Ubytování MAO Obrázek0
Ubytování MAO Obrázek1
Ubytování MAO Obrázek2
Ubytování MAO Obrázek3
Ubytování MAO Obrázek4
Ubytování MAO Obrázek5
Ubytování MAO Obrázek6
Ubytování MAO Obrázek7
Ubytování MAO Obrázek8
Ubytování MAO Obrázek9

Perly „Makedonského moře“

Severní Makedonie - Ochrid
Poznávací + pobytový

Vše co potřebujete vědět o zájezdu

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přelet charterovým letadlem do Ohridu, letištní taxy, ubytování (7 nocí během poznávací části nebo za příplatek 14 nocí: poznávací část + pobyt u Ohridského jezera), všechny přejezdy klimatizovaným autokarem/autobusem, stravování: během poznávací části (7 snídaní), služby průvodce, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel). 

Základní cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, rezervační poplatky, služby místních průvodců, spropitné a systém Tour Guide. Orientační náklady na účast v celém programu (včetně systému Tour Guide) - 111 EUR/os. (platí se povinně průvodci na místě). Cena nezahrnuje večeře, další jídla, pobytovou taxu cca 1-1,5 EUR/den/os. - platí se v hotelech (týká se poznávací a pobytové části pro klienty pokračující v pobytu) a jiné osobní výdaje. Fakultativní výlety: plavba lodí ke klášteru sv. Nauma (cca 45 EUR/os.), balkánský večer (cca 35 EUR/os.), vaření po makedonsku v Elsani (cca 45 EUR/os.), paragliding (cca 70 EUR/os.) - doporučujeme dokoupit pojištění pro extrémní sporty. Možnost příplatku večeří (6) v rezervačním systému.

Důležité! Přečtěte si aktuální Covid podmínky vstupu do země.

Název zájezdu v polském jazyce: Perły "Macedońskiego Morza"
Kód zájezdu: MAO

Program

Ohrid a jeho perly (UNESCO) • odpočinek u křišťálově čistého Ohridského jezera • kaňon Matka • Skopje - hlavní město Makedonie a dům Matky Terezy • návštěva Albánie - Tirana a bunkry • Krujë - albánský Krakov • Národní park Galičica a Prespanské jezero • úžasný makedonský folklór 

Den 1
Sraz u stanoviště Rainbow 2 hodiny před plánovaným odletem letadla na jednotlivých letištích. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady. Odlet do Ohridu charterovým letadlem. Po příletu transfer do hotelu v okolí města Ohrid. Ubytování v hotelu, čas na odpočinek, večeře (fakultativně) a přenocování.

Den 2
Po snídani přejezd na prohlídku Ohridu (zapsaného na Seznamu světového dědictví UNESCO). V tomto městě ležícím kaskádovitě na kopci a současně u Ohridského jezera navštívíme mimo jiné: antické divadlo, pravoslavný kostel sv. Bohorodičky Perivlepty s cennými freskami a také pohoří Plaošnik. Pro zájemce výstup k pevnosti cara Samuela, která se tyčí nad městem. Prohlídku zakončí pohlednicový výhled na pravoslavný kostel sv. Jovana Kanea, který se nachází na útesu vysoko nad vodami jezera. Volný čas. Přejezd do Kališty - komplexu kostelů a mnišských cel vytesaných ve skalách nad břehem jezera. Následně přejezd do vesnice Vevčani, ve které uvidíme kaskády Vevčanského potoka uprostřed zeleně. Vesnice se proslavila vyhlášením nezávislé „republiky“ a velkolepým karnevalem. Návrat do hotelu; večeře (fakultativně) a přenocování. (Trasa cca 80 km)

Den 3
Po snídani dopoledne volný čas na opalování a koupání v křišťálově čisté vodě Ohridského jezera. Odpoledne pro zájemce možnost využití fakultativního výletu (za příplatek cca 45 EUR/os.) - plavby lodí po Ohridském jezeře ke klášteru sv. Nauma. Je to mystické místo, kde lze podle legendy po přiložení ucha k hrobu světce slyšet tlukot jeho srdce. Navštívíme prehistorickou osadu na vodě v Zátoce kostí. Ocitneme se také na úžasném místě, kde uslyšíme pouze zvuky přírody. Je to rezervace pramenů řeky Černý Drin. Nebude chybět také ochutnávka místních specialit. Dozvíme se také, jak se vyrábějí slavné Ohridské perly. Návrat do hotelu; večeře (fakultativně) a přenocování. 

