Ubytování JOS Obrázek0
Ubytování JOS Obrázek1
Ubytování JOS Obrázek2
Ubytování JOS Obrázek3
Ubytování JOS Obrázek4
Ubytování JOS Obrázek5
Ubytování JOS Obrázek6
Ubytování JOS Obrázek7
Ubytování JOS Obrázek8
Ubytování JOS Obrázek9
Ubytování JOS Obrázek10
Ubytování JOS Obrázek11
Ubytování JOS Obrázek12
Ubytování JOS Obrázek13
Ubytování JOS Obrázek14
Ubytování JOS Obrázek15
Ubytování JOS Obrázek16
Ubytování JOS Obrázek17
Ubytování JOS Obrázek18
Ubytování JOS Obrázek19
Ubytování JOS Obrázek20
Ubytování JOS Obrázek21
Ubytování JOS Obrázek22
Ubytování JOS Obrázek23

Nabatejské království

Jordánsko
Poznávací + pobytový

Vše co potřebujete vědět o zájezdu

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přelety letadlem do/z Akaby, letištní taxy, ubytování (celkem 7 nocí), stravování: snídaně a večeře, transfery klimatizovaným autokarem, služby polského zástupce během odbavení na letišti v Polsku, služby polského průvodce během poznávací části, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel). 


Základní cena nezahrnuje: vstupenky do navštívených objektů, služby místních průvodců, spropitné (cena cca 350 USD/os., platí se průvodci na místě). Cena nezahrnuje fakultativní výlety, nápoje k večeřím a jiné osobní výdaje. 


Důležité! Přečtěte si aktuální podmínky vstupu do země.


Název zájezdu v polském jazyce: Nabatejskie Królestwa

Upozornění! Pro zájemce možnost prodloužení pobytu o 7 nocí ve vybraném hotelu v Akabě nebo u Mrtvého moře. 

Program

Petra - skalní město - poklad UNESCO • výlet do pouště Wádí Rum • Al Ula - biblický Dedan, klenot severní Saúdské Arábie • Madáin Sálih - první hlavní město Saúdské Arábie a monumentální hrobky Nabatejců • Neom - oblast, kde se staví nové futuristické město Saúdské Arábie • pro zájemce možnost prodloužení pobytu o 7 dnů v Akabě nebo u Mrtvého moře!


Den 1
Sraz u stanoviště Rainbow 2 hodiny před plánovaným odletem letadla. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady. Odlet do Akaby. Po příletu do Jordánska přejezd do jednoho z hotelů v Akabě. Večeře a přenocování v hotelu. 


Den 2 
Po snídani vystěhování z hotelu a přejezd ve směru Petry (seznam UNESCO). Budeme mít možnost vidět mimo jiné: faraónovu pokladnici, fasádovou ulici, nabatejské divadlo, královské hrobky a chrám boha Dušary. Celé město je vytesáno ve skále a nachází se v nepřístupném horském údolí. Petru opustili poslední obyvatelé po ničivém zemětřesení v 6. století. Znovu ji objevil v roce 1812 švýcarský badatel a cestovatel Johann Ludwig Burckhardt. V roce 1929 začaly archeologické výzkumy a teprve až v roce 1958 bylo město Petra otevřeno pro turisty. Některé budovy jsou umístěny také na okolních vrcholcích - doporučujeme procházku k malebnému klášteru. Přenocování v okolí Wádí Musa, večeře  a přenocování. (Trasa cca 150 km)

 

Den 3
Po snídani vystěhování z hotelu a výlet do pouště Wádí Rum. Jedná se o oblast zapsanou na seznamu UNESCO od roku 2011, jedno z nejkrásnějších míst na Středním východě - neobvyklé údolí ležící mezi skalami, obývané záhadnými a vždy pohostinnými beduíny. Přejezd do kempu v poušti Wádí Rum - volný čas, večeře a přenocování. (Trasa cca 130 km)


Den 4
Po snídani vystěhování a odjezd ve směru hranice se Saúdskou Arábií - překročení hranic. Následně přejezd do Al Uli. Ve 12. století se staré město Al Uli stalo důležitou osadou na poutní cestě z Damašku do Mekky. Město postupně nahradilo „Qurh“, jižně od města Al Ula, a zmiňují se o něm cestovatelé od 12. do 20. století, kdy byla poblíž postavena moderní Al Ula. Domy byly navrženy tak, aby byly vzájemně propojené a poskytovaly opevnění, což naznačovalo, že obrana byla prioritou pro první obyvatele města. V jednu chvíli vedlo do města 14 bran, které se otevíraly ráno, aby vítaly cestovatele, poutníky a další návštěvníky, a zavíraly se každý večer. Nedávná expanze evropských objevitelů a cestovatelů do starověkých měst Blízkého východu umožnila shromáždit ústní historii obyvatel, která dala příležitost částečně popsat a ukázat, jaký byl život mezi hradbami tohoto města. Tyto příběhy jsou nyní k dispozici návštěvníkům, kteří budou moci proniknout do živé paměti starého města Al Ula. Večeře a přenocování. (Trasa cca 550 km)


Den 5
Snídaně v hotelu. Pokračování v prohlídce městečka Al Ula a jeho okolí. Toto město je prastarou oázou obývanou nepřetržitě cca 7000 let, ztotožňovanou s biblickým Dedanem. V prvním tisíciletí př. n. l. se město Dedan rozvinulo díky své strategické poloze na obchodní kadidlové stezce a stalo se jedním z nejstarších arabských království, které ovládalo většinu dnešních provincií Tabuk a Medina. Následně se vydáme do starého města Al Ula, které se na počátku islámské éry stalo důležitou zastávkou na poutní cestě do Mekky. Navštívíme také starověká místa Ekma a Abu Aboud, kde obyvatelé oázy zapisovali texty starověkým písmem. Den zakončíme na vrcholu Harrat Al-Uwayrid, odkud je úžasný výhled na oázu Al Ula. Večer přejezd do hotelu, večeře a přenocování v Al Ula.


