koupelnou, WC, často telefonem a balkonem. Všechny pokoje mají klimatizaci (v ceně).

MAKEDONIE

Hotely ** - 1 tranzitní noc.

Pokoje: s koupelnami (některé hotely v Makedonii mají klimatizaci za příplatek). Hotely obvykle nemají výtahy. 

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je závazný a je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu nebo změny obsahu vyhrazeny.

Hodnocení

Nejbližší termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Ne 09:00 - 20:00

Číslo účtu: 7677799901 / 5500

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 5.9 Kč