Ubytování IRC Obrázek0
Ubytování IRC Obrázek1
Ubytování IRC Obrázek2
Ubytování IRC Obrázek3
Ubytování IRC Obrázek4
Ubytování IRC Obrázek5
Ubytování IRC Obrázek6
Ubytování IRC Obrázek7
Ubytování IRC Obrázek8
Ubytování IRC Obrázek9
Ubytování IRC Obrázek10
Ubytování IRC Obrázek11

Královskou cestou k chrámům ohně

Írán
Poznávací

Vše co potřebujete vědět o zájezdu

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: let pravidelnou linkou do/z Iránu (možnost přestupu), letištní taxy, přejezdy klimatizovaným autokarem nebo autobusem, ubytování v hotelech dle programu (10 nocí), stravování: snídaně, služby polského zástupce během odbavení na letišti ve Varšavě, služby polského průvodce nebo polsky mluvícího zástupce místního kontrahenta během poznávací části, turistický program (viz níže), balíček pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel). 

Základní cena nezahrnuje: poplatek za balíček na realizaci programu (mimo jiné vstupné, rezervační poplatky, služby místních průvodců, spropitné a systém Tour Guide) ve výši cca 290 EUR/os. (povinný poplatek na místě, poplatek nezahrnuje fakultativní výlety uvedené v programu); nápoje k večeřím a jiné osobní výdaje. 

Možnost příplatku večeří (7) v rezervačním systému (nápoje za příplatek).

Důležité! Přečtěte si aktuální Covid podmínky vstupu do země.

Název zájezdu v polském jazyce: Drogą Królewską do świątyń ognia
Kód zájezdu: IRC    

Program

Mezopotámie - památky z počátků civilizace • Jazd - chrámy ohně a větrné věže • Teherán - paláce šáhů v Alpské scenérii • Suza - obrovský hrad a mauzoleum proroka Daniela • Šíráz - město básníků a zahrad • Persepolis - náboženské centrum starověké Persie • Isfahán - „polovina světa“    

Den 1
Sraz na letišti F. Chopina ve Varšavě, u stanoviště Rainbow nejpozději 2 hodiny před odletem. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady. Přelet do Teheránu (možnost mezipřistání). Po příletu celní a pasové odbavení. Transfer do hotelu v Teheránu (nebo okolí). Ubytování a přenocování. Tento den není v hotelu večeře (týká se to klientů, kteří si doplatili tuto nabídku). 
Upozornění! V závislosti na letovém řádu (při mezipřistání v Dohá) možnost panoramatické prohlídky Dohá - hlavního města Kataru (cena cca 45 USD/os., návštěva objektů zvenčí).

Den 2
Po snídani a vystěhování z hotelu se vydáme na prohlídku Teheránu - jednoho z největších měst světa ležícího na úpatí pohoří Alborz. V palácovém komplexu Golestán navštívíme Hlavní palác plný přepychu a jemně zdobený palác Větrných věží. V Národním muzeu se seznámíme s dávnými dějinami Íránu od doby mezopotamské civilizace přes éru Achaimenovské dynastie známé z řeckých válek až do posledních staletí před arabskou invazí. V nádherném parku Ohně a vody, jednom z kultovních míst v Teheránu bude příležitost podívat se z obrovského, víceúrovňového Mostu přírody na bohaté severní čtvrtě města táhnoucí se u úpatí hor. Následně přejedeme do Muzea koberců, kde uvidíme jednu z nejbohatších sbírek děl iránských tkalců. Den zakončíme fotografováním symbolu Teheránu - Věže svobody (Bordž-e Ázádí), odkud se vydáme na letiště v Mehrabádu a poletíme do Ahwázu. Tento den není v hotelu večeře (týká se to klientů, kteří si doplatili tuto nabídku). Přenocování v Ahwázu (nebo v okolí). (Trasa cca 40 km + vnitřní přelet)

