Ubytování RUR Obrázek0
Ubytování RUR Obrázek1
Ubytování RUR Obrázek2
Ubytování RUR Obrázek3
Ubytování RUR Obrázek4
Ubytování RUR Obrázek5
Ubytování RUR Obrázek6
Ubytování RUR Obrázek7
Ubytování RUR Obrázek8
Ubytování RUR Obrázek9
Ubytování RUR Obrázek10
Ubytování RUR Obrázek11
Ubytování RUR Obrázek12

Bulharsko a Rumunsko - Transylvánie a balkánské hory

Bulharsko
Poznávací

Vše co potřebujete vědět o zájezdu

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přejezd komfortním autokarem (WC, klimatizace, bar, video), ubytování viz níže (8 nocí), stravování: snídaně, turistický program (viz níže), služby průvodce, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, rezervační poplatky, služby průvodců, spropitné a systém Tour guide - cca 202 EUR/os.; možnost příplatku za 5 večeří (bez večeře - 1., 3., 7. a 9. den zájezdu; možné v rezervačním systému; nápoje k večeřím za příplatek); fakultativní výlety: tradiční rumunská večeře - cca 60 EUR/os., tradiční bulharská večeře - cca 60 EUR/os.; další jídla, večeře a jiné osobní výdaje.

Důležité! Přečtěte si aktuální Covid podmínky vstupu do země.

Název zájezdu v polském jazyce: Bułgaria i Rumunia - Siedmiogród i Góry Bałkanów
Kód zájezdu: RUR

Program

Kluž - hlavní město Transylvánie • Oradea - perla secese • Sibiu - město umělců • Bukurešť - Paříž Balkánu • Veliko Tărnovo - město- pevnost • Trojský klášter - mystika pravoslavné církve • Sofie - srdce Bulharska • Borovec - nejvyšší vrcholy Balkánu • Temešvář - počátek pádu Nicolae Ceausesca • Herkulovy lázně (Băile Herculane) - známé termální lázně • Plovdiv - Evropské hlavní město kultury

Den 1
Odjezd z Polska dle řádu. Během cesty jsou plánovány krátké zastávky. Příjezd do Oradea v pozdních večerních hodinách (tento den není v hotelu večeře - týká se to klientů, kteří si dokoupili tuto nabídku). Ubytování v hotelu a přenocování. (Trasa cca 650 km; Katovice-Oradea) 

Den 2
Po snídani vystěhování a prohlídka Oradea. Během procházky uvidíme mimo jiné: hotel „Černý orel“, synagogu, radnici, pravoslavný kostel v barokně-klasicistním stylu s hodinami ukazujícími fáze měsíce. Přejezd ve směru města Kluž (Cluj-Napoca) - hlavního města Sedmihradska (Transylvánie). Procházka starým městem s gotickým kostelem sv. Michala a památníkem krále Matyáše Korvína z roku 1902. Přejedeme k paláci Banffy - nejvýznamnějšímu baroknímu městskému paláci Transylvánie. Uvidíme: Babes-Bolyai University a římskokatolický kostel, stejně jako náměstí Avram Iancu s pravoslavnou katedrálou a Národním divadlem. Přenocování v hotelu ve městě Kluž (nebo v okolí). (Trasa cca 180 km)

Den 3
Po snídani vystěhování a přejezd k jednomu z největších a nejstarších dolů v Evropě - Salina Turda „*”. Sůl se zde těžila již v římských dobách a její těžbu ukončili ve 20. století. Komplex se skládá ze tří šachet: Terezie (s nejhlubším bodem - 120 m), Anton (108 m) a Rudolf (42 m). Ze speciálně osvětlených konstrukcí budeme obdivovat skalní útvary. Následně přejezd do Alba Iulia, jednoho z hlavních měst Sedmihradska (Transylvánie). Návštěva obrovské pevnosti Alba Carolina a katedrály sv. Michala, ve které je pohřben János Hunyadi (v dobových pramenech nazývaný také Turkobijec nebo Bílý rytíř), sedmihradský kníže, který bojoval na straně polského krále Vladislava III. v bitvě s Turky ve Varně. V centru pevnosti se nachází korunovační katedrální kostel Nejsvětější Trojice. Následně se vydáme do města Calnic, ve kterém uvidíme opevněný kostel (UNESCO) „*” - příklad obranného objektu. Přejezd do Sibiu zvaného městem umělců. V roce 2007 bylo Sibiu Evropským hlavním městem kultury a v roce 2019 bylo Evropským hlavním městem gastronomické kultury. Procházka historickým centrem: Velké náměstí, Malé náměstí a náměstí Huet, železný Most lhářů a slavné charakteristické budovy, které mají „oči“. Večer pro zájemce rumunská večeře (za příplatek cca 60 EUR - tento den není v hotelu večeře - týká se to klientů, kteří si dokoupili tuto nabídku). Přenocování v hotelu v Sibiu (nebo v okolí). (Trasa cca 190 km)

