Sleva za věrnost

I. Obecná ustanovení


1. Organizátorem akce je Rainbow Tours S.A. se sídlem v Lodži (90-361) na ul. Piotrkowska 270, zapsaná v obchodním rejstříku XX národního soudního rejstříku vedeném Okresním soudem pro Lodž-Śródmieście pod číslem KRS 0000178650, dále jen Organizátor/Rainbow.
2. Využitím akce klient akceptuje podmínky akce.
3. Akce je platná od 3.3.2021 do 17.3.2021.

II. Podmínky využití slevy za věrnost

1. Slevou za věrnost 300 PLN jsou odměněni klienti, kteří v období od 1.1.2016 do 30.11.2020 byli účastníky min. jednoho zájezdu organizovaného Rainbow a byli na smlouvě o zájezdu označeni jako „objednavatel“. 
2. Slevu za věrnost je možné využít od 3.3.2021 do 17.3.2021 pouze do nově založených rezervací v tomto období. Rozsah nabídek, na které je možné využít slevu za věrnost jsou uvedeny níže v odstavci A a B.
3. Do jedné nové rezervace je možné využít pouze jednu slevu za věrnost, bez ohledu na to, jestli na smlouvě o zájezdu uvedena další osoba, která má také nárok na slevu za věrnost.
4. Účastník, který využívá slevu za věrnost musí být ve smlouvě o zájezdu označen jako „objednavatel“.
5. V případě odstoupení od smlouvy o zájezdu účastníkem, který má slevu za věrnost nebo změny „objednavatele“ (osoby, která má slevu za věrnost), automaticky přestává sleva za věrnost platit.
6. Slevu za věrnost není možné využít na samostatné letenky nebo na nákup zájezdu do Polsku.
7. V případě zrušení zájezdu cestovní kanceláří Rainbow a vybrání nového zájezdu (po přepočítání slevy ze dne nákupu původního zájezdu), sleva za věrnost zůstává v platnosti. Totéž platí v případě využití služby „Bezplatná změna rezervace" nebo služby „Balíček Pohodová dovolená“. Výjimkou je změna rezervace ze zahraničního zájezdu na zájezd do Polska. V tomto případě sleva přestane platit.
8. Pro ověření, zda danému účastníkovi náleží sleva za věrnost stačí kontaktovat prodejce zájezdu. Prodejce ověří podle jména, příjmení a data narození nárok na slevu za věrnost a vygeneruje speciální individuální kód. Sleva za věrnost je dodána do rezervace po uvedení správného slevového kódu. Slevový kód je uveden také v Panelu klienta a v newsletteru, který byl zaslán klientům. 

A)    Zásady využití slevy za věrnost 300 PLN pro klienty, kteří neobdrželi „Voucher Rainbow“ nebo obdrželi „Voucher Rainbow 100 %“
Slevu za věrnost 300 PLN je možné využít v období od 3.3.2021 do 17.3.2021 na všechny zájezdy z nabídky Léto 201. Slevu za věrnost není možné použít k nákupu samostatných letenek nebo zájezdu do Polska.

Možnosti využití slevy za věrnost:
a) Slevu za věrnost 300 PLN je možné využít v plné výši do jedné rezervace zájezdu. Není možné rozdělit hodnotu slevy do vícero rezervací.

B)    Zásady využití slevy za věrnost 300 PLN pro klienty, kteří mají „Voucher Rainbow 105 %“ nebo „Voucher Rainbow 110 %“
Slevu za věrnost 300 PLN je možné využít v období od 3.3.2021 do 17.3.2021 na všechny zájezdy z nabídky Léto 2021 a Zima 2021/22. Slevu za věrnost není možné použít k nákupu samostatných letenek nebo zájezdu do Polska.

Možnosti využití slevy za věrnost:
a) V případě využití slevy za věrnost 300 PLN na stejnou rezervaci zájezdu, na kterou klient chce uplatnit „Voucher Rainbow 105 %“ nebo „Voucher Rainbow 110 %“, tak maximální hodnota pro využít slevy za věrnost se rovná rozdílu mezi částkou 300 PLN a bonusem obdrženým v rámci Voucheru Rainbow, přičemž bonusem v rámci Voucheru Rainbow je myšlena částka na Voucheru, která přesahuje 100 % hodnoty zaplacených prostředků na rezervaci, místo které byl vystaven Voucher Rainbow. Výše slevy za věrnost bude v tom případě ponížena o bonus z voucheru. Zbývající část slevy za věrnost může být využita pro nákup dalšího zájezdu do 17.3.2021.
Příklad: Klient má „Voucher Rainbow 100 %“ na částku 1 100 PLN, což znamená, že získal bonus v hodnotě 100 PLN (oproti zaplacené částce 1 000 PLN). Pak může využít ze slevy za věrnost 200 PLN (sleva za věrnost 300 PLN minus 100 PLN bonus z Voucheru = 200 PLN). Klientovi zůstane ze slevy za věrnost 100 PLN, které může použít na nákup dalšího zájezdu.
b) Slevu za věrnost 300 PLN může klient využít v plné výši, ale pak nemůže na stejnou rezervaci uplatnit „Voucher Rainbow 105 %“ nebo „Voucher Rainbow 110 %“.

III. Reklamace

1. Případné nároky, reklamace, připomínky a výhrady/stížnosti týkající se průběhu akce lze podat zasláním doporučeného dopisu na adresu hlavního sídla Rainbow v Lodži (ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, Polska) nebo emailem na adresu: sekretariat@R.pl s následujícími údaji: jméno a příjmení/ číslo rezervace, ke kterému se stížnost vztahuje/ datum odjezdu/ e-mailová adresa.
2. Reklamace by měla být podána do 30 dnů od data ukončení akce.
3. V případech, které nejsou uvedeny v podmínkách akce, se mohou vztahovat ustanovení Všeobecných podmínek účasti na zájezdech organizovaných přes Rainbow.
4. Tato nařízení vstupují v platnost dnem 3.3.2021.

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Pá 08:00 - 17:00

Číslo účtu: 2621338329/0800

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 6.0 Kč