Ubytování IDZ Obrázek0
Ubytování IDZ Obrázek1
Ubytování IDZ Obrázek2
Ubytování IDZ Obrázek3
Ubytování IDZ Obrázek4
Ubytování IDZ Obrázek5
Ubytování IDZ Obrázek6
Ubytování IDZ Obrázek7
Ubytování IDZ Obrázek8
Ubytování IDZ Obrázek9
Ubytování IDZ Obrázek10
Ubytování IDZ Obrázek11

Divoká a smyslná

Indie
Poznávací

Vše co potřebujete vědět o zájezdu

Program:

Program

Dillí a Brána Indie (India Gate) • opice a chrámy v Galtě • Džajpur a pevnost Amber • Národní park Ranthambhore a bengálští tygři • architektonický komplex Fatehpur Sikrí • mauzoleum Tádž Mahál • pevnost v Gválijar • klimatická Órčha • sakrální a profánní Khadžuráho • Váránasí a svatá řeka Ganga 

Den 1
Sraz na letišti F. Chopina ve Varšavě, u stanoviště Rainbow 2,5 hodiny před plánovaným odletem letadla. Let pravidelnou linkou na trase Varšava - Nové Dillí (s přestupem na jednom z mezinárodních letišť). Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady.

Den 2
Přílet do Nového Dillí. Transfer do hotelu a čas na odpočinek po cestě. Následně prohlídka Dillí. V programu mimo jiné: Sikhský Zlatý chrám, Humájúnova hrobka (prototyp slavného Tádž Máhalu). Zvenčí uvidíme vládní budovy: Sansad Bhawan (Indický parlament) a Rashtrapati Bhawan (prezidentský dům). Potom se vydáme k India Gate - slavné Bráně Indie. Návrat na večeři do hotelu. (Trasa cca 40 km)

Den 3
Po snídani přejezd do Džajpuru. Ubytování v hotelu. Následně návštěva místního bazaru s koberci, textiliemi a drahými kameny. Tento den také výlet do chrámového komplexu v Galtě, kde vládnou opice. Návrat do hotelu, večeře a přenocování. (Trasa cca 260 km)

Den 4
Po snídani se vydáme na prohlídku Džajpuru, kterou začneme vjezdem džípy do pevnosti Amber. Prozkoumávání části palácového komplexu ze 16. století. Následně návštěva Městského paláce - sídla mahárádži a návštěva unikátní astronomické observatoře Jantar Mantar z poloviny 18. století překvapivé svou futuristickou architekturou. Zvenčí uvidíme také krásnou fasádu Hawa Mahal, tzv. Paláce větrů - vizitky města. Návrat do hotelu, večeře a přenocování. (Trasa cca 30 km)

Den 5
Po snídani vystěhování z hotelu a přejezd do Národního parku Ranthambore. Ubytování v lodgích v okolí parku, oběd. Park Ranthambore to jsou nádherné pozůstatky džungle, která dříve pokrývala téměř celou střední Indii. Park je známý především díky bengálským tygrům, ale nejen díky nim. Na jeho ploše žijí také: varani, krokodýli, krajty, sambaři - největší rod jelenovitých přežvýkavců v Indii, languři, medvědi pyskatí, šakali, levharti, hyeny a mnoho dalších. Park je také skvělým místem pro milovníky ptáků. Večeře a přenocování v lodgích. (Trasa cca 200 km)
 
Den 6
Budíček brzy ráno a ranní safari v Národním parku Ranthambore. Návrat do lodgíe na snídani. Následně přejezd do Ágry. Během cesty navštívíme Fatehpur Sikrí (na seznamu UNESCO), město duchů Mughalské říše, kde uvidíme velkou mešitu a Buland Darvaza - Bránu svobody, komplex postavený císařem Akbarou. Ubytování a večeře v hotelu v Ágře. (Trasa cca 330 km)
 
Den 7
Po snídani přejezd na prohlídku Ágry. Bývalé hlavní město Mughalské říše je známé nejkrásnějšími památkami této éry. Mezi jinými uvidíme hrobku I'timād-ud-Daulah - tzv. „Baby Taj“ (malý Tádž Mahal). Poté přejezd na prohlídku Tádž Mahalu, jednoho ze sedmi novodobých divů světa, mauzoleum založeného císařem Šáhdžahánem na počest své manželky Mumtáz Mahal. Tádž Mahal byl stavěn z bílého mramoru 22 tisíci řemeslníky více než 22 let. Následně návštěva monumentální pevnosti v Ágře - největšího a nejzachovalejšího mughálského paláce. Návrat do hotelu na večeři a přenocování. Večer pro zájemce možnost realizace fakultativního výletu do divadla v Ágře (za příplatek). (Trasa cca 30 km)

