Svatá země a Egypt - Tři plameny jedné lampy

Izrael - Jeruzalém
Poznávací + pobytový

Vše co potřebujete vědět o zájezdu

Hotel

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přelet charterovým letadlem do/z Sharm El Sheikhu, letištní taxy, ubytování v hotelech (7 nebo 14 nocí - za příplatek), stravování: snídaně a večeře (nebo obědy), transfery klimatizovaným autokarem, služby polského zástupce během odbavení na letišti v Polsku, služby polského průvodce během poznávací části, pojištění TU Europa Standard (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje: egyptské vízum 25 USD (pro klienty zůstávající na druhý týden pobytu v Sharm El Sheikhu je potřebné v případě fakultativních výletů: do Káhiry, Alexandrie, Luxoru, Národního parku Ras Mohamed - autokarem); administrativní poplatky spojené s překračováním hranic - cca 85 USD a náklady na účast v programu prohlídek (vstupenky, výjezd na Masadu lanovkou, služby místních průvodců, nosičů zavazadel, řidičů atd.) - cca 180 USD dohromady v Izraeli a Egyptě (265 USD celková cena balíčku - povinného poplatku placeného na místě); nápoje k večeřím, fakultativní výlety (ceny uvedené v programu) a jiné osobní výdaje.

Program

Jeruzalém - svaté město • Chrámová hora • Křížová cesta • Zeď nářků • Jad Vašem • Betlém - Jeskyně narození • Nazaret - bazilika Zvěstování Panny Marie • Kafarnaum - Hora Blahoslavenství • řeka Jordán a Galilejské jezero • Masada - pevnost Heroda Velikého • Mrtvé moře - pro krásu • fakultativně týdenní pobyt v Sharm El Sheikhu

Den 1
Sraz u stanoviště Rainbow 2 hodiny před plánovaným odletem letadla na jednotlivých letištích. Aktuální letové řády sledujte na R.pl /rozklady. Celní a pasové odbavení a následně transfer do 4* hotelu v Sharm El Sheikhu (Coral Hills nebo podobný). Večeře a přenocování. 

Den 2
Po snídani vystěhování z hotelu a přejezd k hraničnímu přechodu mezi Egyptem a Izraelem (Taba - Ejlat). Na hranici přesedneme z egyptského autokaru do izraelského. Následně přejezd pouštním údolím Arava. Večeře a přenocování v Betlémě. (Trasa cca 580 km)

Den 3
Po snídani přejezd k Hnojné bráně (Dung Gate), přes kterou dojdeme ke Zdi nářků a na Chrámovou horu (pokud bude dostupná) se svatyní s názvem Skalní dóm a mešitou Al-Aksá (prohlídka pouze zvenčí). Půjdeme ke Zdi nářků, kde se Židé po staletí modlí, oplakávajíc zbořený chrám. Následně přejezd do Ejn Kerem (městská čtvrť) a návštěva kostela Jana Křtitele (podle legendy se právě zde narodil). Dalším bodem programu bude Herzlova hora a návštěva Mezinárodního institutu pro výzkum holocaustu Jad Vašem - památník obětí a hrdinů holocaustu. Ve druhé polovině dne se vydáme do Betléma - vejdeme do Jeskyně narození a baziliky Narození Páně, která na ní byla postavena. Pro zájemce prohlídka „nočního Jeruzaléma“ ve večerních hodinách (za příplatek cca 25 USD). Večeře a přenocování v hotelu v Betlémě. (Trasa cca 60 km)

Den 4
Po snídani výjezd na Olivovou horu, odkud se rozprostírá nádherný výhled na Jeruzalém. Vejdeme do kostela Pater Noster, který je postavený nad jeskyní, ve které Ježíš učil své učedníky. Následně v Getsemane uvidíme Kostel všech národů, známý také jako Bazilika utrpení či Kostel smrtelné úzkosti Páně. Vejdeme dovnitř hradeb starého města. Následně projdeme Křížovou cestou, která vede malebnými muslimskými uličkami a křesťanskou čtvrtí starého města, mezi stánky a orientálním bazarem, až dojdeme k Chrámu Božího hrobu. Pod jeho střechou jsou poslední zastávky, včetně Golgoty a místa vzkříšení Ježíše. Večeře a přenocování v Betlémě. (Trasa cca 30 km)

Den 5
Po snídani vystěhování z hotelu a odjezd do Nazaretu. Navštívíme zde: baziliku Zvěstování Panny Marie a kostel sv. Josefa. Další částí programu bude návštěva Kány Galilejské (místa prvního zázraku - přeměny vody ve víno). K obědu doporučujeme jako hlavní jídlo rybu sv. Petra - u Galilejského jezera (za poplatek cca 20 USD). Následně návštěva míst spojených s významnými křesťanskými událostmi: Malý Tabgha - kostel Primátu svatého Petra, kde Ježíš Kristus určil apoštola Petra jako svého nástupce na zemi; Kafarnaum - místo mnohokrát zmiňované v Bibli, kde Ježíš žil a kázal a Hora Blahoslavenství (místo tzv. Kázání na hoře). Tento den navštívíme kibuc - specifické izraelské formy „družstva“. Plavba lodí po Galilejském jezeře do Tiberias. Večeře a přenocování v hotelu v Tiberias. (Trasa  cca 260 km)

