Ubytování RUH Obrázek0
Ubytování RUH Obrázek1
Ubytování RUH Obrázek2
Ubytování RUH Obrázek3
Ubytování RUH Obrázek4
Ubytování RUH Obrázek5
Ubytování RUH Obrázek6
Ubytování RUH Obrázek7
Ubytování RUH Obrázek8
Ubytování RUH Obrázek9

Budapešť a hrady Sedmihradska (Transylvánie)

Rumunsko
Poznávací

Vše co potřebujete vědět o zájezdu

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přejezd komfortním autokarem (WC, klimatizace, bar, video), ubytování viz níže (5 nocí), stravování: snídaně a za příplatek 3 večeře (2., 3., 5. den zájezdu), turistický program (viz níže), služby polského průvodce, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, rezervační poplatky, služby průvodců, spropitné a systém Tour guide - cca 176 EUR/os. (platí se na místě); fakultativní výlety: tradiční rumunská večeře - cca 60 EUR/os.; další jídla, večeře a jiné osobní výdaje. Možnost příplatku 3 večeří - 2., 3., 5. den zájezdu (nápoje za příplatek).

Důležité! Přečtěte si aktuální Covid podmínky vstupu do země.

Název zájezdu v polském jazyce: Budapeszt i Zamki Siedmiogrodu
Kód zájezdu: RUH

Program

Budapešť - hlavní město Maďarska • Bran - „hrad hraběte Drákuly“ • Szeged (Segedín) - „město Fénix“ • Kluž - hlavní město Transylvánie • Sibiu - město umělců • Temešvář - začátek rumunské revoluce • Segešvár - místo narození Drákuly • Hunyadiho hrad/Vajdahunyadi vár • Széchenyi - bazénovo-termální komplex - koupání v „barokním stylu“

Den 1
Odjezd z Polska dle řádu. Během cesty jsou plánovány krátké zastávky. Přejezd přes Česko a Slovensko. Příjezd do Budapešti ve večerních hodinách. Ubytování v hotelu a přenocování. Tento den není v hotelu večeře - týká se to klientů, kteří si dokoupili tuto nabídku. (Trasa cca 400 km; Katovice-Budapešť) 

Den 2
Po snídani návštěva Budapešti. Vydáme se na procházku Zámeckým kopcem (zapsaným na seznamu UNESCO) s bývalým Královským palácem a kostelem Nejsvětější Panny Marie (hovorově zvaným Matyášovým chrámem) - místem korunovace a královských svateb. Následně navštívíme Gellértovu horu - vyhlídkové místo na panorama Dunaje. Odpoledne uvidíme baziliku sv. Štěpána (patrona maďarského státu) a přejdeme na reprezentativní promenádu ​​Vaci. Navštívíte také Náměstí Hrdinů a krásné neobarokní termální lázně Széchenyi, kde můžete využít slavné maďarské termální vody (vezměte si s sebou plavky a plaveckou čepici). Návrat do hotelu v Budapešti, přenocování. Fakultativně večeře (za příplatek). (Trasa cca 20 km)

Den 3
Po snídani vystěhování a přejezd do Segedínu (maďarsky Szeged), hlavního města ostré papriky a uherského salámu. Procházka historickým centrem města. Během procházky uvidíme fenomenální Národní divadlo - jedno z více než 200 kulturních objektů vytvořených v Evropě slavným ateliérem Fellner & Helmer, majestátní Votivní kostel a věž sv. Dimitrije - nejstarší budovu města. Volný čas na promenádě Kárász Utca. Během další prohlídky uvidíme paletu evropských architektonických stylů včetně secesního paláce Reök, nové synagogy ve stylu fin de siècle a neobarokní radnici, která byla po velké rekonstrukci města osobně otevřena císařem Františkem Josefem I. Přejezd k hranici s Rumunskem a následně ve směru Temešváru. Ubytování v hotelu a přenocování. Fakultativně večeře (za příplatek). (Trasa cca 340 km)

Den 4 
Po snídani prohlídka Temešváru, nejkosmopolitnějšího rumunského města, ve kterém se navzájem proplétají rakouské, rumunské, maďarské, německé, srbské, slovenské a židovské prvky, které zde vytvářejí fascinující směsici. Dodnes habsburské centrum tohoto druhého největšího města v Rumunsku přitahuje pozornost buržoazní elegancí. Během procházky navštívíme mimo jiné: Vítězné náměstí s nebyzantsko-moldavskou pravoslavnou katedrálou Banátu, náměstí Svobody, na kterém začala v roce 1989 rumunská revoluce, a také náměstí Sjednocení s barokní římskokatolickou katedrálou sv. Jiřího. Přejezd na prohlídku Hunyadiho hradu (maďarsky: Vajdahunyadi vár), jednoho ze „7 divů Rumunska“. Jedná se o pozdně středověkou pevnost, kterou vytvořil János Hunyadi (též Jánoš Korvín), evropský hrdina z Bělehradu. Následně se vydáme ve směru města Sibiu (česky někdy Sibiň). Ubytování v hotelu a přenocování. Večer pro zájemce tradiční rumunská večeře (za poplatek cca 45 EUR, tento den není v hotelu večeře -  týká se to klientů, kteří si dokoupili tuto nabídku). (Trasa cca 300 km)