Den 3
Po snídani se vydáme do Súzy - cca 6000 let starého hlavního města Elamu, později jednoho z hlavních měst Perského impéria. Súza je spolu s dalšími centry Mezopotámie díky vynálezu písma a kodifikováni obchodních pravidel považována za kolébku moderní civilizace. Uvidíme pozůstatky města, obrovský hrad dominující nad městem a mauzoleum biblického proroka Daniela. Následně přejezd do majestátního zikkuratu Čogha Zanbíl (seznam UNESCO), jediného tak dokonale zachovalého objektu tohoto typu na světě. Obrovská stavba připomínající tvarem pyramidu byla elamickým chrámem postaveným ve 13. století př. n. l. Dalším bodem programu bude Šúštar - geniální dílo starověkého hydrologického inženýrství (seznam UNESCO). Uvidíme celosvětově unikátní komplex téměř 2000 let starých vodopádů, hrází, mlýnů a kanálů. Návrat do hotelu v Ahvázu (nebo okolí); večeře (fakultativně) a přenocování. (Trasa cca 300 km)

Den 4
Brzy ráno, po snídani a vystěhování, se vydáme po stopách perské Královské cesty - starověké stezky spojující Mezopotámii s Persií. Budeme míjet nádhernou krajinu a překonáme výškový rozdíl více než 1500 m. Během cesty uvidíme pozůstatky obrovského města Bíšápúr, postaveného sásánovským králem Shapurem I., pokořitelem tří římských císařů. V Bíšápúru se nachází pozůstatky budov včetně nádherného chrámu bohyně Anáhity a paláců - to vše v nádherné scenérii hor Zagros. Dojezd do Šírázu, ubytování v hotelu v okolí Šírázu; večeře (fakultativně) a přenocování. (Trasa cca 580 km)

Den 5
Po snídani se vydáme na prohlídku Šírázu známého jako město básníků a zahrad, obklopeného horami Zagros. Navštívíme Narandžestán - městskou rezidenci nacházející se v nádherné perské zahradě, navštívíme také mešitu Násir al Mulk, příklad dokonalého spojení krásné architektury a hry světel. Navštívíme také slavné mauzoleum Ali Ebn-e Hamze, které je známé svými okouzlujícími zrcadlovými dekoracemi. Po návštěvě mešity Wakil typické pro období dynastie Zandů se projdeme a nakoupíme v nedalekém bazaru (volný čas), naplněném atmosférou Orientu. Poté projdeme kolem obytné pevnosti Karím Chána. Následně navštívíme jedno z nejoblíbenějších míst mezi obyvateli města: vkusné zahrady Eram zapsané společně s dalšími osmi zahradami v zemi na seznam UNESCO. Den zakončíme u mauzolea Hafez, jehož poezie do dnešního dne dojímá milióny Iránců. Návrat do hotelu v okolí Šírázu na přenocování; večeře (fakultativně). (Trasa cca 30 km)
 
Den 6
Po snídani a vystěhování pojedeme do Persepolis - obřadního srdce říše, které založil perský král Dareios I. a jeho potomci. Kdysi bylo považováno za „nejbohatší město pod sluncem“. Uvidíme mimo jiné: pozůstatky přepychových audienčních sálů a soukromých paláců, reliéfy průvodu 23 národů světa a „armády nesmrtelných“. Přejdeme také k hrobce Artaxerxése III., odkud se rozprostírá nádherný výhled na ruiny. Další zastávkou bude Nakš-e Rustam, neobvyklý komplex hrobů panovníků starověkého Íránu (včetně Dareiose I. , Xerxése) vytesaných na svislé skále a reliéfy znázorňující triumfy sasanidských králů. Následně se vydáme pohořím Zagros do městečka Abarkuh, ve kterém uvidíme jeden z nejstarších stromů na světě - cypřiš starý přes 4500 let. Dojezd do hotelu v Jazdě (nebo okolí); večeře (fakultativně) a přenocování. (Trasa cca 450 km)
 