Den 4
Po snídani vystěhování a přejezd do Bukurešti. Během cesty zastavíme u slavného kláštera Cozia „*”, nejkrásnější církevní stavby v údolí řeky Olt. Díky mimořádně dochovanému kamennému detailu a freskám je skutečnou pokladnicí středověkého Valašského umění. Pro Rumuny je Cozia jedním z hlavních poutních míst. Následně přejedeme do hlavního města Rumunska - Bukurešti. Prohlídka metropole zvané kdysi „Paříž Balkánu“ díky podobnosti eklektických budov a širokých městských bulvárů. Panoramatický přejezd největšími bulváry města od Parlamentního paláce „*” přes Univerzitní náměstí k náměstí Revoluce. Procházka starým městem s ruinami panství ze 14. století spojenými s postavou knížete Vlada III. Draculy (původce postavy slavného Drákuly), dále ortodoxním řeckým kostelem a pompézní bankovní čtvrtí. Přenocování v hotelu v Bukurešti (nebo v okolí). (Trasa cca 300 km)

Den 5
Po snídani se vydáme ve směru Bulharska. Překročíme Dunaj a dostaneme se do Ruse - na přelomu 19. a 20. století označovaného za „nejzápadnější“ bulharské město. Právě zde byla postavena první železniční trať v Bulharsku vedoucí do Varny, první pivovar, soukromá banka, pojišťovna, námořní škola a moderní lodě. Během procházky uvidíme mimo jiné: náměstí Svobody obklopené budovami odkazujícími na vídeňskou a pařížskou architekturu, Památník svobody - symbol města, Činoherní divadlo a Pantheon hrdinů národního obrození. Přejezd do Veliko Tărnovo - hlavního města druhého bulharského státu. Navštívíme kopec Carevec „*”, který se tyčí nad městem i s pozůstatky stejnojmenné tvrze. Na jednom jejím konci se nachází věž Baldwin, kde byl vězněn zajatý vládce Latinského císařství, jež vzniklo na místě Byzance dobyté křižáky. Na druhém konci je slavná skála Zatracení, ze které byli shazování odsouzenci do proudu řeky Jantar. Večer (pro zájemce) tradiční bulharská večeře (za příplatek cca 60 EUR/os.). Přenocování v hotelu ve městě Veliko Tărnovo (nebo v okolí). Tento den není v hotelu večeře - týká se to klientů, kteří si dokoupili tuto nabídku. (Trasa cca 200 km)

Den 6
Po snídani přejezd a prohlídka Trojanského kláštera „*“ - jednoho z nejznámějších klášterů v Bulharsku. Přejezd panoramatickou trasou centrálním pásmem Balkánského masivu, které dalo vzniknout jménu celého poloostrova. Následně přejezd Thráckou nížinou ve směru největšího města centrálního Bulharska - Plovdiv, které bylo v roce 2019 Evropským hlavním městem kultury. Ve starověku bylo toto město známé jako Eumolpia dobyto Filipem II. Makedonským (otcem Alexandra Velikého) a přejmenováno na Filipopolis. Během procházky uvidíme mimo jiné: pozůstatky římského města Trimontium, byzantský ortodoxní kostel sv. Konstantina a Heleny z 19. století (ve své první verzi byl postaven ve 4. století římským císařem), památky tureckého Filibe včetně tzv. Páteční mešity (Džumaja). Navštívíme neobvyklou část bulharského města z 19. století - bludiště dlážděných uliček a okázalé domy plovdivských obchodníků. Přenocování v hotelu v Plovdivu (nebo v okolí). (Trasa cca 240 km)

