Ubytování ETO Obrázek0
Ubytování ETO Obrázek1
Ubytování ETO Obrázek2
Ubytování ETO Obrázek3
Ubytování ETO Obrázek4
Ubytování ETO Obrázek5
Ubytování ETO Obrázek6
Ubytování ETO Obrázek7
Ubytování ETO Obrázek8
Ubytování ETO Obrázek9
Ubytování ETO Obrázek10
Ubytování ETO Obrázek11
Ubytování ETO Obrázek12
Ubytování ETO Obrázek13
Ubytování ETO Obrázek14

Na stopě Archy úmluvy

Etiopie - Addis Abeba
Poznávací

Vše co potřebujete vědět o zájezdu

Hotel

*** hotely - často jsou zařízeny v regionálním stylu s barevnými tkaninami a ozdobami (což je také atrakcí).

Pokoje: komfortně zařízené dvoulůžkové pokoje s koupelnou (sprcha, vana, WC, základní kosmetické potřeby, ručníky).

Strava: v hotelových restauracích jsou servírovány snídaně a večeře podobné evropským, samozřejmě si lze objednat i pokrmy regionální kuchyně.

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Program:

Program

NOVINKA: vnitřní přelet v ceně • Archa úmluvy v Aksúmu • kaňon a vodopády Modrého Nilu • Lalibela - osmý div světa • úžasné kostely vytesané do skály na úrovni země - to neuvidíte nikde jinde! • Velký africký příkop • jezero Tana a autentické lodě z papyru • dželady - opice s krvácejícím srdcem • setkání s lidmi kmene Amhara, Tigraj, Afar, Wollo a Falaš

Den 1
*Zájezd je organizován s leteckou dopravou z Varšavy. V případě Vašeho zájmu je možné dokoupit letenky na trase Praha - Varšava - Praha (cena na ověření, nejedná se o navazující let).*
Sraz na letišti F. Chopina ve Varšavě, u stanoviště Rainbow 2 hodiny před plánovaným odletem letadla. Let pravidelnou linkou do Addis Abeby (s přestupem v Istanbulu). Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady.

Den 2
00:55 přílet do hlavního města Etiopie - Addis Abeby, transfer do hotelu. Ubytování a čas na odpočinek. Po snídani prohlídka města. Navštívíme Národní muzeum, kde se seznámíme s historií a současnosti Etiopie. Jeho největší atrakcí je kostra našeho prapředka, objevena v roce 1974. Kostra je stará 3,2 milionů let. Návštěva katedrály sv. Trojice s hrobkou císaře Haile Selassie I., Etnografického muzea a císařských apartmánů v jeho bývalém paláci, pohoří Entoto s panoramatickým výhledem na město - 3200 m n. m. Večeře a přenocování v hotelu Heyday nebo podobném.

Den 3
Po snídani přelet do Aksúmu (seznam UNESCO) - kolébky etiopského křesťanství. Prohlídka: předkřesťanských obelisků, katedrály Nejsvětější Panny Marie, pozůstatků paláce královny ze Sáby, archeologického muzea a královských hrobek. Budeme obdivovat kapli, ve které je uložena legendární Archa úmluvy. Večeře a přenocování v hotelu Brana nebo podobném v Aksúmu.

Den 4
Po snídani přejezd do městečka Debark ležícího ve výšce 2700 m n. m. Přejedeme průlomem řeky Tekeze, největšího přítoku Modrého Nilu, kde budeme obdivovat jeden ze symbolů Afriky - majestátní baobaby. Následně pojedeme podél pásma Simienských hor nazývaných „Střechou Afriky“. Národní park Simienské hory je zapsán na Seznamu přírodního dědictví UNESCO. Večeře a přenocování v hotelu Sona nebo podobném. (Trasa cca 260 km po štěrkových cestách)

Den 5
Po snídani neobvykle malebný do hor. Přejezd k Národnímu parku Simienské hory. Odpoledne vyplní úchvatné výhledy, bájné a jedinečné krajiny, úžasné kaňony, z nichž se tyčí vrcholky vyhaslých sopek. Navíc je to místo, kde žijí endemické druhy zvířat. Opice gelady /dželady/ se tady pasou houfně. Jsou to jediné býložravé opice na světě, tzv. opice s krvácejícím srdcem. Následně se vydáme do města Gonder. Během cesty návštěva vesnice černých Židů - Falašů. Večeře a přenocování v hotelu Kino nebo podobném. (Trasa cca 180 km po asfaltových cestách)
 
