Ubytování ETC Obrázek0
Ubytování ETC Obrázek1
Ubytování ETC Obrázek2
Ubytování ETC Obrázek3
Ubytování ETC Obrázek4
Ubytování ETC Obrázek5
Ubytování ETC Obrázek6
Ubytování ETC Obrázek7
Ubytování ETC Obrázek8
Ubytování ETC Obrázek9
Ubytování ETC Obrázek10
Ubytování ETC Obrázek11
Ubytování ETC Obrázek12
Ubytování ETC Obrázek13
Ubytování ETC Obrázek14
Ubytování ETC Obrázek15
Ubytování ETC Obrázek16
Ubytování ETC Obrázek17
Ubytování ETC Obrázek18

Od Amharů po Hamary

Etiopie - Addis Abeba
Poznávací

Vše co potřebujete vědět o zájezdu

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přelet letadlem společnosti Turkish Airlines (s přestupem v Istanbulu), ubytování v hotelech nebo lodgích dle specifikace - 15 nocí, 2 vnitřní přelety dle programu ((3 v případě návratu letů do Aksúmu), letištní taxy, stravování dle programu: snídaně a večeře (s výjimkou ubytování v Istanbulu), turistický program, plavba po jezeře Čamo, transfery: letiště - hotel - letiště, přejezdy 20místným autobusem (se zavazadly na střeše), služby polského průvodce během celého poznávacího zájezdu, místního průvodce - vedoucího skupiny, místních průvodců, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).


Základní cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, služby místních průvodců, spropitné - cena cca 340 EUR/os. (povinný poplatek průvodci), fakultativní výlety uvedené v programu, další jídla (které nejsou uvedeny v programu) a jiné osobní výdaje. Vízum do Toga (cca 63 EUR, poplatek placený na místě). Vízum do Etiopie 50 USD/os. (platí se na letišti, cestovní pas musí být platný po dobu nejméně 6 měsíců od data návratu). 


Důležité! Přečtěte si aktuální podmínky vstupu do země.
 

Název zájezdu v polském jazyce: Od Amharów do Hamerów
Kód zájezdu: ETC

Program

Kaňon a vodopády Modrého Nilu • Lalibela - osmý div světa • úžasné kostely vytesané do skály na úrovni země • hroši, zebry, opice, krokodýli, marabu • setkání s kmeny Amhara, Hamara, Mursi, Dora, Konso - neobvyklé kostýmy, pomalovaná těla, ozdoby, zvyky a rituály lidí Jihu • vnitřní přelety 


Den 1
Sraz na letišti F. Chopina ve Varšavě, u stanoviště Rainbow 2 hodiny před plánovaným odletem letadla. Let pravidelnou linkou do Addis Abeby (s přestupem v Istanbulu). Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady.  


Den 2
Přílet do hlavního města Etiopie - Addis Abeby po půlnoci, transfer do hotelu. Ubytování a čas na odpočinek. Po snídani prohlídka města. Navštívíme Národní muzeum, kde se seznámíme s historií a současnosti Etiopie. Jeho největší atrakcí je kostra našeho prapředka, objevena v roce 1974. Kostra je stará 3,2 milionů let. Návštěva katedrály sv. Trojice s hrobkou císaře Haile Selassie I., Etnografického muzea a císařských apartmánů v jeho bývalém paláci, pohoří Entoto s panoramatickým výhledem na město - 3200 m n. m. Večeře a přenocování v hotelu Heyday nebo podobném.
 

Den 3
Po časné snídani transfer na letiště a přelet do Bahir Daru (let trvá hodinu). Výlet k vodopádům na Modrém Nilu (30 km od Bahir Daru). Odpoledne plavba po největším etiopském jezeře Tana. Na ostrovech a poloostrovech obklopených jeho vodou se nachází více než 20 kostelů a klášterů. Uvidíme jeden z nejkrásnějších - Ura Kidane Mihret ze 16. století, nacházející se na poloostrově Zagwe. Po jezeře stále plují lodě vyrobené z papyru. Poplujeme lodí k místu, odkud pramení Modrý Nil. Možná také uvidíme hrochy. Večeře a přenocování v hotelu Delano nebo podobném.


