Ubytování SLL Obrázek0
Ubytování SLL Obrázek1
Ubytování SLL Obrázek2
Ubytování SLL Obrázek3
Ubytování SLL Obrázek4
Ubytování SLL Obrázek5
Ubytování SLL Obrázek6
Ubytování SLL Obrázek7
Ubytování SLL Obrázek8
Ubytování SLL Obrázek9
Ubytování SLL Obrázek10
Ubytování SLL Obrázek11
Ubytování SLL Obrázek12

Srí Lanka - slza z tváře Indie

Srí Lanka - Colombo
Poznávací + pobytový

Vše co potřebujete vědět o zájezdu

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: let pravidelnou linkou, letištní taxy, ubytování v hotelech odpovídajících standardu **/*** dle hodnocení organizátora během poznávací části (8 nocí) a v hotelech odpovídajících standardu 4* dle hodnocení organizátora (2 noci), transfery klimatizovaným autokarem, stravování během poznávací části: snídaně a večeře, stravování během pobytové části: All Inclusive, služby polského průvodce-delegáta a místních anglicky hovořících průvodců, turistický program (viz níže), pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).


Základní cena nezahrnuje: vstupné do navštěvovaných objektů, spropitné pro místní průvodce, řidiče, nosiče zavazadel, číšníky, obsluhu skupiny v systému TGS (cena cca 320 USD/os., povinný poplatek průvodci). Nezahrnuje: fakultativní výlety uvedené v programu, srílanské vízum, další jídla (která nejsou uvedena v ceně zájezdu) a jiné osobní výdaje. 

Fakultativní výlety: ajurvédská masáž (cca 50 USD/os.), srílanská vesnice (cca 50 USD/os.). 


Důležité! Přečtěte si aktuální podmínky vstupu do země.


Název zájezdu v polském jazyce: Sri Lanka Łza z policzka Indii 
Kód zájezdu: SLT 


Upozornění! Výše uvedené ceny a poplatky byly uvedeny ke dni 01.09.2023 a mohou být změněny. 

Program

Srí Lanka - slza z tváře Indie - 14 dní • buddhistická centra uctívání - Anuradhapura a Mihintale • Pinnawala - sloní sirotčinec • jeskynní malby v Sigiriyi a Dambulle • Chrám Buddhova zubu v Kandy s relikvií Buddhova zubu • čajové plantáže • Hortonova rovina a Národní park Yala - pro milovníky přírody 


Den 1
Sraz na letišti F. Chopina ve Varšavě, u stanoviště Rainbow 2,5 hodiny před plánovaným odletem letadla. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady. Přelet do Kolomba pravidelnou linkou (s přestupem).


Den 2
Přílet do Kolomba, celní a pasové odbavení. Následně se vydáme na krátkou prohlídku Kolomba - barevné metropole, ve které jsou protkány stopy koloniální minulosti s městským shonem a moderností. Uvidíme mimo jiné: buddhistický chrám, kostel Wolvendhal (památka z období holandské nadvlády), radnici, hinduistickou svatyni, Skořicové zahrady - exkluzivní předměstí, kde se nachází v krásných postkoloniálních vilách četná velvyslanectví a elitní školy, Bandaranaike Memorial International Conference Hall (BMICH) - dar pro Srí Lanku od Čínské lidové republiky, stejně jako repliku sochy Buddhy Aukana, v překladu „pojídající slunce“. Přejezd do hotelu v okolí Kolomba, večeře a přenocování. (Trasa cca 80 km)


Den 3
Po snídani navštívíme sloní sirotčinec v Pinnawale, kde raněná či stádem odvržená zvířata nalezla nový domov. Budeme také svědky každodenní koupele slonů v nedaleké řece Ma Oya. Následně navštívíme pět jeskynních chrámů v Dambulle (na seznamu UNESCO), jedno z nejvýznamnějších míst buddhistického uctívání na Srí Lance. Chrámy jsou jeskyněmi vytesanými do skal, v nichž se nachází sochy Buddhy. První z těchto chrámů byl založen již v 1. století př. n. l. Přejezd do hotelu v okolí Dambully/Sigiriye/Habarany. Večeře a přenocování. (Trasa cca 230 km)
 