Den 6
Po snídani přejezd do Jardenitu. V Jardenitu budeme moci namočit nohy ve vodách Jordánu a obnovit křest v řece, ve které byl pokřtěn Ježíš. Během cesty k Mrtvému moři navštívíme oblast vykopávek ve městě Bejt Še'an, kde uvidíme mimo jiné: římské divadlo, byzantskou ulici, antické chrámy a římské lázně. Následně prohlídka Kumránských jeskyní, ve kterých byly nalezeny slavné svitky s biblickými texty od Mrtvého moře. Prohlídku zakončíme relaxační koupelí v Mrtvém moři - 420 m pod hladinou světového oceánu. Večeře a přenocování v hotelu v okolí Betléma. (Trasa cca 220 km)

Den 7
Po snídani odjezd k Mrtvému moři, kde navštívíme Masadu - pevnost Heroda Velikého a zároveň místa bojů zélótů - židovské komunity, která nejdéle odolávala Římanům. Přejezd ve směru Eljatu přes Judskou poušť a údolí Arava k izraelsko-egyptské hranici. Pasové odbavení a transfer autokarem do Sharm El Sheikhu. Ve večerních hodinách večeře a přenocování ve 4* hotelu v Sharm El Sheikhu. (Trasa cca 580 km)

Den 8
Ráno vystěhování z hotelu (nejpozději do 12:00 hodiny) a transfer na letiště v Sharm El Sheikhu (přesné časy transferů uvede průvodce Rainbow na místě):
- pro klienty zůstávající na druhý týden pobytu v Sharm El Sheikhu - transfer do vybraného hotelu,
- pro klienty, kteří se vracejí do Polska - transfer na letiště.

Upozornění k programu
- Vzhledem ke specifikům multináboženské země (Izrael), zejména v období svátků (místní státní a náboženské svátky) se může změnit organizace poznávací a pobytové části (např. pořadí prohlídek, otevírací hodiny muzejních objektů a chrámů, hodiny servírování pokrmů a jejich složení).
- V období nejdůležitějšího náboženského svátku Jom kipur, může dojít ke změnám v organizaci poznávací a pobytové části. Všechna jídla v této době jsou podávána pouze za studena, nápoje pouze nealkoholické.
- K elektrickým přístrojům s „tlustými kolíky“ jsou potřebné adaptéry.
- Průvodce neprovází po muzejních objektech. - Pořadí realizace bodů programu může být změněno či zrušeno.
- Časy odletů/návratů se mohou změnit!

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Výlety v okolí

FAKULTATIVNÍ VÝLETY 

Během pobytu v Sharm El Sheikhu doporučujeme fakultativní výlety:

HORA SINAJ A KLÁŠTER SV. KATEŘINY - východ slunce na hoře Sinaj a prohlídka kláštera. Cena cca 50 USD.

DELFINÁRIUM - show s delfíny, v ceně transfer autokarem oběma směry. Cena cca 30 USD.

RAS MOHAMED - výlet lodí do Národního parku (nádherné korálové útesy), oběd na lodi (v ceně), koupání v moři, šnorchlování (barevné útesy jsou jen kousek od břehu!). Cena cca 50 USD + 10 USD za vstupenky do parku.

Upozornění! Výše uvedené popisy fakultativních výletů jsou pouze informativní a nejsou obchodní nabídkou. Nezaručujeme, že budou všechny realizovány. Úplný seznam fakultativních výletů i s aktuálními cenami je dostupný u našich delegátů.

Hodnocení klientů

Recenze k tomuto zájezdu si můžete přečíst zde: https://r.pl/ziemia-swieta-i-egipt-trzy-plomienie-jednej-lampy/zakwaterowanie-eis

 

Víza

Cestovní pas a vízum
- Cestovní pas musí být platný po dobu nejméně 6 měsíců od data návratu.
- Připomínáme, že po příletu na letiště v Sharm El Sheikhu není potřeba žádat o standardní vízum, ale stačí zažádat o bezplatné vízum Sinai Only. Standardní vízum je zapotřebí pouze v případě výjezdu mimo Sinajský poloostrov (např. fakultativní výlet do Káhiry, Alexandrie či Luxoru) a po výjezdu z Egyptu do Izraele nebo do Jordánska ztrácí platnost. Standardní vízum si lze zakoupit po návratu do Sharm El Sheikhu. 

Informace o hotelech

Hotely odpovídající standardu *** (v Jordánsku a Izraeli) a **** (v Egyptě) podle hodnocení organizátora (dle programu) - (7 nocí)

Vybavení: v hotelu je k dispozici lobby, restaurace a bar.

Pokoje: dvoulůžkové pokoje (s možností přistýlky), všechny klimatizované, s koupelnou a většinou se satelitním TV.

Strava: snídaně a večeře (jak je popsáno v programu).

Upozornění! Pro zájemce možnost prodloužení zájezdu o týden pobytu v hotelech v Sharm El Sheikhu.

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Nejbližší termíny do hotelu


Nebyly nalezeny žádné záznamy

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otevírací doba

Po - Pá 08:00 - 18:00

Česká spořitelna č.ú: 2621338329/0800

Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 6.1 Kč