Den 4
Volný den určený k odpočinku, koupání v Ohridském jezeře a opalování. Pro zájemce během dne možnost využití dalších atrakcí. Vzrušující trekking v Národním parku Galičica a společné vaření tradičních jídel (za příplatek cca 45 EUR/os.) - bude to den plný různých zážitků - všechny smysly v pohotovosti! Z nedaleké vesnice Elshani začneme příjemný hodinový trekking po stezkách Národního parku Galičica. Doprovázet nás budou osli, díky kterým je vesnice Elshani známá - každý hospodář má alespoň jednoho! Poté nás hostitelé pozvou ke společné přípravě místních makedonských jídel tradičním způsobem: mješano meso, místní pity, saláty, atd. Nebude chybět také místní rakija a víno! Společně připravené pokrmy sníme na zelené terase s výhledem na malebnou vesnici na kopci, Ohridské jezero a se zvukovou kulisou složenou ze zvuků přírody a vystoupení živé kapely hrající makedonskou hudbu. Pro zájemce možnost vyzkoušení ručně vyrobených makedonských kostýmů!
Pro milovníky adrenalinu doporučujeme neobvyklý vyhlídkový paragliding v tandemu - z kopců Národního parku Galičica u Ohridského jezera (za poplatek cca 70 EUR/os.). Lety jsou povoleny pro osoby od 5 let věku. Lety v tandemu nevyžadují speciální přípravu, pouze dodržování pokynů instruktora, se kterým letíte. Je třeba mít vhodné oblečení - dlouhé kalhoty, mikinu, boty, které drží na noze. Možnost seskoku závisí na počasí. Večeře (fakultativně) a přenocování.

Den 5 
Po snídani přejezd do Národního parku Galičica a k Prespanskému jezeru, kde budete mít volný čas na odpočinek u vody. Pokud budeme mít štěstí, pak uvidíme pelikány, kteří tam žijí. Ve městě Bitola navštívíme pravoslavný kostel sv. Dimitrije s vyřezávaným dřevěným ikonostasem. Hlavní ulicí Širok Sokak projdeme na náměstí se sochou Filipa II. Macedonského s Hodinovou věží a mešitami ze 16. století (Evi a Isak). Navštívíme také starobylé řecké město Heraclaea Lincaestis s fragmenty chrámů a krásnými mozaikami. Navštívíme i etno muzeum Podmochani, kde nás překvapí neuvěřitelná a bohatá soukromá sbírka krojů. Návrat do hotelu. Večer doporučujeme setkání s makedonským folklorem. Celý balkánský region je proslulý svým úžasným folklorem, hudbou a vynikajícím jídlem. Na málo místech na světě je ještě lidové umění tak živé jako zde, v Makedonii. Není to památka minulosti, to se děje tady a teď. Tanec a zpěv je nepostradatelným prvkem místní kultury. Tuto atmosféru zažijeme i my! U jednoho stolu, za zvuku balkánské hudby (za poplatek cca 35 EUR/os.). Tento den není v hotelu večeře. Přenocování. (Trasa cca 150 km)
 