Den 4
Po snídani přejezd směrem k Anuradhapuře, prvnímu hlavnímu městu Srí Lanky z 5. stol. př. n. l. Cestou navštívíme kolébku buddhismu na Srí Lance - Mihintale s působivou svatyní na pohoří, k níž vede cesta po 1840 žulových schodech. Tyto schody se zdolávají po několika částech, z nichž každá vede k jinému chrámu (Kantaka Cetija, Dagoba Ambasthala, Dagoba mangových stromů a mnoho dalších). Následně pokračujeme v cestě do Anuradhapury. Zde navštívíme skalní chrám Isurumuniya (3. století před n. l.) se sochou sedícího Buddhy, který je známý krásnými řezbami ve skále. Uvidíme také posvátný strom Sri Maha Bodhi, jež má náboženský význam pro buddhisty, protože je vypěstován ze štěpu fíkovníku, pod kterým Buddha nalezl osvícení. Navštívíme také zdejší četné chrámy: Velkou Stupu - Ruwanveliseya s charakteristickou stěnou tvořenou sochami slonů v životní velikosti, Dágobu Jethawanaramaya a Vihára (buddhistický klášter) Abhayagiriya, které byly zapsány na Seznamu světového dědictví UNESCO. Jako relaxaci po náročném dni doporučujeme využít fakultativní výlet - ajurvédskou masáž (za poplatek). Návrat do hotelu v okolí Dambully/Sigiriye/Habarany, večeře. (Trasa cca 220 km) 
 

Den 5
Po snídani odjezd směrem k městu Sigiriya. Skalní pevnost Sigiriya (na seznamu UNESCO) je královským sídlem z 5. století n. l., postaveným na vrcholu 200 m vysoké skály. Do dnešního dne zůstaly zachovány základy dolního a horního paláce přístupné pouze po úzkém schodišti, vedoucím mezi vytesanými lvími tlapami, palácové zahrady a slavné fresky na stěnách skalní jeskyně, zobrazující nebeské panny. V době oběda možnost využití fakultativního výletu - návštěva srílanské vesnice (za poplatek). Přejezd do Polonnaruwy, středověkého hlavního města země. Navštívíme zde ruiny královského paláce, zvaného Čtyřúhelník: Dalada Maluwa - komplex 12 historických budov a chrámů, které se datují do 11. století a Gal Vihara - monumentální skálu, ve které jsou vytesány čtyři sochy Buddhy, z nichž jedna je docela kontroverzní a je do dneška předmětem sporu. V nedaleké řezbářské dílně budeme moci pozorovat dovednosti místních řemeslníků a koupit místní suvenýry. Návrat do hotelu v okolí Dambully/Sigiriye/Habarany, večeře. (Trasa cca 120 km)
 

Den 6
Po snídani přejezd do Kandy, posledního hlavního města Sinhalesského království. Během cesty navštívíme továrnu batikování, kde budeme svědky tradičního procesu vytváření vzorů na tkaninách. Zastavíme také v zahradě koření v okolí Mataly, kde poznáme tajemství pěstování koření a jejich využití. V Kandy lze nejvíce pocítit vliv buddhismu na ostrově. Město je malebně umístěno na kopcích okolo jezera Kandy, nad jehož břehem se nachází jedno z nejznámějších míst na Srí Lance - Chrám Buddhova zubu (seznam UNESCO), nejdůležitější buddhistický chrám na ostrově s relikvií Buddhova zubu. Odpoledne ukázka tance spojeného s tzv. zkouškou ohně neboli chůzí po žhavém uhlí. Večeře a přenocování v hotelu v Kandy. (Trasa cca 140 km)


Den 7
Po snídani další prohlídka Kandy: Královské botanické zahrady, jedny z nejlépe dochovaných v Asii (s více než pěti tisíci druhy rostlin), uvidíme mimo jiné: japonskou zahradu a Dům orchidejí. Navštívíme také Muzeum drahokamů (s ukázkou obrábění šperků) a obchod s hedvábím, kde bude možné nakoupit výrobky z tohoto materiálu. Odpoledne volný čas na další nákupy a samostatnou prohlídku koloniálního města Kandy. Večeře v hotelu. (Trasa cca 40 km)