Den 6
Po snídani prohlídka Gonderu, které bylo v 17. století hlavním městem Etiopie. Gonder (seznam UNESCO), bylo založeno v roce 1636 králem Fasidelousem, jehož palác se dochoval dodnes. Je to stavba, kterou nenajdete v žádné jiné africké zemi, často zvaná „African Camelot“. Dalším bodem programu je prohlídka kláštera Debre Berhan Selassie, jenž je známý svými nádhernými obrazy a freskami. Uvidíme také lázně krále Fasidesa. Přejezd do města Bahir Dar u jezera Tana. Večeře a přenocování v hotelu Delano nebo podobném. (Trasa cca 185 km po asfaltových cestách)

Den 7
Po snídani výlet k vodopádům na Modrém Nilu (30 km od Bahir Daru). Odpoledne plavba po největším etiopském jezeře Tana. Na ostrovech a poloostrovech obklopených jeho vodou se nachází více než 20 kostelů a klášterů. Uvidíme jeden z nejkrásnějších - Ura Kidane Mihret ze 16. století, nacházející se na poloostrově Zagwe. Po jezeře stále plují lodě vyrobené z papyru. Před expedicí Ra studoval u místních vesničan Thor Heyerdahl. Poplujeme lodí k místu, odkud pramení Modrý Nil. Možná také uvidíme hrochy. Večeře a přenocování v hotelu.

Den 8
Přejezd do města Lalibela velmi malebnou horskou cestou. Nedávno dokončená cesta je dosud ještě málo navštěvovaná turisty. Díky tomu jsou setkání s Etiopany, kteří tam žijí, velmi autentická. Zastavíme u skalního útvaru zvaného Amba - jenž je velmi výrazným prvkem etiopské krajiny. Cesta vede městem Debre Tabor (z 13. století), které v 19. století plnilo úlohu hlavního města. Večeře a přenocování v hotelu Jerusalem, Tukul Village, Lalibela nebo podobném. (Trasa celkem cca 310 km - cca 60 km štěrkové cesty a cca 250 km asfaltové)

Den 9
Po snídani celodenní prohlídka města Lalibela, které je považováno za osmý div světa (seznam UNESCO). Je nejdůležitějším bodem na etiopské historické stezce. Je to místo, kde ve 12. století král Lalibela nařídil vytesat v sopečné hornině 11 kostelů. Během dne na výstavbě pracovaly tisíce dělníků, během noci pomáhali andělé. Kostely byly tesány takovým způsobem, že jejich střechy jsou situovány v jedné rovině se zemí. Návštěva nejkrásnějších kostelů. Kostel sv. Jiřího je ve tvaru řeckého kříže. Biete Medhane Alem - je největším monolitickým kostelem na naší planetě. Lalibela je pro Etiopany zároveň Novým Jeruzalémem s celou symbolikou Svaté země. Večeře a přenocování v hotelu Jerusalem, Tukul Village, Lalibela, Bete Abrha nebo podobném.
 
Den 10
Po snídani přejezd do Dessie nebo Kombolcha skrze vysočinu Dilb. Během cesty se setkáme s lidmi, kteří patří ke kočovnému kmenu Wollo. Krátká zastávka u malebného jezera Abbé (amharsky Abhe Bid Hajk), které je známé pro své velké kolonie ptáků. Na západním břehu jezera se nachází historický klášter Hajk Istafanos. Večeře a přenocování v hotelu Golden Gate nebo podobném. (Trasa cca 300 km)
 
Den 11
Po snídani přejezd podél Velkého afrického příkopu do Addis Abeby. Pokud budeme mít štěstí, uvidíme opice dželady. Zastávka na vyhlídkovém místě Tarma Ber, odkud lze obdivovat Velký africký příkop v celé jeho kráse. Během cesty se podíváme do vesnice kmene Oromo. Bude zajímavé porovnat vzhled oromských a amharských chat, které jsme viděli již dříve. Po příjezdu do Addis Abeby krátký pobyt v hotelu, čas na osvěžení po cestě. Rozlučková večeře v hotelu. Večer transfer na letiště a odlet. (Trasa cca 400 km po asfaltových cestách)
 
Den 12
Přílet do Istanbulu v ranních hodinách. Vzhledem k delší čekací době na letišti v Istanbulu nabízí letecká společnost odpočinek v hotelu nedaleko letiště. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Polska. Přílet do Varšavy ve večerních hodinách.
 
