Ubytování GUM Obrázek0
Ubytování GUM Obrázek1
Ubytování GUM Obrázek2
Ubytování GUM Obrázek3
Ubytování GUM Obrázek4
Ubytování GUM Obrázek5
Ubytování GUM Obrázek6
Ubytování GUM Obrázek7
Ubytování GUM Obrázek8
Ubytování GUM Obrázek9
Ubytování GUM Obrázek10
Ubytování GUM Obrázek11
Ubytování GUM Obrázek12
Ubytování GUM Obrázek13
Ubytování GUM Obrázek14
Ubytování GUM Obrázek15
Ubytování GUM Obrázek16
Ubytování GUM Obrázek17

Gruzie, Arménie - z vrcholků Kavkazu do údolí Arménie

Gruzie
Poznávací

Vše co potřebujete vědět o zájezdu

Program:

Program

Gruzínská vojenská cesta a Vysoký Kavkaz • Tbilisi • Mccheta • kláštery Goshavank a Haghartsin • horské jezero Sevan • klášter Svatého kopí • Tatev • Zorac Karer • Vardzia - město vytesané do skály • Batumi - černomořské letovisko

Den 1
Sraz u stanoviště Rainbow 2 hodiny před plánovaným odletem letadla na jednotlivých letištích. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady. Odlet do Gruzie - Batumi. Po příletu transfer do hotelu v okolí Batumi. Volný čas, večeře a přenocování.

Den 2
Po snídani a vystěhování z hotelu prohlídka Batumi. Hlavní město Adžárie je dnes nejznámějším přímořským letoviskem Gruzie. Zdejší pláže jsou všeobecné známé a jedna z nejdelších promenád na světě přitahuje davy turistů. Lze zde obdivovat okouzlující uličky, vkusné budovy, chrámy různých vyznání a subtropickou vegetaci. Zpívající fontány, noční kluby, delfinárium, různé atrakce - to vše dělá město rušným a nezapomenutelným. Uvidíme starou a novou část města, promenádu s Abecední věží a osmimetrové sochy „Ali a Nino“, náměstí a sochu Médey, která drží zlaté rouno. Projedeme také uličkou Marie a Lecha Kaczyńskich. Následně přejezd do Kutaisi. Město je osídleno již 4000 let. Bylo hlavním městem starověkého království Kolchida, do kterého podle legendy přišel Jáson s Argonauty pro zlaté rouno. V Kutaisi navštívíme katedrálu Bagrati, stejně jako klášter Gelati (seznam UNESCO) a uvidíme novou budovu parlamentu. Večeře a přenocování v Kutaisi. (Trasa cca 160 km)

Den 3
Po snídani v hotelu vystěhování a procházka centrem Kutaisi. Bude také volný čas v místním bazaru. Následně přejezd do Gori, které bylo založeno jedním z nejznámějších gruzinských králů - Davidem IV. Budovatelem (1089-1125). Návštěva domu-muzea Stalina. Uvidíme také opancéřovaný vůz, kterým jel diktátor na Postupimskou konferenci. Následně navštívíme Uplisciche, jednu z nejstarších osad na Kavkaze. Skalní město bylo stavěno od 5. století př. n. l. do pozdního středověku. Nachází se na skalnatém vysokém břehu řeky Kury. Město bylo důležitým obchodním centrem na Hedvábné stezce. Přejezd Gruzínskou vojenskou cestou do Gudauri. Večeře a přenocování v okolí Gudauri. (Trasa cca 300 km)

Den 4
Po snídani vystěhování z hotelu. Výlet do Stepancmindy (česky Svatý Štěpán, dříve Kazbegi) - horského městečka na hranici s Ruskem. Za hezkého počasí se odtud rozprostírá nádherný výhled na vrcholky Kavkazu s masivem Kazbek (5033 m n. m.). Tady přesedneme do terénních aut a dojedeme ke kostelu Cminda Sameba. Fotografie tohoto chrámu ze 14. století je ozdobou všech alb a průvodců po Gruzii. Následně přejezd ve směru Tbilisi. Během cesty zastavíme na oběd v okolí Pasanauri a následně u pevnosti Ananuri tyčící se nad vodami Žinvalské přehradní nádrže. Příjezd do Tbilisi, ubytování a přenocování. (Trasa cca 190 km).
Pro zájemce večeře v gruzínské restauraci spojená s uměleckým programem (za příplatek cca 45 EUR/os.).