Den 8
Po časné snídani přejezd ve směru Nuwara Eliya, města zvaného „Malá Anglie“ vzhledem ke klimatu a k viditelným pozůstatkům britských osadníků. Cesta z Kandy vede 1400 m převýšením a řadou serpentin přes malebné pohoří pokryté čajovými keři. Navštívíme plantáž a čajovou továrnu, kde budeme mít příležitost pozorovat výrobní proces světoznámého Ceylonského čaje. Bude zde také příležitost ochutnávky a čas na nákupy. Následně přejezd do Národního parku Hortonovy roviny (na seznamu UNESCO). Je to plošina rozprostírající se v nadmořské výšce více než 2000 m. Milovníci přírody zde budou ve svém živlu. Dostaneme se k nejpopulárnějšímu vyhlídkovému místu parku zvanému „Konec světa“. Je to místo na okraji náhorní plošiny, kde strmý útes sestupuje téměř svisle, více než 900 m dolů směrem k sousední nížině (doporučujeme vzít s sebou trekkingové boty a nepromokavé bundy). Večeře v hotelu v okolí Nuwara Eliya. (Trasa cca 150 km)


Den 9 
Po snídani pokračuje cesta dále na jih. Zastavíme na vyhlídce, ze které budeme moci obdivovat výhled na Ella Gap - horskou rokli a krásný panoramatický výhled na okolní pohoří. Další zastávkou bude vodopád Ravana. Odpoledne se vydáme do Národního parku Yala, kde se zúčastníme jeep safari, během kterého budeme poznávat rozmanitou krajinu - savanu, skalní útvary, laguny. S trochou štěstí spatříme některá z největších zvířat žijících na ostrově, jako například slony, levharty, medvědy, buvoly nebo krokodýly. Období mezi listopadem a dubnem je nejlepší pro pozorování ptáků: pelikánů, ibisů a kormoránů. Večeře a přenocování v hotelu v okolí Tissamaharamy/Hambantoty. (Trasa cca 160 km)


Den 10
Po snídani se vydáme do Vámi vybraných hotelů na pobytovou část. Cestou navštívíme holandskou pevnost v Galle, zapsanou na seznamu Světového dědictví UNESCO. Pevnost i stará část Galle si zachovaly jedinečný koloniální šarm, jenž kontrastuje s moderní rušnou částí města, typickou pro jižní Asii. (Trasa cca 160 km). Z Galle transfer do vybraných hotelů, kde strávíme několik dní odpočíváním, opalováním a koupáním, až do návratu do Polska.


Den 11 
Pobyt v hotelu na západním pobřeží Srí Lanky. Volný čas k odpočinku, opalování, koupání a nakupování. Možnost využít fakultativní výlety. Vystěhování z hotelu pozdě večer nebo po půlnoci (druhý den). Večerní odlet do Polska s přestupem.
 

Den 12 
Přílet do Polska.


Upozornění k programu
Pořadí realizace bodů programu může být změněno nebo obráceno. Časy odletů jsou orientační a mohou se změnit v závislosti na skupině. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady. V závislosti na hodinách odletu probíhá vystěhování z hotelu večer předposlední den nebo poslední den v noci.


Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je závazný a je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu nebo změny obsahu vyhrazeny.

Jiné

Očkování
Při cestě na Srí Lanku není požadováno žádné speciální očkování. Doporučuje se jen očkování proti hepatitidě typu A, hepatitidě typu B a tetanu.  

Výlety v okolí

FAKULTATIVNÍ VÝLETY

PLAVBA ŘEKOU MADU A ŽELVÍ FARMA 
Výlet začneme dvouhodinovou plavbou lodí po řece Madu. Během cesty budete mít možnost vidět tradiční způsob lovu ryb a místní přípravy skořice. Navštívíme také více než 200 let starý buddhistický chrám nacházející se na jednom z 64 ostrovů ležících na řece Madu. Uvidíme mangrovy, případně lze využít služeb Doctor Fish - rybek, jež svými bezzubými dásněmi mohou udělat hezkou pedikúru. Na zpáteční cestě navštívíme želví farmu. Cena od 45 USD.
Cena zahrnuje: přejezd klimatizovaným autokarem nebo minibusem, plavbu lodí a vstup na želví farmu.
Cena nezahrnuje: oběd, poplatky za možnost fotografování/natáčení, osobní výdaje, spropitné, návštěvu Doktor Fish (cca 3 USD).


WHITE WATER RAFTING
Po přejezdu do Kitagula vyrazíme na nezapomenutelný a vzrušující rafting řekou Kelani. Během raftingu zažijeme kontakt s krásnou a divokou přírodou. Mimo jiné přeplujeme přes oblast, jež sloužila jako pozadí pro film „Most přes řeku Kwai“. Bude také příležitost zaplavat si v osvěžující řece. Cena od 90 USD. 
Cena zahrnuje: přejezd klimatizovaným autokarem nebo minibusem, vstupné.
Cena nezahrnuje: oběd, poplatky za možnost fotografování/natáčení, osobní výdaje, spropitné.