Den 8
Po časné snídani vystěhování a přejezd do Gválijar, kde si prohlédneme jedno z nejpůsobivějších opevnění severní Indie, které se vyznačuje nejen svou velikostí, ale také zvláštní výzdobou. Tato pevnost se tyčí nad městem a ve svých zdech skrývá četné chrámy a paláce. Nejvýznamnějším je palác Man Singh, který byl postaven na přelomu 14. - 15. století. Přejezd do hotelu v Órčhe, večeře a přenocování. (Trasa cca 270 km)

Den 9
Snídaně a prohlídka Órčhy, klidného města z poloviny 16. století založeného panovníky dynastie Bundela. Uvidíme zde chrámovo-palácový komplex Džahángír a kenotafy (hrobky místní šlechty) umístěné na břehu řeky Betwy, což představuje syntézu hinduistického, indo-muslimského a mongolského stylu. Architektura tohoto místa je zachována v nezměněné podobě. Umožní nám proto přesunout se do slavných časů, kdy Órčha byla hlavním městem jednoho z indických knížectví. Volný čas na nákupy v místním bazaru. Poté se vydáme na nedaleký kopec, abychom mohli obdivovat fresky v chrámu Lakshmi Narayan. Přejezd do hotelu ve městě Khadžuráho, večeře a přenocování. (Trasa cca 180 km)
 
Den 10
Pro zájemce ranní expedice do Národního parku Panna (za poplatek, v rámci expedice do národního parku snídaně formou cestovních balíčků a oběd po safari). Národní park Panna se nachází nedaleko města Khadžuráho a je důležitou rezervací bengálského tygra v rámci svazového státu Madhjapradéš. Vzhledem k nádherné poloze v poloskalní oblasti teakového lesa táhnoucího se podél rokle řeky Ken, je ideálním místem na jeep safari. Po návratu ze safari čas na odpočinek, odpoledne volné na nákupy, samostatné procházky po městě a relaxační ayurvédské masáže. Večer možnost zúčastnit se tanečních představení ztvárňujících tance z různých oblastí Indie (za poplatek). Návrat do hotelu ve městě Khadžuráho, večeře a přenocování.

Den 11
Po snídani navštívíme komplex hinduistických a džinistických chrámů, díky nimž je Khadžuráho známé po celém světě (seznam UNESCO). Z 85 staveb založených na přelomu 10. - 11. století dynastií Chandela se do dnešního dne dochovalo 22 objektů. Tyto objekty jsou známé díky mimořádně bohatému zdobení v podobě tisíců soch zobrazujících sexuální polohy, což tomuto místu dodává pikantnost. Z této džungle soch najdeme nejvýznamnější a nejsmyslnější v chrámu Kandariya Mahādeva, postaveném na počest boha Šivy nebo v chrámu Lakshmana zasvěceném Višnuovi. Navštívíme jak západní, tak i východní chrámový komplex. Odpoledne přejezd na vlakové nádraží v Satna, kde přestoupíme na vlak do Váránasí. (Trasa cca 165 km). Večeře formou cestovních balíčků a přenocování ve vlaku (vozy 2. třídy).

Den 12
Příjezd do Váránasí v ranních hodinách. Transfer do hotelu, ubytování, snídaně, čas na osvěžení po cestě. Odpoledne přejezd k posvátné řece Ganga. Zúčastníme se hinduistického ceremoniálu Aarti organizovaného na konci každého dne, jež spočívá v ukládání bohyně Gangy ke spánku. Každý večer probíhá ve Váránasí tento ceremoniál velice pestře, uchvacuje hrou světel, kadidel, zvonků a především počtem věřících scházejících se k modlitbě. Návrat do hotelu, večeře a přenocování. (Trasa cca 30 km)

Den 13
Brzy ráno přejezd do gháty Dašašvamedha a plavba lodí po svaté řece Ganze. Každý den za úsvitu se zde scházejí věřící, jež provádějí rituální koupel očišťující z hříchů. Budeme pozorovat mnoho poutníků modlících se k vycházejícímu slunci, žehnajících brahmínů (svatých mužů) v komplikovaných jogínských pózách. Uvidíme také největší kremační ghátu. Návrat do hotelu na snídani. Následně prohlídka historických buddhistických chrámů a ruin města Sárnáth (místa prvního Buddhova kázání). Návštěva bazaru s výrobky z hedvábí, díky nimž je Váránasí známé. (Trasa cca 50 km). Večer přejezd na letiště ve Váránasí a přelet do Dillí. Večeře formou cestovních balíčků. Transfer do hotelu v Dillí.

