Léto 2020

I. Obecná ustanovení
1. Organizátorem akce je Rainbow Tours S.A. se sídlem v Lodži (90-361) na ul. Piotrkowska 270, zapsaná v obchodním rejstříku XX národního soudního rejstříku vedeném Okresním soudem pro Lodž-Śródmieście pod číslem KRS 0000178650, dále jen Organizátor/Rainbow.
2. Využitím akce klient akceptuje podmínky akce.
3. Akce je platná od 16.9.2020 do konce sezóny Léto 2020.

II. Sleva až 800 PLN (4 880 Kč)
1. Akce se vztahuje na vybrané zájezdy Rainbow z nabídky Léto 2020. 
2. Klienti, kteří si zakoupí zájezd od Rainbow z nabídky Léto 2020 v termínu od 16.9.2020 do konce sezóny Léto 2020, mohou počítat s dodatečnou slevou až 800 PLN (4 880 Kč).
3. Dodatečná sleva se vztahuje na plně platící osoby. Nevztahuje se na osoby na přistýlce ani na děti.
4. Výše slevy se může lišit v závislosti na nabídce, tzn. typu zájezdu, destinaci a termínu.
5. Počet akčních míst je omezen.
6. Rainbow si vyhrazuje právo změny nabídky, na kterou se akce vztahuje, během jejího trvání.
7. Aktuální ceny zájezdů a výše slev jsou k dispozici v prodejních sítích Rainbow a na www.rainbowtours.cz

III. Lepší cestovní pojištění TU Europa - „varianta doporučená“ - zdarma!
1. Klienti, kteří si rezervují zájezd z nabídky Léto 2020 s termínem odletu do konce sezóny Léto 2020 obdrží lepší variantu pojištění, čili „variantu doporučenou“ zdarma. 
2. „Varianta doporučená“ je lepší volbou než standardní základní pojištění. Mezi její výhody patří: 
a) Vyšší sazba nákladů na léčení, transport a pomoc až do výše 200 000 PLN. 
b) Osobní úrazové pojištění do výše 10 000 PLN a občanskoprávní odpovědnost do 100 000 PLN. 
c) Novinka! Rozsah pojištění také zahrnuje ochranu před epidemií Covid-19 a jinými virovými onemocněními ze skupiny koronavirů. Výše pojištění v případě onemocnění Covid-19 se rovná výši celkové pojistné částky, tzn. v tomto případě 200 000 PLN (cca 1 200 000 Kč).  
3. Podrobné podmínky všech variant pojištění jsou k dispozici v prodejní síti a ZDE

IV. Akční balíček - „Pohodová dovolená“ - novinka!
1. Akce platí od 16.9.2020 do konce sezóny Léto 2020 na celou nabídku zájezdů Rainbow Léto 2020.
2. Každá založená a potvrzená rezervace zájezdu v rámci akce je odměněna balíčkem „Pohodová dovolená“ - zdarma. Služba je automaticky přidána do každé rezervace.
3. V rámci balíčku mají klienti možnost bezplatné změny rezervace na jakýkoliv jiný zájezd ze stejné sezóny, nebo možnost vystavení Voucheru 100 % s platností 1 rok od původního data zájezdu, přičemž musí nastat jeden z níže uvedených faktorů bránících odletu na dovolenou spojený s epidemii Covid-19:
a) Nařízení karantény, kdy se pobyt v karanténě překrývá s termínem zakoupeného zájezdu, a tím pádem neumožňuje jeho realizaci.
b) Zákaz vstupu na palubu letadla na letišti v Polsku kvůli příznakům onemocnění Covid-19 (např. tělesná teplota vyšší než 38°C, přetrvávající kašel, dýchací potíže nebo jiné příznaky podobné chřipce a infekci koronaviry).

4. Možnost bezplatné změny/výběru Voucheru 100% v případě bodu a nebo b zahrnuje celou rezervaci, tzn. všechny účastníky zájezdu, na které se vztahuje stejná smlouva o zájezdu.