Den 7
Den začneme návštěvou Ataškádé, dodnes fungujícího chrámu ohně, v němž mniši už 1500 let udržují jeden oheň. Seznámíme se s pravidly a symbolikou jednoho z nejstarších monoteistických náboženství na světě - zoroastrismu. Uvidíme také nedaleké dachme-je zártoštrí - „zoroastrovské mohyly“, tajemné Věže mlčení. Budeme mít možnost procházet se kouzelnými uličkami starého města. Během procházky budeme míjet mimo jiné: vězení Alexandra nebo Mauzoleum dvanácti imámů. Projdeme labyrintem krytých ulic až k Páteční mešitě s působivými vysokými minarety. Přejedeme také k jedné z nejznámějších vizitek města - komplexu Amir Čachmáq (volný čas na nákupy slavných jazdanských sladkosti). Uvidíme také obří vodní nádrž (ab anbar) se šesti větrnými věžemi. Procházka krásnou zahradou Doulat Abad, dokonale zachycující podstatu perské zahrady (seznam UNESCO). Návrat do hotelu v Jazdě (nebo okolí). Tento den není v hotelu večeře. (Trasa cca 30 km) 
Večer pro zájemce přejezd do karavanseráje Zejn ol-Din v poušti, kde sníme tradiční večeři a zúčastníme se lekce astronomie pod hvězdným pouštním nebem (za poplatek cca 30 EUR/os., cena a realizace závisí na počtu zájemců).

Den 8
Po snídani a vystěhování přejezd Velkou solnou pouští do vesnice Charanak, která byla postavena jako zastávka pro karavany na chorásánské stezce. V osadě-pevnosti postavené z vysušené hlíny se nachází mimo jiné: Páteční mešita s minaretem a zajímavé architektonické pozůstatky domů. Následně budeme míjet divoké, osamělé hory a dojedeme do Čakčaku, nejvýznamnějšího zoroastrijského chrámu na světě, který se nachází vysoko nad údolím. Poté navštívíme Meybod, ve kterém uvidíme bývalou poštovní stanici, karavanseráj s obrovskou nádrží na vodu, stejně jako starobylou „ledničku“ - místo pro výrobu a skladování ledu. Před odjezdem do Isfahánu uvidíme ještě Holubí věž a pevnost Narin, která je jednou z nejzajímavějších íránských pevností svého druhu. Ubytování v hotelu v Isfahánu (nebo okolí); večeře (fakultativně) a přenocování. (Trasa cca 450 km)

Den 9
Po snídani se vydáme na prohlídku Isfahánu, kterou začneme od Imámova náměstí (jednoho z největších na světě), které bylo donedávna nazýváno Nakš-e džahán, čili „Obraz světa“, což má odrážet význam a krásu shromážděných památek. Uvidíme kupoli Imámovy mešity dominující nad okolím. Navštívíme mešitu Lotfollah považovanou za nejkrásnější v Íránu, která je známá díky kachlovým dekoracím a hrou světel a palác Ali Qapu - reprezentativní část královského komplexu. Podíváme se na „Obraz světa“ z palácové terasy a vstoupíme do hudebního sálu s nebývalou akustikou. Navštívíme také pavilon Chehel Sotun, který je obklopen nádhernou zahradou, která byla dříve používána k zábavě a setkáním. Po volném čase projdeme jedním z isfahánských mostů a uvidíme životní styl obyvatel města. Následně přejezd do čtvrti Nová Džolfa, kde navštívíme bohatě zdobenou arménskou baziliku Wank - důkaz o náboženské toleranci Íránské islámské republiky. Přenocování v hotelu v Isfahánu (nebo okolí); večeře (fakultativně). (Trasa cca 50 km)