Den 7
Po snídani se vydáme do horského letoviska Borovec, kde vyjedeme do nadmořské výšky 2000 m, abychom viděli nejvyšší horské pásmo Balkánského poloostrova a za hezkého počasí nejvyšší vrchol - Musala. Upozornění: z důvodu sezónní renovace lanovky do poloviny června není možné vyjet do větší nadmořské výšky než 2000 m. Místo návštěvy letoviska Borovec se vydáme na prohlídku Bojanského kostela „*“ sv. Mikuláše a Pantaleona v Sofii (UNESCO). Přejezd do Sofie, kde se seznámíme s její historickou částí. Během procházky uvidíme mimo jiné: katedrálu sv. Alexandra Něvského „*“ - největší dokončený kostel na Balkáně s pozlacenými kopulemi a 12 těžkými zvony, ozdobený freskami a ikonami, 14 metrů vysokou sochu Alexandra II. zvaného carem osvoboditelem, který přispěl k opětovnému získání nezávislosti Bulharů. Uvidíme také katedrálu sv. Sofie, se základy ze 4. století, která dala své jméno městu, pravoslavný kostel sv. Mikuláše, Národní galerii výtvarného umění umístěnou v bývalém carském paláci, Archeologické muzeum ve Velké mešitě z 15. století (většinu objektů uvidíme zvenčí). Procházku zakončíme u kostela sv. Jiří - nejstarší budovy v hlavním městě. Přenocování v hotelu v Sofii (nebo v okolí). (Trasa cca 240 km)
 
Den 8
Po snídani přejezd do jeskyně Ledenika „*“, kde také budeme moci poznat zajímavý vnitřek Staré Planiny, a poté do Belogradčiku, kde uvidíme jeden ze zázraků bulharské přírody - komplex úžasných skalních formací, ve kterém je integrována pevnost „*“ ze 14. a 19. století. Dunaj překročíme v okolí města Vidin a vrátíme se znovu do Rumunska. Přejezd do Drobeta-Turnu Severin. Pokud budeme mít čas, pak přejedeme malebnou trasou mezi městy Drobeta-Turnu Severin a Oršova, kde Dunaj proráží mezi skalními útesy a nedaleko přehrady zvané Železná vrata. Vydáme se do města Băile Herculane s dva tisíce let dlouhou historií. Zdejší vody byly známé již Římanům, kteří zde vybudovali tzv. Herkulovy termální lázně. Skutečný rozkvět však nastal v dobách Habsburků, kdy luxusní lázně spojené s Vídní nebyly v žádném případě horší než Baden-Baden nebo Karlovy Vary. Letovisko navštěvovali mimo jiné Franz Joseph I. a císařovna Sissi. Přenocování v okolí města Drobeta-Turnu Severin nebo Băile Herculane. (Trasa cca 380 km)
 
Den 9
Po snídani přejezd na prohlídku Temešváru, nejkosmopolitnějšího rumunského města, ve kterém se navzájem proplétají rakouské, rumunské, maďarské, německé, srbské, slovenské a židovské prvky, které zde vytvářejí fascinující směsici. Dodnes habsburské centrum tohoto druhého největšího rumunského města přitahuje pozornost buržoazní elegancí. Během procházky navštívíme mimo jiné: Vítězné náměstí s neobyzantsko-moldavskou pravoslavnou katedrálou Banátu, náměstí Svobody, na kterém začala v roce 1989 rumunská revoluce, a také náměstí Sjednocení s barokní římskokatolickou katedrálou sv. Jiřího. Následně se vydáme na prohlídku města Segedín - hlavního města ostré papriky a uherského salámu. Krátká procházka centrem města, během níž uvidíme synagógu ve stylu fin de siècle, Národní divadlo - jeden z více než 200 kulturních objektů vytvořených v Evropě slavným ateliérem Fellner & Helmer a věž Domotor Tower - nejstarší budovu ve městě. (Trasa cca 350 km) 
Odpoledne odjezd do Polska. Přejezd přes Maďarsko a Slovensko.
 
Den 10
Příjezd do Polska v dopoledních hodinách. (Katovice cca 11:00) (Trasa cca 640 km) 

Upozornění k programu
- Objekty označené * navštívíme uvnitř.
- Pořadí realizace bodů programu může být změněno či obráceno. 
- Průvodce neprovází po muzejních objektech. 

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je závazný a je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu nebo změny obsahu vyhrazeny.

Jiné

NOVINKA - obsluha skupiny v systému TOUR GUIDE
Jedná se o bezdrátový elektronický systém provázení skupin, který umožňuje zákazníkům pohodlnou formu komentované prohlídky. Přečtěte si více o Tour guide

Víza

Občané ČR se mohou účastnit zájezdu na základě platného občanského průkazu/cestovního pasu (dokumenty by měly být platné minimálně 6 měsíců od data návratu).

Hotel

K dispozici pro hosty

Restaurace a bar na místě.

.
Ubytování

Hotely turistické třídy *** - obvykle se nacházejí na okrajích měst nebo mimo ně.

Catering

Kontinentální snídaně formou bufetu nebo za příplatek večeře (5) - bufetové nebo servírované na stůl.

.
Místní kategorie

***

Hodnocení

Nejbližší termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Ne 09:00 - 20:00

Číslo účtu: 7677799901 / 5500

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 5.8 Kč