Den 5
Po snídani vystěhování z hotelu a přejezd do Mcchety, prvního hlavního města a náboženského centra Gruzie (na seznamu UNESCO). Během cesty ještě zastavíme na fotografování u pevnosti Ananuri. Nachází se na hlavní obchodní cestě spojující Černé moře s městy na pobřeží Kaspického moře a existovalo již v dávném starověku. Po několik století byla Mccheta hlavním městem gruzínského království Ibérie. Král Mirian III., který v Mcchetě sídlil, přijal v roce 317 křesťanství, proto také bylo město později sídlem nejvyšších orgánů gruzínské pravoslavné církve. V centru navštívíme katedrálu Sveticchoveli (v překladu Katedrálu životodárných sloupů), která byla po staletí místem korunovace a pohřbu gruzinských králů - podle legendy je zde uloženo Kristovo roucho. Vyjedeme také na vyhlídkové místo u kostela Džvari. Poté přejezd do Tbilisi. Uvidíme mimo jiné: nejposvátnější stavbu jižního Kavkazu - katedrálu Nejsvětější Trojice, kostel Metekhi (ze 13. století), který se nachází vysoko nad řekou Kura. Vyjedeme lanovkou k Narikale - starobylé pevnosti tyčící se nad Tbilisi, s nádherným panoramatem města. Přejedeme Rustaveli Avenue - nejdelší ulicí Tbilisi, která se táhne od náměstí Revoluce růží až k náměstí Svobody. Podél ní se nachází mimo jiné: starý parlament, Národní muzeum, stejně jako četné galerie, divadla a kavárny. Návrat do hotelu v okolí Tbilisi, večeře a přenocování.

Den 6
Po snídani přejezd do města Signagi, které se nachází nad údolím Alazani. Leží v oblasti Kachetie, která je známá po celém světě díky vynikajícím vínům. Ve městě uvidíme malebné uličky, hlavní náměstí a pozůstatky opevnění. Prohlédneme si nedaleký ženský klášter v Bodbe - místo posledního odpočinku Svaté Nino - patronky Gruzie. Navštívíme také jeden z místních vinných sklípků, kde ochutnáme místní víno. Během prohlídky oběd. Návrat do hotelu v okolí Tbilisi, přenocování. (Trasa cca 220 km)

Den 7
Po snídani vystěhování z hotelu a přejezd k arménské hranici. Po celním a pasovém odbavení přejezd malebnou horskou trasou nejzelenější částí Arménie. Příjezd ke klášteru Goshavank. Dokonale zachovalý komplex postavený v období od 12. - 14. století byl výzkumným střediskem, kde se vyučovaly humanitní vědy, byly vedeny vědecké diskuze a vznikaly vědecké práce. Nedaleko také uvidíme stejně působivý klášter Haghartsin. Oba objekty jsou považovány za jedny z nejcennějších památek posvátné architektury země. Následně přejezd do Tsaghkadzoru/Jerevanu; večeře, ubytování a přenocování. (Trasa cca 290 km)

Den 8
Po snídani vystěhování z hotelu a přejezd k horskému jezeru Sevan, které je nazýváno smaragdem Arménie. Je to druhé největší sladkovodní horské jezero na světě, které se nachází v nadmořské výšce cca 1900 m. Návštěva kláštera Sevanavank z 8. - 9. století. Takzvaný „Černý klášter“ byl dle legend místem vyhnanství vysoce urozených, stejně jako hříšných duchovních. Ženy zde měly vstup zakázán. Za hezkého počasí, pro zájemce krátký výlet lodí po jezeře Sevan (za příplatek cca 10 EUR/os.). Následně se vydáme do městečka Noratus. Zde navštívíme největší zachovalý hřbitov chačkarů - charakteristických středověkých arménských náhrobních křížů. Následně přejezd přes průsmyk Vorotan (2344 m n. m.) s nádherným výhledem na horské masivy. Další zastávkou je Zorac Karer - „arménský Stonehenge“. Archeologové se domnívají, že kromlech (3000 let př. n. l.) sloužil kdysi jako astronomická observatoř. Večer ubytování v hotelu v okolí města Goris, večeře a přenocování. (Trasa cca 320 km)