Den 4
Po snídani přejezd do Gondaru (180 km), které bylo v 17. století hlavním městem Etiopie. Gonder (seznam UNESCO), bylo založeno v roce 1636 králem Fasidelousem, jehož palác se dochoval dodnes. Je to stavba, kterou nenajdete v žádné jiné africké zemi. Odpoledne prohlídka kláštera Debre Berhan Selassie, jenž je známý svými nádhernými obrazy a freskami. Uvidíme také lázně krále Fasidesa. Večeře a přenocování v hotelu HAZ nebo podobném. 


Den 5
Přejezd k Národnímu parku Simienské hory (zapsaném na Seznamu přírodního dědictví UNESCO). Neuvěřitelně malebné pohoří, plné kaňonů, z nichž se tyčí vrcholky vyhaslých sopek - tzv. Střecha černého kontinentu. Čekají na nás úchvatné výhledy a desítky dželad - jediných býložravých opic na světě. Zvířata nejsou agresivní, dovolují přiblížit se k nim a fotografovat. Výlet do vesnice černých Židů - Falašů. Návrat do hotelu ve městě Gonder, večeře a přenocování. (Trasa cca 180 km - z toho cca 160 km jsou asfaltové cesty)


Den 6
Přejezd do města Lalibela velmi malebnou horskou cestou. Nedávno dokončená cesta je dosud ještě málo navštěvovaná turisty. Díky tomu jsou setkání s Etiopany, kteří tam žijí, velmi autentická. Zastavíme u skalního útvaru zvaného Amba - jenž je velmi výrazným prvkem etiopské krajiny. Cesta vede městem Debre Tabor (z 13. století), které v 19. století plnilo úlohu hlavního města. Večeře a přenocování v hotelu Jerusalem, Tukul Village, Lalibela, Bete Abraha nebo podobném. (Trasa celkem cca 310 km převážně po asfaltových cestách)


Den 7
Po snídani celodenní prohlídka města Lalibela, které je považováno za osmý div světa (seznam UNESCO). Je nejdůležitějším bodem na etiopské historické stezce. Je to místo, kde ve 12. století král Lalibela nařídil vytesat v sopečné hornině 11 kostelů. Během dne na výstavbě pracovaly tisíce dělníků, během noci pomáhali andělé. Kostely byly tesány takovým způsobem, že jejich střechy jsou situovány v jedné rovině se zemí. Uvidíme všechny dostupné chrámy. Kostel sv. Jiřího je ve tvaru řeckého kříže. Biete Medhane Alem - je největším monolitickým kostelem na naší planetě. Lalibela je pro Etiopany zároveň Novým Jeruzalémem s celou symbolikou Svaté země. Večeře a přenocování v hotelu.


Den 8
Výlet ke kostelu Yemrehanna Krestos, který se nachází 50 km severně od Lalibely. Je jedním z nejzachovalejších chrámů pozdního období království Aksúm a jeho název pochází od krále a světce z dynastie Zagwe panujícího ve 12. století. Nachází se uvnitř velké přírodní jeskyně na svahu kopce. Kostel Yemrehana Krestos je o sto let starší než chrámy v Lalibele. Návrat do Lalibely na večeři a přenocování.

V případě obnovení letů Ethiopian Airlines do Aksúmu tento den přelet do Aksúmu (seznam UNESCO) - kolébky etiopského křesťanství. Prohlídka: předkřesťanských obelisků, katedrály Nejsvětější Panny Marie, pozůstatků paláce královny ze Sáby, archeologického muzea a královských hrobek. Budeme obdivovat kapli, ve které je uložena legendární Archa úmluvy. Večeře a přenocování v hotelu Consolar nebo podobném v Aksúmu.


Den 9
Po snídani transfer na letiště a přelet do Addis Abeby. Přejezd směrem k Awasa podél tektonických jezer Velkého afrického příkopu Ziway, Abiata a Shala. Zastavíme u jezera Ziway v místě, kde se shromažďují stovky exotických ptáků. Můžeme zde obdivovat mimo jiné marabu, kladivouše africké, orly, volavky, ibisy a ledňáčky. Během cesty oběd. Cesta vede městem Shashamane, v zemi kterou daroval císař Haile Selasie obydlují Rastafariáni. Večeře a přenocování v hotelu v Awasa nebo v hotelu Haile v Shashamane. Awasa je příjemné místo s mírným klimatem nabízející odpočinek po dlouhé cestě severní Etiopií. Jeho největším lákadlem je čisté jezero plné ryb. Břeh jezera je skvělým místem k pozorování exotického ptactva. (Trasa cca 270 km převážně po asfaltových cestách) 


