Ubytování IZL Obrázek0
Ubytování IZL Obrázek1
Ubytování IZL Obrázek2
Ubytování IZL Obrázek3
Ubytování IZL Obrázek4
Ubytování IZL Obrázek5
Ubytování IZL Obrázek6
Ubytování IZL Obrázek7
Ubytování IZL Obrázek8
Ubytování IZL Obrázek9

Shalom Israel - poznávání i odpočinek!

Izrael
Poznávací + pobytový

Vše co potřebujete vědět o zájezdu

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přelet letadlem do/z Tel Avivu, letištní taxy, ubytování: celkem 7 nocí, stravování: snídaně (7) a večeře (3 během poznávací části), transfery klimatizovaným autokarem, služby polského zástupce během odbavení na letišti v Polsku, služby polského průvodce nebo polsky mluvícího zástupce místního kontrahenta během poznávací části, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje: vstupenky, prohlídku Masady, systém Tour guide, služby průvodců, řidičů atd. - cca 140 USD/os. (povinný poplatek průvodci); balíček dodatečných 4 večeří během pobytové části v Tel Avivu (možnost zakoupení v rezervačním systému), nápoje k večeřím, obědy, fakultativní výlety uvedené v programu a jiné osobní výdaje. Nejpoužívanější měnou na místě je USD.

Důležité! Přečtěte si aktuální podmínky vstupu do země.

Název zájezdu v polském jazyce: Shalom Israel - zobacz i odpocznij!
Kód zájezdu: IZL

Program

Jeruzalém - svaté město tří světových náboženství • Betlém - místo narození Ježíše Krista • Mrtvé moře - odpočinek v největší depresi světa • Haifa - nádherné Bahajské zahrady • Caesarea Přímořská - vysněné město Heroda Velikého • Tel Aviv - kosmopolitní metropole • 3 dny pobytu v Tel Avivu!

Den 1
Sraz u stanoviště Rainbow 2 hodiny před plánovaným odletem letadla na jednotlivých letištích. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady. Po příletu do Tel Avivu celní a pasové odbavení. Transfer do hotelu v Betlémě/Hebronu (nebo okolí). Pozdní večeře (možnost studené večeře) a přenocování v hotelu. (Trasa cca 70 km)

Den 2
Po snídani přejezd do Jeruzaléma. Prohlídku začneme návštěvou Chrámové hory, kde kdysi stál Jeruzalémský chrám a dnes svatyně s názvem Skalní dóm a mešita Al-Aksá. Následně projdeme Křížovou cestou - Via Dolorosa (od třetí zastávky), která vede malebnými muslimskými uličkami a křesťanskou čtvrtí starého města, mezi stánky a orientálním bazarem, až dojdeme k Chrámu Božího hrobu. Pod jeho střechou jsou poslední zastávky, včetně Golgoty a místa vzkříšení Ježíše. Volný čas ve starém městě. Poté půjdeme ke Zdi nářků, kde se Židé po staletí modlí, oplakávajíc zbořený chrám. Ve druhé polovině dne se vydáme do Betléma a jednoho z nejdůležitějších míst křesťanství - baziliky Narození Páně, kde uvidíme mimo jiné Jeskyni narození. Procházka betlémským starým městem. Návrat na večeři a přenocování do hotelu v Betlémě/Hebronu (nebo okolí). (Trasa cca 30 km)

Den 3
Po snídani přejezd do Jeruzaléma na Olivovou horu, odkud se rozprostírá nádherný výhled na staré město a západní Jeruzalém. Poté se vydáme na Judskou poušť, kde navštívíme Masadu - pevnost Zélótů. K pevnosti vyjedeme lanovkou. Navštívíme také archeologické naleziště Kumrán - místo, kde byla nalezena hlavní část tzv. svitků od Mrtvého moře. Den zakončíme relaxační koupelí v Mrtvém moři - 420 m pod hladinou světového oceánu! Po koupeli možnost nákupu kosmetiky s minerály z Mrtvého moře. Návrat do hotelu v Betlémě. Večeře a přenocování. (Trasa cca 220 km)
Po večeři pro zájemce prohlídka „nočního Jeruzaléma“ v pozdních večerních hodinách (za příplatek cca 30 USD/os.). Přejedeme Me'a Še'arim - čtvrtí ultraortodoxních Židů. Seznámíme se s pravidly jejich života a uvidíme místní obyvatele v tradičních krojích. Následně se vydáme ke Knesetu - izraelskému parlamentu, kde uvidíme slavnou menóru a Muzeum knihy (zvenčí) - impozantní kopuli, kde se nacházejí biblické texty od Mrtvého moře. Večer zakončíme procházkou starým městem. Návrat na přenocování do hotelu v Betlémě/Hebronu (nebo okolí). (Trasa cca 150 km)
 