Upozornění k programu
- Očkování: není povinné. Severní část Etiopie, kterou navštívíme, není ohrožena, pokud jde o onemocnění jako je žlutá zimnice nebo malárie, očkování proto není nutné. WHO (Světová zdravotnická organizace) doporučuje preventivní očkování proti žluté zimnici (jedna injekce každých 10 let, můžete jej získat ve většině očkovacích center). 
- V Etiopii nejsou akceptovány dolary vydané před rokem 2000.
- Informace o vízech se vztahují na občany České republiky, zbývající klienti by měli kontrolovat své vízové ​​povinnosti průběžně, protože často dochází ke změnám.
- Pořadí realizace bodů programu může být změněno nebo obráceno.
- Vezměte prosím na vědomí, že tento poznávací zájezd má vysokou hodnotu co se poznávání týče, ale vzhledem k poměrně dlouhým přejezdům a kvalitě silnic (některé štěrkové, některé asfaltové a hodně výstaveb nových silnic) může být cesta pro některé klienty velmi zatěžující.

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Jiné

Přelet:
Nabízíme přelet komfortními letadly společnosti Turkish Airlines. Na úseku od Istanbulu jsou lety provozovány letadly typu Boeing 737 nebo Airbus 320.
Palubní servis (zdarma) - maska na spaní, ucpávky do uší, ponožky, kartáček na zuby. Stravování: 2 pokrmy během letu - jeden lehký/skromnější a druhý teplý oběd/večeře s nealkoholickými a alkoholickými nápoji. 
Váhový limit zavazadel - příruční zavazadlo (5 kg), odbavované zavazadlo (20 kg). 
 
Upozornění! Tyto informace jsou pouze orientační - cestovní kancelář není zodpovědná za změny provedené leteckou společností, typ letadla nebo změny v palubním servisu. 

Víza

Vízum do Turecka
Pro občany ČR platí bezvízový styk pro pobyt do 90 dnů od prvního vstupu na území země. 
Pro vstup na území Turecka je zapotřebí mít platný cestovní doklad (cestovní pas). Platnost tohoto dokladu musí být nejméně 6 měsíců od vstupu do země.

Vízum do Etiopie
Pro vstup do země je třeba mít platné vstupní vízum.
Občané ČR mohou získat jednorázové turistické vízum s dobou platnosti 1 měsíc při příletu na mezinárodním letišti Bole v Addis Abebě. Poplatek činí 50 USD (doporučuje se mít připraven přesný obnos).

Hodnocení klientů

Recenze k tomuto zájezdu si můžete přečíst zde: https://r.pl/na-tropie-arki-przymierza/zakwaterowanie-eto

Nejbližší termíny do hotelu

02. 12. - 13. 12. 2019 (12 dní)
Varšava Polopenze
47 479 Kč
25. 12. - 05. 01. 2020 (12 dní)
Varšava Polopenze
51 201 Kč
06. 01. - 17. 01. 2020 (12 dní)
Varšava Polopenze
47 785 Kč
03. 02. - 14. 02. 2020 (12 dní)
Varšava Polopenze
52 364 Kč
10. 02. - 21. 02. 2020 (12 dní)
Varšava Polopenze
50 402 Kč
24. 02. - 06. 03. 2020 (12 dní)
Varšava Polopenze
49 792 Kč
09. 03. - 20. 03. 2020 (12 dní)
Varšava Polopenze
46 966 Kč
23. 03. - 03. 04. 2020 (12 dní)
Varšava Polopenze
47 785 Kč
20. 04. - 01. 05. 2020 (12 dní)
Varšava Polopenze
48 007 Kč
18. 05. - 29. 05. 2020 (12 dní)
Varšava Polopenze
47 359 Kč
22. 06. - 03. 07. 2020 (12 dní)
Varšava Polopenze
47 487 Kč
29. 06. - 10. 07. 2020 (12 dní)
Varšava Polopenze
47 969 Kč
06. 07. - 17. 07. 2020 (12 dní)
Varšava Polopenze
47 969 Kč
31. 08. - 11. 09. 2020 (12 dní)
Varšava Polopenze
47 969 Kč
14. 09. - 25. 09. 2020 (12 dní)
Varšava Polopenze
48 274 Kč

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Pá 08:00 - 18:00

Číslo účtu: 2621338329/0800

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 6.1 Kč