Den 10
Po snídani návštěva barevného a rušného rybího trhu u jezera Awassa. Bude příležitost ochutnat čerstvě smažené ryby. Zastávka v parku u jezera Awasa, kde se usadily guerézy pláštíkové, opice s krásnou bílo-černou barvou. Objevují se tam také paviáni anubi, makaky a různé druhy ptáků. Budeme pokračovat v cestě k městu ležícímu u jezera Čamo (Chamo) - městu Arba Minch (město 40. pramenů). Místo vděčí za svůj název mnoha přetékajícím pramenům, které se nacházejí v této oblasti. Během cesty setkání s obyvateli kmene Oromo a Wolayta. Projedeme krásnou, zelenou a zajímavou krajinou Etiopie. Večeře a přenocování v hotelu Derik nebo podobném. (Trasa cca 300 km převážně po asfaltových cestách)


Den 11
Po snídani výlet do hor, do vesnice kmene Dora. Dora je známý pro své specifické domy ve tvaru sloní hlavy. Jsou to úžasné budovy, postavené z bambusových tyčí a listů tzv. falešného, velmi trvanlivého banánovníku dosahujícího 15 m na výšku. Vesnice je velmi pestrá, můžete zde koupit jedinečné nádobí, textilie, samé zajímavé, unikátní suvenýry. Seznámíme se s procesem výroby chleba pečeného z dřeně získané z falešného banánovníku. Budeme mít příležitost ochutnat místní alkohol - Araki. Odpoledne vodní safari na jezeře Čamo. Během plavby uvidíme krokodýly, hrochy a různé druhy ptáků (pelikány, volavky, orly). Odpoledne návrat do hotelu, večeře a přenocování. (Trasa cca 30 km po štěrkových cestách)


Den 12
Po snídani přejezd zemí kmene Konso směrem k městu Jinka, návštěva vesnice. Budeme obdivovat barevné kostýmy, vyhlídkové terasy na polích a řezby ze dřeva, které jsou stavěny na hroby. Vesnice Konso, jejich kultura a způsob hospodaření byly zapsány na seznamu Světového dědictví UNESCO. V další části cesty setkání s příslušníky kmene Tsemay a Benna. Okolí Jinky je nádhernou krajinou s volně žijícími živočichy. Je to místo, kde čas plyne pomaleji a vše má vlastní, africké tempo. Příjezd do hotelu v městě Jinka, večeře a přenocování. (Trasa cca 290 km, od poloviny po asfaltových a štěrkových cestách, trasa je v procesu modernizace)


Den 13
Po snídani přejezd k Národnímu parku Mago. Výlet do vesnice kmene Mursi. Mursi je nejvíce rozeznatelným kmenem obyvatel žijících v údolí řeky Omo. Ženám kmene Mursi vstupujícím do dospělosti se rozřezává spodní ret a umísťuje se do něj hliněný nebo dřevěný kroužek. Kroužky se vyměňují za větší a větší, nejokázalejší jsou až 35 cm v průměru. Velikost kroužku a jiné ozdoby, které mají po celém těle, představují atraktivitu ženy a její hodnotu (snoubenec musí náležitě zaplatit rodině budoucí manželku). Muži z tohoto kmene ozdobně malují těla, jejich tváře jsou pokryty převážně bílými vzory. Přejezd do Turmi. Přestávka na oběd během dne, večeře a přenocování v lodgích v Buska, Emerald nebo Turmi. (Trasa cca 120 km většinou po prašných a štěrkových cestách)
 

Den 14
Po snídani přejezd do Omorate nedaleko hranic s Keňou. Přepravíme se vydlabanou lodí na druhou stranu řeky Omo do vesnice kmene Daasanach. Je to nejjižnější kmen žijící v etiopském údolí Omo. Daasanach žije v deltě Omo severně od jezera Turkana. Jméno Dassanach právě označuje obyvatelé delty. Je to jeden z afrických kmenů, jehož způsob života se změnil jen málo. Stejně jako pro ostatní kmeny žijící v údolí Omo, je dobytek nejdůležitější částí života. Poskytuje mléko a maso. Kůže se používá k výrobě oděvů, ke stavbě domů, kůže slouží také jako postel. Velikost stáda zaručuje postavení v kmeni, bez odpovídajícího počtu krav předaných rodině nevěsty není možné uzavřít manželství. Jídlo tohoto kmene se obvykle skládá z kaše připravené z čiroka s mlékem. Pijí nápoj ze skořápek kávy. Loví krokodýly a podílejí se na rybolovu. Ženy z kmene Dassanach nosí oblečení vyrobené z kůže a spodní ret mají zdobený bílým nebo barevným peřím. Typ účesu znamená rodinný stav. Ženy i muži nosí ozdoby z korálků a náramky. 
 