Den 4
Po snídani vystěhování a přejezd do Tel Avivu. Volný čas na samostatné prozkoumávání města, nákupy atd. Pro zájemce (cena cca 60 USD/os.) výjezd do Caesaree Přímořské - nádherného přístavního města postaveného judským králem Herodem Velikým. Uvidíme mimo jiné: hipodrom, divadlo, akvadukt a pozůstatky paláce postaveného Herodem Velikým. Během další cesty pobřežím Středozemního moře dojedeme do Tel Avivu (přejezd nejzajímavějšími částmi města, včetně části s největším počtem staveb ve stylu Bauhaus na světě, na seznamu UNESCO). V Jaffě s více než 4 tisíce let starou historií, která pamatuje události zmíněné ve Starém zákoně, se projdeme půvabnými uličkami starého města. Volný čas v Jaffě. Ubytování a přenocování (od 4. do 7. dne v jednom ze dvou hotelů, z nichž si můžete vybrat v Tel Avivu). (Trasa cca 250 km)

Den 5 - 7
Čas na relax a odpočinek v jednom ze dvou hotelů ležících nedaleko pláže v Tel Avivu. 
 
Den 8
Po snídani vystěhování z hotelu. Volný čas (v závislosti na čase zpátečního letu do Polska) na samostatné prozkoumávání města a nákup suvenýrů. Následně transfer na letiště v Tel Avivu, pasové odbavení a odlet do Polska. 

Upozornění k programu
- Vzhledem ke specifikům multináboženské země, zejména v období svátků (místní státní a náboženské svátky) se může změnit organizace poznávací a pobytové části (např. pořadí prohlídek, otevírací doba muzejních objektů a chrámů, časy servírování pokrmů a jejich složení).
- V období nejdůležitějšího náboženského svátku Jom kipur, může dojít ke změnám v organizaci poznávací a pobytové části. Všechna jídla v této době jsou podávána pouze za studena, nápoje pouze nealkoholické.
- Průvodce neprovází po muzejních objektech.
- K elektrickým přístrojům s „tlustými kolíky“ jsou potřebné adaptéry.
- Časy odletů/návratů se mohou změnit! Aktuální časy návratů uvede průvodce Rainbow na místě.
- Osobám, které využijí koupání v Mrtvém moři, doporučujeme ochrannou obuv do vody.
- Pořadí realizace bodů programu může být změněno či obráceno.

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je závazný a je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu nebo změny obsahu vyhrazeny.

Víza - informace pro prodejce

Cestovní pas musí být platný po dobu nejméně 6 měsíců od data návratu.
- Pro krátkodobé turistické pobyty v Izraeli nepotřebují občané ČR vízum.
- Od 1. ledna 2018 státní orgány Izraele nedávají razítka do cestovních pasů na žádném hraničním přechodu. Každý cestující obdrží standardní tištěnou kartu s povolením vstupu a pobytu na území Izraele. Mějte prosím na paměti, že překročení pozemní hranice s Izraelem může znamenat, že je nemožné nebo obtížné vstoupit do Saúdské Arábie, Iráku, Íránu, Libanonu, Libye a Sýrie. Pokud plánujete návštěvu těchto zemí, doporučujeme vyřídit si nový cestovní pas. Naopak není problém se vstupem do Izraele, i když předtím navštívíte některou z arabských zemí nebo jinou zemi, která neuznává Izrael.

Informace o hotelech

Ubytování                                  
Hotely odpovídající standardu **/*** podle hodnocení organizátora (dle programu) - (7 nocí: 3 noci během poznávací části a 4 noci během pobytové části).

Vybavení: v hotelu je k dispozici restaurace a bar.

Pokoje: dvoulůžkové pokoje (s možností přistýlky), všechny klimatizované, s koupelnou a většinou se satelitním TV.

Strava: snídaně a večeře (jak je popsáno v programu).

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny. 

Hotel

Leonardo Beach Tel Aviv

K dispozici pro hosty

v hotelu je restaurace a bar

Ubytování

Hotely se standardem odpovídajícím **/ *** v hodnocení pořadatele (podle programu) - (7 započatých hotelových nocí):

: 3 v rámci turistické části a 4 v rámci rekreační části).

.
Catering

Snídaně a večeře (podle popisu v programu)

.
Stravovanie

Raňajky a večera (jak je uvedeno v programu)

.
K dispozícii pre hostí

v hotelu je restaurace a bar

Ubytovanie

Hotely so štandard zodpovedajúcim **/ *** v hodnotení organizátora (podle programu) - (7 začatých hotelových nocí: 3 v rámci turistické části a 4 v rámci rekreační části).

.

Sea Net Hotel

K dispozici pro hosty

v hotelu je restaurace a bar

Ubytování

Hotely se standardem odpovídajícím **/ *** v hodnocení pořadatele (podle programu) - (7 započatých hotelových nocí):

: 3 v rámci turistické části a 4 v rámci rekreační části).

.
Catering

Snídaně a večeře (podle popisu v programu)

.
Stravovanie

Raňajky a večera (jak je uvedeno v programu)

.
K dispozícii pre hostí

v hotelu je restaurace a bar

Ubytovanie

Hotely so štandard zodpovedajúcim **/ *** v hodnotení organizátora (podle programu) - (7 začatých hotelových nocí: 3 v rámci turistické části a 4 v rámci rekreační části).

.

Hodnocení

Nejbližší termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Ne 09:00 - 20:00

Číslo účtu: 7677799901 / 5500

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 5.9 Kč