Den 10
Po snídani další prohlídka Isfahánu. Uvidíme mimo jiné: lázně Ali Gholi Agha, kde se dozvíme o významu tohoto druhu objektů v íránské kultuře, Ali minaret - jeden z nejvyšších v Isfahánu, dále Páteční mešitu - skutečnou „učebnici“ historie islámské architektury, ve které najdeme mimo jiné mimořádně sofistikované ukázky umění z dob mongolské vlády. Odpoledne volný čas na nakupování a procházky. Ve večerních hodinách navštívíme zurchané, kde uvidíme ukázku tradičních cvičení provedených iráckými sportovci. Tato cvičení mají svůj původ až ve starověku. Návrat do hotelu; večeře (fakultativně) a přenocování. (Trasa cca 30 km)

Den 11
V brzkých ranních hodinách vystěhování z hotelu (tento den není snídaně v hotelu) a přejezd na letiště v Isfahánu. Odlet do Polska. Přílet do Varšavy na letiště (možnost přestupu).

Upozornění k programu
- Časy odletů/návratů se mohou změnit. Prosíme o ověření hodin před odletem na R.pl/rozklady.  
- Program je rámcový. Pořadí jednotlivých bodů programu může být změněno či obráceno.
- Průvodce neprovází po muzejních objektech.
- Klienti s izraelským vízem se nemohou zúčastnit zájezdu.
- Cestovní pas musí být platný min. 6 měsíců od data návratu.
- Nejlépe směnitelnou měnou na místě je americký dolar (USD).
- Neexistuje možnost vybírání peněz/hotovosti z íránských bankomatů.
- V Íránu není možné platit mincemi EUR. Akceptovány jsou pouze bankovky. Stejně tak nelze platit USD starého typu, tzn. s malými podobiznami prezidentů.
- V Íránu musí mít ženy zakryty vlasy šátky a nosit široké kalhoty nebo sukně a také halenky zakrývající: výstřih, ruce po zápěstí a nohy ke kolenům. Muži musí mít zahalená ramena a nosit dlouhé kalhoty (šortky, bermudy, legíny - nejsou povoleny). Tyto pokyny se vztahují i ​​na turisty.
- Írán je zemí, která striktně dodržuje zásady muslimského náboženství, proto je přísně zakázáno dovážet do Íránu jakýkoliv alkohol.
- Írán je z turistického hlediska zcela bezpečnou zemí. Časté předsudky pocházejí výhradně z politických vztahů mezi Íránem a ostatními zeměmi. Ve skutečnosti jsou Íránci známí svou pohostinností a přátelským přístupem k turistům.
- Vzhledem ke specifikům náboženských zemí, zejména v období svátků (místní státní a náboženské svátky) se může změnit organizace poznávací a pobytové části (např. pořadí prohlídek, otevírací hodiny muzejních objektů a chrámů, hodiny servírování pokrmů a jejich složení).
- Výše uvedené popisy fakultativních výletů jsou pouze informativní a nejsou obchodní nabídkou. Nezaručujeme, že budou všechny realizovány. Úplný seznam fakultativních výletů i s aktuálními cenami je dostupný u našich delegátů a průvodců.
- Vzhledem k zákonům Íránské islámské republiky nemohou ženy obsadit první řadu v autobuse, který se pohybuje po celé zemi. Týká se to také těch, kteří si zakoupili „příplatek za první místa v autokaru“. Možnost obsazení sedadel od druhé řady autobusu.   

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je závazný a je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu nebo změny obsahu vyhrazeny.

Víza

Vízum do Iránu  
Žádosti o víza všech typů se nyní podávají elektronicky na adrese: https://evisatraveller.mfa.ir. Nutnou podmínkou je držení cestovního pasu platného ještě min. 6 měsíců po vypršení platnosti víza.

Hotel

K dispozici pro hosty

restaurace, bar, recepce

.
Ubytování

Hotely odpovídající standardu *** podle hodnocení pořadatele - (celkem 10 zahájených hotelových nocí).

Pokoje: 2lůžkové pokoje, vybavené koupelnou s WC (v některých hotelech je možné využít tradiční íránské toalety), často klimatizací a TV.

.

Hodnocení

Nejbližší termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Ne 09:00 - 20:00

Číslo účtu: 7677799901 / 5500

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 5.9 Kč