Den 15
Brzy ráno snídaně a návštěva trhu kmene Hamarů v Dimeka, Turmi, Alduba nebo v Key Afer v závislosti na dni v týdnu. V tento den jdou okolní obyvatelé na trh měnit své zboží: ovoce, semena, hliněné hrnce, kůže, tykve, které zde slouží k ukládání mléka nebo krve z dobytka, ozdoby, šperky, specifika k malování těla. Následně přejezd do Arba Minch přes Key Afer nebo Erbore. Trasa závisí na průjezdnosti cest. Pokud pojedeme přes Erbore - zastávka u skalního útvaru, který má výhled na jezero Chew Bahir, kdysi zvané jezerem Stefanie. Návštěva vesnice kmene Erbore. Erbore je kmen kulturně blízký kmeni Hamarů. Během cesty přestávka na oběd. Příjezd do hotelu v pozdních odpoledních hodinách, večeře, přenocování v hotelu Derik nebo podobném. (Trasa cca 300 km nejdřív prašnými cestami, pak asfaltovými)


Den 16
Po časné snídani odjezd směrem k Addis Abebě. Během cesty zastavíme v Tiya, prohlídka komplexu kamenných stél (komplex je na seznamu UNESCO). Po příjezdu do Addis Abeby krátký pobyt v hotelu, čas na osvěžení po cestě. Rozlučková večeře v hotelu. Kolem půlnoci transfer na letiště a odlet do Polska. (Trasa cca 400 km po asfaltových cestách)


Den 17
Přílet do Istanbulu v ranních hodinách. Vzhledem k delší čekací době na letišti v Istanbulu nabízí letecká společnost výlet po městě. Odpoledne odlet do Polska. Přílet do Varšavy ve večerních hodinách.


Upozornění k programu
- Program je rámcový a může být změněn.
- Vezměte prosím na vědomí, že tento poznávací zájezd má vysokou hodnotu co se poznávání týče - nemůže být kvalifikován jako standardní výlety. Budeme cestovat různými typy cest (zejména na jihu), prašnými a štěrkovými, proto může být tato cesta pro některé klienty velmi zatěžující.
- Doporučujeme vzít s sebou pohodlné oblečení a sportovní obuv.
- V Etiopii nejsou akceptovány dolary vydané před rokem 2000.
- Informace o vízech se vztahují na občany České republiky, zbývající klienti by měli kontrolovat své vízové ​​povinnosti průběžně, protože často dochází ke změnám.
- Očkování: žádné očkování není povinné. WHO (Světová zdravotnická organizace) doporučuje preventivní očkování proti žluté zimnici (jedna injekce každých 10 let, můžete jej získat ve většině očkovacích center) a doporučuje se antimalarická profylaxe (recept předepíše Váš praktický lékař).
- Pořadí realizace bodů programu může být změněno nebo obráceno.


Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je závazný a je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu nebo změny obsahu vyhrazeny.

Víza - informace pro prodejce

Vízum do Etiopie
Pro vstup do Etiopie je třeba mít platné vstupní vízum.
O vízum je zapotřebí zažádat on-line na stránce: https://www.evisa.gov.et/ (není již možné získat vízum na letišti v Etiopii).
Zapotřebí je 1 fotografie pasového formátu.
Poplatek je 52 USD/os.


Cestovní pas musí být platný nejméně 6 měsíců od data předpokládaného návratu.
Osoby s jiným než českým občanstvím mohou podléhat jiným podmínkám udělení víza.

Hotel

Ubytování

Hotely*** - jsou často vyzdobeny v regionálním stylu, barevnými látkami, ornamenty, což je další atrakcí.

2lůžkové pokoje s koupelnou (sprcha nebo vana, WC, většinou s ručníky).

Poznámka!!!Během prohlídky se vám budou hodit: baterky, základní toaletní potřeby, ručníky, opalovací krém a repelent a gel na mytí rukou.

Catering

V hotelových restauracích se podávají jídla podobná evropským a samozřejmě si můžete objednat i regionální pokrmy

.

Hodnocení

Nejbližší termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Ne 09:00 - 20:00

Číslo účtu: 7677799901 / 5500

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 5.9 Kč