Den 9
Snídaně a vystěhování z hotelu. Vydáme se na prohlídku středověkého klášterního komplexu Tatev, který je postaven na vysokém skalnatém ostrohu. Je to jeden z nejkrásnějších arménských klášterů, do něhož se dostaneme nejdelší lanovkou zavěšenou nad hlubokou roklí řeky Vorotan. Na zpáteční cestě do Jerevanu navštívíme klášter Noravank, který se nachází vysoko nad údolím. Klášter je známý díky fascinující architektuře, chačkarům a studním, v nichž se ukrývali mniši během nájezdů. Následně přejezd směrem k údolí Araksu, odkud lze z jednoho místa vidět až čtyři země současně: Arménii, Ázerbájdžán, Turecko a Írán. Na posledním úseku trasy nás bude provázet za hezkého počasí výhled na vrcholky Araratu. Ubytování v hotelu v okolí Jerevanu, večeře a přenocování. (Trasa cca 250 km)

Den 10
Po snídani přejezd ke klášternímu komplexu Geghard (seznam UNESCO), kde je uloženo kopí římského vojáka Longinuse, kterým měl být probodnut bok Ježíše Krista. Geghard je klášterním komplexem z 8. století částečně vytesaným ve skále. Následně navštívíme Garni; chrám boha Mitry, který se nachází na místě bývalého letního sídla krále Tiridatese I. Odtud se rozprostírá nádherný výhled do údolí řeky Azat. Odpoledne návrat do Jerevanu, kde uvidíme památník věnovaný obětem arménské genocidy z roku 1915 a dojdeme ke slavné Kaskádě. Inovační architektonická forma měla originálně připomínat 50. výročí začlenění Arménie do SSSR. Byla však dokončena teprve na začátku 21. století, kdy dostala podobu parku - galerie současného sochařství pod širým nebem. Navštívíme také jednu z továren na výrobu arménské brandy. Přejezd do hotelu, večeře a přenocování v okolí Jerevanu. (Trasa cca 120 km)

Den 11
Po časné snídani vystěhování z hotelu a přejezd do duchovního hlavního města Arménie a sídla patriarchů - Ečmiadzinské katedrály. Následně se vydáme směrem ke Gruzínsko-arménské hranici, celní a pasové odbavení. Přejezd malebnou trasou do Vardzie, skalního města-kláštera vybudovaného ve stěně hory Erušetu. Ve středověku sloužila Vardzia jako úkryt během mongolských invazí; byla jedním z nejdůležitějších gruzínských měst. Mohlo zde žít téměř 60 tisíc lidí. Komplex je vytesán do skalní stěny v několika úrovních. Jeho centrem je kostel Nanebevzetí (ze 12. století), který je vyzdoben barevnými freskami. Večeře a přenocování v okolí Achalciche/Bakuriani. (Trasa cca 350 km)
Upozornění! Příjezd do hotelu v pozdních večerních hodinách. 
 
Den 12
Po snídani v hotelu vystěhování a přejezd do Bordžomi, známého gruzínského lázeňského města, kde ochutnáme minerální vodu z pramene v Parku minerálních vod. Budeme se cítit jako lázeňští hosté obklopení vysokohorskou krajinou. Volný čas na procházku v parku. Před příjezdem do Batumi zastavíme ještě v okolí Kutaisi, kde navštívíme jednu z jeskyní. Přejezd do hotelu v Batumi, ubytování a přenocování. (Trasa cca 380 km)

Den 13 a 14
Snídaně v hotelu. Volný den na odpočinek. Pro zájemce (za poplatek):
- fakultativní výlet do oblasti horské Adžárie. Během výletu uvidíme zachovalé hradby pevnosti v městečku Gonio, vodopád a historický kamenný most v Makhuntseti. Navštívíme vinný sklípek, kde ochutnáme adžárská vína. Výlet zakončíme obědem u pohostinných adžárských hostitelů. Cena cca 70 EUR/os.
- dvoudenní fakultativní výlet do hor Vysokého Kavkazu (doporučujeme teplejší oblečení) - Svaneti, Mestia a Ushguli. Celá oblast Svaneti je zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO. Právě zde jsou k vidění slavné kamenné věže. Cestou navštívíme město Zugdidi, které je známé díky nádhernému paláci a zahradám královské dynastie Dadiani. Uvidíme také impozantní přehradu Inguri, kdysi nejvyšší přehradu světa (271,5 m). Po přenocování v Mestii dojedeme terénními vozy do Ušguli považované za nejvýše položenou osadu v Evropě. Odtud se rozprostírá krásné panorama na čtyř a pětitisícovky Vysokého Kavkazu. Podrobný program cesty představí delegát. Cena cca 190 EUR/os.