Den 14
Po snídani návštěva Starého Dillí. Během prohlídky uvidíme největší mešitu severní Indie - Jama Masjid a Raj Ghat - místo kremace Mahátmy Gándhího. Následně přejedeme ke komplexu Kutub Minar - 72metrovému minaretu zdobenému nápisy z koránu a k nejstarší mešitě v Indii Quwwat-ul-Islam (objekt je zapsán na seznamu UNESCO). Odpoledne volný čas k samostatnému prozkoumávání Dillí. Návrat na večeři a přenocování do hotelu. (Trasa cca 40 km)

Den 15
Vystěhování z hotelu a transfer na letiště v Novém Dillí (snídaně formou cestovních balíčků). Odlet z Nového Dillí a přelet pravidelnou linkou do Varšavy (s přestupem na jednom z mezinárodních letišť). Přílet do Varšavy.
 
Upozornění k programu
Pořadí realizace bodů programu může být změněno či obráceno
Ve dnech 24. - 27.1. mohou být některé z atrakcí v Indii uzavřeny z důvodu státního svátku Dne republiky.
Od 9.11.2016 přestaly být bankovky s nominální hodnotou 500 („staré“ 500 rupií) a 1000 rupií zákonným platidlem v Indii. Byly zavedeny do oběhu „nové“ bankovky 500 rupií a 2000 rupií.
Pokud klienti berou s sebou americké dolary, je třeba pamatovat, že v Indii nejsou přijímány bankovky vydané před rokem 2013 a/nebo zničené, roztrhané, ohnuté, ušpiněné apod. 
Tento zájezd může být pro některé náročný především z důvodu nočního přejezdu vlakem. Mějte na paměti, že silnice v Indii nejsou nejlepší kvality a totéž platí i pro autobusy a vlaky. Vlaky se značně liší od těch evropských, proto buďte připraveni i na případné nepohodlí a ne vždy nejčistší podmínky pro cestování. Vagóny se skládají z patrových lůžek umístěných v tzv. boxech, nejsou žádné klasické oddíly. Klimatizované spací vozy 2. třídy (6 míst ke spaní). Obsluha rozdává polštáře, přikrývky a občas i prostěradla, nemusí však být sněhově bílá. I přesto všechno je cestování vlakem určitě zajímavá zkušenost a příležitost k poznání místního koloritu Indie.
V případě, že nebude možné realizovat přejezd vlakem (např. z důvodu značného zpoždění, zrušení spojení nebo jiných) bude výše uvedená služba nahrazena přejezdem autokarem.  

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je závazný a je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu nebo změny obsahu vyhrazeny.

Výlety v okolí

Divadlo v Ágře (cca 55 USD/os.)
Národní park Panna (cca 55 USD/os.)
Ukázka tance v Khadžuráho (cca 25 USD/os.).

Víza - informace pro prodejce

Vízum do Indie
Všichni občané ČR (kromě držitelů diplomatických pasů ČR) potřebují ke vstupu do Indie, k tranzitu a k vycestování z Indie platné indické vízum. Indické vízum lze získat buď v klasické formě vízového štítku vylepovaného do cestovního dokladu příslušným zastupitelským úřadem Indie nebo za určitých podmínek formou elektronickéhovíza (tzv. e-VISA)  obdrženého emailem. Vízum si musí občan ČR obstarat ještě před odjezdem do Indie, obdržet jej až při příjezdu na hraničním přechodu není možné.

Více informací najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí: http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/indie/cestovani/visa.html

Hotel

Umístění

Hotely *** podle místní kategorie. 14 zahájených hotelových nocí: Dillí (4), Džajpur (2), okolí PN Ranthambore (1), Agra (2), Orchha (1), Khajuraho (2), Varanasi (1), vlakem (1). Pokoje: bez možnosti přistýlky, klimatizace a/nebo stropní ventilátor. Snídaně a večeře, 2 obědy ve vlaku večeře jako cestovní balíček.

.
Ubytování

Hotely *** podle místní kategorie. 14 zahájených hotelových nocí: Dillí (4), Džajpur (2), okolí PN Ranthambore (1), Agra (2), Orchha (1), Khajuraho (2), Varanasi (1), vlakem (1). Pokoje: klimatizace a/nebo stropní ventilátor. Jídlo dle programu akce.

.

Hodnocení

Nejbližší termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Ne 09:00 - 20:00

Číslo účtu: 7677799901 / 5500

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 5.8 Kč