ROVNÍKOVÝ LES SINHARAJA
Doporučujeme procházku vlhkým a dusným, ale zároveň temným a tajemným pralesem Sinharaja. Je jedním z posledních nedotčených deštných pralesů. Uvidíte zde mimo jiné: potoky a vodopády, exotické květiny, nádherné motýly a spoustu endemických rostlin. V roce 1989 byl tento les zapsán na seznamu Světového dědictví UNESCO. Cena od 75 USD.
Cena zahrnuje: přejezd klimatizovaným autokarem nebo minibusem, vstupné.
Cena nezahrnuje: oběd, poplatky za možnost fotografování/natáčení, osobní výdaje, spropitné.


AJURVÉDSKÁ MASÁŽ
Ájurvéda - koncepce zdraví a terapie, je uznávána Světovou zdravotnickou organizací. Vznikla v Indii v dávných dobách, na Srí Lance je velmi populární a používána v každodenním životě. Pro masáže touto technikou jsou používány speciální oleje na základě unikátních směsí bylin. Masáž trvá cca 1 hod., zahrnuje hlavu a tělo. Cena od 50 USD.
Cena zahrnuje: přejezd klimatizovaným autokarem nebo minibusem.
Cena nezahrnuje: osobní výdaje, spropitné.


SRÍLANSKÁ VESNICE se řídí svými zákony, dny tam plynou velmi pracovitě svým jedinečným rytmem. Volové zapřažení na poli, vesničané pracují spolu s nimi, ženy se navíc starají o dům a dobře vaří. Do města lze dojet tuk-tukem. Také Vy můžete ochutnat místní klima, pokud se s námi vydáte do typické srílanské vesnice - projedete se vozem zapřáhnutým silnými voly, navštívíte obyvatele v jejich domě, ochutnáte místní speciality a na zpáteční cestu se vydáte tuk-tukem. Nezapomenutelné dobrodružství. 


Upozornění! Ceny závisí na umístění hotelů a počtu zájemců o konkrétní výlet. Podrobnosti obdržíte u průvodce na místě. 

Víza

Srí Lanka od 1. ledna 2012 zpoplatňuje krátkodobý pobyt cizinců (do 30 dnů). Každý zájemce o pobyt na ostrově se musí před příjezdem na Srí Lanku elektronicky registrovat na www.eta.gov.lk (ETA=Electronic Travel Authorization) a zaplatit kartou 35 USD. Platba prostřednictvím ETA je možná i po příletu na letišti v ceně 40 USD. Při příletu je třeba vyplnit Immigration Landing Card.  

 

Informace o hotelech

Poznávací část zájezdu

Hotely odpovídající standardu **/*** - 8 nocí (ohodnoceno organizátorem zájezdu).

Pokoje: dvoulůžkové pokoje (s možností přistýlky), vybavení - klimatizace, koupelna, telefon, často minibar (za poplatek) a TV.

Vybavení: restaurace, bar a v některých hotelech také bazén.

Strava: snídaně a večeře formou bufetu.

Pobytová část zájezdu

Hotely odpovídající standardu 3* (+ možnost příplatku za 4* nebo 5*) - 3 noci v hotelu na západním pobřeží ostrova, přímo u písčité pláže. Ubytování je možné např. v těchto hotelích: Club Palm Bay, Koggala Beach ***, The Palms, Tangerine Beach ****, Blue Water, Citrus Waskaduwa *****. Pozn. kategorie hotelu je stanovena organizátorem zájezdu.

Pokoje: s klimatizací, koupelnou, vysoušečem vlasů, TV, telefonem, trezorem, minibarem (konzumace za poplatek). Většina pokojů má balkon nebo terasu.

Vybavení: recepce, restaurace, bar a bazén.

Strava: All Inclusive - snídaně, oběd, večeře formou bufetu a nápoje nealkoholické a alkoholické dostupné v restauraci a v baru během jejich otevírací doby.

Místní kategorie
Na Srí Lance neexistuje oficiální kategorizace hotelů. Hotelové sítě ponechaly kategorizaci hotelů na organizátorech zájezdu a místních turistických agenturách. 

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Hotel

Počasí

Hodnocení

Nejbližší termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Ne 09:00 - 20:00

Číslo účtu: 7677799901 / 5500

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 5.9 Kč