Den 6
Brzký odjezd z hotelu (snídaňový balíček na cestu) do Albánie, jejíž prohlídku začneme v hlavním městě - Tiraně. Tato stále velmi záhadná a fascinující země byla vlastně až do počátku 90. let odříznuta od světa. Rušná Tirana se snaží dohnat ztracený čas. Rytmus ulice se mísí s rytmem každodenního života, k životu se líně probouzejí pouliční podniky a obyvatelé Tirany ve svých Mercedesech, v oblíbené značce automobilů, pomalu vyrážejí ke každodenním povinnostem. Míjejíc kavárny plné do posledního místečka, budeme objevovat symboly města - historickou mešitu, nově zrekonstruované centrum, ocelovo-skleněnou pyramidu, nebo nejstarší věž s hodinami. Následně se přeneseme v čase do doby diktatury Envera Hodži, jejíž historii prozkoumáme v nejtajemnějším ze statisíců albánských bunkrů, nedávno objeveném a zpřístupněném pro veřejnost - v atomovém krytu krutého tyrana. Následně se vydáme do města Krujë nazývaného albánským Krakovem. Nachází se v nedalekých horách a je symbolem a bývalou baštou války proti Turkům. Dlážděná ulice nás dovede k místnímu bazaru, plnému rukodělných řemesel a krásně vytvořeného filigránského stříbra. Nad stánky se vznáší duch albánského obchodního talentu, smíšený s tradicí pohostinnosti a zdvořilosti. Nad městem se tyčí zřícenina pevnosti Skanderbeg a u ní se nachází její moderní verze - muzeum největšího bojovníka - Jiřího Kastrioty Skanderbega. Panorama okolí uchvacuje svou malebností. Návrat do hotelu; večeře (fakultativně) a přenocování. (Trasa cca 350 km) 

Den 7
Po snídani výlet do hlavního města země - Skopje a ke kaňonu Matka - nejkrásnějšímu kaňonu v Makedonii vytvořenému na řece Treska. Plavba loďkami po řece, během které se budeme moci kochat nedotčenou přírodou tohoto místa. Prohlídka jeskyně a pro zájemce návštěva kostela sv. Ondřeje ze 14. století. Ve Skopji začneme prohlídku u pevnosti Kale. V minulosti byla pravděpodobně sídlem Justiniána I. Následně přejezd na největší čaršiju (bazar) v Evropě, kde v labyrintu uliček uvidíme orientální budovy z období turecké vlády. Nachází se zde mešita Mustafa Pasha, největší v zemi a karavanseráj Suli An. Obdivovat budeme také výsledky projektu „Skopje 2014“ - moderní prostředí nové části centra města. Uvidíme kombinaci historických prvků, jako je kamenný most, s novými budovami v klasickém stylu a památky symbolizující postavy a události významné pro historii Makedonie. Skopje je také místo narození Matky Terezy, uvidíme pamětní dům zasvěcený její památce. Návrat do hotelu; večeře (fakultativně) a přenocování. (Trasa cca 350 km) 

Den 8
Po snídani vystěhování z hotelu a transfer na letiště, odlet charterovým letadlem do Polska.
 
Upozornění k programu
- Pořadí jednotlivých bodů programu může být změněno či obráceno.
- Průvodce neprovází po městech a muzejních objektech.
- Dámy jsou žádány, aby si vzaly šátek na hlavu - ke vstupu do kostela/mešity.

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je závazný a je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu nebo změny obsahu vyhrazeny.

NOVINKA - obsluha skupiny v systému TOUR GUIDE 
Jedná se o bezdrátový elektronický systém provázení skupin, který umožňuje zákazníkům pohodlnou formu komentované prohlídky. Přečtěte si více o Tour guide

Důležité
Atrakce zobrazené na mapě a Street View slouží pouze pro názorné účely a ne vždy budou navštíveny v podobě, v jaké jej prezentuje Google. Vstupy jsou předpokládány pouze do těch atrakcí, které jsou jasně zaznamenány v katalogovém programu zájezdu.

Víza

Obyvatelé ČR mohou cestovat do Makedonie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu.

Sezónnost

Hlavní turistická sezóna v Makedonii obvykle trvá od začátku června do poloviny září.

Informace o hotelech

Poloha

Hotel *** střední kvality - obvykle se nachází mimo centra měst (7 nocí).

Vybavení: restaurace a bar.

Pokoje: dvoulůžkové pokoje (možnost přistýlky), všechny s koupelnami. Ne všechny pokoje mají balkon.

Strava: kontinentální snídaně (formou bufetu), za příplatek 6 večeří (formou bufetu nebo menu servírované ke stolu), nápoje za příplatek.

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Hotel

Hodnocení

Nejbližší termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Ne 09:00 - 20:00

Číslo účtu: 7677799901 / 5500

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 5.9 Kč