Den 15
Po snídani vystěhování z hotelu (do 10:00 hodiny). Následně transfery na letiště v Batumi a návrat do Polska.
 
Upozornění k programu
- Výše uvedený program je pouze rámcový, jednotlivé body programu mohou být realizovány v jiném pořadí.
- Pořadí jednotlivých bodů programu může být změněno či obráceno.
- Průvodce neprovází po muzejních objektech.
- V Gruzii a Arménii, kromě pláží v Batumi, je od turisty očekáváno skromné ​oblečení; muži obvykle nosí dlouhé kalhoty, dámy šaty/sukně pod kolena, pokud žena zvolí kalhoty, měly by být až ke kotníkům. Všichni (jak ženy, tak i muži) by měli mít zahalená ramena, ženy by neměly nosit halenky s hlubokými výstřihy. Dodržujte prosím tyto pokyny - v opačném případě nemusí být turistům povolen vstup do navštívených památek. 
- Účastníkům okružní části doporučujeme vzít sebou pohodlné boty a teplejší oblečení bez ohledu na roční období. K mnoha atrakcím je třeba dojít kamenitými cestami do kopce. Nezapomeňme, že na každé trase zdoláváme úseky přes hory, kde se počasí může výrazně lišit od údolí. Doporučuje se teplejší oblečení, které také chrání před deštěm a opalovací krém.
- Pro dámy bude velmi užitečný šál; v Gruzii a Arménii v řadě posvátných objektů je od žen vyžadována pokrývka hlavy. 
- Jak v Gruzii, tak i v Arménii je nutná výměna peněz na místní měnu - Gruzínské lari (GEL) a Arménské dramy (AMD). Aktuální kurzy lze nalézt na internetových stránkách www.cnb.cz.
- Existuje možnost používání platebních/kreditních karet, ale v méně rozvinutých oblastech je potřeba mít hotovost. 
- Ohledně dotazů týkajících pokrytí v Gruzii a Arménii a poplatků za roamingové služby se obraťte přímo na svého operátora.
- V Gruzii a Arménii je stále nejpopulárnějším cizím jazykem ruština. Na rozdíl od všeobecně rozšířeného přesvědčení, nemají Gruzínci nic proti používání tohoto jazyka. 
- Vzhledem ke složité politické situaci v oblasti je třeba být připraven na podrobnější hraniční kontroly - jak pasové, tak i celní. Na většině hranic budeme také měnit autokary, což obvykle zahrnuje přechod se zavazadlem na vzdálenost několika set metrů.
- Pro všechny léky dovážené do Gruzie by měli mít klienti lékařské předpisy/osvědčení a vše mít v příručním zavazadle. V opačném případě mohou být hlavní zavazadla rozbalena a léky bez certifikátů mohou být zabaveny. Do Gruzie platí absolutní zákaz dovozu léků obsahujících kodein nebo pseudoefedrin (např. Ibuprofen). Potřebné informace získáte na Gruzínské ambasádě v Praze tel. 233 311 749. Každé zavazadlo je před opuštěním příletové haly zrentgenováno. Stejný postup je i u odletu: zde je kontrola ikon, nožů, starožitných suvenýrů. Každý takovýto předmět musí mít oficiální certifikát povolující vývoz ze země. Některé obchody jej vydají hned, ale ne vždy a ne všude.
- Vzhledem k odlišné bakteriální flóře doporučujeme koupit si léky na žaludeční/střevní potíže typu Stoperan (tyto léčivé přípravky jsou povoleny v Gruzii a není zapotřebí lékařského potvrzení).

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je závazný a je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu nebo změny obsahu vyhrazeny.

Víza - informace pro prodejce

Občané ČR nepotřebují pro vstup na území Gruzie a Arménie vstupní vízum. 
Cestovní pas musí být platný min. 6 měsíců od data návratu. 

Hotel

K dispozici pro hosty

v hotelové restauraci a baru

Ubytování

Hotely turistické třídy *** - většinou se nacházejí mimo centra měst (začátek 14 hotelových dní).

Pokoje: 2lůžkové (možnost přistýlky), všechny s koupelnou.

.
Catering

Kontinentální snídaně formou bufetu a večeře nebo obědy podle programu (bufetové stoly nebo sety podávané ke stolům)

Místní kategorie

***

Hodnocení r.pl

Nejbližší termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Ne 09:00 - 20:00

Číslo účtu: 7677799901 / 5500

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 5.8 Kč