A) Nařízení karantény
1. Pokud máte nařízenou karanténu a chcete využít bezplatnou změnu rezervace, je potřeba:
a) Zdokumentovat rozhodnutí o nařízení karantény vydané Státní hygienickou stanicí (toto potvrzení je standardně vydáváno v těchto situacích) a doručit jej správci rezervace/prodejci zájezdu. Dokument by měl být doručen formou skenu, screenshotu nebo originálu nejpozději 1 den před zahájením zakoupeného zájezdu.
b) V případě:
- změny rezervace na zájezd z aktuální sezóny:
 vybrat si nový zájezd ze stejné sezóny a vytvořit novou rezervaci, nejpozději však 14 dní před jejím začátkem.
- zájmu o vystavení Voucheru 100%: nahlásit toto rozhodnutí svému prodejci do 3 pracovních dnů od okamžiku nařízení karantény 

c) Pokud nedojde k rozhodnutí nebo k úplnému odstoupení od smlouvy o zájezdu, provede Rainbow odpočty storno poplatku v souladu se Všeobecnými podmínkami účasti na zájezdu.
d) Pokud je cena nové rezervace vyšší než původní, musí být doplacen rozdíl.
e) V případě změny rezervace není možná změna účastníků.
f) Jakékoli další bonusy získané při zakoupení původního zájezdu již nebudou platit. Nevztahuje se na slevy za věrnost a slevy na karty stálého klienta.

B) Příznaky onemocnění COVID-19 potvrzené letištními službami
1. V případě, kdy klient na letišti v Polsku nebude vpuštěn na palubu letadla kvůli příznakům onemocnění COVID-19 a diagnóze zjišťující přítomnost infekce koronavirem, Rainbow také umožňuje bezplatnou změnu rezervace na jakýkoli jiný zájezd ze sezóny Léto 2020.
a) V takové situaci musí doložit potvrzení o nevpuštění na palubu letadla a společně s lékařskou zprávou s pozitivním výsledkem testu na Covid-19 jej doručit správci rezervace/prodejci zájezdu. Dokument by měl být doručen formou skenu, screenshotu nebo originálu. 
b) V případě:
- změny rezervace na zájezd z aktuální sezóny:
 vybrat si nový zájezd ze stejné sezóny a vytvořit novou rezervaci, nejpozději však 14 dní před jejím začátkem.
- zájmu o vystavení Voucheru 100%: nahlásit toto rozhodnutí svému prodejci do 3 pracovních dnů od okamžiku nařízení karantény 
c) Pokud nedojde k rozhodnutí nebo k úplnému odstoupení ze zájezdu, provede Rainbow odpočty v souladu se Všeobecnými podmínkami účasti na zájezdu.
d) Pokud je cena nové rezervace vyšší než původní, musí být doplacen rozdíl.
e) V případě změny rezervace není možná změna účastníků.
f) Jakékoli další bonusy získané při zakoupení původního zájezdu již nebudou platit. Nevztahuje se na slevy na věrnost a slevy na karty stálého klienta.
 
V. Doplňující informace 

1. Počet akčních míst je omezen. Akce může být zastavena nebo změněna na některé zájezdy, termíny a služby před původně plánovaným datem ukončení akce. 
2. Akce se týká pouze jednotlivých rezervací. Neplatí pro skupinové rezervace (od 21 osob) - v případě skupin je cena stanovena samostatně a může být vyšší. Na skupinové rezervace se také nevztahují další benefity/služby. V případě skupinových rezervací musí být cena vždy dohodnuta s Oddělením skupinových rezervací.
3. Výše jsou uvedeny maximální platné slevy. Slevy se mohou lišit pro jednotlivé destinace, termíny nebo hotely. Informace o aktuálních cenách a výši slev jsou k dispozici v cestovní kanceláří Rainbow a na webových stránkách www.rainbowtours.cz
4. Akce se nevztahuje na nákup samotných letenek.

VI. Reklamace 
1. Případné nároky, reklamace, připomínky a výhrady/stížnosti týkající se průběhu akce lze podat pouze zasláním doporučeného dopisu na adresu hlavního sídla Rainbow v Lodži (ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, Polska) do 14 dnů od ukončení akce. 
2. Reklamace podané po tomto termínu nebudou brány v úvahu.
3. V případech, které nejsou uvedeny v podmínkách akce, se mohou vztahovat ustanovení Všeobecných podmínek účasti na zájezdech organizovaných Rainbow.
4. Tato nařízení vstupují v platnost dnem 16.9.2020.

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Pá 08:00 - 17:00

Číslo účtu: 2621338329/0800

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 6.0 Kč