Den 6
Snídaně a vystěhování. Den začneme návštěvou slavné Hegry (Madáin Sálih), která je prvním místem v Saúdské Arábii zapsaným na Seznamu světového dědictví UNESCO. Madáin Sálih, jehož původní název byl Al-Hidžr nebo řecky Hegra, je nejjižnějším městem nabatejského království, které vzkvétalo díky obchodu s karavanami od 2. století př. n. l. až do dobytí Římany v roce 106. Po Petře je to druhé nejzajímavější a nejbohatší město Nabatejců, co se týče vyřezávaných fasád monumentálních hrobek s 94 zdobenými památkami. Volný čas na procházku po tomto fascinujícím místě, kde objevíme tajemství jeho hrobek, starověkých nápisů, kamenných staveb a mnoho dalšího. Poté navštívíme Jabal Al-Fil, kde si odpočineme vedle skály Elephant Rock. Následně přejezd do města Tabúk, večeře a přenocování. (Trasa cca 400 km)


Den 7
Snídaně a vystěhování. Návštěva místa, kde probíhá výstavba futuristického města zvaného Neom. Jeho název znamená New Future - Nová budoucnost (Neo pro nové a Mustaqbal, což v arabštině znamená budoucnost), což zdůrazňuje jedinečnou vizi tohoto projektu. Oblast Neom je na západním pobřeží provincie Tabúk, kterou tento den prozkoumáme, počínaje archeologickým nalezištěm Midján - starobylým městem citovaným v Koránu i Bibli. Místo bylo obsazeno mimo jiné Nabatejci, kteří zde postavili několik monumentálních hrobek známých místním jako jeskyně proroka Shu'ayba (Mughayr Shuwayb). Vydáme se po stopách proroka Mojžíše, protože jeho příběh vyprávěný v Koránu i Bibli říká, že žil v Midjánu 10 let. Navštívíme Mojžíšovu studnu a působivé Mojžíšovo údolí (známé také jako Tayyib Al Ism). Všechna tato místa nabízejí skvělý výhled na horu Sinaj z druhé strany Akabského zálivu. Na závěr dne pojedeme směrem k saúdsko-jordánským hranicím a přejedeme do Jordánska. Ubytování v hotelu v Aqabě, večeře a přenocování. (Trasa cca 280 km)


Den 8
Po snídani přejezd na letiště v Akabě. Odlet do Polska.
Pro klienty pokračující v pobytu - přejezd do vybraného hotelu v Akabě nebo u Mrtvého moře, pobyt ve dnech 8-14, 15. den vystěhování a odlet do Polska. (Trasa cca 50 km)  


Upozornění k programu
- Vzhledem ke specifikům multináboženské země, zejména v období svátků (místní státní a náboženské svátky) se může změnit organizace poznávací a pobytové části (např. pořadí prohlídek, otevírací hodiny muzejních objektů a chrámů, hodiny servírování pokrmů/nápojů a jejich složení).
- K elektrickým přístrojům s „tlustými kolíky“ jsou potřebné adaptéry.
- Průvodce neprovází po muzejních objektech.
- Pořadí realizace bodů programu může být změněno či obráceno.
- Časy odletů/návratů se mohou změnit!


Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je závazný a je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu nebo změny obsahu vyhrazeny.

Víza

Cestovní pas 
- Cestovní pas musí být platný po dobu nejméně 6 měsíců od data návratu.
- Jordánské vízum je razítkováno do pasu na letišti v Akabě. Pro úspěšné překročení izraelsko-jordánských hranic je zapotřebí nejpozději 5 dní před odletem doplnit následující údaje o cestovním pase: jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, číslo cestovního pasu, datum vydání a datum platnosti cestovního pasu (cestovní pas musí být platný ještě  min. 6 měsíců).  
- Pro krátkodobé turistické pobyty v Izraeli nepotřebují občané ČR vízum.
- Od 1. ledna 2018 státní orgány Izraele nerazítkují cestovní pasy na žádném hraničním přechodu. Každý cestující obdrží standardní tištěnou kartu s povolením vstupu a pobytu na území Izraele. Mějte prosím na paměti, že izraelské razítko v cestovním pase znamená automatický zákaz vstupu do Iráku, Íránu, Libanonu, Libye, Saudské Arábie a Sýrie. Pokud plánujete návštěvu těchto zemí, poproste úředníka v Izraeli, aby Vám nedával razítko do cestovního pasu (ani při příletu, ani při odletu), ale na samostatný list tzv. FLYING VISA). Není problém se vstupem do Izraele, i když předtím navštívíte arabskou zemi. 

Informace o hotelech

Hotel

Nejbližší termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Ne 09:00 - 20:00

Číslo účtu: 7677799901 / 5500

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 6.0 Kč