Den 5 
Po snídani prohlídka Sibiu zvaného městem umělců. Návštěva místa každoročního Mezinárodního divadelního festivalu a v roce 2007 Evropského hlavního města kultury. Hledání slavných budov s „očima“ a procházka historickým centrem a přes Velké náměstí sloužící jako městský trh, Malé náměstí s Mostem lhářů (podle tradice pokud někdo na mostě zalže, tak se zřítí) a náměstí Huet s luteránskou katedrálou a opevněním, které nebylo nikdy dobyto nepřáteli. Přejezd ve směru Brašova. Během cesty uvidíme vesnici Bran a tzv. „Bílý hrad“ známý jako „hrad hraběte Drákuly“, umístěný na průsmyku. Jeho architektura dokonale zapadá do legendy o „knížeti temnoty“, který zde údajně kdysi žil. Hrad sloužil jako letní sídlo rumunské královny Marie Sax-Coburg-Gotha. Poté se vydáme do Brašova, do jednoho z nejlépe dochovaných středověkých rumunských měst. Uvidíme zde saské centrum města: náměstí Piaţa Sfatului s radnicí, okolí gotického „Černého kostela“, památník slavného reformátora Johanna Hontera. Následně uvidíme rumunskou čtvrť Schei Brasovului, která je umístěna mimo městská opevnění s charakteristickými budovami, budovou bývalé školy a kostelem. Na cestě do tzv. Schei brány uvidíme nejužší ulici, která byla v době vlády diktátora Ceausescu v těchto místech uzavřena kvůli strachu vůdce před případným shromážděním jeho odpůrců. Na kopcích uvidíme pozůstatky starého městského opevnění. Přenocování v hotelu v Brašově (nebo v okolí). Fakultativně večeře (za příplatek). (Trasa cca 210 km)  

Den 6
Po snídani vystěhování z hotelu a přejezd do Segešváru (Sighisoara), místa narození slavného hraběte Vlada Draculy (historického předchůdce hraběte Drákuly). Procházka centrem (zapsaným na seznamu UNESCO), ve kterém se nacházejí dobře zachovalé středověké stavby. Uvidíme mimo jiné: dům, kde se v roce 1431 narodil Vlad Dracula, zastřešené schodiště vedoucí ke gotickému kostelu Bergkirche a Hodinovou věž, která je symbolem města. Následně se vydáme na prohlídku města Kluž (Cluj-Napoca) - hlavního města Transylvánie, města důležitého pro Maďary i Rumuny, intelektuálního a akademického centra Rumunska. Procházka starým městem s gotickým kostelem sv. Michala a památníkem krále Matyáše Korvína z roku 1902. Přejedeme k paláci Banffy - nejvýznamnějšímu baroknímu městskému paláci Transylvánie. Uvidíme: Babes-Bolyai University a římskokatolický kostel, stejně jako náměstí Avram Iancu s pravoslavnou katedrálou a Národním divadlem. Odpoledne odjezd do Polska. Přejezd přes Maďarsko a Slovensko. (Trasa cca 290 km)

Den 7
Příjezd do Polska v odpoledních hodinách. (Katovice cca 13:00) (Trasa cca 850 km) 

Upozornění k programu
- Pořadí realizace bodů programu může být změněno.
- Průvodce neprovází po muzejních objektech. 

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je závazný a je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu nebo změny obsahu vyhrazeny.

Jiné

NOVINKA - obsluha skupiny v systému TOUR GUIDE
Jedná se o bezdrátový elektronický systém provázení skupin, který umožňuje zákazníkům pohodlnou formu komentované prohlídky. Přečtěte si více o Tour guide

Víza - informace pro prodejce

Občané ČR se mohou účastnit zájezdu na základě platného občanského průkazu/cestovního pasu (dokumenty by měly být platné minimálně 6 měsíců od data návratu).

Hotel

Ubytování

Turistická třída *** - obvykle se nachází na okraji měst nebo mimo ně.

Catering

Snídaně formou kontinentálního bufetu nebo předkrmy formou bufetu nebo za příplatek večeře (3) (servírované předkrmy)

.
Místní kategorie

***

Hodnocení r.pl

Nejbližší termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Ne 09:00 - 20:00

Číslo účtu: 7677799901 / 5500

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 5.8 Kč